Horizontale Integratie: de uitleg

Horizontale integratie uitgelegd - Toolshero

Horizontale integratie: in dit artikel wordt horizontale integratie op een praktische manier uitgelegd. Naast de definitie worden in dit artikel ook de verschillende typen, voordelen en praktijkvoorbeelden van deze strategie en managementmethode toegelicht. Na het lezen begrijp je deze methode van organisatiemanagement. Veel plezier met lezen!

Wat is horizontale integratie?

Horizontale integratie is een strategie die een bedrijf aanpast wanneer het haar producten of diensten op verschillende markten wil aanbieden om haar positie in de industrie te versterken. Dit kan door te fuseren met een ander bedrijf of een ander bedrijf over te nemen dat dezelfde diensten produceert of aanbiedt.

De horizontale integratiestrategie kan een bedrijfsmonopolie worden, omdat het met deze strategie mogelijk is om levering van diensten te winnen en te verzekeren, concurrentie te verminderen, hoge economische winstgevendheid te bereiken en nieuwe markten te betreden.

Gratis e-book bij Toolshero

Dergelijke horizontale fusies of overnames verminderen concurrentie van nieuwe potentiële rivalen of rivalen gevestigd in de markt die het bedrijf wil overnemen. Aan het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw werd met deze bedrijfsstrategie geëxperimenteerd, voornamelijk door banken en verzekeringsmaatschappijen.

In veel gevallen implementeren bedrijven deze strategie om een van de twee onderstaande redenen:

 • Het bedrijf wil zijn marketingdekking vergroten via dochterondernemingen of deze dienst aanbieden voor verkoop of in verschillende marktsegmenten
 • Het bedrijf heeft verschillende vestigingen in verschillende delen van de stad of het land waar vergelijkbare producten worden aangeboden

Horizontale integratie als een productiestrategie

Horizontale integratie kan voordelig zijn voor bedrijven die verschillende markten willen bestrijken. Dergelijke bedrijven kunnen profiteren van hun kennis en ervaring om zich in verschillende sectoren te vestigen en hebben zo bredere mogelijkheden in hun aanbod.

Het bedrijf Apple is hier een voorbeeld van, omdat het gebruik heeft gemaakt van zijn intelligentie bij de productie van telefoonproducten (iPhone) om nieuwe markten zoals tablets te openen. Tegenwoordig is Apple een van de grootste bedrijven ter wereld wat betreft toegang tot verschillende markten in de wereld van technologie.

Met het bovenstaande wil het bedrijf de omvang van het bedrijf vergroten, een grootschalige economie realiseren en de concurrentie in dezelfde branche verminderen. De horizontale integratiestrategie is het meest effectief wanneer:

 1. De concurrenten vaardigheden en kennis missen waarover het bedrijf al beschikt (concurrentievoordeel)
 2. De organisatie voldoende financiële middelen heeft om fusies en overnames aan te kunnen
 3. Het bedrijf technologische capaciteit, menselijk talent en andere middelen heeft om de fusie af te ronden

Voordelen van horizontale integratie

Met behulp van de horizontale integratiestrategie kunnen organisaties profiteren van de volgende voordelen

 • Vermindering van concurrentie in de sector
 • Nieuwe distributiekanalen worden benut als gevolg van fusies met andere bedrijven
 • Versterking van de marktpositie
 • Aanvulling van het bestaande productportfolio in plaats van een volledig nieuw merk te creëren
 • Vergroting van de onderhandelingsmacht van het bedrijf met zijn klanten en leveranciers
 • Vermindering van de kosten voor internationale handel
 • Verhoging van de inkomsten van de organisatie

Deze voordelen van horizontale integratie kunnen leiden tot de groei van samenwerkingsverbanden in R&D, productie, aanbod van producten en diensten en meer. Het resultaat is een sterkere commerciële positie op de markt.

Zakelijke voorbeelden van horizontale integratie

Een van de bedrijven die de horizontale integratie implementeert, is GAP Inc., een textielverkoopbedrijf. GAP Inc. beheert drie verschillende bedrijven: Banana Republic, Old Navy en het genoemde GAP-merk. Elk bedrijf heeft winkels die kleding verkopen die is ontworpen om aan de behoeften van verschillende groepen te voldoen.

Banana Republic verkoopt duurdere kleding met een high-end imago, GAP-winkels verkopen gemiddeld geprijsde kleding die gericht is op mannen en vrouwen van alle leeftijden, en Old Navy verkoopt betaalbare kleding, vooral voor kinderen en jongeren, maar ook voor andere leeftijden. Door deze drie bedrijven te gebruiken is GAP Inc. zeer succesvol geweest in het beheersen van een groot detailhandel segment in de textielsector.

Andere voorbeelden van bedrijven met horizontale integratie

Een van de belangrijkste doelen van een commercieel bedrijf is groei. Bedrijven streven naar groei omdat dat zal leiden tot meer controle en macht over de markt en de concurrentie.

In een reeds succesvolle organisatie kan het bereiken van marktdominantie het doel zijn. Om dat doel te bereiken, zullen ze waarschijnlijk een ander bedrijf overnemen of fuseren om meer concurrerend te worden en een sterkere positie in de marktomgeving te bereiken.

Het is niet verwonderlijk dat grote bedrijven binnen elke branche een aantal andere merken bezitten. In sommige gevallen dreigen bedrijven zelfs marktmonopolist te worden als ze niet extern gecontroleerd werden.

Een voorbeeld hiervan is Mattel. Mattel is marktleider in de speelgoedindustrie. Het bedrijf heeft in de loop der jaren verschillende merken overgenomen.

De belangrijkste overname was de aankoop van Fisher-Price in 1993. Hasbro, het op een na grootste speelgoedbedrijf op de markt, heeft eveneens merken zoals Milton Bradley en Playskool overgenomen.

Voorbeeld: Coca-Cola neemt sapmerken over

Als onderdeel van hun horizontale integratiestrategie heeft Coca-Cola in 2007 del Valle overgenomen. Dit was een van de belangrijkste Mexicaanse sapbedrijven, en het doel was om de drankportfolio in voornamelijk Latijns-Amerika uit te breiden. Op deze manier kon Coca-Cola andere fronten beheersen door in eerste instantie de productie van vervangende producten zoals energiedranken over te nemen, zoals gebeurde bij de lancering van Powerade en sappen. Voor krachtige bedrijven zoals Coca-Cola gebeurt dit regelmatig.

Voorbeeld: Disney neemt Pixar over

In 2001 en 2004 had Pixar conflicten met Disney omdat ze het niet eens werden over de samenwerkingsvoorwaarden voor de films. Pixar wilde dat Disney de films alleen zou distribueren, en de productiecontrole en marketingrechten op de films volledig zou afstaan. Na een aantal jaren problemen te hebben gehad, verbroken ze in 2004 de relatie.

In 2005 heeft de nieuwe president van Disney, Bob Iger, de financiële situatie van Disney onderzocht en, in het licht van de populariteit van de films van Pixar, overleg gevoerd met het bestuur en de aandeelhouders van het bedrijf over een mogelijke overname van Pixar.

In 2006 kondigde Disney de aankoop van Pixar aan voor 7,4 miljard Amerikaanse dollars. De overname betrof geen samenvoeging van namen, maar Walt Disney Studios werd wel dochteronderneming en The Walt Disney Company eigenaar.

Voorbeeld: Facebook neemt Instagram over

In 2012 kocht Facebook Instagram voor 1 miljard dollar in contanten en aandelen met de intentie het Instagram management team onafhankelijk te houden. De bedrijfsovername werd officieel gesloten tegen de prijs van 300 miljoen dollar in contanten en 23 miljoen aandelen.

Nadelen van horizontale integratie

 • Synergieën met andere bedrijven leveren niet altijd de verwachte toegevoegde waarde op voor de organisatie
 • Juridische implicaties. Horizontale integratie kan leiden tot een monopolie dat voor veel overheden ontmoedigend is vanwege het gebrek aan concurrentie van andere organisaties
 • Verminderde flexibiliteit. Grote bedrijven zijn moeilijker te beheren omdat ze minder flexibel zijn in het op de markt brengen van nieuwe producten
 • Potentiële problemen met organisatiecultuur en leiderschapsstijlen bij het samenvoegen van bedrijven

Hoewel horizontale integratie een kans is voor bedrijfsuitbreiding, kan het ook voor grote uitdagingen zorgen, zoals het ontstaan van monopolies, complexe managementsituaties, coördinatie en zelfs de organisatiecultuur binnen het bedrijf, aangezien veranderingen voor werknemers als gevolg van de fusie van het bedrijf groot kunnen zijn.

Naast horizontale integratie is er ook verticale integratie. Verticale integratie is het tegenovergestelde van horizontale integratie en modelleert de stijl van eigendom en zeggenschap. De bedrijven zijn verenigd door een hiërarchie en delen dezelfde eigenaar, met het doel om synergieën binnen de organisatie te genereren die door hetzelfde management worden bestuurd in de zoektocht naar meer winst uit hun primaire doelsector.

Een voorbeeld van dit type bedrijf zijn verschillende bedrijven binnen de olie-industrie. Dit type bedrijf kan de regie hebben over exploratie, boringen, productie, transport, raffinage, commercialisering, distributie, enz. Met deze aanvullende activiteiten streeft het bedrijf een gemeenschappelijk doel na, bijvoorbeeld een groter marktaandeel.

Drie soorten verticale integratie

 • Achterwaartse verticale integratie: wanneer de onderneming bedrijven creëert die de grondstof produceren
 • Voorwaartse verticale integratie: wanneer de onderneming bedrijven koopt of bouwt om zijn product/dienst te distribueren
 • Gecompenseerde verticale integratie: er worden dochterondernemingen opgericht die grondstoffen leveren en tegelijkertijd het product distribueren

Verticale integratie is gericht op het verminderen van productie- en productiekosten, toepassingsvoordelen, beter gebruik van middelen en meer controle en planning van het begin tot het einde van de waardeketen, waardoor de afhankelijkheid van tussenpersonen wordt verminderd en er dus één eigenaar is die activiteiten in verschillende fasen heeft van de industrie waarin het bedrijf zich bevindt. Bedrijven willen meer controle over de concurrentie hebben.

Verschillen tussen horizontale en verticale integratie

Een bedrijf dat gebruikmaakt van Horizontale Integratie fuseert of neemt andere bedrijven over die dezelfde diensten produceren of leveren met als doel positionering te genereren.

Met verticale integratie worden uitbreidingsacties ontwikkeld in nieuwe bedrijfsactiviteiten in de verschillende productie- en distributieprocessen van het bedrijf.

Lees hieronder het praktische voorbeeld van twee organisaties die transformatiebeslissingen voor het bedrijf nemen, om het verschil tussen deze twee bedrijfsstrategieën beter te begrijpen.

Voorbeeld horizontale integratie

Een restaurant wil uitbreiden, maar in plaats van helemaal opnieuw te beginnen op een andere locatie in de stad, fuseert het met een ander restaurant omdat dit restaurant al lang bestaat en wordt herkend door zijn klanten.

Voorbeeld verticale integratie

Een supermarktbedrijf wil klanten de mogelijkheid bieden om thuis te laten bezorgen, maar in plaats van een voedseltransportbedrijf in te huren, zet het zijn eigen distributiewagens in om de producten te vervoeren.

Conclusie

Bedrijven die horizontale integratie gebruiken, willen dat de positionering van het bedrijf het niveau van territoriale expansie bereikt. Ze nemen de beslissing om andere vergelijkbare bedrijven samen te voegen of over te nemen. Dit is voordelig wanneer ze zaken gaan doen in verschillende landen of locaties waarvan ze niet voldoende kennis hebben.

Gebruikmaken van dit soort mogelijkheden kan grote voordelen met zich meebrengen. Bedrijven die horizontale integratie gebruiken, krijgen toegang tot informatie over klanten, de markt en de volledige omgeving waarin het bedrijf actief is. Dit helpt de organisatie om haar gewenste commerciële positie in de markt te bereiken.

Horizontale integratie is ook een concurrentiestrategie die schaalvoordelen kan creëren, marktmacht over distributeurs en leveranciers kan vergroten, productdifferentiatie kan vergroten en nieuwe markten kan helpen betreden. Door twee bedrijven samen te voegen, is er een grotere kans om hogere inkomsten te genereren dan de inkomsten die door een van de samengevoegde organisaties kunnen worden gegenereerd.

Of horizontale of verticale integratie nou het beste bij jouw bedrijf past? Analyseer deze twee strategische opties goed de juiste beslissing te nemen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is de horizontale integratie nodig voor de positionering van het bedrijf op nieuwe terreinen? Is het haalbaar om deze bedrijfsstrategie te gebruiken om de producten en diensten van het bedrijf uit te breiden? Wat is volgens jou de meest geschikte integratiestrategie voor je bedrijf en waarom? Herken je de praktische uitleg of heb je nog iets toe te voegen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Caputo, M., & Mininno, V. (1996). Internal, vertical and horizontal logistics integration in Italian grocery distribution. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
 2. Caves, R. E. (1989). Mergers, takeovers, and economic efficiency: foresight vs. hindsight. International Journal of Industrial Organization, 7(1), 151-174.
 3. Tarzijan, J. (2004). Strategic effects of private labels and horizontal integration. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(3), 321-335.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendaño, D. (2020). Horizontale integratie. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/horizontale-integratie/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 27/03/2020 | Laatste update: 18/11/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/horizontale-integratie/”>Toolshero: Horizontale integratie</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie