Business agility: de uitleg

Business agility - toolshero

Business agility: in dit artikel wordt business agility praktisch uitgelegd. Na het lezen van de concrete uitleg zal je de basis begrijpen van deze krachtige management en innovatie tool.

Wat is business agility? De uitleg

Business agility verwijst naar het vermogen van een organisatie om snel te anticiperen op verandering; het vermogen om het bedrijfssysteem snel te laten schakelen.

Vanuit financieel perspectief is business agility het reageren op veranderende markt- of omgevingsfactoren op een productieve en kosteneffectieve manier.

Gratis e-book bij Toolshero

Business agility is verder het snel en flexibel reageren op klanteneisen, het verhogen van de kosteneffectiviteit zonder daarbij de kwaliteit in gevaar te brengen, en een concurrentievoordeel te behouden.

Innovatie is de sleutel tot het behouden van een concurrentievoordeel. Bedrijven die niet innoveren, maar vertrouwen op vertrouwde methoden, raken vaak snel op achterstand bij de concurrentie omdat zij zich niet snel genoeg aan kunnen passen.

Business agility is een bekend concept waarbij organisaties hun middelen en activiteiten op een flexibele en responsieve manier managen. Het is een sterk verschillend concept van bureaucratie, en ook de organisatorische cultuur is anders.

Voordelen voor organisaties die business agile zijn onder andere profiteren van nieuwe zakelijke kansen zoals nieuwe distributiekanalen in gebruik nemen of toeleveringsketens beheren met als doel de kosten te verlagen of de inkomstenstroom te vergroten.

Business agility is gebaseerd op verschillende theorieën die geschreven zijn door pionieren in projectmanagement. Deze ideeën en theorieën ontstonden in het begin van de jaren negentig, vermoedelijk in de Verenigde Staten.

Kenmerken business agility

Business agility kan uitgelegd worden aan de hand van de volgende elementen:

Business agility kenmerken - Toolshero

Figuur 1 – Business agility kenmerken

Organisatorisch aanpassingsvermogen

Flexibele organisaties maken gebruik van verschillende geavanceerde processen en tools om succesvolle reacties op de markt mogelijk te maken.

Over het algemeen bestaat een wendbare organisatie uit bekwame en zelfverzekerde teamspelers, gestuurd door leiders met een visie en het vermogen om cohesie in het systeem aan te brengen.

De wendbare organisatie is gebaseerd op voortdurend leren van experimenten en andere tests, en gebruikt een open interne communicatiestijl.

In veel opzichten is de wendbare organisatie een tegenpool van de bureaucratische organisatie.

Agile marktreacties

Business agility gaat over het snel en flexibel bedienen van de wensen van de klant, zonder dat daarbij kwaliteit verloren gaat. Het gaat hierbij om snelheid en effectiviteit gecombineerd.

Er kan wel sneller gewerkt worden, maar die snelheid moet gecombineerd worden met effectiviteit zodat werknemers minder tijd besteden aan dingen die niet bijdragen aan de creatie van waarde voor de consument.

Ook het zo efficiënt mogelijk maken van de supply chain hoort daarbij.

Agile leiderschap

Een wendbare organisatie wordt gemanaged door managers die het vermogen hebben om situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Zij beoordelen de situatie snel, en nemen een effectieve en gepaste maatregel. Wendbaar leiderschap focust op effectieve, kleine teams en succesvolle samenwerkingen.

Stabiliteit

Business agility bestaat enerzijds uit een dynamische organisatie zoals beschreven hierboven, en anderzijds uit een stabiele fundering, een platform. Het werkt als een stabiele ruggengraat voor de organisatie, een ankerpunt met een focus die niet verandert in een veranderende omgeving.

Een start-up kan wendbaar zijn zonder veel stabiliteit, maar zodra de organisatie gaat groeien kan het niet wendbaar blijven zonder stabiliteit.

Agile werkomgeving

Een Agile werkomgeving is een omgeving waarin snel, naadloos en samenhangend gewerkt wordt.

Ook betekent het dat werknemers vanuit huis of onderweg kunnen werken. Iedereen bepaalt waar, wanneer en hoe ze werken en wat ze precies moeten doen.

Volgens verschillende studies lijdt de productiviteit daar niet onder. Een agile werkomgeving is flexibel en wordt ondersteund door technologie en IT.

Een flexibele werkomgeving en een goede werk/privé balans zijn belangrijker dan een goed salaris voor de millenniumgeneratie. Ook voelen zij zich beter in een persoonlijke en informele sfeer, en vinden zij het belangrijk dat naar individuele wensen geluisterd wordt.

Sommige werknemers hebben ruimte nodig voor persoonlijke zaken, anderen zouden liever thuis werken om lange reistijden te voorkomen of om andere redenen.

Het is belangrijk dat deze mogelijkheid geboden wordt wanneer het ook daadwerkelijk kan. Er zijn verschillende methoden om thuis werken mogelijk te maken. Zo zijn er mobiele werk-applicaties, video-conferencen en een digitale werkplek.

Business Agility versus bureaucratie

Er zijn verschillende grote verschillen tussen een agile organisatie en een bureaucratische organisatie. Het meest opvallende verschil is het gebruik van flexibele functies en rollen bij agile organisaties.

Organisatiestructuren binnen een agile organisatie zullen zich sneller en makkelijker aanpassen aan de veranderende bedrijfsomstandigheden dan de traditionele, langzame bureaucratische ondernemingen. Hierdoor heeft de agile onderneming een grotere kans om een concurrentievoordeel te behalen.

Agile organisaties focussen ook niet op een langdurig concurrentievoordeel. Zij focussen op een hypergevoelige en snel veranderende markt en streven naar tijdelijke concurrentievoordelen.

Kenmerkend voor agile ondernemingen is een bepaalde periode kapitaliseren op een idee of product, en dan gemakkelijk deze vervangen wanneer het niet langer economisch interessant is.

Als laatste werken er bij de agile organisatie individuen die vakmanschap en kwaliteit nastreven. Zij werken hard om een bepaald niveau van bekwaamheid te bereiken, en worden gedreven door kennis van nieuwe gebieden om expertise te ontwikkelen en uit te breiden.

Kenmerkend is dat zij zich niet specialiseren en alleen nog maar aan hun specialisatie werken, zoals bij de traditionele bureaucratische organisatie.

Voordelen van business agility

Business agility is erkend als een effectieve strategie om snel op marktveranderingen in te spelen, maar nog niet alle bedrijven die het zouden kunnen doen focussen op organisatorische wendbaarheid.

Business agility heeft de volgende voordelen:

  • Beter concurrentievoordeel
  • Hogere klanttevredenheid en klantbehoud
  • Hogere productiviteit onder werknemers
  • Werknemers blijven langer bij organisatie
  • Lagere kosten
  • Kortere tijd nodig om in te spelen op nieuwe kansen

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over business agility? Herken jij business agility in jouw werkomgeving? Wat zijn volgens jou voordelen van flexibiliteit en een open organisatiestructuur? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. van Oosterhout, M. M. (2010). Business agility and information technology in service organizations (No. EPS-2010-198-LIS).
  2. Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long range planning, 43(2-3), 370-382.
  3. Hugoson, M. Å., Magoulas, T., & Pessi, K. (2008). Interoperability strategies for business agility. In Advances in enterprise engineering I (pp. 108-121). Springer, Berlin, Heidelberg.
  4. Overby, E., Bharadwaj, A., & Sambamurthy, V. (2006). Enterprise agility and the enabling role of information technology. European Journal of Information Systems, 15(2), 120-131.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Business agility. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/business-agility/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/07/2019 | Laatste update: 24/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/business-agility/”>Toolshero: Business agility</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie