Strengths-based coaching: de uitleg

Strengths-based coaching: in dit artikel wordt het concept strengths-based coaching praktisch uitgelegd. Je leest over de betekenis van deze term, informatie over wanneer deze van coachen praktisch en gewenst is en verschillende handige tips om zelf aan de slag te gaan met strengths-based coaching. Veel leesplezier!

Wat is strengths-based coaching? De uitleg

Strengths based coaching is een benadering voor coachen die gericht is op de sterke en positieve eigenschappen en kwaliteiten van mensen. Deze benadering komt voort uit de positieve psychologie en wint de laatste jaren aan populariteit.

De definitie van strengths based coaching

De International Coaching Federation (ICF) definieert coaching als ‘samenwerken met cliënten om een creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijk en professioneel potentieel te maximaliseren’.

Gratis e-book bij Toolshero

Een andere definitie is dat coaching een niet-directieve manier van begeleiding is waarbij de coach een veilige en vertrouwde omgeving biedt aan de cliënt zodat deze zich gehoord en begrepen voelt. Het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) definieert het als een niet-sturende vorm van ontwikkeling.

Strengths-based coaching richt zich voornamelijk op het verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van het individu door middel van focus op kwaliteiten en vaardigheden.

Ook persoonlijke factoren kunnen worden meegenomen, maar in veel gevallen ligt de focus op het werk.

Het biedt mensen de mogelijkheid om hun sterke punten in te schatten, evenals kansen voor ontwikkeling. Het is een belangrijke activiteit en een complex proces, dat moet worden uitgevoerd door mensen die ervoor zijn opgeleid.

Coaching is dus niet directief, of niet sturend. Dat wil zeggen: coaches vertellen mensen niet wat ze moeten doen.

Ze zijn extra voorzichtig met het geven van advies omdat advies directief is. Het is ook duidelijk anders dan mentorschap. Coaching is het houden van schouder-aan-schoudergesprekken waarbij partijen samenwerken om problemen van de gecoachte op te lossen.

Mentorschap wordt meer gezien als manier om kennis over te brengen van een ervaren partij aan de andere. Coaching verschilt ook van supervisie.

Waarom zijn sterke punten belangrijk in coaching?

Zoals opgemerkt komt de strengths-based coaching stijl voort uit de positieve psychologie en is gericht op de positieve kwaliteiten en vaardigheden van mensen. Kwaliteiten worden door de mensen die ze hebben vaak als vanzelfsprekend gezien.

Dat komt voornamelijk omdat de overheersende benadering voor coaching gericht is op tekorten, aangezien deze overheersen in de zakelijke omgeving.

Sterke punten blijven dan vaak onderontwikkeld. Het gevolg daarvan is dat mensen hun sterke punten bijna vergeten. Zelfs al weten ze wat hun sterke punten zijn, dan nog zouden ze hun sterke punten niet snel beschrijven uit angst arrogant gevonden te worden.

En dat is zonde. Sterke punten kunnen een sterke basis bieden om uiteenlopende problemen op te lossen, taken te voltooien en uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. Ook zijn ze belangrijk voor het opbouwen van relaties en het verkrijgen van energie en motivatie voor ontwikkeling.

De coach die op sterke punten gericht is

Een coach die focust op sterke punten helpt de cliënt voornamelijk om zelf deze sterke punten te identificeren als middel om zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te stimuleren. Dit helpt de cliënt om problemen op te lossen in het professionele en persoonlijke leven en gewenste veranderingen te bereiken.

Risico’s

Het focussen op sterke punten kent ook risico’s. Het eerste risico wordt overdrive genoemd. Overdrive komt voor wanneer gebruik van sterke punten niet geschikt zijn voor de situatie. Het gevolg hierdoor is dat door de focus op deze kwaliteiten de juiste resultaten niet bereikt worden. Het tweede risico wordt een drainer genoemd.

Drainers zijn de sterke punten van een persoon die alle energie uit de persoon trekken en zwakkere punten verder verzwakken. Een goede coach richt zich dus niet alleen op de sterke punten, maar pakt ook zaken aan die mis kunnen gaan door een van de hierboven genoemde risico’s.

Een model voor strengths-based coaching

Een van de meest bekende modellen voor coaching is het GROW model. Dit model is ontwikkeld in de jaren tachtig, maar heeft sindsdien verschillende aanpassingen en toevoegingen gekend.

Een van die aanpassingen is de aanpassing naar het STRONG model, gericht op strengths-based coaching.

De G in het GROW model staat voor goal en betekent dat voorafgaande aan een coaching-proces een bepaald doel wordt vastgesteld.

Wat wil ik bereiken met dit proces? De R staat voor realiteit: is de gecoachte al onderweg naar het doel of moet er nu gestart worden? Hoe ver is de persoon in het proces? O staat voor het verkennen van opties.

Welke wegen leiden naar het doel? Als laatste staat de W voor de way forward: dit onderdeel test de wil of de inzet van de gecoachte.

Coaching Toolbox: 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

De fases van het STRONG model voor strengths based coaching

Als het GROW model zo bekend is en geschikt voor coaching, waarom dan verandering toepassen? Zoals uitgelegd, worden sterke punten vaak vergeten. Daarom worden ze toegevoegd aan dit model: het STRONG-model.

STRONG model voor coaching - Toolshero

Figuur 1 – het STRONG model voor coaching

De S staat voor set goals. Net als het GROW-model, begint dit model met het stellen van persoonlijke of professionele doelstellingen.

De tweede fase, de T, staat voor translate into strategies. De coach helpt de gecoachte in deze fase bij het identificeren van strategieën om het doel te bereiken.

Fase 3 wordt gekenmerkt door het identificeren van de belangrijkste energiebronnen die gebruikt worden om richting het doel te bewegen: release strengths.

Fase 4 helpt de gecoachte persoon om risico’s te overwinnen: de O van overcome risks.

De N van fase 5 staat voor nurture progress. Dit gaat erom om voortgang te meten en bij te houden. Vier elke overwinning die ervoor zorgt dat je dichter bij het doel komt.

De laatste fase staat voor get commitment. Deze fase staat gelijk aan de W uit het GROW model. In deze fase probeert de coach vast te stellen hoe erg de gecoachte zich inzet om het doel te bereiken.

Strengths-based coaching samenvatting

In het algemeen:

 • Coaching is een niet-sturende vorm van ontwikkeling;
 • Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties en het algemeen ontwikkelen van een individu;
 • Persoonlijke factoren kunnen meegenomen worden, maar vaak ligt de focus op professionele aspecten van het leven;
 • Coaching heeft zowel organisatie- als individuele doelen;
 • Coaching biedt mensen de mogelijkheid om hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden in te schatten.

In het bijzonder:

 • Strengths-based coaching richt zich vooral op de positieve eigenschappen en vaardigheden van mensen
 • Strengths-based coaching helpt de cliënt deze sterke punten zelf te identificeren
 • Strengths-based coaching houdt rekening met de risico’s van overdrive en drainers
 • Een geschikt model voor strengths-based coaching is het STRONG model

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over strengths-based coaching? Maak jij gebruik van coaching? Of ben jij zelf een coach? Welke andere vormen van coaching ken jij? Welke benadering is jouw favoriet? Heb jij tips of opmerkingen voor mensen die coaching nodig hebben? Of heb jij tips of opmerkingen over dit artikel? Of wil je meer weten over een onderwerp gelinkt aan coaching?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Burke, J., & Passmore, J. (2019). Strengths based coaching—a positive psychology intervention. Theoretical approaches to multi-cultural positive psychological interventions, 463-475.
 2. Haberlin, S. (2019). Something always works: a self-study of strengths-based coaching in supervision. Journal of Educational Supervision, 2(1), 38.
 3. Madden, W., Green, S., & Grant, A. M. (2020). A pilot study evaluating strengths‐based coaching for primary school students: Enhancing engagement and hope. Coaching researched: A coaching psychology reader, 297-312.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Strengths-based coaching. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/strengths-based-coaching/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 30/03/2023 | Laatste update: 03/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/strengths-based-coaching/”>Toolshero: Strengths-based coaching</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Artikel door:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie