NLP: de uitleg en betekenis

NLP / Neuro linguistisch programmeren - Toolshero

NLP (Neuro linguistisch programmeren): in dit artikel wordt het concept NLP praktisch uitgelegd. Naast de betekenis van wat het is, wordt de oorsprong uitgelicht, hoe het werkt, en wat het voor jou kan doen in zowel je professionele als persoonlijke leven. Veel leesplezier!

Wat is NLP / neuro linguistisch programmeren? De uitleg

De betekenis

Neuro linguistisch programmeren (NLP) wordt beschreven als een ‘benadering die gericht is op de verbinding tussen neurologische processen (neuro), taal (linguïstisch) en gedragspatronen die zijn geleerd door ervaring (Programmeren)’.

Het zenuwstelsel verwerkt impulsen met de 5 zintuigen:

Gratis e-book bij Toolshero

 • Horen
 • Zien
 • Ruiken
 • Proeven
 • Voelen

Linguistische aspecten bevatten:

 • Beelden (visueel)
 • Taal (auditief digitaal)
 • Gevoelens (kinsthetisch)
 • Geluiden (auditief)
 • Geuren (olfactoir)
 • Smaken (gustatoir)

NLP is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Deze methode wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast. Het omvat een set van modellen en technieken die succesvol gedrag in kaart brengen en aanleren.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast.

Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

NLP technieken worden vaak ingezet om specifieke doelen in het leven te bereiken, zoals persoonlijke ontwikkeling, communicatie en het opheffen van persoonlijke blokkades.

Oorsprong

De grondleggers van deze communicatie filosofie zijn hoogleraar linguïstiek John Grinder en Richard Bandler. Zij hebben in de jaren 70 het verschil onderzocht tussen excellent en niet excellent gedrag.

Het doel van het onderzoek was om een manier of methode te vinden die mensen helpt om een beter, voller en rijker leven te geven. Zij wilden antwoord krijgen op de vraag die therapeuten als Virginia Satir, Robert Dilts en Milton Erickson zo bijzonder maakten. Daarom bestudeerden ze de technieken en de resultaten.

Eén van de belangrijkste onderzoekresultaten van John Grinder en Richard Bandler was dat als de effectieve gedragspatronen van uitzonderlijke mensen konden worden gemodelleerd, deze konden worden overgenomen door andere mensen.

Hoe werkt NLP?

Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden. Daarbij gaat het er niet om wát je je herinnert, maar om de werking van je geheugen. En wat het effect van die herinnering, gebeurtenis of opmerking is op je dagelijks handelen.

Door dit toe te passen, leer je die ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structurele andere kijk op dingen.

Je gaat anders luisteren en communiceren en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar. NLP richt zich niet op problemen maar op oplossingen.

Deze methode is een interactief proces tussen de behandelaar en de klant en kent een aantal fasen waaronder het opstellen van een rapport, het verzamelen van informatie over een probleem en de gewenste doelen.

Daarnaast bevat het ook de aanpak (instrumenten en technieken ten behoeve van interventies) om de gewenste veranderingen te realiseren.

Het hele proces wordt begeleid door de non-verbale reacties vanuit de klant. De eerste stap is de handeling van het opzetten en onderhouden van afstemming tussen de behandelaar en de klant, die wordt bereikt door stimulatie en leidt tot verbaal als non-verbaal van de klant.

De behandelaar besteedt veel tijd en aandacht aan zowel de verbale en non-verbale reacties die nodig zijn om van de huidige toestand naar de gewenste situatie te komen.

De klant wordt aangemoedigd door de behandelaar om de gevolgen van de gewenste situatie te overwegen waarbij er rekening wordt gehouden met eventuele positieve interventies van eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Om de klant te helpen zet de behandelaar verschillende middelen en technieken in om de interne representaties en reacties van de klant te veranderen.

Door mentale repetitie en de gewenste wijzigingen te integreren in het leven van de klant wordt de gewenste situatie voor zover dat mogelijk is gerealiseerd.

Wat kan je met NLP bereiken?

Neuro linguistisch programmeren is een verzameling van technieken, uitgangspunten en overtuigingen die veel gebruikt wordt voor het bereiken van persoonlijke groei.

Zo wordt NLP onder andere gebruikt voor trainingen om het functioneren te verbeteren van leidinggevenden en medewerkers, middels seminars, groepstrainingen of in een individuele cliënt-coach-relatie.

Sommige technieken lenen zich voor een verhelderde en natuurlijker communicatie en vinden daarom hun ingang in verschillende disciplines. Dit loopt uiteen van management en verkoop tot marketing. Maar ook werd NLP getraind als een verhoortechniek in rechercheopleidingen van de Nederlandse politie.

Deze methode wordt ook ingezet ter verbetering van de samenwerking tussen collega’s of voor een betere communicatie met cliënten.

Verder wordt het toegepast voor het verbeteren van de motivatie en het verhogen van prestaties in de sport. NLP is bestemd voor IEDEREEN en kan zowel in de professionele als persoonlijke context gebruikt worden.

NLP Master Practitioner Training: van geavanceerd tot specialist  

NLP binnen Management

Neuro linguistisch programmeren kun je goed gebruiken als je manager, adviseur of consultant bent en dan met name voor effectieve coaching en aansturing. Denk maar eens aan zaken zoals leiderschap, motivatie, conflict hantering en zelfmanagement.

Verkoop

Ook voor verkopers zijn goede contactuele en communicatieve vaardigheden onmisbaar. Een succesvol klantcontact hangt immers samen met jouw vaardigheid om snel af te kunnen stemmen op de golflengte van de klant om vervolgens de klant bewust mee te leiden naar een spannend koopmoment waar hij / zij geen nee tegen kan zeggen.

Onderwijs

In onderwijssituaties kun je NLP gebruiken voor het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen/studenten, uitbreiden van jouw presentatievaardigheden en effectieve leerlingbegeleiding.

Gezondheidszorg

Natuurlijk kent deze methode ook verschillende toepassingen in de gezondheidszorg. Als je als arts of verpleegkundige bereid bent aan te sluiten bij de belevingswereld van je patiënten, zul je veel sneller een vertrouwensrelatie weten op te bouwen.

In de Britse gezondheidszorg bijvoorbeeld wordt deze methode gebruikt als methode voor het op een juiste manier verkrijgen van een positief contact met de patiënt.

Hulpverlening

Ook als therapeut of hulpverlener kun je neuro linguistisch programmeren gebruiken als krachtige aanvulling op je eigen behandelwijze.

Toepassingen van NLP zijn te vinden in de psychotherapie. Deze methode wordt ook als een op zichzelf staande therapie toegepast of als aanvulling op bestaande therapieën.

Hierbij is te denken aan het overwinnen van plankenkoorts, eenvoudige fobieën, zelfhulp, depressie of verslaving. Er zijn nog meer toepassingen van deze methode binnen vergadersituaties en werkoverleg, in relaties of in het kader van je persoonlijke groei en persoonlijk welbevinden.

Kortom, je kunt het toepassen in iedere situatie waar je op één of andere manier te maken hebt met communicatie tussen jezelf en de buitenwereld. Een voorbeeld van een type NLP opleiding is NLP practitioner. Hierbinnen leer je alle basisbeginselen van deze effectieve methode.

Kritiek op NLP

Hoewel NLP een populair en wijdverbreid model is om succesvol gedrag te leren, zijn er ook enkele nadelen aan deze benadering. Een van de belangrijkste kritiekpunten is dat er een gebrek is aan wetenschappelijk onderbouwde empirische bewijzen voor de effectiviteit van NLP-technieken.

Bovendien is er geen eenduidige definitie van NLP en zijn er veel verschillende versies van de technieken en toepassingen in omloop.

Daarnaast zijn sommige NLP-technieken niet geschikt voor iedereen en kan er sprake zijn van misbruik door ongekwalificeerde beoefenaars. Het is daarom belangrijk om kritisch te blijven en te onderzoeken welke NLP-praktijken geschikt en veilig zijn.

Samenvatting

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een set van modellen en technieken die succesvol gedrag in kaart brengen en aanleren.

Ontwikkeld in de jaren 70, leert NLP je hoe je je eigen brein en communicatiepatronen kunt herprogrammeren om betere resultaten te bereiken.

Door middel van NLP leer je hoe je succesvol gedrag kunt kaart brengen en toepassen in je eigen leven. Een NLP practitioner opleiding helpt je om deze technieken te begrijpen en toe te passen.

Kortom, NLP gaat over het herprogrammeren van je gedachten en communicatiepatronen om succes te bereiken.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring tot nu toe met NLP? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling op het gebied van beïnvloeden en communicatie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Bandler, R., Grinder, J., & Andreas, S. (1982). Neuro-Linguistic Programming™ and the Transformation of Meaning. Real People, Moab.
 2. Dilts, R., Grinder, J., Bandler, R., & DeLozier, J. (1980). Neuro-Linguistic Programming: The Study of the Structure of Subjective Experience. Vol. I. Cupertino, Calif.: Meta Publications.
 3. Bandler, R. & Grinder, J. (1989). The structure of magic: A book about language and therapy. Science & Behavior Books Inc.,U.S.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Neuro linguistisch programmeren (NLP). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nlp/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/09/2012 | Laatste update: 04/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!:
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nlp/”>Toolshero: Neuro linguistisch programmeren (NLP)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie