5E learning cycle

5E Learning Cycle / 5e Model - toolshero

5E learning cycle: in dit artikel wordt de 5E learning cycle, ook bekend als het 5E model of het 5E instructional model, praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige effectiviteit tool.

Wat is de 5E learning cycle?

Leren is een continu proces; of het nu om jongeren of ouderen gaat. Het houdt mensen scherp en stelt hen in staat om zichzelf te verbeteren. De 5E learning cycle kan goed helpen om het gehele leerproces te vergemakkelijken.

Dit model kan zowel binnen het onderwijs alsook bij organisaties worden toegepast. Daar waar mensen werken, biedt het soelaas.

Gratis e-book bij Toolshero

Het model wordt gebruikt om de volgorde en het organiseren van lessen te kaderen. Eenmaal doorgevoerd, helpt het bovendien leraren in klassensituaties om ter plaatse de beste beslissingen te nemen en in te spelen op wat leerlingen aandragen.

De leraar in kwestie kan ook een trainer zijn, die een groep medewerkers traint op vaardigheden, of een instructeur die aan een afdeling vertelt hoe zij het beste gebruik kunnen maken van nieuw geïnstalleerde software.

Met de 5E learning cycle / het 5E model hebben leraren, trainers en instructeurs een instructiemodel in handen, waarmee zij hun leerlingen, studenten of trainees op weg helpen een compleet begrip van nieuwe concepten te krijgen.

Ze kunnen hun studenten beter betrekken bij de aangeboden stof en hen beter motiveren om tot leren te komen. Ook helpt het model om hen goed te begeleiden in de ontwikkeling van hun vaardigheden.

Het model kenmerkt zich door het actieve leren, waarin studenten samenwerken om problemen op te lossen en nieuwe concepten te onderzoeken door vragen te stellen, te observeren, te analyseren en conclusies te trekken.

5E learning cycle geschiedenis

Al in 1962 ontwikkelden de Amerikaanse pedagoog Myron J. Atkin en de Amerikaanse natuurkundige Robert Karplus een effectieve leercyclus die ‘exploratie’, ‘termintroductie’ en ‘concepttoepassing’ omvatte.

Daardoor werden studenten geïnteresseerd in onderwerpen, gingen vragen stellen en ontdekten zelf kritisch te kijken naar hun eigen inzichten. Het model van Atkin en Karplus ligt ten grondslag aan de 5E learning cycle. Dit werd in 1987 ontwikkeld door het Amerikaans onderwijs- en onderzoeksinstituut BSCS Science Learning.

5E learning cycle: de 5 fasen

Het 5E model van BSCS Science Learning bestaat uit de volgende vijf fasen:

5E learning cycle 5e model - toolshero

1. Engagement – betrokkenheid

In deze eerste fase beoordeelt de leraar, trainer of instructeur de voorkennis van de leerling, student of trainee en probeert lacunes in kennis te identificeren. Daarnaast zal hij ervoor zorgen om de interesse over het aankomend onderwerp bij de leerling op te wekken.

Pas wanneer er interesse is, is de leerling betrokken genoeg om open te staan voor nieuwe informatie. Vervolgens kan de leraar, trainer of instructeur starten met het stellen van open vragen en de leerling ertoe aanzetten om alles op te schrijven over wat zij al over het onderwerp weten.

Alle activiteiten moeten verband leggen tussen wat leerlingen al weten en wat zij te leren gaan krijgen. Zij moeten nieuwsgierig gemaakt worden.

2. Exploration – verkenning

Na de eerste fase van de 5E learning cycle / het 5E model komt de verkenningsfase om de hoek kijken. Leerlingen worden aangezet om door middel van concrete leerervaringen de nieuwe informatie tot zich te nemen.

Ze worden gestimuleerd om waarnemingen te doen, fouten te maken en te achterhalen wat er dan gebeurt. Met name wanneer zij gemeenschappelijk met de nieuwe informatie gaan werken, kunnen zij in overleg met elkaar erachter komen wat wel en wat niet werkt en waar zij al kennis van hebben.

Hun voorkennis helpt om nieuwe ideeën te genereren, vragen en mogelijkheden te onderzoeken en een vooronderzoek te ontwerpen en uit te voeren.

3. Explanation – uitleg

Dit heet ook wel de verklaringsfase. In deze fase worden leerlingen gestimuleerd om goed na te denken over de nieuwe informatie en te snappen waar het precies om gaat.

De leraar, trainer of instructeur zal de leerling, student of trainee begeleiden bij het samenstellen van nieuwe kennis en hen informatie geven wanneer zij verdere verduidelijking nodig hebben. Zij stellen hun leerlingen vragen om erachter te komen wat zij tot nu toe geleerd hebben.

In deze fase komt de leraar, trainer of instructeur met duidelijke uitleg en voorbeelden en werken zij vaak met ondersteunende hulpmiddelen als powerpoints, modellen, filmpjes of rollenspellen om het begrip te vergroten. Zij zijn er voornamelijk op gericht om het conceptueel begrip, de procesvaardigheden of het specifiek gedrag aan te tonen en de informatie direct te introduceren. De uitleg van de leraar geeft de leerling op die manier dieper inzicht.

4. Elaboration – uitwerking

In de uitwerkingsfase van de 5E learning cycle krijgt de leerling, student of trainee de ruimte van de leraar, trainer of instructeur, om het geleerde direct toe te passen. Daardoor kunnen zij zich nog meer ontwikkelen.

Leerlingen gaan hetgeen zij geleerd hebben toepassen door een bepaalde activiteiten uit te voeren en een prestatie te leveren.

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een stageopdracht, oefening, rollenspel, uitgeschreven werkstuk of het maken van een toets. Door nieuwe ervaringen ontwikkelen leerlingen nog meer begrip, krijgen zij meer informatie en komen tot adequate vaardigheden.

5. Evaluation – evaluatie

In de evaluatiefase worden leerlingen, studenten of trainees aangemoedigd om hun eigen vaardigheden en kennis zelfstandig te beoordelen. Zij vragen zich af wat zij al weten en aan welke informatie het nog ontbreekt.

Bovendien biedt het leraren, trainers en instructeurs de mogelijkheid om de voortgang van studenten te evalueren. Er kan van zowel formele als informele beoordeling gebruik worden gemaakt, waarbij studenten worden geobserveerd en ook met elkaar tot conclusies komen.

Door zichzelf af te vragen wat goed ging en wat beter kon, komen zij tot zelfreflectie en zijn zij in staat zichzelf te verbeteren.

Elke fase heeft een specifieke functie en draagt bij tot een samenhangende instructie van de leraar, trainer of instructeur. Daardoor zijn leerlingen, studenten of trainees beter in staat om wetenschappelijke en technologische kennis, attitudes en vaardigheden te leren en te begrijpen.

5E learning cycle, een volledige leercyclus

Het gehele doel van de 5E learning cycle is om studenten naar een hoger plan te tillen. Het helpt studenten om een sterke basis van kennis op te bouwen door middel van actieve participatie. Het model is gebaseerd op het feit dat mensen kennis opdoen en hier betekenis aangeven, door middel van ervaringen.

Het model is het meest effectief wanneer studenten voor de allereerste keer met nieuwe informatie in aanraking komen. Dan is er namelijk kans op een volledige leercyclus die start bij de eerste fase van betrokkenheid en eindigt bij evaluatie.

Door voor elke fase circa 2 weken uit te trekken, kan het beste resultaat worden geboekt. Dit werkt doorgaans beter dan de focus op één van de fasen te leggen. Teveel tijd besteden aan een enkele fase heeft als resultaat dat studenten snel vergeten wat zij daarvoor hebben geleerd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de 5E learning cycle / 5E model? Gebruik jij het 5E model in de praktijk of zijn er andere instructiemodellen welke je gebruikt? Zijn er tips of aanvullingen welke je zou willen delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.
  2. Duran, L. B., & Duran, E. (2004). The 5E Instructional Model: A Learning Cycle Approach for Inquiry-Based Science Teaching. Science Education Review, 3(2), 49-58.
  3. Wyatt, S., Dopson, N., Keyzerman, Y., & Daugherty, J. (2014). The 5E instructional model. Grounded designs for online and hybrid learning online and hybrid learning designs in action, 2, 51.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). 5E learning cycle. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/5e-learning-cycle/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/persoonlijke-ontwikkeling/5e-learning-cycle/”>toolshero: 5E learning cycle</a>

Published on: 16/07/2019 | Last update: 02/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Geef een reactie