Onderzoeksvoorstel: de uitleg en stappen

Onderzoeksvoorstel - Toolshero

Onderzoeksvoorstel: in dit artikel wordt het onderzoeksvoorstel praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van de term onderzoeksvoorstel en waarom het voorstel een belangrijk onderdeel is van het grotere onderzoek als geheel. Dan vind je een stappenplan en waardevolle tips voor het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel. Veel plezier met lezen!

Wat is een onderzoeksvoorstel?

Een onderzoeksvoorstel (research proposal) is een belangrijke eerste stap die wordt uitgevoerd voordat het onderzoek begint.

Iedere student die een scriptie gaat schrijven, dient vooraf een onderzoeksvoorstel in te leveren. Dit voorstel geeft een beeld van het probleem dat onderzocht gaat worden en op welke wijze het onderzoek vormgegeven wordt.

Gratis e-book bij Toolshero

Het onderzoeksvoorstel is een document die meestal uit de volgende verschillende elementen bestaat:

 • Achtergrondinformatie
 • Probleemstelling, onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksvragen
 • Onderzoeksmethoden
 • Voorlopige literatuurlijst

Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden omdat het dient als een blauwdruk voor het onderzoeksproject en helpt om anderen ervan te overtuigen dat het onderzoek de moeite waard is.

Studenten gebruiken het onderzoeksvoorstel als leidraad voor hun scriptie, een uitgebreid onderzoek dat het hoogtepunt vormt van hun academische loopbaan. Veel studenten zien op tegen het schrijven van een scriptie. Dit voorstel helpt ervoor te zorgen dat de student op de juiste weg is met hun onderzoek en biedt een routekaart voor het schrijven van de scriptie. In dit artikel vind je alle informatie om het onderzoeksvoorstel af te ronden.

Stap 1 van het schrijven van een onderzoeksvoorstel: achtergrondinformatie

De eerste stap bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel is het opstellen van achtergrondinformatie. Dit gedeelte bevat een uitleg van het probleem dat wordt onderzocht, waarom het belangrijk is om dit probleem te onderzoeken, en hoe het probleem zich verhoudt tot eerdere onderzoeken die in hetzelfde vakgebied zijn uitgevoerd.

De achtergrondinformatie kan ook een kort overzicht bevatten van de belangrijkste theorieën en concepten die relevant zijn voor het onderwerp van het onderzoek. Deze worden echter ook opgenomen in de laatste step onder het kopje voorlopige literatuurlijst.

Het doel van dit gedeelte is om de lezer te helpen begrijpen waarom het onderzoek nodig is en hoe het past in de bredere context van het vakgebied. We noemen dit de academische relevantie van het onderzoek.

Voorbeeld van een goede beschrijving van achtergrondinformatie

In de afgelopen jaren heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) een grote impact gehad op de manier waarop bedrijven hun marketingactiviteiten vormgeven.

AI-technologieën worden gebruikt om gegevens te analyseren, consumentengedrag te voorspellen en gepersonaliseerde advertenties te creëren. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot zowel kansen als uitdagingen voor marketeers.

Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van de impact van AI op marketing in bedrijven en het verkennen van manieren waarop bedrijven deze technologieën kunnen gebruiken om hun marketingstrategieën te verbeteren.

Een onderzoek naar de effecten van AI op het gebied van marketing is academisch relevant omdat het zich richt op een actueel en relevant onderwerp binnen de marketingwereld, namelijk de opkomst van AI-technologieën en de impact daarvan op de marketingstrategie van bedrijven.

Het onderzoek is relevant omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis en begrip van dit onderwerp, en kan helpen om de manier waarop bedrijven hun marketingstrategieën ontwikkelen en uitvoeren te verbeteren.

Daarnaast is het onderzoek ook theoretisch relevant, omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de academische literatuur over dit onderwerp, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten of concepten te introduceren voor dit relatief nieuw en onbekende onderwerp.

Online cursus onderzoeksmethoden voor business studenten  

Stap 2 van het schrijven van een onderzoeksvoorstel: probleemstelling

De probleemanalyse in een onderzoeksvoorstel zorgt ervoor dat de onderzoeker een beeld krijgt van de situatie die onderzocht wordt en waarom het een probleem betreft dat onderzocht moet worden. In de probleemstelling wordt vervolgens beschreven wat het probleem of vraagstuk precies is en waarom onderzoek nodig is.

Voorbeeld probleemstelling

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) transformeert de manier waarop bedrijven marketing benaderen.

Naarmate AI steeds geavanceerder en toegankelijker wordt, kan het veel taken automatiseren die traditioneel werden uitgevoerd door menselijke marketeers, waaronder data-analyse, klantsegmentatie en gepersonaliseerde targeting.

Hoewel AI aanzienlijke mogelijkheden biedt om de efficiëntie en effectiviteit van marketinginspanningen te verbeteren, brengt het ook uitdagingen met zich mee voor bedrijven wat betreft het organiseren en beheren van hun marketingteams in dit nieuwe landschap.

Onderzoeksvraag

Daarom luidt de onderzoeksvraag voor dit onderzoek als volgt:

Wat zijn de implicaties van AI voor de organisatie van marketinginspanningen in bedrijven, en hoe kunnen bedrijven zich het beste aanpassen aan deze veranderingen om concurrerend te blijven op de markt?

Deelvragen

Voorbeelden van deelvragen die kunne helpen om de onderzoeksvraag van dit onderzoek te beantwoorden zijn:

 1. Welke specifieke marketingtaken kan AI automatiseren, en hoe kunnen bedrijven AI effectief integreren in hun bestaande marketingstrategieën?
 2. Welke voordelen en nadelen kent het gebruik van AI in marketing en in welke verschillende sectoren en bedrijven verschillen deze?
 3. Hoe beïnvloeden AI-gedreven marketingtools de vaardigheden en rollen die nodig zijn voor menselijke marketeers?
 4. Welke organisatiestructuren en bedrijfsprocessen zijn het meest geschikt voor het integreren van AI in marketingteams?

Stap 3 van het schrijven van een onderzoeksvoorstel: onderzoeksmethoden

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, is het belangrijk om te weten welke onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden om de juiste gegevens te verzamelen. Dit onderdeel van het onderzoeksvoorstel draait daarom om het vaststellen en deels uitleggen van de methoden die gebruikt worden.

Probeer deze sectie zo volledig mogelijk in te vullen. Houd daarbij het doel van het onderzoekvoorstel in gedachten: het document dient als blauwdruk en leidraad voor het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek. Hoe beter de voorbereiding is, hoe makkelijker het zal gaan om het proces van het onderzoek doen te doorlopen.

Voorbeeld onderzoeksmethoden

Om de deelvragen te beantwoorden, wordt een mixed-methods onderzoeksbenadering gebruikt, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gecombineerd.

Voor de eerste subvraag worden kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt, zoals interviews met marketingexperts en leiders in de industrie.

Dit wordt gedaan om een uitgebreid begrip te krijgen van de manieren waarop AI kan worden geïntegreerd in bestaande marketingstrategieën. Daarnaast wordt een grondige literatuuronderzoek uitgevoerd om best practices en succesvolle casestudy’s van AI-gedreven marketingcampagnes te identificeren.

Om de tweede subvraag te beantwoorden, worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt om de potentiële voordelen en nadelen van AI in marketing te onderzoeken in verschillende industrieën en bedrijven. Enquêtes en focusgroepen zijn de primaire tools om kwalitatieve gegevens te verzamelen over de houding van consumenten ten opzichte van AI in marketing, terwijl ook financiële gegevens geanalyseerd zullen worden om de economische impact van AI op marketinginspanningen te meten.

De derde subvraag zal worden beantwoord door middel van een combinatie van kwalitatieve onderzoeksmethoden, specifiek interviews en focusgroepen, evenals kwantitatieve data-analyse. Ook worden enquêtes gebruikt om gegevens te verzamelen over de vaardigheden en rollen die nodig zijn voor menselijke marketeers in het tijdperk van AI. Ook worden vacatures geanalyseerd om opkomende vaardigheden en rollen in AI-gedreven marketing te identificeren.

Tot slot worden voor het beantwoorden van de vierde subvraag opnieuw zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt, waarbij enquêtes en interviews gebruikt zullen worden om gegevens te verzamelen over de meest effectieve organisatiestructuren en -processen voor het integreren van AI in marketingteams.

Planning

In het onderzoeksvoorstel wordt ook een tijdsplanning opgenomen. Als het gaat om een scriptie, zijn begeleiders vooral geïnteresseerd in de haalbaarheid van de planning. Zorg ervoor dat je genoeg tijd indeelt voor elk onderdeel en dat je marges gebruikt zodat je de deadline ook haalt als er vertragingen ontstaan. Gebruik een tool zoals de Gantt-chart.
Stap 4: voorlopige literatuurlijst en bronvermelding
De bronvermelding sectie is een essentieel onderdeel van elk onderzoeksvoorstel of -paper, omdat het een lijst geeft van alle bronnen die in het onderzoeksproces zijn gebruikt.

In deze sectie moeten studenten een volledige lijst opnemen van alle referenties die in hun voorstel worden aangehaald, waarbij een bepaalde referentiestijl zoals APA of MLA wordt gevolgd.

De bronvermelding sectie moet de naam van de auteur, het publicatiejaar, de titel van het artikel of boek, de naam van de publicatie en de paginanummers bevatten. Als de bron een website of online artikel is, moeten studenten ook de datum van toegang en de URL opnemen.

Tips voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel

Volg de volgende tips op om een goed onderzoeksvoorstel te schrijven:

1. Stel een beknopte onderzoeksvraag op

Uw onderzoeksvraag moet gericht en goed gedefinieerd zijn om u tijdens het onderzoeksproces op koers te houden.

2. Voer een grondige literatuurstudie uit

Voordat u begint met het schrijven van het daadwerkelijke onderzoek, is het belangrijk om een uitgebreide literatuurstudie uit te voeren om te begrijpen welk onderzoek er al is gedaan over het onderwerp.

3. Beschrijf uw methodologie

Leg duidelijk de onderzoeksmethoden uit die u van plan bent te gebruiken, inclusief eventuele dataverzamelings- en analysemethoden.

4. Academische relevantie

Leg goed uit waarom uw onderzoek belangrijk is en hoe het zal bijdragen aan het vakgebied. Het ontbreken van academische relevantie is een veelvoorkomende reden om een onderzoeksvoorstel af te keuren.

5. Wees realistisch

Zorg ervoor dat uw onderzoeksvraag haalbaar is en dat u toegang heeft tot de noodzakelijke middelen om het onderzoek uit te voeren.

6. Volg de richtlijnen

Controleer de specifieke richtlijnen en vereisten die zijn ingesteld door uw instelling of professor en volg deze. Ook dit kan een reden zijn voor afkeuring van een onderzoeksvoorstel.

Proeflezen van het onderzoeksvoorstel

Controleer uw voorstel op fouten in grammatica, spelling en interpunctie en vraag een collega of adviseur om het te bekijken en feedback te geven.
Door deze tips te volgen, kunt u uw kansen vergroten om een geweldig onderzoeksvoorstel te schrijven dat goed wordt ontvangen en goedgekeurd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het onderzoeksvoorstel? Helpt dit artikel jou bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel? Welke tips in dit artikel vond jij het best bruikbaar? Mis je nog informatie? Of heb je andere tips en opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Barick, R. (2021). Research Methods For Business Students. Retrieved 02/16/2024 from Udemy.
 2. Denscombe, M. (2012). Research proposals: A practical guide. McGraw-Hill Education.
 3. Klopper, H. (2008). The qualitative research proposal. Curationis, 31(4), 62-72.
 4. Punch, K. (2000). Developing effective research proposals. Sage Publishing.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2018). Onderzoeksvoorstel. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/onderzoek/onderzoeksvoorstel/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 01/05/2023 | Laatste update: 16/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/onderzoek/onderzoeksvoorstel/>Toolshero: Onderzoeksvoorstel</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

2 reacties op “Onderzoeksvoorstel: de uitleg en stappen”

 1. Tom Huybregts schreef:

  Is het wenselijk om 2 vragen te stellen in 1 hoofdvraag? (Wat zijn de implicaties van AI voor de organisatie van marketinginspanningen in bedrijven, en hoe kunnen bedrijven zich het beste aanpassen aan deze veranderingen om concurrerend te blijven op de markt?)

  • Ben Janse schreef:

   Beste Tom, bedankt voor jouw vraag. Ja, het is acceptabel dat een onderzoeksvraag uit meerdere delen bestaat. In dit voorbeeld gaat het om twee gerelateerde onderzoeksvragen. Het is belangrijk dat elk deel van de onderzoeksvraag specifiek genoeg is zijn om binnen de scope van het onderzoek beantwoord te kunnen worden. Ik hoop dat dit helpt!

Geef een reactie