ESH model van Mathieu Weggeman

ESH model van Weggeman - toolshero

ESH model: in dit artikel wordt het ESH model van Mathieu Weggeman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige probleem oplossing tool.

Introductie ESH model

In professionele organisaties met verandervermogen, is de juiste kennis op de juiste plaats in de organisatie aanwezig, zodat op ieder niveau de juiste beslissing genomen kan worden.

Toch zullen organisaties bij een dergelijk veranderproces altijd rekening moeten houden met zes aspecten: strategie, systemen, personeel, cultuur, managementstijl en structuur. De Nederlandse organisatiekundige Mathieu Weggeman ontwikkelde hiervoor het ESH model.

Gratis e-book bij Toolshero

ESH model voor analyses

Het ESH model is gebaseerd op het 7S-model van McKinsey en kijkt integraal naar organisaties. ESH staat voor Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit:

Evenwicht

In het ESH model is elk aspect / element even belangrijk als het andere. “Structuur” kan daardoor niet belangrijker zijn dan ´personeel´. Elk element vraagt evenredig veel tijd, energie en aandacht van het management.

Samenhang

Er is samenhang en interdependentie tussen de zes elementen. Wanneer er één element wordt veranderd, dan heeft dat direct invloed op de overige vijf elementen. Deze organisatievariabelen moeten daarom goed op elkaar worden afgestemd.

Heterogeniteit

Het ESH model is heterogeen. De invulling van de elementen varieert. Er zijn verschillen tussen formeel en informeel, tussen intern en externe en naar tijd en plaats. Enerzijds werkt een manager formeel door een beoordelingsformulier te gebruiken en anderzijds werkt hij informeel wanneer hij een medewerker iets onder vier ogen te zeggen heeft.

Balans binnen het DOR model

Het ESH model is een belangrijk onderdeel van het DOR model; Doelen stellen, Organiseren en Realiseren. Het ESH model richt zich specifiek op het veranderen van organisaties. Daarbij zijn de volgende zes aspecten van belang:

ESH model van Mathieu Weggeman - toolshero

Strategie

Wat zijn de voorafgestelde bedrijfsdoelen, hoe worden ze nagestreefd en welke middelen zijn daarvoor nodig en beschikbaar.

Systemen

Welke regels en procedures zijn er nodig om dagelijks binnen een organisatie te kunnen functioneren.

Personeel

Hoe vakkundig, gedreven, zelfstandig en loyaal is het personeel. Welke specialismen zijn er binnen een organisatie te herkennen. Worden medewerkers op de juiste functies ingezet.

Cultuur

Welke gemeenschappelijke normen en waarden heersen er binnen de organisatie en hoe komen deze normen en waarden tot uiting.

Managementstijl

Welke stijlen van leidinggeven zijn overheersend binnen een organisatie.

Structuur

Hoe is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TBV) binnen een organisatie.

Veranderen

In elk verandertraject moet er rekening met alle zes deze aspecten worden gehouden. Door externe factoren, worden organisaties steeds vaker gedwongen keer op keer te veranderen.

Dat vergt een flexibele opstelling, waarbij telkens weer het evenwicht tussen de zes aspecten gevonden en herpakt moet worden.

Door daar vooraf rekening mee te houden en binnen deze aspecten niet te star te reageren, is een organisatie in staat om mee te buigen met veranderingen, zonder dat dit (zeer) ingrijpende gevolgen heeft.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met het ESH model? Herken je de praktische uitleg en heb je eventueel nog aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan een integrale organisatie analyse?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Ernest-Jones, T, (2005). Know How: Managing Knowledge for Competitive Advantage. The Economist Intelligence Unit, June 2005, pp. 1-21.
  2. Weggeman, M. (2000). Kennismanagement: de praktijk. Scriptum, Schiedam, the Netherlands.
  3. Weggeman, M. (1997) Kennismanagement: inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties. Scriptum, Schiedam, the Netherlands.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2013). ESH model van Mathieu Weggeman. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/esh-model-weggeman/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 05/03/2013 | Laatste update: 28/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/esh-model-weggeman/”>toolshero: ESH model van Mathieu Weggeman</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie