Working Out Loud (WOL)

Working Out Loud (WOL) uitleg - toolshero

Working Out Loud: in dit artikel wordt Working Out Loud praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat is Working Out Loud?

Working Out Loud (WOL) is een benadering voor samenwerken waarbij medewerkers een virtueel netwerk vormen. Zij worden aangemoedigd om over hun werk te vertellen en te publiceren wat zij doen. Het doel is dat anderen met hen kunnen communiceren, op hun werk reageren, en van hen leren om die kennis vervolgens op hun eigen werk toe te passen.

Working Out Loud is een manier om een netwerk van nieuwe relaties op te bouwen die op een of andere manier waardevol kunnen zijn, zoals het bereiken van een nieuw doel, het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid, of het verkennen van een nieuw onderwerp. Het kan vergeleken worden met het traditionele netwerken, maar in plaats van iets te verwachten van nieuwe relaties, wordt bij WOL geïnvesteerd in relaties door vrijwillige bijdragen te leveren. Door verloop van tijd worden de resultaten hiervan zichtbaar. Door de geleverde input wordt na enige tijd een gevoel van vertrouwen en verbondenheid opgebouwd, waardoor de kansen voor duurzame samenwerkingen toenemen.

Gratis e-book bij Toolshero

Aan de basis van WOL liggen de WOL-cirkels. Dit zijn peer-support groepen van vier tot vijf mensen waarin in groepsverband wordt nagedacht over vragen als: wat probeer ik te doen? Wie is gerelateerd aan mijn doel? Hoe kan ik onze relatie versterken en waardevoller laten zijn?

Wie ontwikkelde Working Out Loud?

Het concept van Working Out Loud werd voor het eerst beschreven door Bryce Willians. In 2010 publiceerde hij de blogpost ‘When will we work out loud? Soon!’ op zijn blogpagina The BrycesWrite. Toen hij het concept bedacht kwam hij met de volgende eenvoudige formule voor WOL:

Working Out Loud = observable work + narrating your work

Later pakte John Stepper het idee op. Hij werkte de methode uit, documenteerde het geheel en tegenwoordig pleit hij wereldwijd voor de effectiviteit van de methode. In een TED-talk geeft hij aan met WOL een wereldwijde beweging te stimuleren.

Waarde van WOL voor organisaties

Door Working Out Loud toe te passen worden medewerkers en ondernemers effectiever, omdat zij toegang hebben tot een veel groter netwerk met betekenisvolle relaties dat een gevoel van controle, competentie en verbinding opwekt. Dit alles leidt tot meer motivatie, flexibiliteit, innovatie en waardevolle samenwerkingen voor zowel individuen als organisaties.

Organisaties zijn vaak insulair. Dat betekent dat zij hiërarchieën hebben, en dat mensen alleen in kleine groepen communiceren. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van e-mail, in plaats van sociale bedrijfsnetwerken. Er wordt wel gestimuleerd om deze sociale bedrijfsnetwerken te gebruiken om te communiceren, maar mensen keren steeds vaker terug naar oude manieren van communiceren in kleine groepen. De gedachte is dat mensen liever informatie alleen naar mensen sturen die zij kennen en vertrouwen, en mensen willen niet dat anderen dit lezen.

Working Out Loud is radicaal anders dan hoe de meeste organisaties nu werken. Indien toegepast, werken werknemers transparanter. Van een need-to-know manier van communiceren, wordt overgegaan op een need-to-share manier van communicatie.

De voordelen van Working Out Loud zijn onder anderen:

 • Het bevordert de ontwikkeling van een Agile netwerkbedrijf door het stimuleren van netwerken en verbindingen
 • Kennis en expertise wordt toegankelijk voor een brede selectie professionals
 • Het leidt tot snellere probleemoplossing;
 • Dat leidt tot versnelde innovatie
 • WOL stimuleert de Learning Organization
 • Bevordert een innovatieve, betrokken en coöperatieve organisatie

De WOL-formule uitgelegd

Working Out Loud = observable work + narrating your work

Observable work (waarneembaar werk) gaat over het creëren van een ruimte waar mensen hun werk vindbaar op maken zodat anderen daarmee aan de slag kunnen. Dit kan een forum zijn, een digitaal portaal of andere sociale samenwerkingsinitiatieven van bijvoorbeeld bedrijven.

Narrating your work (werk vertellen) gaat over het creëren van waardevolle content door middel van bijvoorbeeld een blogpost. Veel mensen haken af bij de gedachte elke dag een blog te moeten schrijven. Bloggen hoeft echter geen alledaagse of tijdrovende taak te zijn. Het delen van expertise op gepubliceerde informatie zal de organisatie ten goede komen. Heeft een projectteam een bepaalde complexe taak gekregen en komen ze daar niet helemaal uit, dan kunnen zij regelmatig terug op de pagina komen om opinies, suggesties of visies ten rade te gaan. Bovendien bespaart elke blogpost veel tijd met het beantwoorden van toekomstige vragen. Working Out Loud fungeert als het ware op deze manier als een intra-sociale database.

De 5 elementen van Working Out Loud

Auteur en spreker John Stepper legt de methode uit aan de hand van vijf elementen.

Working Out Loud elementen - toolshero

1. Make work visible

Het is de bedoeling dat werk geplaatst wordt in de vorm van blogs of video’s op een plek waar mensen het makkelijk kunnen vinden. Op het moment dat zij het gaan lezen, of er op een andere manier mee aan het werk gaan, gaan zij commentaar geven of laten zij hun waardering blijken. Het gevolg is een gesprek of uitwisseling van gedachten dat inspireert tot het bedenken van nieuwe ideeën of oplossingen.

Iemand die start met Working Out Loud hoeft geen sociale media-fanatiekeling te zijn om het goed te doen. De meeste mensen werken met via de e-mail, maar het gebruik van sociale platforms kent veel voordelen. Wanneer het werk zichtbaar wordt voor anderen kunnen deze platforms versterken wie je bent en wat je doet. De feedback op het gepubliceerde werk zal het werk beter maken, waardoor de intrinsieke motivatie om te leren benut en versterkt wordt.

2. Lead with generosity

Gebruik Working Out Loud, en met name het publiceren van berichten, als bijdrage in plaats van zelfpromotie. Zoals in alle relaties is het geven en nemen. Zorg daarom ook dat je andere berichten leuk vindt, erop reageert. Dit zorgt voor een zekere verbinding met het publiek, en bouwt een goede verstandhouding op.

Auteur Keith Ferrazzi merkte op: ’de valuta van echt netwerken is geen hebzucht, maar vrijgevigheid.’ Lang niet altijd kan elke bijdrage ook daadwerkelijk een ander vooruit helpen, maar bijdragen kunnen ook simpele dingen zijn als erkenning en waardering. Wederzijds altruïsme zorgt ervoor dat ook niet bijgehouden hoeft te worden hoeveel iemand bijdraagt, of dat mensen een tegenprestatie moeten leveren voor elke bijdrage. In plaats daarvan worden bijdragen gedeeld op een oprechte en vrijgevige manier, wetende dat u zelf ook voordeel haalt uit het gebruik van een dergelijk sociaal netwerk.

3. Build a social network

Het concept van Working Out Loud is gebaseerd op relaties. Wanneer mensen in een netwerk nuttige en waardevolle informatie ontdekken, is dit een goede stimulans voor het opbouwen van een wederzijds voordelige relatie.

De weg naar successen, kansen en kennis gaat vaak via andere personen. Naarmate relaties sterker worden zullen mensen sneller een ander helpen of op een andere manier samenwerken. Sterke relaties bevredigen bovendien ook de intrinsieke motivatie om verbondenheid te voelen met iets of iemand anders dan jezelf.

4. Make it purposeful

Het is belangrijk om bij WOL gefocust te blijven op het doel, houd hier ook gegevens over bij. Het is mogelijk om de bijdragen op sociale netwerken te vergeten, of geen energie te stoppen in het helpen van anderen. Ook is het noodzakelijk om, gezien de enorme hoeveelheid bijdragen die geleverd kunnen worden, te selecteren welke precies bijdragen aan wat nodig is. Als Working Out Loud eenmaal een gewoonte wordt kan het toegepast worden in het najagen van elk doel.

5. Have a growth mindset

Working Out Loud is geen recept met een reeks instructies om succesvoller te zijn. Het gaat eerder om het aanleren van een bepaalde mentaliteit. Met een meer open en nieuwsgierige benadering van het leven en werken wordt ontwikkeling vanzelfsprekender, en wordt weerbaarheid versterkt. Met een dergelijke mentaliteit wordt de kans groter om nieuwe dingen te proberen en vol te houden, zelfs als mensen niet bijdragen op de manier waarop gehoopt wordt.

Participeren in WOL-cirkels

Een manier om de Working Out Loud methode direct praktisch toe te passen is het starten van WOL-cirkels. WOL-cirkels bestaan uit vier of vijf mensen uit de organisatie, en zijn ontworpen om verbinden te maken, werk te delen en relaties te verdiepen. Op het moment dat WOL-cirkels zich gaan verspreiden over de organisatie, verandert de bedrijfscultuur en wordt deze samenwerkingsgericht, en agile. De manier waarop WOL-cirkels gebruikt worden is gemakkelijk toe te passen in leiderschapsontwikkeling, innovatie, digitale transformatie, diversiteit en andere initiatieven. Op de officiële website van Working Out Loud zijn verschillende gidsen te vinden met uitleg over hoe mensen digitale hulpmiddelen kunnen gebruiken om verbindingen en relaties te stimuleren.

Stappenplan Working Out Loud

Starten met de Working Out Loud methode hoeft niet complex te zijn. De uitgebreide handleiding vind je op de website van Working Out Loud. Hieronder staat een stappenplan beschreven waarmee de methode getest kan worden in organisaties.

Working Out Loud stappen - toolshero

1. Benoem een community manager

Om het initiatief in goede banen te leiden en te faciliteren is het noodzakelijk dat er een WOL-community manager aangesteld wordt. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers die graag gebruik willen maken van de WOL-methode. De community manager is tevens verantwoordelijk voor de implementatie en het onderhoud van het samenwerkingsplatform.

2. Ontwikkel een platform of aanmeldsysteem

Op het moment dat medewerkers de Working Out Loud methode willen verkennen moeten zij zich registreren bij de WOL-community manager van hun organisatie. Deze host wijst de verschillende medewerkers vervolgens toe aan een groep. Deze groepen worden WOL-cirkels genoemd. Elke cirkel bestaat uit vijf mensen met verschillende achtergronden.

3. Definieer persoonlijke leerdoelen

Op het moment dat een deelnemer aan een groep is toegewezen, definieert hij of zij eerst een persoonlijk leerdoel waaraan hij of zij wil werken met behulp van de WOL-cirkel.

4. Start traject

Het programma duur in totaal twaalf weken, waarin deelnemers voortdurend elkaar voorzien van commentaar op hun werk, of elkaar helpen met vragen die ontstaan. Geleidelijk ontstaat een netwerk van experts op basis van verschillende onderwerpen. Tegelijkertijd helpt het netwerk hen om hun persoonlijke leerdoelen te bereiken. Naast de taken die zij uitvoeren om elkaar te helpen via het sociale bedrijfsnetwerk, ontmoeten zij elkaar een uur per week in persoon, of in virtuele conferenties. Tijdens deze vergaderingen kunnen zij de feedback op hun werk en de feedback op elkaar delen. Op die manier wordt er continue van elkaar geleerd, en worden medewerkers aangemoedigd om na te denken over de manier waarop zij werk uitvoeren.

Daarbij maken zij gebruik van digitale tools om effectiever en sneller samen te werken, kennis te delen en feedback uit te wisselen.

5. Ga door met het traject

Working Out Loud is geen proces dat zich herhaalt, maar is eerder een continue proces. Nieuwe groepen kunnen worden opgericht, of bestaande leden kunnen aan verschillende groepen worden toegevoegd. De essentie van Working Out Loud is dat de organisatie als geheel stimuleert om altijd en voor alles samen te werken.

Tips bij Working Out Loud

Tenslotte staan hieronder enkele tips voor het gebruiken van de Working Out Loud methode.

Richt werkplekken in

De basis van de Working Out Loud methode staat uitgelegd in dit artikel. Pas hier de werkomgeving op aan. Introduceer en experimenteer met verschillende tools en online programma’s waarmee u verschillende soorten content kan delen. Denk hierbij aan documenten, foto’s, video’s, links etc. Investeer bij positieve resultaten in een soepel werkend sociaal netwerkplatform.

Stimuleer coaching en mentorschap

Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om werk te delen met collega’s en anderen. Sommigen zullen juist elke mogelijkheid aanpakken om iets te delen. Het is handig om iemand te hebben, wellicht de community manager, die erop toeziet dat wat gedeeld wordt bruikbaar is, en die medewerkers die niet veel delen stimuleert om ook te delen en te participeren.

Maak het makkelijk

Kies voor gebruiksvriendelijke oplossingen als het gaat om een digitaal platform waarop samenwerkt wordt. Let op mobiele applicaties, browserextensies, of integratie met andere veelgebruikte applicaties. Maak het gebruik van WOL laagdrempelig.

Stimuleer participatie

Stimuleer medewerkers om deel te namen aan de Working Out Loud methode door bijvoorbeeld erkenning van hun bijdragen. Pas op met financiële of materiele beloningen. Dit stimuleert extrinsieke motivatie. Working Out Loud hoort vooral een vrijgevige en altruïstische toepassing van samenwerking te zijn.

Neem WOL over de gehele organisatie aan

Als van medewerkers verwacht wordt om de hele hiërarchie hun werk te delen, moeten zij dit ook op hoog niveau zien gebeuren. Voer daarom WOL en WOL-cirkels ook door in het senior management om een goed voorbeeld te geven.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Working Out Loud? Welke voordelen merk jij op aan deze manier van samenwerken? Wordt er in jouw werkomgeving gebruik gemaakt van de WOL-methode? Zou jij bereid zijn om al jouw werk te delen met anderen zodat jullie samen verder komen? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer informatie

 1. Working Out Loud eigen website met publicaties en lijst met artikelen: https://workingoutloud.com/
 2. Aten, K., Nardon, L., & Stanko, T. (2016). Working Out Loud: Culture, Technology, and Communication Practices of a Global Team in a Virtual World.
 3. Sergi, V., & Bonneau, C. (2016). Making mundane work visible on social media: a CCO investigation of working out loud on Twitter. Communication Research and Practice, 2(3), 378-406.
 4. Stepper, J. C. (2015). Working out loud: For a better career and life (Vol. 10). New York: Ikigai Press.
 5. Stepper, J. (2016). Working out loud. Training & Development, 43(1), 6.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Working Out Loud (WOL). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/working-out-loud/

Gepubliceerd op: 23/03/2022 | Laatste update: 11/09/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/working-out-loud/”>Toolshero: Working Out Loud (WOL)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 8

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie