Conflictmanagement: de uitleg

Conflictmanagement - Toolshero

Conflictmanagement: in dit artikel vind je een praktische uitleg over conflictmanagement in een multi-stakeholder bedrijf. Hoe wordt met conflicten omgegaan en de harmonie behouden? In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld: wat is het (definitie), de verschillende stijlen en strategieën en praktische voorbeelden. Veel leesplezier!

Wat is conflictmanagement? De uitleg

Conflictmanagement is een van de belangrijkste vaardigheden voor elke leider of manager, maar het is ook een van de moeilijkste. Als je in staat bent om conflicten effectief te managen, kun je er zeker van zijn dat je een harmonieus team zult hebben.

Conflictmanagement wordt gedefinieerd als een proces van beslissingen nemen en hiernaar handelen, om zo het best mogelijke resultaat te bereiken onder omstandigheden van onzekerheid.

Gratis e-book bij Toolshero

Het is een proces dat managers helpt om een optimaal resultaat te bereiken in een situatie waarin meerdere partijen tegengestelde belangen hebben. Tijdens dit proces zijn er zes stappen: het probleem diagnosticeren, alternatieven genereren, het beste alternatief kiezen, actieplannen, de oplossing implementeren en de resultaten beoordelen.

Dit artikel is geschreven voor diegenen die meer willen weten over conflictmanagement, maar ook voor diegenen die informatie willen over hoe ze hun vaardigheden op het gebied van conflictmanagement kunnen verbeteren.

Om conflictmanagement beter te begrijpen, moeten we begrijpen wat het betekent vanuit verschillende perspectieven.

Conflictmanagement is de activiteit die managers ondernemen om conflicten op een optimale manier op te lossen. Het zijn ook de vaardigheden die worden gebruikt om conflicten te beheersen en het is een vaardigheid die tijd en oefening vereist.

Conflictmanagement kan worden gedefinieerd als een succesvol proces waarbij conflict leidt tot beslissingen die gunstig zijn voor alle betrokken partijen, ondanks tegengestelde belangen. Gedurende dit proces zijn er zes stappen: diagnosticeren van het probleem; alternatieven genereren; een alternatief kiezen; actie plannen; het implementeren van de oplossing en het beoordelen van de resultaten.

Velen beschouwen conflictmanagement als een belangrijk managementinstrument, omdat het managers in staat stelt om onder onzekere omstandigheden snel beslissingen te nemen.

Kort gezegd, is conflictmanagement een proces waarin managers een reeks vaardigheden gebruiken om conflicten te beheren.

Conflictmanagement stijlen

Er zijn drie primaire stijlen: compromissen sluiten, samenwerken en concurreren. Deze drie primaire stijlen kunnen worden onderverdeeld in meer specifieke benaderingen.

1. Compromissen sluiten

De stijl van ‘compromissen sluiten’ wordt door veel managers vaak gebruikt bij het nemen van beslissingen. In deze stijl wordt geprobeerd elkaar tussen twee uitersten van een bepaalde situatie halverwege te ontmoeten.

Compromis wordt belangrijk omdat het beide partijen in staat stelt een gemeenschappelijke basis te vinden waarop ze het eens zijn over hun doelen of over de oplossing om het probleem op te lossen.

Het is echter bekend dat deze benadering ook nadelen heeft. Hoewel het resultaten oplevert, hoeven deze resultaten niet noodzakelijkerwijs optimaal te zijn. Het vergt ook nogal wat tijd om deze aanpak effectief te maken.

2. Samenwerken

De ‘samenwerkende’ stijl van conflictmanagement wordt vaker gebruikt door managers met een hoge mate van volwassenheid. Deze stijl bestaat uit het gezamenlijk werken aan het oplossen van problemen in plaats van agressief proberen om individuele doelen te bereiken.

Er zijn ook enkele voor- en nadelen aan de samenwerkingsbenadering. Een voordeel is dat dit vaak zorgt voor een efficiënt proces, omdat managers zich richten op samenwerken in plaats van concurreren.

Aan de andere kant kunnen er problemen ontstaan als beide partijen elkaar niet vertrouwen of verschillen van mening over hoe het wel moet.

De samenwerkende aanpak vereist wel minder directe confrontatie tussen conflicterende partijen, waardoor tegenpartijen zelfingenomen kunnen worden of het gevoel krijgen dat er misbruik van hen wordt gemaakt.

3. Concurreren

De ‘concurrerende’ stijl is gericht op het benadrukken van de verschillen tussen partijen die bij een conflict betrokken zijn.

Deze benadering, die doorgaans wordt gebruikt door managers met een lager volwassenheidsniveau, brengt winnen of het beter doen dan anderen met zich mee. Het vereist constante aandacht voor wat er gebeurt tussen conflicterende partijen, waardoor het een enigszins inefficiënte techniek is.

Hoewel deze benadering nuttig kan zijn om conflicten snel en definitief op te lossen, kleven er ook enkele nadelen aan, omdat het vaak tot vijandigheid bij alle partijen leidt.

Omdat deze aanpak zoveel energie vraagt van managers die het gebruiken, verzwakt het vaak hun vermogen om anderen in hun organisatie te helpen doelen te bereiken.

Wanneer een manager de concurrerende stijl gebruikt door middel van leiderschap en besluitvormingsvaardigheden, kan een nadeel zijn dat ze een omgeving creëren waarin mensen binnen de organisatie niet bereid zijn om informatie met hen te delen. Ze kunnen ook het gevoel hebben dat ze die manager niet kunnen vertrouwen om goede beslissingen te nemen voor de groep.

Strategieën in conflictmanagement

Er zijn een paar technieken en strategieën die managers kunnen gebruiken bij het omgaan met conflicten, waaronder:

Forceren

Dit is de optie die hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot ergere conflicten. Managers die deze strategie gebruiken, proberen doorgaans problemen op te lossen door hun eigen ideeën of overtuigingen op te leggen aan conflicterende partijen.

Als gevolg hiervan leidt deze benadering er vaak toe dat beide partijen worden belemmerd bij het bereiken van hun doelen en het proberen om tot overeenstemming te komen.

Conflictoplossing

Conflictoplossing vindt op twee verschillende manieren plaats: probleemoplossend en win-win. Bij deze stijlen gaat het om samenwerken en compromissen sluiten om tot een antwoord te komen om het conflictvraagstuk op te lossen.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze aanpak niet altijd gericht is op individuele doelen, maar het kan ertoe leiden dat beide partijen enige controle moeten opgeven om tot een oplossing te komen waar ze allemaal tevreden over zijn.

Conflictvermijding

Dit is de optie waar de meeste managers voor kiezen als ze vinden dat een conflict niet nodig is of het beste op een andere manier kan worden aangepakt.

Het gaat meestal om het uitstellen of negeren van problemen, waardoor conflicten onopgelost blijven.

Er zijn veel problemen die kunnen ontstaan wanneer managers voor deze strategie kiezen, omdat het niet helpt om het probleem op te lossen en beide partijen zich ontevredenheid of onvervuld voelen.

Cursus conflictmanagement op het werk: strategieën en tools  

Vaardigheden in conflictmanagement

Managers moeten eerst het conflict dat zich binnen een organisatie voordoet kunnen identificeren voordat ze het goed kunnen managen. Zodra er een wederzijds begrip is van wat er aan de hand is, moeten managers uitzoeken of het een eenvoudige of complexe kwestie is en vervolgens beslissen of ze alle betrokken partijen erbij willen betrekken.

Voordat managers een discussie aangaan met conflicterende partijen, moeten managers nadenken over de meest effectieve methode om problemen op te lossen en proberen te begrijpen waar beide partijen vandaan komen.

Het kan ook helpen als managers een soort kader gebruiken bij het voeren van discussies, zoals het gebruik van voorbeelden uit hun persoonlijke ervaringen of door punten samen te vatten die tijdens gesprekken zijn gemaakt.

De managers die conflicten proberen op te lossen, moeten ervoor zorgen dat beide partijen zich veilig voelen om zichzelf te uiten, omdat dit ertoe zal leiden dat ze informatie delen die nuttig is voor de discussie.

Ten slotte moeten managers andere betrokkenen kunnen aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor conflictoplossing en te brainstormen over ideeën die tot oplossingen kunnen leiden.

Conflictmanagement voorbeelden

Hieronder enkele voorbeelden van conflictmanagement om het duidelijker en praktischer te maken:

  • Wat te doen als de werknemers van je bedrijf hun werkomgeving niet leuk vinden.
  • Een onderzoek naar HR-managers en hoe zij conflicten op het werk oplossen.
  • Een situatie waarin u te veel e-mails ontvangt en prioriteiten moet stellen.

Een goed voorbeeld van conflicthantering is wanneer een manager wil weten of zijn of haar medewerkers tevreden zijn met hun werkomgeving. Veel oorzaken van conflicten ontstaan op de werkvloer en gelukkige medewerkers zijn meer geneigd om beter te presteren. Het beheren van de omgeving is daarom een kernactiviteit van conflicthantering.

Er is een onderzoek uitgevoerd onder HR-managers die geen controle hadden over de werkomgeving.

Ze ontdekten dat HR-managers een sfeer wilden creëren waarin mensen het gevoel hadden dat ze zichzelf konden zijn, vrijuit vragen konden stellen en wisten dat het stellen van vragen geen gevolgen zou hebben.

Ook is een interview afgenomen waarin de HR-directeur aangeeft dat hij wil dat zijn medewerkers zich thuis voelen.

Een ander voorbeeld van hoe je met een conflict kunt omgaan, is wanneer er te veel berichten in je inbox zitten en je niet kunt beslissen welke je prioriteit moet geven.

Mogelijk zou je drie categorieën moeten maken: geprioriteerde, niet-geprioriteerde en geplande berichten (die je later zult behandelen).

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Heb jij conflictmanagement geïmplementeerd in jouw bedrijf of op jouw werkplek? Beschouw je jezelf als iemand met een compromitterende, competitieve of collaboratieve stijl? Kan je je ervaring met ons delen en je stijl en aanpak uitleggen? Hoe zou jij de conflicten van een organisatie aanpakken? Heb je opmerkingen of suggesties die je met ons wilt delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Verma, V. K. (1998). Conflict management. The project management institute: Project management handbook, 353-364.
  2. Thomas, K. W. (1976). Conflict Management. MD Dunnette Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 889-935.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). Conflictmanagement. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/conflictmanagement/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 28/09/2021 | Laatste update: 04/01/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/conflictmanagement/”> Toolshero: Conflictmanagement</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.3 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 6

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie