GROW model voor coaching: de uitleg

GROW model - ToolsHero

GROW model voor coaching: in dit artikel wordt het GROW model, ook wel GROW coaching model genoemd praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen over de methode voor het stellen van doelen en het oplossen van problemen. In dit artikel is tevens een GROW coaching model template opgenomen om direct zelf mee aan de slag te gaan.

Wat is het GROW model?

Het GROW model (Goal, Reality, Obstacles / Options en Way Forward) helpt om op een gestructureerde en efficiënte manier met coaching aan de slag te gaan. Op basis van een vier stappenplan kan op een echte coachende manier met een ander een gesprek gevoerd worden.

Het GROW model laat voornamelijk zien welke vragen gesteld kunnen worden en hoe het gesprek concreet afgerond moet worden, zodanig dat er duidelijke resultaten naar voren komen.

Gratis e-book bij Toolshero

De gesprekspartner is zelf actief in het verhelderen van het probleem en het aandragen van oplossingen en daardoor zal de uitkomst makkelijker leiden naar verbetering en de intrinsieke motivatie wordt meer gevoed.

Hoe wordt het GROW model voor coaching gebruikt?

Het GROW model gaat er vanuit dat de coach geen expert is in de situatie van zijn klant. De coach wordt gezien als een objectieve facilitator, die de klant helpt bij het selecteren van de beste opties, zonder advies of richting te geven.

Indien het GROW model binnen teams gebruikt wordt, spelen andere dynamica: als leider heb je waarschijnlijk wel wat expert en kennis, het is je taak je organisatie doorheen de opties te gidsen en schadelijke opties tegen te houden.

Verschillende stappen in het GROW model voor coaching

Het GROW coaching model is een vier-stappenplan. GROW is een afkorting voor Goal, Reality, Options/ Obstacles en Will/ Way Forward.

GROW model coaching - ToolsHero

Figuur 1 – het GROW model voor coaching

1. Waar ga je naartoe? (Goal/ Doelstelling)

Eerst moet het doel worden vastgesteld, voor de langere termijn (het thema of de thema’s die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coaching traject) en voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coaching sessie concreet opleveren?).

Belangrijk is dat het doel dient te voldoen aan de SMART doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Voorbeeld coaching vragen om de doelstelling te achterhalen:

 • Wat wil je bereiken (einddoel en streefdoel)?
 • Wanneer wil je het bereiken?
 • Hoe weet je of je je doel hebt bereikt?
 • Met welke situatie zou je tevreden kunnen zijn?
 • Is het meetbaar?

Coaching Toolbox: 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

2. Waar ben je nu? (Reality/ Actuele situatie)

Nadat het doel is vastgesteld, wordt tijdens stap twee de actuele situatie verkend. In deze fase is het belangrijk om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. Hierbij is de rol van de coach de gecoachte te stimuleren tot zelf evaluatie en analyse van concrete voorbeelden.

Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. De coach kan met specifieke feedback een bijdrage leveren aan het verhelderen van het kernprobleem.

Voorbeeld coaching vragen om de situatie te onderzoeken:

 • Wat gebeurt er nu?
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan?
 • Welke resultaten heeft dat opgeleverd?
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste belemmeringen?

3. Bekijken van opties (Options / Opties verkennen)

Doel van stap drie is het maken van ideeën die een aandeel kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. Hierbij is vrijuit te brainstormen een belangrijk onderdeel. De coach stimuleert het creatieve denkproces bij de gecoachte, ordent de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.

Voorbeeld coaching vragen om opties te bedenken:

 • Welke opties heb je?
 • Hoe zou een lijstje met je mogelijke acties eruit zien?
 • Wat zou je nog meer kunnen doen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor je?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?

4. Keuze maken uit opties + motivatie + voorbereid (Will)

De vierde en laatste stap is het komen tot een voltooiende conclusie. Welke optie zal de gecoachte afbrengen waar deze zich volledig voor wil inzetten? Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welk tijdsbestek gaat doen.

Voorbeeld coaching vragen om een actieplan op te stellen:

 • Wat ga je nu concreet doen?
 • Wanneer ga je dat doen?
 • Beantwoordt dat aan je doel?
 • Welke hindernissen denk je tegen te komen?
 • Hoe ga je die overwinnen?
 • Wie moet het weten?
 • Heb je daarbij hulp nodig?
 • Hoe krijg je die?

Toepassing van het GROW model

Op basis van voorgaande informatie kun je al aan de slag met het GROW model. Belangrijke punten zijn: stel jezelf de vragen, onderzoek de realiteit en je opties, stel een actieplan op en volg jezelf op.

De coach maakt vaak gebruik van coaching vaardigheden als actief luisteren, het creëren van rapport en de balans met leiderschap en feedback geven.

Daardoor komt de GROW methode pas tot zijn recht wanneer ze gebruikt wordt door een professionele coach. Die kiest ook per klant de toepasbare methodiek afhankelijk van de persoon en de coaching vraag.

GROW coaching model template

Nu je hebt gelezen over het GROW coaching model kun je de theorie in praktijk gaan toepassen. Gebruik deze template om te gebruiken bij het coachingsgesprek of de voorbereiding daarvan.

Download het GROW coaching model template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de GROW coaching model of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat het coaching model effectief is? Wat zijn volgens jou succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Whitmore, J. (2010, 2002). Coaching for performance: Growing human potential and purpose-the principles and practice of coaching and leadership. Nicholas Brealey.
 2. Whitmore, J., & Einzig, H. (2006). Transpersonal coaching. J. Passmore Excellence in coaching: The industry guide. London; Kogan Page. pp 119-133.
 3. Zeus, P., & Skiffington, S. (2002). The coaching at work toolkit. A Complete Guide to Techniques and Practices. McGraw-Hill Companies.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2018). GROW model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/grow-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 16/12/2018 | Laatste update: 03/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/grow-model/>Toolshero: GROW model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.1 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 9

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie