Resource Dependence Theory (RDT)

Resource Dependence Theory (RDT) definitie - toolshero

Resource Dependence Theory: in dit artikel wordt de Resource Dependence Theory praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige management tool.

Wat is de Resource Dependence Theory (RDT)?

Resource Dependence Theory (RDT), of bronafhankelijkheidstheorie, is het gevolg van een studie naar hoe externe bronnen van organisaties het gedrag van de organisatie beïnvloeden. In andere woorden, de theorie onderzoekt de relatie tussen organisaties en de producten die zij nodig hebben om te opereren.

Hulpbronnen kunnen vele vormen aannemen zoals grondstoffen, financiering en werknemers. De inkoop van deze externe middelen is een belangrijk aspect van het strategische en tactische management van elk bedrijf.

Gratis e-book bij Toolshero

Als een bedrijf alle voorraden van een specifiek extern hulpmiddel in handen heeft, wordt een ander bedrijf hiervan afhankelijk om te kunnen werken. Hierdoor ontstaat een symbolische relatie. Teveel afhankelijkheid creëert onzekerheid en kwetsbaarheid, en het risico dat externe controles worden uitgevoerd op de organisatie. Externe controles kunnen worden opgelegd door overheden of andere organisaties, en kan een aanzienlijk effect hebben op de operationele activiteiten van een bedrijf, zoals financiering of personeelsbeleid.

De Resource Dependence Theory (RDT) is gebaseerd op het uitgangspunt dat middelen de sleutel tot succes zijn voor organisaties, en dat toegang en controle over deze middelen een basis van macht vormt.

Wie creëerde de Resource Dependence Theory (RDT)?

Hoewel het al langer duidelijk was dat organisaties niet zonder externe bronnen kunnen, kreeg een theorie over de gevaren hiervan pas belang in de jaren 1970. Auteurs Jeffrey Pfeffer en Gerald R. Salancik publiceerden het boek ‘The External Control of Organisations: A Resource Dependence Perspective‘. Hierin bespraken zij waar macht en afhankelijkheid vandaan komen, en hoe organisaties deze macht kunnen gebruiken om afhankelijke organisaties te managen. Managers en leiders zijn voortdurend op zoek naar voordelen om relaties met andere organisaties te versterken en om hun eigen organisatie te versterken en verbeteren.

Afhankelijkheid van middelen

Zoals aangegeven moet elk bedrijf middelen verwerven in hun omgevingen om te opereren. Lees hier meer over de verschillende inkoopstrategieën. Hoewel dergelijke transacties voordelig kunnen zijn, kunnen deze ook afhankelijkheden creëren die dat niet zijn.

Middelen die organisaties gebruiken kunnen schaars zijn, niet altijd verkrijgbaar, of moeilijk verkrijgbaar. Ongelijke uitwisselingen van deze middelen kunnen verschillen macht, autoriteit en verdere toegang tot middelen genereren.

Afhankelijkheid minimaliseren

Om dergelijke afhankelijkheden te voorkomen ontwikkelen organisaties vaak strategieën en interne structureren die zijn ontworpen om hun onderhandelingspositie in hulpmiddelen-gerelateerde transacties te verbeteren. Deze activiteiten omvatten:

  • Politieke acties
  • Vergroten productieschaal
  • Diversificatie
  • Ontwikkelen nieuwe relaties met andere organisaties

Met name het diversifiëren van product- of servicelijnen kunnen de afhankelijkheid van bedrijven verminderen, en hun macht en hefboomwerking verbeteren.

Waar zijn organisaties nog meer afhankelijk van?

Het is niet alleen de afhankelijkheid van middelen als werknemers, kapitaal en grondstoffen waar de Resource Dependence Theory (RDT) op duidt. Managers in organisaties begrijpen dat hun succes gekoppeld is aan de vraag van de consument.

De carrière van managers gedijt daarom wanneer de vraag van de consument groeit. Klanten zijn hierom de ultieme bron waarvan bedrijven afhankelijk zijn. Dit is misschien vanzelfsprekend in termen van omzet, maar het zijn juist organisatorische prikkels die het management klanten als een middel laat zien.

Non-profitsector en afhankelijkheid

Verschillende onderzoekers beweren dat de afhankelijkheid van hulpmiddelen de reden is dat non-profitorganisaties de laatste tijd meer commercieel opereren. Zij krijgen namelijk steeds minder overheidssubsidies en middelen van de overheid die gebruikt worden voor sociale diensten, wat leidt tot contractconcurrentie op de arbeidsmarkt. Dit heeft ertoe geleid dat non-profitorganisaties steeds vaker markttechnieken gebruiken die vooral in de particuliere sector gebruikt worden.

Ook voorspellen de onderzoekers dat de commercialisering van de non-profitsector zal leiden tot een afname van de kwaliteit van de diensten die worden geleverd door organisaties zonder winstoogmerk.

Afhankelijkheid van organisaties in duurzaamheidssectoren

Bedrijven die zich bezig houden met duurzaamheidsaspecten zijn vaak meer afhankelijk van hulpbronnen dan commercieel ingestelde bedrijven. Dat komt omdat zij vaak puur gericht zijn op duurzaamheid in plaats van economisch succes. Dat zorgt ervoor dat zij op anderen moeten vertrouwen voor de benodigde middelen. Een van deze bronnen is de lokale overheid. De overheid is vaak degene die de nodige financiering verschaft aan duurzaamheidsinitiatieven om het werk te beginnen.

Het probleem met duurzaamheidsinitiatieven en middelenafhankelijkheid is dat het hun werk beïnvloedt. Dat komt omdat bijvoorbeeld overheden vaak eisen stellen aan de organisaties voordat zij middelen als financiering overdragen. Dit kan de duurzaamheidsorganisaties schaden.

Een van deze eisen kan bijvoorbeeld zijn dat financiering alleen verstrekt wordt aan non-profitorganisaties. Zo kan een organisaties oorspronkelijk van plan zijn om proberen geld te verdienen met duurzaamheid, maar dat de eisen ervoor zorgen dat zij het plan aanpassen zodat zij voldoen aan de vereisten van een non-profitorganisatie, en toegang krijgen tot de financiering.

Mondiale afhankelijkheid van middelen

Mensen zijn voor veel verschillende hulpmiddelen afhankelijk van het land, de oceaan, atmosfeer en biosfeer van de aarde. Hieronder vallen lucht, water, bodem, mineralen, planten, dieren en energie. Sommige van deze bronnen zijn hernieuwbaar tijdens de levensduur van de mens, andere niet. Hulpbronnen die niet hernieuwbaar zijn, zijn onder anderen fossiele brandstoffen en minerale hulpmiddelen.

De hulpmiddelen die belangrijk zijn voor moderne samenlevingen zijn niet gelijk verdeeld over de planeet Aarde. Denk bijvoorbeeld aan de olie in het midden oosten, en het goud in de Verenigde Staten. De meeste elementen komen voor in de aardkorst in concentraties die te klein zijn om deze eruit te halen. Op andere locaties hebben geologische processen zich geconcentreerd in het verleden en is het extractie wel rendabel.

Historisch gezien bevolkten veel volkeren gebieden die klimatologisch, hydrologisch en geologisch voordelig zijn voor de beschikbaarheid van drinkwater, voedselproductie via landbouw, handel en andere aspecten van de beschaving. Beschikbaarheid van middelen kan de ontwikkeling van bepaalde landen beperken. Naarmate de wereldbevolking toeneemt en de vraag naar betere levensomstandigheden ook, worden hulpbronnen die in het verleden als direct beschikbaar werden beschouwd nu schaarser en meer gewaardeerd.

Afhankelijkheid beperken

Veel energieproductie komt tegenwoordig uit niet-hernieuwbare bronnen zoals steenkool en olie. Hierdoor blijft de mens afhankelijk van deze hulpmiddelen, en kunnen spelers die controle hebben op deze bronnen hun macht misbruiken. Vooruitgang in gerelateerde wetenschap en technologie verlaagt echter de kosten van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht. Als gevolg hiervan zullen toekomstige energievoorraden waarschijnlijk uit een veel breder scala van bronnen komen, en kunnen de kosten voor energie substantieel dalen. Dit is noodzakelijk voor onderontwikkelde gebieden op aarde om sneller te kunnen ontwikkelen.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de Resource Dependence Theory (RDT)? Leg jij ook de link met afhankelijkheid van fossiele brandstoffen? Welke andere vormen van afhankelijkheid ken jij? Hoe denk jij de controle op hulpmiddelen gereguleerd moet worden? Zijn er middelen in jouw omgeving waar jij maar lastig aan kan komen? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer informatie

  1. Davis, G. F., & Adam Cobb, J. (2010). Chapter 2 Resource dependence theory: Past and future. In Stanford’s organization theory renaissance, 1970–2000 (pp. 21-42). Emerald Group Publishing Limited.
  2. Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). Resource dependence theory: A review. Journal of management, 35(6), 1404-1427.
  3. Malatesta, D., & Smith, C. R. (2014). Lessons from resource dependence theory for contemporary public and nonprofit management. Public Administration Review, 74(1), 14-25.
  4. Nienhüser, W. (2008). Resource dependence theory-How well does it explain behavior of organizations?. management revue, 9-32.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Resource dependence theory (RDT). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/resource-dependence-theory-rdt/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/resource-dependence-theory-rdt/”>toolshero: Resource dependence theory (RDT)</a>

Published on: 14/02/2020 | Last update: 01/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie