MDC model

MDC model - toolshero

MDC model: in dit artikel wordt het MDC model praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige marketing tool.

Wat is het MDC model?

Het MDC model bestaat uit het acroniem MDC: Merk, Doelgroep, Concurrenten, en is een hulptool voor het positioneren van een merk. Het positioneren van een merk, brand positioning genoemd, gaat over de vraag hoe een merk opvalt bij de klanten en of het door hen overwogen wordt om aan te schaffen.

Het positioneren van een merk zorgt ervoor dat er een unieke impressie ontstaat in de gedachten van de klanten en op de algemene markt. Brand positioning moet uniek zijn, specifiek, duidelijk en onderscheidbaar van de positie van de concurrenten.

Gratis e-book bij Toolshero

Het MDC model is een hulptool bij het proces van positioneren. Het idee achter het MDC model is dat de organisatie eerst duidelijk de identiteit van hun merk communiceert. Vervolgens dient de organisatie een weloverwogen keuze te maken welke aspecten van de identiteit benadrukt moeten worden en welke niet.

De gekozen aspecten van die identiteit moeten relevant en toepasbaar zijn op de doelgroep. Dit is het tweede onderdeel van het MDC model. Als laatste bestaat het model uit de concurrenten. De organisatie heeft er veel baat bij om te weten waar het merk staat ten opzichte van concurrerende merken.

Het MDC model is ontwikkeld door Rik Riezebos en Jaap van der Grinten.

MDC model Riezebos & van der Grinten - toolshero

Merkpositionering

Het positioneren van een merk verwijst naar de reden van de doelgroep om een bepaald merk te kopen in plaats van andere merken. Het zorgt ervoor dat de klant aan hetzelfde denkt bij alle merkactiviteiten en zorgt voor een gemeenschappelijk doel. Merkpositionering moet er verder voor zorgen dat het merk uniek en onderscheidend is ten opzichte van concurrenten. Het is ook de vraag of een merk, product of dienst belangrijk en bemoedigend is voor een bepaalde markt. Stel jezelf bij het positioneren van een merk de volgende vragen:

  • Is het duurzaam? Kan dit constant op alle aspecten worden behouden?
  • Is het merk geschikt voor alle grote geografische markten en bedrijven?
  • Is het een nuttige manier om de organisatie haar financiële doelen te laten halen?
  • Ondersteunt en stimuleert het merk de organisatie en haar doelstellingen?

Kort gezegd vormt merkpositionering de opvattingen en meningen van de consumenten. Het kan worden gedefinieerd als een activiteit of proces, of het creëren van een lancering van een merk op zo een manier dat het een onderscheidende plaats inneemt bij de klant en de hele doelgroep.

Ook omvat merkpositionering het identificeren en bepalen van aspecten of gelijkenissen om een goed merkimago te creëren. Het is de sleutel tot een goede marketingstrategie omdat het precies identificeert waar de klanten waarde aan hechten.

Een sterke positionering van een merk stuurt de marketingstrategie onder anderen aan door de merkdetails, gelijkenis met andere concurrerende merken, de redenen om een specifiek merk te kopen en te gebruiken. Merkpositionering met het MDC model is de basis voor het ontwikkelen en vergroten van de benodigde kennis en percepties van de klant.

Het acroniem

Zoals aangegeven staat het acroniem van het MDC model voor Merk, Doelgroep en Concurrenten. Het idee achter het model is dat eerst de identiteit van het merk benoemd moet worden, waarna een weloverwogen keuze gemaakt moet worden welke aspecten benadrukt moeten worden. Hetzelfde geldt voor de doelgroep en de concurrenten.

Merk

Met het merk wordt dus de identiteit bedoeld van een organisatie, en het merk kan gerelateerd zijn aan een organisatie, dienst of product. Voor een merk van een bedrijf, een corporate brand, wordt de identiteit vaak in kaart gebracht door de identiteit van de organisatie als geheel te analyseren. Hierop worden vervolgens conclusies getrokken.

Voor een merk dat betrekking heeft op een product of dienst bestaat de identiteit uit twee lagen. De eerste is de identiteit van de service of het product zelf, en als tweede de identiteit van de achterliggende business. Organisaties die als filosofie een duidelijke visie en missie gegenereerd hebben ligt de identiteit van een product of dienst vaak in het verlengde van de identiteit van de organisatie als geheel.

Doelgroep

De tweede letter van het MDC model staat voor doelgroep. Het gaat hierbij om de vraag welke aspecten van de identiteit van een merk precies relevant zijn voor een specifieke doelgroep.

Niet alle aspecten zijn namelijk even effectief om klanten te overtuigen. Zo kan een reclamebedrijf een traffic afdeling hebben.

Een traffic afdeling coördineert alle logistieke processen van een organisatie. Geen bedrijf zou zich hiermee profileren, maar een goede traffic afdeling is wel degelijk noodzakelijk. Het voegt echter geen waarde toe aan de positionering van een merk.

Om erachter te komen welke aspecten van een identiteit zich goed lenen om een merk te positioneren, kunnen verschillende tools gebruikt worden, waaronder de betekenisstructuuranalyse.

Met deze tool kan de identiteit van een merk blootgelegd worden. Tegelijkertijd geeft de methode een nuttig inzicht in de taal die het bedrijf moet gebruiken ten aanzien van de klanten, en ten aanzien van het zo effectief mogelijk communiceren met de buitenwereld.

Concurrenten

De derde en laatste stap uit het MDC model gaat om het vaststellen van hoe een merk het doet vergeleken met de concurrenten. Differentiatie is een term die hier vaak terugkomt. Het gaat immers om de vraag hoe een bedrijf zijn producten of services dusdanig kan vormgeven, dat de klanten de concurrent links laten liggen.

De consument begint zijn customer journey met de vraag naar een product of dienst. Het is belangrijk dat een merk of dienstverlener hier naadloos op aansluit.

Als een organisatie zich teveel focust op differentiatie, wordt al snel teveel nadruk gelegd op het onderscheid ten opzichte van andere bedrijven en merken. Daarom kan er beter worden gesproken over categoriseren. Dat betekent dat een merk als stukje van een categorie gezien moet worden. In dat geval kan een merk overwogen worden door klanten.

Samenvattend

Het MDC model van Riezebos en van der Grinten is een uiterst effectief hulpmiddel voor het positioneren van een merk. Bestaande uit het merk, de doelgroep en de concurrenten, vormt een merkpositionering de basis voor het ontwikkelen en vergroten van de kennis en perceptie van de klant. Met het merk wordt de identiteit bedoeld van een organisatie als geheel, of juist van een los merk.

De doelgroep moet geanalyseerd worden om effectief te kunnen communiceren, en om te voldoen aan de wensen en eisen van de doelgroep. Als laatste moeten de concurrenten onder de loep worden genomen. Het doel van een organisatie is namelijk om zo een goed product of dienst te ontwikkelen dat de consumenten de concurrentie links laat liggen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het MDC model van Riezebos en van der Grinten? Hoe denk jij dit model toe te kunnen passen bij het positioneren van jouw merk of organisatie identiteit? Wat zijn volgens jou factoren die een merkpositionering kunnen beïnvloeden? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Riezebos, R., & Van Der Grinten, J. (2012). Positioning the brand: an inside-out approach. Routledge.
  2. Riezebos, R., & van der Grinten, J. (2015). Positioneren: stappenplan voor een scherpe positionering. Boom Lemma.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). MDC model. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/mdc-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/mdc-model/”>toolshero: MDC model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie