Turnaround management: de uitleg

Turnaround management definitie en uitleg - toolshero

Turnaround management: in dit artikel wordt turnaround management praktisch uitgelegd. Naast de basis van dit concept, licht dit artikel de context toe, de signalen voor inzet en de stadia. Na het lezen begrijp je de basis van deze management tool aanpak. Veel leesplezier!

Wat is turnaround management? De uitleg

Turnaround management gaat over het herstructureren en vernieuwen van een bedrijf om deze te doen herleven. Een dergelijke management strategie wordt ingezet wanneer het bedrijf onder financiële druk staat, of wanneer het moeite heeft om de concurrentie bij te benen.

Het is noodzakelijk dat niet te lang gewacht wordt met ingrijpen. Het turnaround management proces moet van start gaan voordat het te laat is. Soms komt daarbij een expert van buitenaf hulp verlenen. In dat scenario heeft turnaround management veel weg van interim management, of management coaching.

Gratis e-book bij Toolshero

De belangrijkste elementen in het turnaround management proces bevatten het analyseren, plannen en implementeren van het strategisch plan om het bedrijf te bevrijden van knelpunten en obstakels.

Het maakt gebruik van analyses en planning om het bedrijf in moeilijkheden terug te brengen naar solvabiliteit, en om de reden achter de falende prestaties in de markt te identificeren, en deze te corrigeren.

Na goedkeuring van het plan begint een management-expert met het uitvoeren van het plan. In de praktijk wordt turnaround management ervaren als traag en complex. Dat komt omdat het proces ingaat tegen de natuurlijke bedrijfsvoering, en dat heeft tijd nodig.

De context van turnaround management

Turnaround managers worden ook wel turnaround-practitioners genoemd, en zijn werkzaam bij de organisatie zolang het bedrijf in de turnaround fase zit. Deze opdrachten duren afhankelijk van de complexiteit 3 maanden tot 2 jaar.

Turnaround management is niet alleen van toepassing voor bedrijven in financiële nood, maar kunnen ook ingezet worden om management- of vaardigheidskloven te dichten. Ook in situaties waarin de richting of strategie van de organisatie veranderd en geïmplementeerd moet worden zijn zij verbonden aan doelorganisaties.

Turnaround management is om deze redenen nauw verbonden met changemanagement. Ook in situaties waar organisaties te maken hebben met extreme groei worden turnaround-managers ingezet. De meeste turnaround-managers zijn net als interim-managers zelfstandig, en werken met dagtarieven. Andere managers werken voor grote turnaround-managementorganisaties.

Signalen voor inzet turnaround management

Het managen van een bedrijf is een veelomvattend proces, en het succes ervan is mede afhankelijk van goed leiderschap en correcte markt- en rapportagedata. Er zijn verschillende redenen waarom organisaties zich genoodzaakt voelen om turnaround management inzetten.

Marktsignalen

Bedrijven hebben te constant te maken met schommelingen in de markt. Het dynamische karakter van de industrie kan het bedrijf zwak maken wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Hierdoor verliezen organisaties marktaandeel ten opzichte van de concurrentie, en kan alleen een ommekeer verandering brengen.

De oorzaken voor problemen in de markt zijn divers. Soms is de oorzaak ontwikkelingen in de technologische sector, of beter gezegd technologische veroudering, en een andere keer is het probleem de marketingstrategie.

Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat het bedrijf door een groeispurt heen gaat, bedoeld of onbedoeld. Extreme groei brengt vaak problemen met zich mee, en zorgt ervoor dat het management met kleine of geen marges moet werken.

Interne signalen

Informatie die gerapporteerd wordt in de organisatie vormt de basis voor de besluitvormingsprocessen van het management. Als de interne rapportagemechanismen niet goed functioneren, kan dit problematisch zijn voor de keuzes die gemaakt worden.

Hierdoor kan de organisatie terechtkomen in een neerwaartse spiraal van slechte keuzes, gebaseerd op een slechte keuze uit het verleden. Ook kan het management hierdoor vast komen te zitten in een strategie die zich eerder heeft uitbetaald, maar in het heden achterhaald zijn. Hervorming in de organisatiestructuur en de bedrijfsvoering kunnen dan het tij doen keren.

Ook interne crisissen kunnen een reden zijn voor het inzetten van turnaround management. Denk hierbij aan het verlies van een groot leider of een intern conflict.

Stadia turnaround management

Voor iedere case ziet het proces er anders uit, maar er is een aantal stadia die typisch zijn voor turnaround management. Deze staan hieronder per fase toegelicht.

Stadia turnaround management - Toolshero

Figuur 1 – de stadia van turnaround management

Fase 1: analyse & definitie

In de eerste fase worden de prestatieproblemen van een bedrijf duidelijk uiteengezet. Eventuele kritieke financiële indicatoren worden grondig geanalyseerd met als doel verdere achteruitgang te stoppen. De eerste fase duurt doorgaans maximaal twee weken. Informatie wordt verzameld over de volgende aspecten:

 • Historische financiële gegevens
 • Belanghebbenden
 • Oorzaak van de probleemsituatie
 • Potentiële oplossingen
 • Risicoanalyse

Fase 2: strategieontwikkeling

Nadat de problemen geïdentificeerd zijn is het zaak om een strategisch planningsproces te starten. Deze fase wordt ook wel de stabilisatiefase genoemd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het identificeren van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). De sterke en zwakke punten worden duidelijk na een interne analyse, en de informatie over de kansen en bedreigingen van het bedrijf komt uit een externe analyse.

Gebaseerd op de informatie die hierbij vrijkomt wordt een langetermijnvisie gecreëerd, en missie en doelstellingen opgesteld. Enkele kenmerken voor de stabilisatiefase zijn:

 • Controle opnieuw nemen
 • Wijzigingen in leiderschap
 • Focus op belanghebbenden
 • Strategische focus
 • Procesoptimalisatie (BPR)
 • Herstructureringen (financieel, bedrijfsstructuur)

Fase 3: ontwikkeling actieplan/planning

Gebaseerd op de nieuwe strategie wordt een actieplan ontwikkeld voor turnaround management. Het actieplan bevat activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de nieuwe strategie optimaal te laten functioneren.

Een organisatie is afgestemd op de strategie, en dus kan het enige tijd duren voordat alle processen zijn aangepast. Activiteiten zijn onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn. Elke activiteit draagt bij aan de ommekeer van het bedrijf, en aan de algemene missie.

Fase 4: implementatiefase

De volgende stap is het in gebruik nemen van het actieplan uit de vorige fase. Deze fase duurt doorgaans enkele maanden tot een jaar.

In de implementatiefase draait het niet alleen om het implementeren van de nieuwe strategie, maar ook om het sturen, ondersteunen en coachen van betrokken medewerkers. Het is van cruciaal belang dat iedere werknemersfunctie is afgestemd op de algemene visie en missie van een organisatie.

Ter ondersteuning hiervan kan het bedrijf:

 • Een communicatieplan maken
 • Bijeenkomsten organiseren
 • Regelmatige coaching verzorgen
 • Contactpunten openen voor vragen/opmerkingen

Fase 5: evalueer

In de laatste fase is de implementatie wellicht nog niet helemaal afgerond, maar begint de evaluatiefase ook. Regelmatige beoordelingen en evaluaties worden uitgevoerd om kritieke punten te monitoren, en zo nodig de strategie bij te sturen door corrigerende acties uit te voeren die nodig zijn voor hogere efficiëntie.

Turnaround management samenvatting

Turnaround management gaat over het nieuw leven inblazen van een organisatie door verregaande herstructureringen en aanpassingen door te voeren. In de basis lijkt turnaround management op interim-management.

Het belangrijkste onderdeel van turnaround management is strategische planning.

Een organisatorische ommekeer kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege ineffectief beleid in het verleden, of door ontwikkelingen in de markt. Ook interne crisissen zijn vaker dan eens de oorzaak voor een benarde situatie waarin alleen turnaround management een oplossing kan bieden.

De ommekeer van een bedrijf kan verdeeld worden in een aantal stadia. Het eerste stadium betref het identificeren van kritieke punten of problemen, en in het tweede stadium begint de stabilisatie van het bedrijf. De overige stappen zijn vergelijkbaar met de stappen uit het strategisch planningsproces.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over turnaround management? Kan jij een voorbeeld delen van een organisatie die door dit proces heen gaat? Wat is volgens jou belangrijk bij het wijzigen van de koers van een organisatie? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Di Primio, A. (1988). When turnaround management works. The Journal of business strategy, 9(1), 61.
 2. Hofer, C. W. (1980). Turnaround strategies. Journal of business strategy, 1(1), 19-31.
 3. Khandwalla, P. N. (1983). Turnaround management of mismanaged complex organizations. International Studies of Management & Organization, 13(4), 5-41.
 4. Lenahan, T. (1999). Turnaround management. Elsevier.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Turnaround management. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/turnaround-management/

Gepubliceerd op: 24/12/2019 | Laatste update: 05/04/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/turnaround-management/”>Toolshero: Turnaround management</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie