ACHIEVE Coaching model

ACHIEVE Coaching model - toolshero

ACHIEVE Coaching model: in dit artikel wordt het ACHIEVE Coaching model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je deze krachtige methode voor het stellen van doelen en het oplossen van problemen. Het model laat in 7 stappen zien hoe je organisatiedoelen kunt bereiken. Veel plezier met lezen!

Wat is het ACHIEVE Coaching model?

Het ACHIEVE Coaching model is een uitbreiding op het GROW model dat cliënten helpt meetbare en duurzame resultaten te bereiken.

Daarnaast ondersteunt het model feedbackmethoden die helpen om met vertrouwen doelen te stellen en problemen effectief op te lossen.

Gratis e-book bij Toolshero

Het ACHIEVE Coaching model bestudeert en beoordeelt de positie van een bedrijf of project. Het management moet weten in welke fase de organisatie zich bevindt en wat ervoor nodig is om het model te kunnen ontwikkelen.

De trainer of coach begint met vragen zoals: Wat is de huidige situatie? Wat gaat er goed? Welke uitdagingen kunnen zich voordoen? Hoe denken de betrokken personen erover? Dit zijn voorbeelden van vragen die een coach kan stellen.

Door vast te stellen waar de organisatie op dit moment staat, kan de coach een brainstormsessie organiseren om nieuwe mogelijkheden boven tafel te krijgen.

In een brainstormsessie kan het team onder leiding van de coach nieuwe ideeën opdoen. Ieder teamlid krijgt gelegenheid zijn/haar mening te geven over zaken die zij graag veranderd zou zien en op welke manier dat zou kunnen.

Tijdens de sessie kun je nog andere vragen stellen om de ontwikkeling naar verandering te vergemakkelijken zoals: Wat zou je willen veranderen? Waarom vind je die verandering nodig? Welke alternatieven voor verandering zijn er?

Ter aanvulling bevat dit model zeven stappen om de coaching op een transparante en concrete manier te laten verlopen.

ACHIEVE coaching model stappen - toolshero

Figuur 1 – de stappen van het ACHIEVE coaching model

 1. De huidige situatie beoordelen (Assess)
 2. Creatief brainstormen (Creative)
 3. Doelen aanscherpen (Hone)
 4. Opties verzamelen (Initiate)
 5. Opties evalueren (Evaluate)
 6. Een onderbouwd actieplan maken (Valid)
 7. Initiatieven stimuleren (Encourage)

1. De huidige situatie beoordelen (Assess)

In deze fase beoordeel je de huidige situatie die het bedrijf doormaakt. Reflecteer op de bestaande problemen en huidige doelen en trek er conclusies uit om toekomstige acties te verbeteren. Probeer te begrijpen waarom je bent waar je nu bent, zodat je vooruit kunt komen.

De coach kan open vragen stellen en helpen actief te luisteren om de situatie van dat moment te begrijpen en er op positieve wijze beweging in te brengen.

In deze fase is actief luisteren een manier om de cliënt of de teamleden te helpen informatie goed te ontvangen en mogelijke oplossen te zien. Als coach ben je nieuwsgierig en luister je met aandacht naar de cliënt of het team.

2. Creatief brainstormen (Creative)

In deze fase stimuleert de coach het gesprek met open vragen en laat hij/zij de deelnemers brainstormen over de voortgang en het oplossen van conflicten. De brainstormmethode kan helpen bij het zoeken naar oplossingen bij impasses.

Vaak gaat men ervan uit dat er geen mogelijkheden zijn om een conflict op te lossen. Een brainstormsessie kan licht werpen op een stressvolle situatie en verschillende standpunten, meningen en mogelijke oplossingen voor problemen voortbrengen.

Creativiteit is vaak de sleutel om situaties voor een cliënt of team inzichtelijk te maken.
De coach ondersteunt en begeleidt het verzamelen van ideeën voor de oplossing die op de situatie moet worden toegepast en om de gewenste doelstellingen te bereiken.

3. Doelen aanscherpen (Hone)

In dit stadium worden de te bereiken doelen vastgesteld of heroverwogen. Samen met de coach werkt de groep aan de best mogelijke formulering van de doelstellingen, zodat het gewenste succes behaald kan worden.
Hiervoor kun je de SMART doelen toepassen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en inzichtelijk maken op welk moment je je doelen wilt bereiken, hoe je dat wilt doen en op welke manier je de doelen wilt meten. De coach begeleidt de cliënt of het team in dit proces, zodat de doelstellingen helder en duidelijk geformuleerd worden.

4. Opties verzamelen (Initiate)

In deze fase worden de diverse opties verzameld om de gestelde doelen te bereiken.

De coach kan sturende vragen stellen zoals: welke opties zijn er om de doelstellingen te halen? Op welke manier kun je die doelstellingen bereiken? Welk team of welke professionals heb je daarvoor nodig?

Houd hierbij in gedachten dat in deze fase alleen de opties worden verzameld die moeten leiden naar verwezenlijking van de doelstellingen. De evaluatie van deze opties vindt plaats als de beste optie is gekozen.

Ook actief luisteren is in dit stadium belangrijk. Als je het team of de cliënt aan het woord laat, krijgen ze meer inzicht in wat zij specifiek willen bereiken met de mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen.

5. Opties evalueren (Evaluate)

De coach stelt in deze stap de verschillende opties vast die je helpen je doelen te bereiken. Hij/zij stelt ze vast, evalueert ze en beslist welke optie de juiste is om in praktijk te brengen. De coach is hierin begeleider en gids, zodat een optie wordt gekozen die het best past bij het proces.

6. Een onderbouwd actieplan maken (Valid)

In dit deel van het model helpt de coach de opties ten uitvoer te brengen en op logische wijze in een plan te rangschikken dat leidt tot het bereiken van de gestelde doelen. In deze fase wordt het actieplan uitgevoerd door cliënt of team volgens helder en duidelijk beschreven stappen. In het plan moeten specifieke tijdslots en prestaties worden aangegeven die leiden naar de gewenste doelen.

7. Initiatieven stimuleren (Encourage)

De coach is in deze laatste fase een essentiële motivatiemotor die het team aanspoort de overeengekomen doelen te bereiken. Als de werkprocessen niet zo snel vlotten als je voor ogen had, verliezen werknemers mogelijk hun motivatie en raken ze afgeleid van de doelstellingen. Daarom is het belangrijk dat je als coach voortdurend in de gaten houdt hoe de processen verlopen.

De coach is zich bewust van de resultaten die je wilt bereiken, dus motivatie is een belangrijke factor in dit stadium. Een continue wisselwerking tussen deelnemers en coach draagt eraan bij dat de doelen met succes worden bereikt.

Belangrijke vaardigheden in het ACHIEVE Coaching model

 • Actief luisteren
 • De juiste vragen stellen
 • Tijdige opvolging
 • Leiderschap
 • Feedback
 • Creativiteit
 • Positieve houding ten aanzien van uitdagingen
 • In staat zijn te motiveren

Het ACHIEVE Coaching model is een systematisch proces. Met bovengenoemde stappen en vaardigheden kan een coach de cliënt helpen het proces te verbeteren dat leidt naar verwezenlijking van de gewenste doelen. De sleutel tot succes is dat de coach in staat moet zijn accuraat handvatten te bieden en dat hij/zij doelstellingen kan verduidelijken en versterken.

Met deze sleutels leidt het gedrag en de handelwijze van mensen naar succes. Ze zullen in staat zijn de genoemde vaardigheden die ze nodig hebben voor hun werk te ontwikkelen of te verbeteren.

Coaching Toolbox: 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

ACHIEVE Coaching model: de coach als persoonlijke en professionele verbinder

Dit ACHIEVE Coaching model wordt ook gebruikt op persoonlijk niveau om contact te maken met professionals. Dit betekent dat veel professionals een coach zoeken wanneer het bedrijf veranderingen doormaakt waarbij begeleiding en hulp nodig is van een ter zake kundige die het proces aanstuurt en helpt om de veranderingen zo goed mogelijk te accepteren.

Daarnaast is het ACHIEVE Coaching model een hulpmiddel om de doelstellingen van de cliënt te verbeteren. De cliënt kan een individu zijn, een team, of een specifiek bedrijf dat extra begeleiding nodig heeft.

Het is belangrijk om te weten dat dit coachingsmodel ook kan worden toegepast door managers in het bedrijf en niet alleen door iemand van buitenaf. Iedere manager of leider kan het model gebruiken als een systematische methode om stap voor stap de juiste ondersteuning te bieden bij het werk of het project.

Er zijn ook mensen die dit model in hun persoonlijke omgeving toepassen. Een gelukkig en gemotiveerd mens kan tijdens zijn werk betere prestaties leveren. De begeleiding van een coach motiveert en laat mensen zien waartoe zij in staat zijn en maakt duidelijk hoe belangrijk dat voor een organisatie is.

ACHIEVE Coaching model samenvatting

Het ACHIEVE Coaching model is een aanvulling op het GROW-model. ACHIEVE Coaching maakt het mogelijk de doelstellingen op positieve wijze te verbeteren en bij te sturen in een samenwerking tussen coach en team.

Het model wordt gebruikt voor bedrijven die onder druk staan en die soms niet weten welke stappen genomen moeten worden om problemen op te lossen en teamleden te motiveren om naar geschikte oplossingen te zoeken.

In deze methode plaats je in eerste instantie bij alles een vraagteken; van de meest simpele tot de meest complexe situatie die je doormaakt. Het stellen van vragen is de beste manier om een moeilijke situatie aan te pakken. Ook de vraag waarvan je denkt dat hij minder zinvol is, kan de weg banen naar zeer creatieve ideeën en goede processen op gang brengen die leiden naar succes.

Naast het stellen van vragen nodigt het model uit ook tot een grondige reflectie op het werk van teams en individuen.

In dit model komt dat duidelijk naar voren, omdat motivatie de sleutel is voor het behalen van de gestelde doelen en het maken van een actieplan dat onder begeleiding van een coach wordt opgevolgd om bij het gewenste eindresultaat uit te komen.

Behalve met de stapsgewijze benadering van dit model, moet ook rekening worden gehouden met de hoofdrolspeler in het proces om de 7 stappen te laten slagen. De belangrijkste figuur is de coach. Hij / zij reikt de nodige tools aan, begeleidt de cliënt waar nodig en doet dat zonder alle verantwoordelijkheid bij één persoon neer te leggen. Het uitgangspunt van het model is de klus te klaren binnen het team en het bedrijf.

De coach is de sturende kracht die je helpt te focussen op wat je wilt bereiken. Hij of zij helpt je de beste keuzes te overwegen en evalueren om het gewenste succes te bereiken. In een organisatie, of als iemand wil coachen, is deze methode een leidraad bij het verbeteren, organiseren en creëren van nieuwe manieren om bedrijfsprocessen te ontwikkelen.

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Gebruik jij het ACHIEVE Coaching model in jouw bedrijf? Zijn de zeven stappen belangrijk om een doel te bereiken? Ben je het ermee eens dat het ACHIEVE Coaching model een aanvulling is op het GROW-model? Zo ja, wil je ons laten weten waarom je dat vindt? Is een brainstormsessie een goede keuze als je onder druk moet werken? Heb je suggesties of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Dembkowski, S., & Eldridge, F. (2003). Beyond GROW: A new coaching model. The international journal of mentoring and coaching, 1(1), 21.
 2. Carey, W., Philippon, D. J., & Cummings, G. G. (2011). Coaching models for leadership development: An integrative review. Journal of leadership studies, 5(1), 51-69.
 3. Garmston, R. J. (1987). How administrators support peer coaching. Educational leadership, 44(5), 18-26.
 4. Lennard, D. (2013). Coaching Models: A Cultural Perspective: A Guide to Model Development: for Practitioners and Students of Coaching. Routledge.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). ACHIEVE Coaching model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/achieve-coaching-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 19/01/2021 | Laatste update: 03/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/achieve-coaching-model/”>Toolshero: ACHIEVE Coaching model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Artikel door:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie