Hoop theorie van Snyder

Hoop theorie van Snyder definitie en uitleg - toolshero

In dit artikel worden de hoop theorie van Snyder praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige psychologie– en persoonlijke ontwikkeling tool.

Wat is de hoop theorie van Snyder?

Charles Richard Snyder was een Amerikaans psycholoog die zich in de positieve psychologie specialiseerde.

Internationaal heeft hij faam verworven omtrent zijn werk op het gebied van klinische, sociale, persoonlijkheids- en gezondheidspsychologie. Zijn theorieën uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben onder andere betrekking op de menselijke reactie op persoonlijke feedback, de menselijke behoefte aan uniciteit en het hoopmotief.

Gratis e-book bij Toolshero

Naar aanleiding van Snyders werk, startte nog meer onderzoek om hogere niveaus van hoop te koppelen aan academische en atletische prestaties en fysieke gezondheid en welzijn. Door de mens te helpen om zogenoemde ‘high hopers’ te laten worden, zorgt ervoor dat zij positief in het leven staan. Kort gezegd is dit waar de hoop theorie van Snyder over gaat.

3 componenten binnen de hoop theorie van Snyder

Als we het over de hoop theorie van Snyder hebben, is het goed om eerst het woord ‘hoop’ te definiëren. Hoop kan gezien worden als het waargenomen vermogen om bepaalde paden te bewandelen, die leiden naar een gewenst doel. Daarnaast helpt hoop de mens ook om gemotiveerd deze paden af te lopen. Hoop bevat zowel cognitieve elementen als affectieve elementen. In de hoop theorie van Snyder zijn doelen, trajecten en keuzevrijheden opgenomen. Volgens hem zijn er sowieso 3 componenten die men kan associëren met hoop, namelijk:

  1. men moet doelgerichte gedachten hebben
  2. men moet vooraf strategieën ontwikkelen om deze doelen te bereiken
  3. men moet gemotiveerd zijn om de inspanningen te leveren om deze doelen daadwerkelijk te bereiken

Hoe meer geloof het individu heeft in zijn eigen vermogen om bovenstaande componenten te behalen, hoe hoger de kans dat hij een gevoel van hoop zal ontwikkelen.

Pathways en Agency Thinking

Doelen zijn abstract en mentaal, die de kracht hebben om het menselijk gedrag te sturen. Snyder merkte op dat veel menselijk gedrag al doelgericht is. Naast de eerdergenoemde componenten zijn er binnen de hoop theorie van Snyder daarom nog twee belangrijke factoren te onderscheiden, die de beweging naar het doel beïnvloeden:

Pathways Thinking

Hier gaat het om het menselijk vermogen om verschillende routes te generen van het heden naar de gewenste toekomst. Pathways richten zich op het waargenomen vermogen om meerdere routes uit te stippelen. Het gaat hier om het cognitief vermogen om een route te produceren en daar vooraf over na te denken, die leidt tot het doel.

Agency Thinking

Dit betreft het niveau van intentie, vertrouwen én het menselijk vermogen om die verschillende routes naar de gewenste toekomst daadwerkelijk volgen. De overtuiging en positieve motivatie om het pad te volgen voeren hier de boventoon. Het gaat hier om het affectief vermogen.

Positieve emotie

Daarnaast spelen ook de doelen zelf een belangrijke rol in de hoop theorie van Snyder. Doelen die waardevol maar onzeker zijn, worden door Snyder beschreven als de ankers van de hoop theorie. Ze geven namelijk richting en sturen naar een eindpunt. Ook kunnen barrières een rol spelen. Die kunnen het bereiken van de doelen blokkeren. Doet zich een barrière voor, dan is het gemakkelijk om op te geven, tenzij Pathways Thinking sterker wordt en er een nieuwe route wordt gecreëerd.

Het bereiken van doelen zal eerder plaatsvinden bij positieve emoties. In veel gevallen leiden blokkades tot negatieve emoties. Door nieuwe alternatieve paden te bedenken, wordt de overtuiging en motivatie vanuit het Agency Thinking weer geactiveerd en zal het doel eerder bereikt worden. Barrières worden dan als uitdagingen gezien en niet als blokkades die de weg versperren. De sleutels in de hoop theorie van Snyder vereist verschillende routes naar een doel en de intenties om die routes te volgen. Het gaat om een cyclische relatie tussen Pathways en Agency Thinking, waarbij Pathways Thinking leidt tot meer trajecten. De ontwikkeling van meer trajecten leidt vervolgens weer tot Agency Thinking en een positieve emotie teweegbrengt.

Vragen stellen

Om zelfverzekerd en doelgericht aan de slag te gaan, helpt het binnen de hoop theorie van Snyder om verschillende vragen te stellen zoals ‘wat is er aan de hand’ en ‘waar willen ik naar toe’ en ‘wat houdt mij tegen’? Dit zijn typisch vragen die bij het Pathways Thinking horen.

Vanuit Agent Thinking kunnen er vragen worden gesteld als ‘welke sterke punten kan ik gebruiken om mijn doel te bereiken’, ‘welke aspecten vanuit mijn huidige situatie, werken in het voordeel om mijn doelen te behalen’ en ‘wanneer had ik in het verleden succes in een soortgelijke situatie en hoe kwam dat’?
Hoop theorie van Snyder pathways en agency thinking - toolshero
Bij het genereren van opties om het einddoel te bereiken, helpt het ook om een krachtige gedachte op te roepen waarin de overtuiging ligt dat je het daadwerkelijk kunt. Wanneer dat gebeurt, gaat Pathways Thinking niet alleen meer om de verschillende opties en mogelijkheden, maar versterkt het tegelijkertijd het Agency Thinking. Dat geeft kracht, waardoor het waarschijnlijker wordt dat het doel bereikt wordt.

Beoordelingsinstrument

Naast de hoop theorie van Snyder, bedacht de Amerikaans psycholoog ook een beoordelingsinstrument. Dit ontwierp hij om de hoop te meten. Met betrekking tot de hoop theorie van Snyder kwam hij uit op de Adult Dispositional Hope Scale (ADHS), die bedoeld is om de hoop te meten bij volwassenen ouder dan 15 jaar.

Het gaat om een zelfrapportage. Dit beoordelingsinstrument bevat een vragenlijst met 12 vragen, waarbij 6 vragen zich richten op het Pathways Thinking en 6 vragen gericht zijn op het Agency Thinking. Bij de Pathways vragen gaat het om het cognitieve vermogen om tot creatieve stappen richting het doel te komen. Bij de Agency vragen draait het om het affectieve deel van de hersenen en het gevoel, de motivatie en de overtuiging die mensen hebben om het doel na te streven.

Bij elke vraag kan men een score invullen van 1 tot en met 8 volgens de Likert-schaal; 1 geeft hierbij de minste herkenning aan en 8 de meeste herkenning bij de gestelde vraag. De schaal maakt vervolgens 3 scores; een hoopscore gericht op de Agency en Pathways vragen tezamen en de twee afzonderlijke scores die de Agency en Pathways vragen onafhankelijk meten. De totale scores variëren van minimaal 8 tot maximaal 64. Hoe hoger de score, hoe hoger de hoop die men heeft.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de hoop theorie van Snyder? Hoe denk jij over de 3 genoemde componenten welke geassocieerd worden met hoop? Kun je zowel pathways thinking als agency thinking daadwerkelijk in praktijk brengen? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer informatie

  1. Snyder, C. R. (Ed.). (2000). Handbook of hope: Theory, measures, and applications. Academic press.
  2. Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry, 13(4), 249-275.
  3. Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R. (2002). Hope theory. Handbook of positive psychology, 257-276.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Hoop theorie van Snyder. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/hoop-theorie-snyder/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/hoop-theorie-snyder/”>toolshero: Hoop theorie van Snyder</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie