Kepner Tregoe methode: de uitleg

Kepner Tregoe methode - toolshero

Kepner Tregoe methode: in dit artikel wordt de Kepner Tregoe methode van Charles Kepner en Benjamin Tregoe praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze probleemanalyse tool.

Wat is de Kepner Tregoe methode?

Binnen een organisatie doen zich altijd wel problemen voor. Vaak is er sprake van tijdsdruk om problemen op te lossen en is het maar de vraag, wat de beste manier is. De Kepner Tregoe methode (KT-methode) is een probleem analyse model, waarin het “probleem” wordt losgekoppeld van de “beslissing”. Een Engels synoniem voor deze methode is Problem Solving and Decision Making (PSDM). De oprichters Charles Kepner en Benjamin Tregoe ontwikkelden in de jaren zestig een rationele werkmethode, waarin zij het oplossend denkvermogen van mensen onderzochten en in kaart brachten.

Traditioneel denkpatroon

Door de eeuwen heeft de mensheid geleerd, om met complexiteit om te gaan en daarop (direct) te anticiperen. Het traditioneel denkpatroon werd zo onderdeel van de menselijke natuur. Bij probleemoplossing zoekt men naar antwoord op de volgende vier vragen:

Gratis e-book bij Toolshero

  1. Wat gebeurt er?
  2. Waarom is het gebeurd?
  3. Hoe moeten we handelen?
  4. Wat zal het resultaat (in de toekomst) zijn?

Rationele processen

Om dit traditioneel denkpatroon te doorbreken, noemen Charles Kepner en Benjamin Tregoe vier rationele processen, waarin deze vier fundamentele vragen weerspiegeld worden:

Kepner Tregoe methode model - toolshero

Figuur 1 – Kepner Tregoe methode, het analyse model

Situatie analyse

Hierin wordt de probleemsituatie verduidelijkt (“wat is er precies gebeurd”).

Probleemanalyse

Hierin wordt de daadwerkelijke oorzaak van het probleem gezocht en de relatie tussen oorzaak en gevolg (“waarom is het gebeurd”).

Besluitvorming analyse

Op basis van besluitvormingscriteria worden er keuzes gemaakt om tot mogelijke probleemoplossingen te komen (“hoe moeten we handelen”).

Mogelijke probleem analyse

Hierin wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige problemen en op voorkoming hiervan (“wat zal het resultaat zijn”).

Onderscheid

Volgens de Kepner Tregoe methode brengen verschillende taken verschillende problemen met zich mee, die op hun beurt ook weer verschillende benaderingen nodig hebben. Door een situatie analyse wordt het onderscheid in al deze processen duidelijk en kan er heel gericht naar geschikte oplossingen worden gezocht. Deze situatie analyse is bepalend en geeft goed inzicht in de noodzakelijkheid, prioriteit en urgentie van de verschillende taken. Wanneer het duidelijk is welke taken voorrang krijgen (actielijst), kunnen er al voorbereidingen worden getroffen voor mogelijke problemen. Door een goede probleem analyse vooraf, ontstaat een proces om toekomstige problemen te voorkomen of in geval van nood, de schade te beperken.

Oorzaak

De kracht van de Kepner Tregoe methode gaat nog verder. Behalve dat problemen gespecificeerd worden in termen als “wat, waar, wanneer en hoe groot”, richt de KT-methode zich op alles wat niet de oorzaak van het probleem kan zijn. Hierdoor worden bepaalde oorzaken uitgesloten. Op basis van deze “is” en “is niet” analyse kan er een duidelijker beeld van mogelijke oorzaken ontstaan en maakt dit het proces van probleemoplossing consistent.

Efficiënt

Door de Kepner Tregoe methode wordt er efficiënter probleem oplossing ingezet. Uit onderzoek ontdekten Charles Kepner en Benjamin Tregoe dat registratie van een probleem niet door iedereen op dezelfde manier verloopt.

Ondanks dat er informatie voorhanden is, verwerken mensen deze informatie veelal slecht, interpreteren zij het verkeerd of zien zij belangrijke zaken over het hoofd. Daarnaast onderzochten zij het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle probleemoplossing. Zij ontdekten dat een vooraf opgestelde logische methode, de zoektocht naar oorzaken van een probleem vergemakkelijkt. In hun “Best practice in troubleshooting” omschrijven zij deze methodiek, die de basis vormt voor de Kepner Tregoe methode.

Effectief

De Kepner Tregoe methode is universeel en wordt vandaag de dag in veel organisaties gebruikt om problemen op te sporen en de mogelijke oorzaken te identificeren. Behalve dat de Kepner Tregoe methode leidt tot het verduidelijken van problemen, helpt het bij de verbetering van de onderlinge verstandhoudingen in een organisatie. Maar ook naar klanten en leveranciers kan er duidelijker gecommuniceerd worden en verbetert het onder andere de productiekwaliteit, de service naar klanten en alles wat met onderhoud en reparaties te maken heeft.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij Kepner Tregoe methode toe? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succes factoren die kunnen bijdragen aan goede uitwerking van de Kepner Tregoe methode?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Lussier, R. N. (2005). Management fundamentals: concepts. applications, skill development. Cengage Learning.
  2. Kepner, C. H. & Tregoe, B. B. (1997, 1965). The Rational Manager. McGraw-Hill.
  3. Payne, S. L. & Marty, C.S. (1966). The Rational Manager: A Systematic Approach to Problem Solving and Decision Making. Journal of Marketing;Jan66, Vol. 30 Issue 1, p97.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). Kepner Tregoe methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/kepner-tregoe-methode/

Gepubliceerd op: 12/03/2012 | Laatste update: 30/03/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/kepner-tregoe-methode/”>Toolshero: Kepner Tregoe methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie