Kennismanagement value chain

Kennismanagement value chain - toolshero

Kennismanagement value chain: in dit artikel wordt de Kennismanagement value chain van Mathieu Weggeman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige management tool.

Kennismanagement

Kennismanagement richt zich op het gestructureerd ontwikkelen, overdragen, verspreiden en toepassen van kennis binnen een organisatie. Kennis wordt in dit artikel als een productiefactor gezien. Om kennismanagement in een organisatie in kaart te brengen en goed toe te passen, heeft Mathieu Weggeman de kennismanagement waardeketen of te wel kennismanagement value chain ontworpen.

Kennismanagement value chain

In het kennismanagement value chain model neemt de waarde van kennis toe, naarmate de kennis zich in het model van 1 naar 5 (naar rechts) verplaatst. In dit model gaat het er om, dat een organisatie de verschillende processen in de Kenniswaardeketen zodanig inricht en bestuurt, dat het rendement van de productiefactor kennis hiermee wordt vergroot.

Gratis e-book bij Toolshero

Kennismanagement Value Chain : productiefactoren

Naast de traditionele productiefactoren “natuur, arbeid en kapitaal” onderscheidt Mathieu Weggeman ook “kennis”. Door het inzetten van al deze productiefactoren tezamen, heeft een organisatie een tactisch middel in handen om de strategische doelen te behalen.

ennismanagement value chain - Toolshero

Het kennismanagement value chain model uit vijf hoofdprocessen, te weten:

Kennisinventarisatie

Kennisinventarisatie (Knowledge inventory). Aan de hand van de strategische doelstellingen wordt gekeken welke kennis nodig is om deze doelstellingen te behalen. Er wordt onderscheid gemaakt in direct beschikbare kennis en nieuw te verwerven kennis. Welke (technische) vaardigheden zijn er nodig en welke attitude (cultuur) moet er in de organisatie aanwezig zijn? De benodigde kennis wordt vervolgens afgezet tegen de beschikbare kennis, waardoor er de ontstane ´kennis-kloof´ duidelijk wordt.

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling (Knowledge development). Aan de hand van deze kennis-kloof wordt gekeken welke kennisontwikkeling een organisatie door moet maken. Dat kan op verschillende manieren; van training van personeel tot het inkopen van kennis bij een externe partij.

Kennis delen

Kennis delen (Knowledge sharing). Na kennisontwikkeling moet deze kennis gedeeld worden binnen de organisatie, zodat iedereen er profijt van heeft en er een optimale kenniswaarde wordt gecreëerd. Meest ideaal is, wanneer het onderdeel wordt van de strategie en de cultuur van een organisatie.

Kennis toepassen

Kennis toepassen (Applying knowledge). Door kennis toe te passen, wordt kennis geïntegreerd in de organisatie. Alleen het opnemen van kennis is niet voldoende. Informatie, ervaringen en vaardigheden moeten eigen worden gemaakt. Alleen zo kan de nieuwe kennis gedeeld worden binnen een organisatie.

Kennis evalueren

Kennis evalueren (Evaluating knowledge). Evalueren is een continu proces en begint al bij de eerste fase. Hierdoor kan kennis ontwikkeld worden en eventueel worden bijgesteld.

Kennismanagement Value Chain : beste effect

De Kenniswaardeketen of kennismatrix heeft het meeste effect, wanneer het model op organisatieniveau gebruikt wordt. Natuurlijk is het ook mogelijk om het kennismanagement value chain model op afdelingsniveau en/of op operationeel niveau te gebruiken. Het is dan wel belangrijk dat de strategisch doelstellingen van de organisatie altijd in acht worden genomen. Alleen zo kan het kennismanagement value chain model een goede bijdrage leveren aan het behalen van de strategische doelen en verdient de investering zich zonder meer terug.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe gaat jouw organisatie om met kennis management? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goed kennis management ecosysteem?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Berends, J.J., Garud, R., Debackere, K. & Weggeman, M. (2011). Thinking along : a process for tapping into knowledge across boundaries. International Journal of Technology Management, 53(1), 69-88.
  2. Song, Michael, Berends, J.J., Bij, J.D. van der & Weggeman, M. (2007). The effect of IT and co-location on knowledge dissemination. Journal of Product Innovation Management, 24(1), 52-68.
  3. Weggeman, M. (1997). Kennismanagement: inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties. Schiedam: Scriptum Management.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2011). Kennismanagement value chain. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/kennismanagement-value-chain/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/kennismanagement-value-chain/ “>ToolsHero: Kennismanagement value chain</a>

Published on: 11/03/2011 | Last update: 01/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Geef een reactie