Leerstijlen van Kolb

Leerstijlen van Kolb - toolshero

Leerstijlen van Kolb: in dit artikel worden de Leerstijlen van Kolb van David Kolb praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige management tool.

Wat zijn de leerstijlen van Kolb?

De Amerikaanse psycholoog David Kolb ontwikkelde, samen met Roger Fry in de jaren zeventig van de vorige eeuw een model ten behoeve van een effectief leerproces. Dit management model, het Experiential Learning Model (ELM), is cyclisch en staat ook bekend in de wetenschap als de vier leerstijlen van Kolb.

Door de de vier leerstijlen van Kolb, wat tevens een leercirkel is, wordt het duidelijk dat er niet slechts één manier van leren is, maar dat er meerdere methoden zijn en dat elk individu zijn eigen voorkeur leerstijl heeft.

Gratis e-book bij Toolshero

Leerstijlen van Kolb uitleg (video)

Diversiteit

David Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn om voornamelijk de leerfase te ontwikkelen waar ze sterk in zijn. Volgens hem is het juist goed om ook aandacht te besteden aan manieren van leren waarin men minder goed is.

Door een dergelijke diversiteit kan de leercyclus vollediger en evenwichtiger doorlopen worden, waarbij elke fase evenredig veel aandacht krijgt.

Een groep heeft deze diversiteit van nature, waardoor de groepsleden elkaar als vanzelf aanvullen. Zodoende kwam David Kolb tot het inzicht van de vier leerstijlen van Kolb.

Dimensies

David Kolb onderscheidt in zijn vier leerstijlen model twee dimensies met als tegenpolen “Concreet versus Abstract” en “Actief versus Reflectief”.

In praktijk blijkt dat volwassenen (in tegenstelling tot kinderen) afhankelijk van de ervaring en levensfase, eerst iets moeten afleren, voordat ze iets nieuws te kunnen aanleren. Soms moeten er eerst (ongewenste) ervaringen worden verwerkt, voordat ze open staan voor nieuwe inzichten.

Wat zijn de vier leerstijlen van Kolb?

Binnen de dimensies, zijn de vier leerstijlen van Kolb gebaseerd op een theoretisch model van vier belangrijke stappen. David Kolb onderscheidt de gedragingen en de bijbehorende leerstijlen:

Leerstijlen van Kolb en uitleg leercirkel - ToolsHero

Doener

Deze leerstijl vertoont een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren.

Doeners hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor directe ervaring door dingen te doen.

Doeners staan open voor nieuwe leermomenten, kunnen goed problemen oplossen en vinden het een uitdaging om aan een onbekende klus te beginnen.

Beschouwer

Deze leerstijl heeft een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Beschouwers willen eerst goed ergens over nadenken en zijn kampioen in laterale probleemoplossing.

Zij willen graag een probleem van alle kanten benaderen en bekijken en zien steeds nieuwe ingangen en oplossingen. Beschouwers willen niet opgejaagd worden en willen de tijd hebben voordat ze beslissen.

Denker

Deze leerstijl combineert reflectief observeren met abstract conceptualiseren. Denkers zetten graag hun observaties om in hypothesen en theorieën. Zij kunnen goed redeneren en werken graag zelfstandig.

Zij leren het beste vanuit gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen, theorieën en modellen. Zij willen graag de kans krijgen om vragen te stellen en te discussiëren.

Beslisser

Deze leerstijl heeft een voorkeur voor abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Beslissers proberen graag theorieën uit in de praktijk.

Ze nemen vaak initiatief, zijn probleemoplossend en hakken knopen door. Zij leren het beste aan de hand van duidelijk en beknopt geformuleerde regels en principes, die ze meteen kunnen toepassen. Het zijn praktijkmensen die niet van tijdverspilling houden.

De leerstijlen van Kolb zijn cyclisch

De leerstijlen van Kolb is een cyclisch proces, waarin alle vier de leerfasen moeten worden doorlopen. Dat hoeft overigens niet vanuit hetzelfde beginpunt, maar bij voorkeur wel in dezelfde volgorde.

Ondanks voorkeur voor een bepaalde fase, wordt het leerproces volgens David Kolb gemakkelijker door alle vier de leerfasen te doorlopen.

Samenhang

In veel opleidingen lag het accent tot voor kort vooral op de assimilerende leerstijl; overdenking en theorievorming. Daarbij werd geleerd hoe bepaalde dingen met elkaar samenhangen en hoe ze in een theoretisch kader gezien kunnen worden.

Aan de accommoderende leerstijl (experimenteren en ervaren) werd vaak minder aandacht besteed. Door iets te doen, doet men ervaring op (doener). Vervolgens kijkt men terug naar wat er precies gebeurd is (beschouwer).

Daarna legt men verbanden tussen deze reflecties en observaties en vormt men een bepaalde theorie (denker). Dan bedenkt men hoe iets (nog) beter kan en zal dat in de praktijk uitproberen (beslisser). Allround leerders beheersen alle vier de leerstijlen.

Ontwikkel jezelf met de leerstijlen van Kolb

Persoonlijke ontwikkeling volgens je eigen leerstijl

Als het aan Paul Rosenmöller ligt, is het eindexamen in het voortgezet onderwijs toe aan een ‘fikse opknapbeurt’. Scholen zouden te veel opleiden tot eenheidsworst, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Ook menig bedrijf lijdt aan het ‘eenheidsworstsyndroom’ waarin kopieergedrag de boventoon voert en de ene medewerker nauwelijks is te onderscheiden van de ander.

Het gevolg mag duidelijk zijn: een tekort aan dynamiek binnen het bedrijf. Ieder mens is uniek en maakt zijn eigen persoonlijke ontwikkeling door.

Daarom zouden niet alleen scholen, maar ook organisaties veel meer moeten inzetten op een persoonlijke leerstijl die ervoor zorgt dat ieder individu het beste uit zichzelf haalt.

Leren in eigen stijl

Zet een groep mensen bij elkaar en laat ze hetzelfde onderwerp of vaardigheid leren. Je zult merken dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Leren is niet te vangen in één stijl.

Leerpsycholoog en pedagoog David Kolb maakte een onderscheid tussen verschillende leerstijlen en persoonlijkheden.

David Kolb ging uit van doeners, denkers, dromers en beslissers. Allemaal maken ze verschillende fasen door tijdens de leercirkel: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, analyseren en abstract denken en actief experimenteren.

Persoonlijke ontwikkeling

Al naar gelang het type persoonlijkheid stapt iemand de leercirkel binnen.

  • Doeners houden van aanpakken. Geef ze een aantal concrete instructies en ze gaan direct aan de slag. Actief experimenten is hun credo. Problemen kun je oplossen door dingen uit te proberen.
  • Denkers kiezen er eerst voor om informatie te verzamelen. Ze koppelen nieuwe kennis aan hetgeen ze al weten. Denkers gaan pas concreet aan de slag wanneer ze begrijpen waar ze mee bezig zijn.
  • Dromers houden niet van snelle beslissingen. Ze nemen de tijd en bekijken de dingen graag van meerdere kanten. Daardoor zien ze vaak verschillende oplossingen die allemaal het overwegen waard zijn.
  • Beslissers gaan pragmatisch te werk. Ze maken graag een stappenplan en proberen vervolgens dingen uit. Ze zijn meer praktijkgericht en niet zo geïnteresseerd in de theorie.

Je voordeel doen met de leerstijlen van Kolb

Voor trainers is het een stuk eenvoudiger wanneer zij een idee hebben of de trainee een doener, denker, dromer of beslisser is. Hierdoor kunnen zij op de persoon gerichte leerstof ontwikkelen.

De beslisser moet je vooral zien te overtuigen van het praktische nut daarvan. De denker is het meest gebaat bij een intellectuele uitdaging. De doener doe je vooral een plezier door hem te prikkelen met een praktische opdracht.

De dromer wordt enthousiast wanneer hij wordt geconfronteerd met verschillende visies om een probleem op te lossen.

Wanneer medewerkers kunnen leren volgens een stijl die past bij de eigen persoonlijkheid, zullen ze meer gemotiveerd zijn en betere resultaten bereiken. Iets nieuws leren gaat dan niet op een geforceerde manier, maar als het ware vanzelf.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de leerstijlen van Kolb toe? Herken je de leerstijlen van Kolb of zijn er meer / anderen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goede leercirkel?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (2001). Experiential learning theory: Previous research and new directions. Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles, 1, 227-247.
  2. Stice, J. E. (1987). Using Kolb’s Learning Cycle to Improve Student Learning. Engineering education, 77(5), 291-96.
  3. Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.
  4. Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences. The modern American college, 232-255.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2013). Leerstijlen van Kolb. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/leerstijlen-van-kolb/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/leerstijlen-van-kolb/ “>toolshero: Leerstijlen van Kolb</a>

Published on: 18/12/2013 | Last update: 01/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.3 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 82

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie