Productive Thinking Model (PTM)

Thinkx, Productive Thinking Model - toolshero

Productive Thinking Model: in dit artikel wordt het Productive Thinking Model (PTM) of te wel Thinkx van Tim Hurson praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige probleem aanpak tool.

Wat is het Productive Thinking Model?

Creativiteit is door iedereen te leren en toe te passen. Dat is de basis voor Thinkx, het Productive Thinking Model (PTM) dat de Canadees Tim Hurson ontwikkelde.

In zijn boek Think Better (2010) beschrijft Tim Hurson een aanpak voor creatief en productief denken. Hij omschrijft binnen deze aanpak zes stappen om tot ontwikkeling van goede ideeën te komen.

Gratis e-book bij Toolshero

Het Productive Thinking Model wordt gekenmerkt door kinderlijke eenvoud, dat zeer effectief en krachtig is. Het is een gestructureerde aanpak voor het oplossen van problemen op een zo creatief mogelijke manier.

Productive Thinking Model, het 6 Stappen model

Binnen het 6 stappen raamwerk van Productive Thinking Model is elke stap afzonderlijk opgebouwd uit verschillende onderdelen en technieken.

Bij alle verschillende stappen behoren vragen, die op een creatieve manier beantwoord kunnen worden. Daarnaast kan er ook met anderen gediscussieerd en overlegd worden. Juist dit onderdeel wakkert de creativiteit aan.

Het Productive Thinking Model is vooral functioneel wanneer er vooraf een probleem wordt vastgesteld of een wens tot verbetering of een verkoop- of innovatievraagstuk wordt omschreven.

Er kan dan gerichter antwoord gegeven worden op de vragen binnen het 6-stappen raamwerk van het Productive Thinking Model. In korte tijd ontstaat er zo een realistisch uitgewerkt idee of een mogelijke oplossing.

Door de volgorde van de 6 stappen te doorlopen, ontstaat er vanzelf creativiteit.
Thinkx, het Productive Thinking Model van Tim Hurson - toolshero

Stap 1 – What´s going on?

Door middel van het beantwoorden van vijf vragen (met daarbij steeds meerdere hulpvragen), wordt het onderwerp zo breed mogelijk verkend. De volgende vragen komen in de eerste stap aan de orde:

  1. Wat is het probleem / wat is de vraagstelling?
  2. Wat is de impact van het mogelijk probleem?
  3. Welke informatie is al voorradig? Welke informatie is verder nodig in relatie tot het probleem en/of vraagstelling?
  4. Wie is er bij het probleem of vraagstelling betrokken?
  5. Wat is de visie en hoe ziet het beoogde doel in de toekomst (Target Future) eruit?

Stap 2 – What´s success?

In deze tweede stap draait het erom, het beoogde toekomstdoel (Target Future) verder uit te werken tot een concrete, gewenste situatie.

Wat kan uiteindelijk tot succes leiden? Via deze stap kunnen er specifieke en observeerbare succescriteria worden opgesteld, waardoor men zich goed kan inbeelden hoe dit doel het beste bereikt kan worden? Het gebruik van zintuigen is hierbij toegestaan en vragen als ´hoe voelt het, hoe ziet het er uit en wat zijn de gedachten´ kunnen nog concreter sturen richting de gewenste output.

Door vooraf succescriteria te formuleren, kunnen de later gevonden ideeën op een goede manier beoordeeld worden.

Deze succescriteria worden omschreven aan de hand van DRIVE, wat een acroniem is voor Do – Restrictions – Investment – Values – Essential outcomes; wat ga je doen – met welke beperkingen heb je te maken, welke investeringen heb je nodig om je doel te bereiken, welke waarde levert je doel op en wat wil je dat het uiteindelijk oplevert?

De uitkomst van deze stap zorgt ervoor dat de visie op wat men wil bereiken niet alleen helder, maar ook zeer motiverend is.

Stap 3 – What´s the question?

In deze stap komt aan de orde welke essentiële vragen beantwoord moeten worden om het einddoel (Target Future) te bereiken.

Het zijn de zogenoemde katalysatorvragen (Catalytic Questions), die alles verder in beweging zetten. Het draait om de juiste vraagstelling, waarbij het belangrijk is om elk probleem in relatie tot het centrale onderwerp om te zetten.

Vanuit deze lijst worden dan de katalysatorvragen gedestilleerd om zo dichter bij het einddoel te komen.

Stap 4 – Generate Answers

In deze fase worden al veel ideeën gegenereerd. Door zoveel mogelijk antwoorden bij de katalysatorvragen te krijgen, ontstaan er veelbelovende en intrigerende ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden.

In deze fase worden lange lijsten met ideeën en antwoorden gevormd, waarna de beste geselecteerd worden. Het gaat hier nog niet om definitieve oplossingen, al is het wel een eerste aanzet hiertoe.

Stap 5 – Forge the solution

In stap 5 worden de geselecteerde ideeën uit stap 4 verder uitgewerkt. Dat gaat het beste, wanneer deze ideeën vergeleken worden met de in stap 2 opgestelde succescriteria. De ideeën die hier het beste op aansluiten, kunnen dan verder ontwikkeld worden.

Stap 6 – Align Resources

In de laatste stap wordt bepaald welke acties en middelen er nodig zijn om het uiteindelijke idee uit te voeren. Er moet bovendien bepaald worden wie voor de uitvoering van specifieke onderdelen van het idee verantwoordelijk is en welke middelen er verder nog nodig zijn.

Dit onderdeel moet heel gedetailleerd worden uitgewerkt en kost daardoor relatief veel tijd.

Aanwakkeren van creativiteit

Het voordeel van het Productive Thinking Model is dat het mensen stimuleert om creatief en kritisch te denken en vaardigheden te gebruiken in elke fase van het probleemoplossend proces.

Door het Productive Thinking Model wordt creativiteit aangewakkerd, waardoor het gemakkelijker wordt om naar goede en bruikbare oplossingen te zoeken voor.

Juist door de ideeënstroom die vanuit het Productive Thinking Model loskomt, kunnen meerder goede oplossingen gefilterd worden en wordt creativiteit gecombineerd met kritisch denken. Daardoor krijgt men beter inzicht, vat op de problemen en zijn oplossingen nabij.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is het Productive Thinking Model voor jou herkenbaar en toepasbaar? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Gallagher, J. J. (1964). Productive thinking. Review of child development Research, 1, 359.
  2. Hurson, T. (2010). Think better: An innovator’s guide to productive thinking. McGraw Hill Professional.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). Productive Thinking Model (PTM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/productive-thinking-model/

Published on: 07/11/2016 | Last update: 19/04/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/productive-thinking-model/”>Toolshero: Productive Thinking Model (PTM) </a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Geef een reactie