STARR methode voor reflectie

STARR methode - Toolshero

STARR methode: in dit artikel wordt de STARR methode praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat deze methode voor reflectie is, belichten wij ook de vijf onderdelen met voorbeeld vragen, waarom dit belangrijk is, handige tips voor toepassing en sluiten we dit artikel af met een handige template om direct aan de slag te gaan. Veel leesplezier!

Wat is de STARR methode? De uitleg

De STARR methode voor reflectie wordt veel gebruikt door studenten bij het reflecteren op hun eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag voor een stage. Ook wordt de methode gebruikt door professionals in interviews.

Deze methode helpt om vragen over competenties nauwkeurig en volledig te beantwoorden en zorgt ervoor dat je succesvol wordt in bijvoorbeeld het voeren van een sollicitatiegesprek.

Gratis e-book bij Toolshero

STARR Acroniem

STARR is een acroniem voor:

 • S: wat was de Situatie?
 • T: wat was de Taak?
 • A: welke Acties heb je ondernomen?
 • R: wat was het Resultaat?
 • R: wat heb je geleerd door Reflectie?

Veel vragen in een sollicitatiegesprek, of een ander soort interview, beginnen met: beschrijf een situatie waarin…, of: deel een voorbeeld van een project waarbij jij… . Veel mensen ervaren dit soort vragen als lastig. De STARR methode helpt bij het formuleren van een volledig antwoord.

STARR reflectie methode - Toolshero

Figuur 1 – STARR acroniem als reflectie model

Waarom een STARR methode voor reflectie belangrijk is

Werkgevers doen dit omdat zij op zoek zijn naar bewijs van bepaalde vaardigheden. Voorbeelden van vaardigheden en competenties die geliefd zijn bij werkgevers zijn: analytisch vermogen, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, communicatieve vaardigheden of teamwork.

De volgende vragen komen misschien bekend voor als het gaat om sollicitatiegesprekken:

 • Vertel me over een situatie waarin je een taak moest uitvoeren met een strakke deadline en hoe je dit aanpakte.
 • Ga je verder dan wat er minimaal van je verwacht wordt? Kan je hier een voorbeeld van noemen?
 • Hoe stel jij jezelf op in conflicten? Beschrijf een conflictsituatie die je hebt meegemaakt?

De vijf onderdelen van de STARR methode + voorbeeld vragen

Hieronder vind je verschillende voorbeeldvragen die gerelateerd zijn aan de verschillende onderdelen van de STARR methode.

Gebruik niet het antwoord op alle vragen in het sollicitatiegesprek, want dan wordt het antwoord veel te lang. Selecteer in plaats daarvan alleen de meest relevante vragen en antwoorden en verwerk deze in het antwoord.

S – Situatie

 • Wanneer speelde de situatie zich af?
 • Wie waren betrokken bij de situatie?
 • Wat speelde er precies?
 • Waar speelde de situatie zich af?
 • Hoe zag de omgeving eruit?
 • Waar bevond jij je tijdens de situatie?
 • Hoeveel mensen waren aanwezig?
 • Wat was de aanleiding voor de situatie?

T – Taak

 • Wat was jouw rol in de situatie?
 • Wat wilde je precies bereiken?
 • Wat werd er van jou verwacht? En wat werd er van de anderen verwacht?
 • Wat verwachtte jij van jezelf in die situatie?
 • Had jij specifieke taken?
 • Hoe was de verdere rolverdeling?
 • Hoe voelde jij je bij die rolverdeling?
 • Met wie werkte jij direct samen? Met wie indirect?
 • Hoe voerde jij de taken uit?
 • Wat vond je van jouw takenpakket?
 • Wie was eindverantwoordelijke?

A – Actie

 • Hoe heb je het aangepakt en waarom?
 • Welke acties en stappen nam je en waarom?
 • Wat heb je gezegd en hoe verhield zich dit tot wat je deed?
 • Heb je jouw eigenlijke aanpak uitgevoerd?
 • Was er sprake van teleurstelling in jouw uitvoering?
 • Hoe ging je daarmee om?
 • Heb je geprobeerd de situatie te verbeteren?
 • Hoe heb je de situatie verbeterd?

R – Resultaat

 • Heeft jouw aanpak gewerkt? En waarom wel of waarom niet?
 • Hoe verliep de situatie uiteindelijk?
 • Wat was jouw aandeel in het eindresultaat?
 • Is jouw taak succesvol volbracht?
 • Welk aandeel had jij in het wel of niet laten slagen van de taak?

R – Reflectie

 • Wat heb je ervan geleerd?
 • Hoe vind je dat jij het hebt gedaan in deze situatie?
 • Ben je tevreden met het resultaat?
 • Wat is de kern van wat je hebt geleerd?
 • Wat zou je de volgende keer anders doen?
 • Kan je wat je hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?
 • Hoe reageerden anderen op jouw handelen?
 • Denk je dat je het juiste hebt gedaan?
 • Welk gevoel hield je over bij het eindresultaat? Ben je er trots op?
 • Wat kan je nog toevoegen als het gaat om je eigen handelen?

Complete cursus voor persoonlijke ontwikkeling en verandering  

Handige en praktische tips voor het toepassen van de STARR methode

 • Spendeer niet teveel tijd aan het beschrijven van de situatie en het probleem, maar houd dit kort en bondig. Werkgevers zijn in veel gevallen meer benieuwd naar wat jij hebt gedaan in die situatie en wat je ervan geleerd hebt.
 • Oefen het beantwoorden van functie-specifieke vragen met de STARR reflectie op basis van de functiebeschrijving.
 • Indien je student bent: zorg dat je niet alleen voorbeelden deelt over situaties op de universiteit of school. Vrijwel alle studenten doen dit. Werkgevers horen ook graag wat jij in andere aspecten van je leven uitvoert en leert.
 • Beschrijf de situatie altijd in de eerste persoon. Hiermee focus je op jouw eigen rol in de situatie.
 • Stel jezelf open vragen in aanvulling op de gegeven voorbeeldvragen. Hiermee doe je diepgaandere inzichten op die belangrijk zijn voor het schrijven van een uitgebreid reflectieverslag.
 • Beschrijf de situatie vooraf objectief, dus zonder een waardeoordeel.
 • Kijk niet alleen naar problemen en dingen die fout gingen. Successen mag je zeker noemen.
 • Vraag andere mensen om mee te kijken bij de reflectie. Hiermee zorg je ervoor dat je de situatie uit zoveel mogelijk invalshoeken bekijkt.
 • Maak regelmatig gebruik van de STARR methode, zodat je er handig in wordt. Het is een zeer effectieve manier om regelmatig je eigen ontwikkeling te analyseren.

STARR methode template

Nu je de theorie over de STARR methode hebt gelezen kun je jouw kennis in praktijk toepassen. Ga aan de slag met de onderstaande template.

Download de STARR methode template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de STARR methode voor reflectie? Heb jij deze reflectiemethode al eens of vaker gebruikt? Vind jij het een bruikbaar en volledig model voor reflectie en het beantwoorden van interviewvragen? Welke tips of opmerkingen wil jij toevoegen? Heb je vragen of andere opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Haacke, D. R., & van der Ploeg, Y. Reflectie en portfolio en reflectie, wat te beoordelen?.
 2. Branch Jr, W. T., & Paranjape, A. (2002). Feedback and reflection: teaching methods for clinical settings. Academic Medicine, 77(12 Part 1), 1185-1188.
 3. Strange, J. M., & Mumford, M. D. (2005). The origins of vision: Effects of reflection, models, and analysis. The Leadership Quarterly, 16(1), 121-148.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). STARR methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/starr-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 08/05/2022 | Laatste update: 04/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/starr-methode/”>Toolshero: STARR methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Artikel door:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie