Interpersoonlijke relaties

Interpersoonlijke relaties model - toolshero

Interpersoonlijke relaties: in dit artikel wordt het model voor interpersoonlijke relaties praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige managementtool.

Wat is het model voor interpersoonlijke relaties?

Het model voor interpersoonlijke relaties (interpersonal relationship model) is een model waarin interpersoonlijke relaties beschreven worden. Hoewel er geen model gepubliceerd is met de exacte naam ‘interpersonal relationship model’ is er wel voldoende onderzoek uitgevoerd naar interpersoonlijke relaties om daar een aantal basisbeginselen uit af te leiden.

Een interpersoonlijke relatie is een sterke band tussen twee of meer personen. Een zekere aantrekking zorgt ervoor dat deze individuen naar elkaar toegebracht worden. Uiteindelijk, na het doorlopen van de fases later beschreven in dit artikel resulteert deze toenadering tot een sterke interpersoonlijke relatie. Op de werkvloer gaat het aangaan en onderhouden van relaties ongeveer gelijk, maar er zijn wel enkele verschillen.

Gratis e-book bij Toolshero

Interpersoonlijke relaties op de werkvloer

Een gemiddelde fulltime medewerker besteedt al snel acht uur per werkdag in het bedrijf, en werkt daarbij soms intensief samen met anderen. Het aangaan van interpersoonlijke relaties is daarom noodzakelijk. De beslissingen die genomen moeten worden kunnen niet door een persoon gemaakt worden.

Hoe goed de relaties zijn binnen een organisatie zegt ook veel over de cultuur. Een positieve cultuur wordt gekenmerkt door vrolijke medewerkers die goed met elkaar op kunnen trekken. Doorgaans heeft een positieve bedrijfscultuur ook een positieve invloed op de bedrijfsresultaten, maar er is meer nodig. Een negatieve cultuur uit zich in veel conflicten en nutteloze discussies.

Er zijn verschillende manieren om interpersoonlijke relaties te verbeteren en te stimuleren in een organisatie. Allereerst is het belangrijk om duidelijk en effectief te communiceren. Dwaal niet af met zaken die er niet of te weinig toe doen. Communiceren moet ook op een regelmatige basis gebeuren, en niet alleen wanneer het perse moet.

Ook kleine dingen zijn belangrijk zoals het zeggen van goedemorgen en het toewensen van een fijn weekend. Deze zaken zijn doorgaans niet meegenomen in een model voor interpersoonlijke relaties.

Fases binnen interpersoonlijke relaties

Het neemt veel tijd in beslag voordat een relatie is gegroeid en bestemd is tegen tijd en tegenslagen. Bij het aangaan van een relatie kunnen meerdere dingen gebeuren. Als het gaat om de ontwikkeling van relaties met collega’s kan de loop iets afwijken.

Fase 1

In de eerste fase leren twee mensen elkaar kennen. Elkaar kennen is een vereiste voor een relatie in welke vorm dan ook. Mensen leren elkaar kennen door gezamenlijke vrienden, sociale bijeenkomsten, werkgevers en meer manieren.

Fase 2

In deze fase van interpersoonlijke relaties wordt gesproken van een relatie. In deze fase groeit de band tussen twee mensen, en niet langer zijn zij vreemden van elkaar. Ook begint het wederzijds vertrouwen langzaam op te bouwen.

Fase 3

De derde fase wordt ook wel de continuïteitsfase genoemd. In deze fase wordt doorgaans het fundament gelegd voor de toekomst door blijvende verbintenissen af te sluiten. Vertrouwen en transparantie is belangrijk om de relatie gezond te houden.

Fase 4

In de vierde fase van het model voor interpersoonlijke relaties verslechtert de relatie met de ander. Niet alle relaties passeren deze fase. Het is in feite een periode waarin de relatie getest wordt. De redenen voor falen zijn in deze fase vaak een gebrek aan compatibiliteit, vertrouwen, liefde of zorg. Dat leidt geregeld tot ernstige misverstanden en problemen in de relatie. Gaat het niet verder besluiten sommigen om de relatie te beëindigen. Of het nou om de relatie met een collega of een liefdesrelatie gaat, het beëindigen van een relatie is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor beiden. Vaak kan de relatie echter gered worden. Compromissen vormen daar een belangrijk onderdeel in.

Fase 5

In de laatste fase is de relatie definitief voorbij. De redenen voor een definitieve scheiding kunnen uiteenlopen van de dood, vervreemding of andere problemen.

Tips voor positieve interpersoonlijke relaties op de werkvloer

Zoals te lezen is in de Social Exchange Theory, is iedereen in een relatie op zoek naar iets wat goed is voor hem, zonder dat hij daarvoor iets hoeft in te leveren. Dat principe gaat ook op in de organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers elkaar helpen en verder helpen. Ook voor een positieve en productieve bedrijfscultuur is het belangrijk dat zij goed met elkaar overweg kunnen. Enkele tips voor effectieve en goede interpersoonlijke relaties op de werkvloer staan hieronder uitgelegd.

Scheid werk en privé

Mensen gedragen zich niet hetzelfde wanneer zij aan het werk zijn als thuis. Een persoon kan op het werk overkomen als een heel vriendelijk en makkelijk in de omgang, maar thuis onmogelijk zijn. Een belangrijk onderdeel van een baan is om professioneel over te komen. Medewerkers die zich misdragen worden gestraft en zeker niet getolereerd.

Ook gedrag naar anderen moet professioneel zijn. Een collega kan ook door de tijd heen vrienden worden. Het is echter wel belangrijk om een grens te trekken. Te veel vriendschap in een professioneel klimaat kan schadelijk zijn, en de relatie met andere werknemers negatief beïnvloeden. In dit geval loopt de relatie stuk in fase 3 of 4 van het model voor interpersoonlijke relaties met fases.

Bemoei jezelf niet met anderen

Leef en laat leven. Managers zorgen er als het goed is voor dat iedere werknemer zelfstandig aan het werk kan blijven. Verschillende methoden worden gebruikt om ervoor te zorgen dat taken elkaar niet overlappen. Als taken wel overlappen betekent dit dat werknemers zich met elkaars werk gaan bemoeien. In de praktijk blijkt dit niet altijd goed te vallen. Het is beter als iedereen zich met zijn eigen werk bezig houdt, tenzij anders juist gewenst is.

Geef de ander voldoende ruimte

In aanvulling op de vorige tip: geef elkaar genoeg ruimte op de werkvloer. Mensen hebben nou eenmaal een bepaalde hoeveelheid persoonlijke ruimte nodig om goed te functioneren. Het is belangrijk dat deze ruimte gerespecteerd wordt. Hieronder valt ook het afluisteren van gesprekken of het lezen van andermans brieven of e-mails. Dergelijke praktijken lopen vrijwel altijd uit op conflicten en ernstig ongenoegen bij werknemers.

Participeer niet in roddelen of het verspreiden van leugens

Een open, eerlijk en motiverende communicatiestijl is essentieel voor de sfeer in de organisatie. Dat blijkt ook uit het model voor interpersoonlijke relaties. Verspreid daarom alleen correcte informatie over bedrijfszaken, maar ook over collega’s en andere personen. Bespreek roddels die door de organisatie gaan met de persoon in kwestie, en niet met anderen. Lees vooral het verhaal van Socrates en de drie zeven hierna.

Socrates en de drie zeven

De Griekse wijsgeer Socrates zag ook de noodzaak van een eerlijke en open communicatiestijl. Hij liep lang geleden door de straten van Athene toen er plotseling hevig gebarend een man op hem af kwam lopen. ‘Socrates! Ik moet je iets vertellen over een vriend van jou dat ik gehoord heb.’

‘Wacht eens even’, zei Socrates. ‘Voordat je mij vertelt wat het is dat je gehoord hebt, heb jij het verhaal al gezeefd door de drie zeven?’ ‘De drie zeven?’, vraagt de man verbaasd aan Socrates. ‘Ja’, zegt hij, ‘laten we het eens proberen.’

‘De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb jij het verhaal dat je mij wilt vertellen al gecontroleerd op waarheid?’ ‘Nee’, zegt de man, ‘ik hoorde het op straat en..’

‘Oke!’, zei Socrates. ‘Dan is het zeker wel door de zeef van het goede gegaan zeker? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wil vertellen?’ ‘Nee’, antwoord de man. ‘Nee, dat niet.’

‘Oke’, zegt Socrates. ‘Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk dat ik dit nieuws moet weten? Is mijn vriend ernstig ziek?’ ‘Nee’, antwoord de man. ‘Het is niet noodzakelijk.’

‘Welnu’, zei Socrates. ‘Als het verhaal dat je aan mij wil vertellen niet waar is, niet goed is, en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en kom er niet meer mee naar mij toe.’

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het model voor interpersoonlijke relaties? Zou jij dit model kunnen gebruiken om jouw relaties te managen? Wat zijn volgens jou voor- en nadelen van een relatiemodel? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. Holt, Rinehart & Winston.
  2. Knapp, M. L., Vangelisti, A. L., & Caughlin, J. P. (2005). Interpersonal communication and human relationships.
  3. Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships: As developed in the client-centered framework (Vol. 3, pp. 184-256). New York: McGraw-Hill.
  4. Wills, T. A. (1985). Supportive functions of interpersonal relationships.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Interpersoonlijke relaties. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/interpersoonlijke-relaties/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/interpersoonlijke-relaties/”>toolshero: Interpersoonlijke relaties</a>

Published on: 23/09/2019 | Last update: 01/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Geef een reactie