SQ3R methode

SQ3R methode - Toolshero

SQ3R methode: in dit artikel wordt de SQ3R methode praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van de ‘Actief lezen methode’ om effectief te lezen en leren. In dit artikel vindt je tevens een SQ3R template om zelf mee aan de slag te gaan.

Wat is de SQ3R methode?

De SQ3R methode is een manier om geschreven informatie sneller te bestuderen, te begrijpen en te onthouden. De methode werd in 1946 voor het eerst genoemd in het boek Effective study van onderwijspsycholoog Francis P. Robinson, dat daarna nog vele malen herdrukt is.

Het doel van deze methode is om studenten efficiënt en actief aan de slag te laten gaan met het lezen en begrijpen van (studie)teksten. Het is echter bruikbaar voor iedereen die, voor werk, studie of vrije tijd, geschreven informatie tot zich neemt en beter wil begrijpen.

Gratis e-book bij Toolshero

De afkorting SQ3R staat voor de volgende vijf stappen: Survey, Question, Read, Recite en Review.

SQ3R Methode uitleg (Engelstalige video)

Hoe pas je de SQ3R methode toe?

Veel mensen hebben de neiging om een nieuwe tekst eerst helemaal te lezen en meteen belangrijke passages te markeren. Deze methode is een stappenplan om een tekst juist doelgerichter te benaderen. Je volgt daarbij de vijf stappen: S(urvey), Q(uestion), R(ead), R(ecite) en R(eview).

SQ3R methode model - Toolshero

1. Survey

Je scant eerst in een paar minuten de hele tekst. Let daarbij op lay-out, hoofdstukken, paragrafen, grafieken, plaatjes, dikgedrukte en schuingedrukte teksten. Deze geven over het algemeen belangrijke informatie over de inhoud van de tekst. Door de tekst eerst snel door te nemen, creëer je structuur en overzicht. Dit vormt de basis voor het actief lezen en begrijpen van de tekst.

2. Question

Stel jezelf vragen over de tekst die je in de vorige stap hebt doorgenomen. Vorm bijvoorbeeld hoofdstuktitels om tot vragen. Schrijf de vragen op. Vraag jezelf af wat je al weet over het onderwerp en met welk doel je de tekst leest. Probeer voor jezelf helder te krijgen wat de auteur wil vertellen. Om structuur aan te brengen in de vragen die je bij de tekst hebt, kun je de linkerkantlijn gebruiken om de vragen op te schrijven. Antwoorden kunnen in een later stadium in de rechterkantlijn genoteerd worden.

3. Read

Lees de tekst, met in je achterhoofd de structuur van stap 1, “S” en de vragen van stap 2, “Q”. Let op de hoofdstukken, dikgedrukte zinnen, uitleg onder grafieken en afbeeldingen. Lees ‘actief’, schrijf tussendoor (extra) vragen op en probeer antwoorden te vinden op eerder gestelde vragen. Schrijf antwoorden en uitleg in de rechterkantlijn van de tekst. Neem de tijd voor moeilijkere delen van de tekst en herlees als dat nodig is. Geef onbelangrijkere informatie minder aandacht en lees een deel per keer en herhaal dit voor jezelf in eigen woorden.

4. Recite

Herhaal (hardop) in eigen woorden wat je gelezen hebt en stel jezelf vragen over de tekst. Leg aan iemand anders uit wat je hebt gelezen, dat kan ook in gedachten. Het noteren van de samenvatting in eigen woorden geeft extra ondersteuning.

5. Review

Lees relevante delen van de tekst nogmaals, neem je aantekeningen door. Werk je aantekeningen eventueel verder uit, met extra aandacht voor de onderdelen die je moeilijk vindt. Lees je eigen vragen rechts naast de tekst door (bedek de antwoorden die links staan) en probeer ze te beantwoorden. Deze stap heeft het meeste effect als je deze een dag later uitvoert dan stap 1 t/m 4. Na het volgen van deze vijf stappen heb je een tekst actief gelezen en ben je in staat de inhoud beter te onthouden en uit te leggen.

SQ3R methode template

Nu je hebt gelezen over de SQ3R methode kun je zelf aan de slag gaan. Leer efficiënt en actief teksten lezen en begrijpen. We helpen je graag op weg met het SQ3R methode template.

Download het SQ3R methode template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Voordelen van de SQ3R methode

Het werken met de SQ3R methode heeft als grote voordeel dat je je leestijd optimaal gebruikt. Door je allereerst te richten op de structuur van de tekst heb je een basis waarin alle relevante informatie een plek krijgt. Je leest doelgericht, waardoor je de inhoud beter onthoudt.

De SQ3R methode wordt soms verder aangevuld met een vierde R, SQ4R. Die vierde R kan op verschillende manieren ingevuld worden, zoals Relate, Record of Reflect. Bij deze aanvulling kun je bijvoorbeeld verbanden leggen met kennis die je al hebt of persoonlijke ervaringen (Relate).

De variant waarbij de R voor Record staat, is een uitgebreidere versie van het maken van een samenvatting en het aanbrengen van structuur in de tekst. Je legt dan bijvoorbeeld de structuur vast in een schema of markeert de belangrijkste stukken in de tekst zelf.

De R van Reflect staat voor het bediscussiëren van het thema met anderen, jezelf afvragen wat het onderwerp voor jou betekent, het vinden van voorbeelden of gebeurtenissen die het onderwerp verduidelijken.

Het voordeel van de SQ3R methode is dat je je eigen invulling er aan kan geven. Het geeft een basis waar je je eigen (leer)wensen en methoden in kunt vormgeven, zodat het voor jou werkt.

Samenvattend

Door gebruik te maken van de SQ3R methode leer je doelgerichter en actiever te lezen, waardoor de informatie beter blijft hangen. Survey, Question, Read, Recite, Review!

Samenvattend kun je dit omschrijven als volgt:

  • Scan de tekst en neem de structuur in je op;
  • Stel vragen over de tekst en noteer deze;
  • Lees actief de tekst met de structuur en vragen in je achterhoofd;
  • Herhaal in eigen woorden wat je hebt gelezen;
  • Kijk de tekst en je aantekeningen nog eens na.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de SQ3R methode toe? Gebruik jij de bovenstaande stappen en heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de voordelen van de SQ3R methode die kunnen bijdragen het verwerken en begrijpen van geschreven informatie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Artis, A. B. (2008). Improving marketing students’ reading comprehension with the SQ3R method. Journal of Marketing Education, 30(2), 130-137.
  2. Johns, J. L. & McNamara, L. P. (1980). The SQ3R study technique: A forgotten research target. Journal of Reading, 23(8), 705-708.
  3. Robinson, F. P. (1961). Effective study. Harper; Revised edition.
  4. Rozakis, L., & Cain, D. (2001). Super Study Skills (Scholastic Guides). Scholastic Reference.
  5. Tadlock, D. F. (1978). SQ3R: Why it works, based on an information processing theory of learning. Journal of Reading, 22(2), 110-112.

Citatie voor dit artikel:
Kuijk, A. (2017). SQ3R methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/sq3r-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/sq3r-methode/”>Toolshero: SQ3R methode</a>

Published on: 27/09/2017 | Last update: 20/09/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.3 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 6

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Anneke Kuijk
Article by:

Anneke Kuijk

Anneke Kuijk is een tekstschrijver die de kwaliteiten heeft om informatie te analyseren en daar de kern uit te halen. Dit zet ze om in begrijpelijke en goed leesbare teksten. Naast content schrijven, is ze ook actief als docent (taal)inburgering en op vele manieren actief met taal.

Geef een reactie