AIDA model: de uitleg plus voorbeeld

AIDA model - toolshero

AIDA model: in dit artikel wordt het AIDA model van Elias St. Elmo Lewis praktisch uitgelegd. Je vindt hier wat het AIDA model precies is, een voorbeeld ervan in de praktijk en uitleg over de elementen, stappen en toepassingen van het model. Veel leesplezier!

Inleiding van het AIDA model

Om potentiële klanten tot aankoop van een product en/of dienst over te halen, is binnen de marketing- en reclamebranche het AIDA model een alom prezen middel / formule.

Er wordt tegenwoordig in bijna elke reclame-uiting of commerciële boodschap gebruik gemaakt van de AIDA model. De grondbeginselen van deze methode stammen uit eind 1800 door Elias St. Elmo Lewis.

Gratis e-book bij Toolshero

Elias St. Elmo Lewis was een Amerikaanse zakenman. Zijn hoofddoel was het optimaliseren van verkoopgesprekken, specifiek de interactie tussen koper en verkoper. Lewis wordt als pionier beschouwt als het gaat om wetenschappelijk gegronde methoden en technieken voor reclame en verkoopprocessen.

Het was tevens zeer belangrijk voor Lewis om reclame te aanschouwen als een type training. De training zou nuttig moeten zijn voor de begunstigde: de potentiële klant. Hij ontwikkelde de reclametheorie op zijn uitgebreide ervaring en werd het marketinghoofd bij verschillende grote organisaties.

Wat is het AIDA model?

AIDA is het acroniem voor de termen Attention (Aandacht), Interest (Interesse), Desire (Drang/ Verlangen) en Action (Actie).

Beginnend bij Attention, moet het model in afzonderlijke stappen worden doorlopen om uiteindelijk bij Action te eindigen. Alleen dan heeft het model goede kans van slagen. Of het nu gaat om een direct mail of een uitgebreide televisiecommercial; AIDA heeft zich door de jaren heen bewezen.

AIDA model: de uitleg

Het AIDA model volgt in feite de volledige customer journey (klantreis) via de hierboven genoemde stadia van attention, interest, desire en action. Het AIDA model geeft dus de cognitieve stadia weer die de klant doormaakt tijdens het aankoopproces van een dienst of product. Het wordt daarom ook wel eens de purchasing funnel genoemd.

In de trechter gaan de koper en verkoper herhaaldelijk heen en weer om de klant te ondersteunen in de uiteindelijke aankoopbeslissing. Hoewel de accuraatheid van het model nog altijd hoog is, is het tegenwoordig niet slechts de relatie tussen koper en verkoper die speelt in het aankoopproces.

Met de komst van sociale media is dit uitgebreid naar verschillende kanalen, netwerken en gemeenschappen.

AIDA model - toolshero

Figuur 1 – Het AIDA model / funnel

Attention (Aandacht)

Voordat een potentiële klant overgaat tot aankoop, zal eerst zijn aandacht getrokken moeten worden. Dat kan aan de hand van kleuren, typografie, geluid en beeld of inzet van celebrity´s. Maar ook teksten kunnen hiervoor heel goed worden ingezet. Door een goede slogan kan de aandacht in één klap worden opgeëist.

Enkele vragen die u zichzelf kan stellen tijdens deze fase zijn:

 • Welke tools en platformen kunnen wij hiervoor gebruiken?
 • Welk soort berichten willen wij uitdragen?
 • Hoe maken we onze klanten bewust van onze nieuwe producten of diensten?
 • Hoe zit de campagne voor naamsbekendheid in elkaar?

Interest (Interesse)

Wanneer de aandacht op het product/ dienstverlening gevestigd is, komt de interesse om de hoek kijken. De interesse voor het product/ dienstverlening kan pas worden opgewekt, nadat er nadruk op de unique selling propositions (usp´s) is gelegd.

Deze verkooppunten (sales) moeten de potentiële klant overtuigen om tot aanschaf over te gaan. In combinatie met de prijs, garantie en leveringsvoorwaarden, leveren de usp´s een belangrijke basis voor het opwekken van de interesse.

Enkele vragen die u zichzelf kan stellen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe kunnen wij de interesse van onze klanten losmaken?
 • Hoe effectief is onze content marketing strategie?
 • Hoe delen wij informatie?

Desire (Drang / Verlangen)

In deze stap wordt de interesse omgezet naar verlangen. De potentiële klant moet als het ware naar het product en/of dienstverlening smachten en het idee hebben, dat hij niet meer zonder kan.

Om de klant over de streep te trekken, kunnen bepaalde productkenmerken worden aangedikt, waardoor het product en/ of dienstverlening waardevoller wordt dan die van de concurrent.

Psychologische aspecten kunnen daarin meespelen (somatic markers) waarbij een merknaam een belangrijke bijdrage in het onderdeel Desire kan leveren.

Enkele vragen die u zichzelf kan stellen tijdens deze fase zijn:

 • Wat maakt ons product of dienst bijzonder en uniek?
 • Hoe gaan wij met de klanten om?

Action (Actie)

In deze laatste fase gaat het erom, dat de klant over gaat tot actie en het product en/of dienstverlening aanschaft. Als extra duwtje in de rug wordt er aan deze fase vaak een aanbieding gekoppeld, waardoor het net wat aantrekkelijker is om tot aankoop over te gaan.

Het is ook belangrijk dat de klant nu weet, waar hij het product en/of dienstverlening kan kopen. Naast aankoop geldt ook inschrijving voor een nieuwsbrief, aanvraag van een brochure of andere vormen van responding als actieve vormen van actie.

Wanneer gegevens van potentiële klanten (leads) bekend zijn, is het een stuk gemakkelijker om ze alsnog als betalende klant binnen te halen.

Enkele vragen die u zichzelf kan stellen tijdens deze fase zijn:

 • Welke call-to-action gebruiken we?
 • Is het makkelijk voor consumenten om wegen met ons te kruisen?

Een AIDA model voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld wordt duidelijk hoe de fictieve kappersketen Ozone een nieuwe salon lanceert. Het bedrijf volgt de vier stappen van de AIDA formule en verbindt aan elke stap verschillende acties en uitkomsten.

Stap 1: bewustwording

Het management van Ozone weet dat bewustwording van een product of merk een belangrijke factor is in het succesvol lanceren van de nieuwe salon. Daarom beginnen zij enkele maanden voorafgaand aan de lancering een campagne. Dit is de eerste stap in het AIDA model en is bedoeld om de aandacht te trekken.

In de campagne worden verschillende elementen van de salon gepromoot, zoals de verschillende stylisten, lage prijzen, kwalificaties, kwaliteit en meer. Als onderdeel van de campagne werd ook op sociale media de lancering aangekondigd.

Stap 2: interesse

Na het bewustmaken van het grote publiek is het belangrijk dat Cosmo oprechte interesse losmaakt bij hetzelfde publiek. Die interesse moet ervoor zorgen dat de klanten ook echt naar de salon komen na de lancering.

Daarom besluiten de kappers om een direct email marketingcampagne uit te voeren. Verschillende e-mails worden verstuurd waarin gratis knipbeurten of andere behandelingen worden weggegeven.

Stap 3: desire (verlangen of voorkeur)

Net voordat de nieuwe salon opent, organiseert het management exclusieve evenementen. Tijdens deze evenementen wordt een lokale hype gecreëerd waardoor mensen enthousiast worden om de salon te bezoeken tijdens de lancering en daarna.

Stap 4: actie

Tijdens deze stap maakt de consument de keuze om een dienst of product te kopen. Cosmo kappers gebruikt Call-to-Actions (CTA) op verschillende manieren om mensen in beweging te krijgen richting de salon. Op Facebook wordt een oproep gedaan om klanten zich te laten registeren omdat extreme drukte verwacht wordt.

Daarnaast wordt op de website opgeroepen voor het maken van een online afspraak, en worden lokale advertenties uitgezet met hierin kortingskaarten voor nieuwe klanten die een afspraak maken.

Retentie wordt in dit voorbeeld niet toegelicht, maar er zijn verschillende manieren om de loyaliteit onder klanten naar de kapsalon te vergroten.

Een veelgebruikte manier is het aanmelden voor mailinglijsten om e-mails te krijgen over nieuws, aanbiedingen en evenementen.

Het AIDA model en online marketing

Zoals eerder aangegeven is het AIDA model geschikt voor zowel online als offline marketing. Het raamwerk is specifiek ontworpen om klanten door de verschillende fasen van de funnel /trechter te leiden en hen te stimuleren tot het nemen van actie.

In het overzicht hieronder wordt per fase van het AIDA proces welke zaken belangrijk zijn wanneer het model wordt toegepast voor online marketing of digitale marketing.

Bewustwording

In de fase van bewustwording kunnen verschillende methoden en technieken worden ingezet om bewustwording ook daadwerkelijk te vergroten. Er zijn enkele basisregels die gelden als het gaat om online marketing.

De eerste daarvan is dat een site of pagina in feite niet bestaat als het niet vindbaar is voor de bezoeker. Daarnaast kan door de inzet van visualisaties aan bepaalde elementen meer belang worden gegeven dan aan andere, minder belangrijke zaken.

Gebruikers en bezoekers online hebben weinig geduld. Elke vertraging of extra stap leidt tot vertraging, frustratie, en mogelijk afval.

Dit is de reden waarom paginasnelheid, of inlaadsnelheid, en visuele prioriteitstelling twee van de meest belangrijke dingen zijn om aan te denken in online marketing als het gaat om de bewustwording van klanten.

Interesse

Voor bedrijven die online marketingtechnieken toepassen is deze fase van het AIDA model, interesse, zeer belangrijk. Het gaat dan vooral over het weten en respecteren van wat de bezoeker precies wil.

Ook hier zijn enkele basisregels aan verbonden. De eerste is dat het noodzakelijk is om te weten wie de bezoekers precies zijn. Daarna moet worden vastgesteld wat zij precies willen. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar.

Zo bestaat er kwalitatieve software om te meten en te vragen aan bezoekers wat zij willen. Dit helpt om te begrijpen hoe de site of pagina verbeterd kan worden. Ook zijn er tools als Google Analytics.

Deze kunnen worden ingezet om meer te weten te komen over de demografie van de bezoekers, de sleutelwoorden die zij gebruiken, etc.

Verlangen

Ook in deze derde fase is een aantal zaken belangrijk. Ten eerste moet de bezoeker zich gewaardeerd voelen. Het is ook de bezoeker zelf die de volledige controle moet hebben over de hele ervaring.

De informatie die verstrekt wordt moet de bezoeker doen denken dat de website alles heeft waarnaar zij op zoek zijn. Als de bezoekers overtuigd zijn dat dit inderdaad zo is, dan kan er tijdens deze fase van de trechter veel gewonnen worden.

Actie

De bezoekers zijn er in de vorige fase van overtuigd geraakt dat de pagina heeft wat ze zoeken. De volgende taak is de daadwerkelijke conversie: hen te overtuigen om met u zaken te doen. Dit is niet makkelijk.

Consumenten krijgen toegang tot steeds meer informatie en worden steeds slimmer door online prijsvergelijkingen uit te voeren.

Het is mogelijk om deze uitdagingen te overwinnen, maar makkelijk is het niet. Ga als eerste uit de weg van de bezoeker.

Dit betekent: maak de weg vrij om de bezoeker de trekker over te laten halen door weinig afleidende zaken te presenteren in het online winkelwagentje etc.

Verdere toepassing van het AIDA model

Het AIDA model zelf is al een eeuw oud en wordt vaak vernieuwd en aangepast. Zo wordt tegenwoordig vaak de S van Satisfaction (Tevredenheid) toegevoegd. Deze factor is mede bepalend voor herhalingsaankopen van de eerdere klant en voor een positieve mond tot mond reclame die bijdraagt aan een grotere klandizie.

Er is zelfs sprake van toevoeging van de letter C die voor Conviction (overtuiging) staat. Hierover zijn de meningen verdeeld, omdat het ook bij Interest gaat om het overtuigen van de klant via de unieke verkooppunten van het product en/of dienst. Conviction zou verder gaan en de fase van Interest opvolgen door stimulans in de (reclame)boodschap.

Vele toepassingen van het AIDA model

Eén ding staat vast. Het AIDA model kent vele toepassingen en wordt als marketingtool ingezet in zowel de commerciële als niet commerciële branche.

Zo wil ook een bibliotheek vandaag de dag meer mensen benaderen en haalt het alles uit de kast om de groep gebruikers en leners te vergroten, daarbij dankbaar gebruik makend van het AIDA model.

Van websites tot advertenties en van billboards tot catalogi; het AIDA model komt telkens van pas.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de bovenstaande uitleg over het AIDA model of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succes factoren die kunnen bijdragen aan goede AIDA uitwerking?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Jobber, D. & Ellis-Chadwick, F. (2013). Principles and Practices of Marketing. McGraw-Hill Education.
 2. Mohammadi, S., Esmaeily, N., & Salehi, N. (2012). Prioritization of promotion tools based on AIDA model by Analytic Hierarchy process in production sector of sport industry. Archives of Applied Science Research, 4(4), 1670-1675.
 3. Paul Peter, J. & Donnelly, J. H. (2006). Marketing Management. McGraw-Hill / Irwin.
 4. St. Elmo Lewis, E. (1908). Financial Advertising. (The History of Advertising). Levey Brothers.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. & Janse, B. (2021, 2012). AIDA model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/aida-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 05/06/2012 | Laatste update: 05/06/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/aida-model/”>Toolshero: AIDA model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie