Waardevolle Eenvoud

Waardevolle eenvoud - toolshero

Waardevolle Eenvoud: in dit artikel wordt het model en de aanpak van Waardevolle Eenvoud praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit universele model, waarmee je gemakkelijk producten, diensten en processen kunt beoordelen en effectief kunt (her)ontwerpen of verbeteren.

Wat is het model en de aanpak van Waardevolle Eenvoud?

Waardevolle Eenvoud is een universeel toepasbaar model om de waardering van gebruikers voor producten, diensten en processen effectief in beeld te brengen. Met het opgedane inzicht kun je via de bijbehorende aanpak werken aan meer waarde en/of meer eenvoud. Allemaal om gebruikers te transformeren tot fans. Het model werd in 2018 ontwikkeld door Bart Schouten en hij bracht daarover ook een boek genaamd ‘Waardevolle Eenvoud’ uit.

Gebruikers beoordelen

Het model werkt altijd vanuit de blik van gebruikers. Dat zal niet altijd positief zijn, maar het is hún realiteit en daarmee dé realiteit. Het zijn je klanten of gebruikers die bepalen of jouw item een succes wordt of niet: kopen ze het en wordt het gebruikt, of blijven ze klagen en haken ze als dat enigszins kan teleurgesteld af? Het gebeurt regelmatig dat de gebruiker het product heel anders beleeft dan de aanbieder voor ogen heeft.

Gratis e-book bij Toolshero

Ieder product en iedere dienst kan door een gebruiker worden beoordeeld. Door het universele karakter is het voor iedere branche of soort gebruiker inzetbaar. Daarbij kan het gaan om externe gebruikers/klanten of interne gebruikers. Op basis van de persoonlijke ervaringen van de gebruikers komt de score in een van de vier kwadranten terecht. Zonder beoordeling door gebruikers werkt het model overigens ook al. Als rond een product, dienst of proces veelvuldig het woord ‘gedoe’ valt is het vaak raak: het is waarde-arm en erg ingewikkeld.
Waardevolle eenvoud model - Toolshero

Kleuren van het model

De blauwe kleur markeert de ongewenste posities binnen het model van Waardevolle Eenvoud. Je wilt niet dat jouw product of dienst wordt geplot in het blauwe gebied. Het heeft dan heel weinig waarde en/of is erg ingewikkeld. De goudgele kleur geeft de ideale posities weer. Hoe meer je rechts bovenin terechtkomt, des te groter de kans dat gebruikers heel enthousiast zijn: het zijn fans geworden.
Zoals je ziet is de gele kleur te vinden in verschillende vakken. Sommige items hebben misschien niet zoveel waarde, maar zijn wel buitengewoon eenvoudig. Ook dat kan leiden tot tevreden gebruikers.

Hetzelfde geldt voor waardevolle producten, die vrij ingewikkeld zijn. Ook daar kan een markt voor zijn. Het is een illusie om te verwachten dat alles in het Gelukskwadrant terechtkomt, maar het is wel een richtinggevende drive.

Vier kwadranten met elk een eigen dna

De vier kwadranten zijn genoemd naar het bijbehorende gevoel van de gebruiker in dat kwadrant: Geluk, Gemak, Geworstel of Gedoe.

Geluk

Geluk is het gedroomde kwadrant binnen het model van Waardevolle Eenvoud. Als gebruikers jouw item hier positioneren heb je dat ongetwijfeld al gemerkt. De doelgroep is enthousiast en wil het item graag gebruiken. Zij zijn fan geworden. Het kost je als aanbieder dan ook weinig moeite om potentiële gebruikers te interesseren. In dit kwadrant zal de betaalbereidheid groot zijn en heb je relatief trouwe klanten. De uitstraling van het item op je merk/organisatie is erg positief.

Gemak

Het trefwoord van dit kwadrant is ‘handig’. Iedereen kent terugkerende taken in het dagelijks leven en op het werk. Meestal praktische en onbelangrijke taken, die veel tijd kosten en maar beperkt bijdragen aan doelen die we hebben. Het moet nu eenmaal gebeuren, maar het liefst met zo min mogelijk inspanning.
Zoals je aan de gedeeltelijk gele kleur in het kwadrant kunt zien is het bieden van gemak aantrekkelijk. Gebruikers vinden het plezierig wanneer zij worden geholpen bij vervelende of oninteressante bezigheden. Randvoorwaarde daarbij is dat ze genoeg toegevoegde waarde ervaren. Anders schuiven ze het als nutteloos terzijde en gaan ze op zoek naar een relevanter alternatief.

Geworstel

‘Motivatie’ is het woord dat dit kwadrant kenmerkt. De gebruiker ervaart het belang van het item en is daardoor intrinsiek gemotiveerd, ondanks dat het gecompliceerd is.

Hij neemt de ellende van het ingewikkelde op de koop toe en is gemotiveerd, omdat het hem veel waarde biedt: het is de moeite waard. Het kwadrant bevat twee gedeelten. Als het erg gecompliceerd is, heeft het negatieve de overhand: de blauwe kleur. Het is daarmee onaantrekkelijk.

Als de moeilijkheid meer in balans is met de beleefde waarde, kleurt het kwadrant geel. Zolang er een eenvoudiger alternatief voor de gebruiker ontbreekt zal hij positief blijven.

Gedoe

Pittig als jouw item zich in dit kwadrant bevindt. De gebruikers ervaren geen toegevoegde waarde en het is nog eens erg ingewikkeld ook. Bij structureel gedoe is vaak sprake van gebrek aan keuzevrijheid, waardoor de gebruiker het ermee zal moeten doen.

Anders was de gebruiker namelijk allang vertrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan processen bij de (semi) overheid, zoals het aanvragen van vergunningen, of de cijferregistratiesystemen voor docenten. Bij gebrek aan concurrentie ontbreekt vaak ook de prikkel tot verbetering.

In vrije en concurrerende omstandigheden ligt het heel anders. Hoe sterker de concurrentie, hoe korter een gedoefase mag duren. Anders is het item spoedig ten dode opgeschreven. Als de overstapbarrière daarbij laag is, zal de gebruiker nóg eerder vertrokken zijn.

Toepassingsmogelijkheden model

Gerichte verbetertrajecten

Organisaties die al wat langer bestaan, hebben in de loop van de tijd een rijke verzameling aan producten en processen opgebouwd. Met de input van bestaande gebruikers via de online indicatietest krijg je verbeterinformatie. Deze inzichten zet je met het stappenplan van Waardevolle Eenvoud om in concrete verbeteringen, variërend van snelle kleine optimalisaties tot ingrijpende aanpassingen.

Product- en procesontwikkeling

Met hetzelfde gemak ontwikkel je iets nieuws. Het model biedt inzicht in de vraag hoe gebruikers nu omgaan met de uitdaging waarvoor jij iets ontwikkelt. Wellicht gebruiken ze op dit moment alternatieven, die je hen laat beoordelen. Vervolgens ontwikkel je stapsgewijs waardevol eenvoudige producten, diensten en processen.

Concepttesting

Wanneer je via Waardevolle Eenvoud of een andere aanpak een aantal concepten hebt ontwikkeld, achterhaal je bijvoorbeeld via klantenpanels welke daarvan het meest kansrijk zijn. Met de online indicatietest krijg je snel inzicht in de aantrekkelijkheid ervan voor de doelgroep. Dat helpt om een selectie te maken en/of gericht verbeteringen door te voeren.

Monitoring klanttevredenheid

Als het even kan houd je de vinger aan de pols rond de mening van interne of externe gebruikers. Via het model krijg je snel inzicht in de vraag hoe zij het item beleven en welke verschuivingen er plaatsvinden in hun tevredenheid.

De aanpak van Waardevolle Eenvoud

Het is belangrijk om te weten waar je item (product, dienst of proces) zich in het kwadrantenmodel bevindt. Met de aanpak van Waardevolle Eenvoud krijg je een prettig stappenplan in handen om te werken aan waardevol eenvoudige versies. Het model en de aanpak vormen een geheel. De aanpak is zo flexibel opgezet dat je afhankelijk van de uitdaging in enkele uren tijd verbeteringen bereikt en de andere keer er een groot project mee kunt oppakken.

Uitgangspunten aanpak

  • De stappen vormen geen beklemmend, vastomlijnd kader dat in zijn geheel gevolgd moet worden. Het zijn logisch gerangschikte ingrediënten, die je kunt toepassen. De meeste onderdelen zijn bekend vanuit diverse andere methoden. Hier is de toe­spitsing gemaakt op Waardevolle Eenvoud.
  • Iedere stap wordt afzonderlijk op hoofdlijnen behandeld, zodat je weet hoe je het kunt aanpakken. Daar waar nuttig zijn (gratis downloadbare) formats toegevoegd waarmee je direct aan het werk kunt gaan.
  • Afhankelijk van het vraagstuk kies je een route door de aanpak. Hoewel de aanpak een logisch geheel van stappen vormt kun je stappen overslaan.
  • Bij iedere stap heb je de keuze uit een aantal activiteiten. Zo kun je altijd een vorm kiezen die past bij de omvang van je uitdaging en bij de samenstelling van je (eventuele) team.

De negen stappen

Waardevolle eenvoud stappenplan - toolshero

Vaststellen

Bij de eerste stappen van de aanpak breng je de uitdaging in beeld. Waar zit precies het probleem? Het bepaalt waar je in dit traject aan gaat werken. Voor je het weet steek je anders energie in de verkeerde dingen. Daarom begin je bij stap 1 met het gezichtspunt van gebruikers.

Hun beoordeling van het item geeft richting: waarde toevoegen en/of eenvoudiger maken. Bij stap 2 kruip je zelfs in de huid van de gebruikers. Je mag de fantasie de vrije loop laten. Wat zouden gebruikers in de toekomst willen ervaren als het item in het Gelukskwadrant zit?

Het maakt je vrij van huidige beperkingen en brengt uitdaging voor je doelstelling. In stap 3 formuleer je de opdracht. Je zult zien dat deze er door de voorgaande stappen heel anders uitziet. Tevreden gebruikers zijn een belangrijk onderdeel van de scope geworden. Je doet het voor hen, daarmee voor de bloei van de organisatie en het succes voor jezelf.

Verkennen

In stap 4 begin je met het ontwerp van de verkenning, zodat je met focus op zoek gaat. Net als ontdekkingsreizigers bereid je het verkennen goed voor. Waar kun je het best naar op zoek in de beschikbare tijd? Afhankelijk van het project verken je in stap 5 heel uitgebreid of uitermate kort.

Het eind van stap 5 is het moment om alle ontdekkingen te oogsten en prioritering aan te brengen voor de volgende stappen. Omdat je tijdens het verkennen veel leert, kan dat reden zijn om nog eens naar de opdracht te kijken. Is deze nog toereikend, of moet hij met de huidige kennis van zaken uitdagender worden gemaakt?

Ontwikkelen

Bij stap 6 gebruik je creatieve processen om de vragen met inspiratie om te zetten in ideeën. Dat maak je helemaal tastbaar in stap 7. In een aantal ronden ontwikkel je het item tot een testklaar geheel. Bij stap 8 toon je het concept en vraag je met de indicatietest feedback. Stap 9 is bestemd om de reacties te verwerken, net zo lang tot het helemaal af is. Als de feedback pittig is ga je eventueel een aantal stappen terug, om een goed eindresultaat te garanderen.

Voor wie zijn het model en de aanpak bestemd?

Direct betrokkenen

De primaire doelgroep bestaat uit personen die zelfstandig of binnen organisaties werken aan de ontwikkeling, verbetering of het beheer van concepten, producten, diensten of processen. Het betreft een breed scala aan mensen. Denk aan product- en proceseigenaren, productspecialisten, innovatiemanagers, conceptontwikkelaars, functioneel ontwerpers, softwareontwikkelaars, procesontwerpers, customer experiencemanagers, marketeers, vormgevers, industrieel ontwerpers, architecten en (management)consultants. Voor deze groep geeft het model inzicht in de bestaande situatie, terwijl de aanpak concrete hulp biedt om waardevol eenvoudige resultaten te behalen.

Elke organisatie

Waardevolle Eenvoud is relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling of het beheer van concepten, producten, diensten en processen. Elke organisatie die haar gebruikers blij wil maken, gaat plezier beleven aan de inzichten van dit model en deze aanpak. Het maakt daarbij niet uit of dit een ZZP’er betreft of een grote multinational.

Geïnteresseerde medewerkers

Voor elke medewerker die in eigen werk het verschil wil maken, moet het resultaat van dat werk gewild zijn bij de gebruikers. Door de principes van Waardevolle Eenvoud in de praktijk te brengen kan iedereen met meer impact voor de dag komen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Zou jij het model en de aanpak van Waardevolle Eenvoud kunnen inzetten / gebruiken om gebruikers van je producten, diensten en processen te veranderen in fans? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Schouten, B. (2018). Waardevolle Eenvoud. Beoordeel, ontwerp en verbeter producten, diensten en processen. Van Duuren Management.
  2. Website en online indicatietest: www.waardevolle-eenvoud.nl

Citatie voor dit artikel:
Schouten, B. (2019). Waardevolle Eenvoud. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/waardevolle-eenvoud/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/waardevolle-eenvoud/>ToolsHero: Waardevolle Eenvoud</a>

Published on: 28/02/2019 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Bart Schouten
Article by:

Bart Schouten

Bart Schouten is zelfstandig organisatieadviseur en facilitator van innovatie en verandering. Hij is ontwikkelaar van het model, het boek en de aanpak Waardevolle Eenvoud.

Geef een reactie