14 punten van Deming: de uitleg

14 punten van Deming - Toolshero

14 punten van Deming: in dit artikel worden de 14 punten van Deming van William Edwards Deming praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige management tool.

Oorsprong 14 punten van Deming

Als management consultant is William Edwards Deming, vooral bekend vanwege de zogenoemde PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act). Hiermee benadrukt hij het belang van een continue verbetering binnen een organisatie en geen aanpassingen achteraf.

Ook ontwikkelde hij een soort geboden dan wel management principes; ‘the 14 points of knowlegde’, waar het management van een organisatie zich aan moet houden, om hun organisatie succesvol te laten zijn. Door in alle lagen van de organisatie met de 14 punten van Deming aan de slag te gaan, kan er een gehele transformatie plaatsvinden.

Gratis e-book bij Toolshero

14 punten van Deming: diepgaande kennis

William Edwards Deming geeft aan dat elk bedrijf – groot of klein, dienstverlenend of producerend, winstgevend of non-profit – altijd te maken heeft met universele kennis. Deming noemt dit diepgaande kennis, die van buitenaf een bedrijf binnendringt. Dat leidt tot transformatie, waar het heersend management voor open moet staan.

Het systeem van diepgaande kennis bestaat volgens Deming uit vier componenten waardoor de wereld tegelijkertijd wordt bekeken. Deze componenten fungeren in wezen als lenzen waar doorheen wordt gekeken en staan alle vier in verband met elkaar:

  1. Het systeem waarderen
  2. Het begrip variatie en de kennis hierover
  3. Psychologie
  4. De theorie van kennis

14 punten van Deming

De 14 punten of management principes werden door William Edwards Deming voor het eerst in zijn boek ‘Out of the Crisis’ gepresenteerd. Met de 14 belangrijke principes voor het management bood hij handvatten om de effectiviteit van een bedrijf aanzienlijk te verbeteren. Veel van deze principes zijn filosofisch van aard en andere zijn meer programmatisch.

Alle 14 punten van Deming kunnen transformatie teweegbrengen. Hieronder zijn in het kort alle 14 punten omschreven:

1. Creëer consistentie

Streef constante verbetering na in producten en diensten, met als doel om competitief te worden en consistentie in de bedrijfsvoering te creëren, waarmee werkgelegenheid gehandhaafd blijft. Niet alleen aan het einde van het productieproces aanpassingen doorvoeren, maar al gedurende het proces kijken of er verbeteringen nodig zijn en hier direct mee aan de slag te gaan.

2. Nieuwe filosofie

Omarm een nieuwe filosofie, die verandering mogelijk maakt. Een nieuwe (economische) tijd biedt nieuwe kansen en uitdagingen en het management moet de verantwoording nemen om open te staan voor dergelijke veranderingen. Zonder verandering kan een bedrijf niet meegaan in een tijd waarin innovatie elke dag van toepassing is.

3. Onafhankelijk van inspecties

Stop de afhankelijkheid van inspecties en eindcontroles om zo de kwaliteit te waarborgen. Het is beter om de kwaliteitscontroles binnen het proces plaats te laten vinden, zodat verbeteringen eerder kunnen worden doorgevoerd. Dit onderdeel slaat terug op het eerste punt, waarin het belang van tussentijdse verbeteringen gestimuleerd wordt.

4. Stop prijsonderhandelingen

Stop met het zakendoen en onderhandelen met leveranciers op basis van een laagste prijs. Het is op de lange termijn veel meer waard om een goede en langdurige relatie met leveranciers op te bouwen, waarmee het vertrouwen groeit en de loyaliteit groter wordt. Op leveranciers moet een organisatie kunnen bouwen; zij leveren de onderdelen voor de productielijn en zijn de eerste schakel naar een kwalitatief hoogwaardig product.

5. Continue procesverbetering

Continue procesverbetering van productie en service leveren verbeterde kwaliteit en productiviteit op, wat vervolgens weer leidt tot kostenverlaging. Ook dit onderdeel slaat terug op het eerste én het derde punt. Verbeterde kwaliteit leidt tot minder verspilling van onder andere grondstoffen, wat vervolgens weer een kostenbesparende uitwerking heeft.

6. Stuur op training en ontwikkeling

Voor het voortbestaan van de organisatie is training en ontwikkeling van medewerkers noodzakelijk. Door het in de organisatie te integreren, zal het voor elke medewerker als vanzelfsprekend worden en niet een heilig moeten als onderdeel van hun Persoonlijk Ontwikkel Plan.

7. Stimuleer leiderschap

Leiderschap moet gestimuleerd worden. Door meer te leiden en toezicht te houden, zijn managers in staat om medewerkers te helpen en om machines beter te laten functioneren. Hun helikopterview zorgt ervoor dat zij alles kunnen overzien van wat er op de werkvloer gebeurt. Ook zullen zij meer taken moeten delegeren, zodat zij zich volledig op het totale overzicht kunnen concentreren.

8. Verban angst

Angst werkt verlammend. Daarom moet angst uitgebannen worden op de werkvloer, zodat iedereen effectief voor het bedrijf kan werken, zich veilig voelt en z’n nek durft uit te steken. Transparante communicatie, motivatie, respect en interesse in elkaar en elkaars werk, kunnen een bijdrage hierin leveren.

9. Verwijder barrières

Door de grenzen tussen afdelingen weg te halen, kan er beter worden samengewerkt en zullen verschillende expertiseteams elkaar beter begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van multifunctionele teams, waarbij ieder een even groot aandeel heeft en men open staat voor elkaar ideeën.

10. Vermijd stimulerende slogans

Haal ‘stimulerende’ slogans weg van de werkvloer. Dergelijke doelstellingen, waarschuwingen en vermaningen komen betuttelend over. Kwaliteits- en productieproblemen komen niet voort uit de individuele medewerker, maar uit het systeem zelf.

11. Kwaliteit boven kwantiteit

Geen focus meer om bepaalde marges te halen; dat belemmert vaklui om hun werk goed uit te voeren en er de tijd voor te nemen. Door haastwerk kunnen productiefouten optreden. Toezichthouders zullen zich daarom puur moeten gaan concentreren op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit.

12. Gevoel van trots

Laat medewerkers weer trots zijn op hun vakmanschap en voor de expertise waar zij voor staan. Dit slaat terug op het elfde punt. Medewerkers krijgen meer voldoening, wanneer zij kans krijgen om hun werk goed en vakkundig uit te voeren, zonder de hete adem in de nek te voelen van deadlines.

13. Stimuleer kennisontwikkeling

Integreer en bevorder opleiding, zelfontwikkeling en verbetering bij elke medewerker. Dit staat in direct contact met het zesde punt. Door medewerkers te stimuleren aan zichzelf te werken en opleiding en training als een vanzelfsprekend onderdeel van hun baan te zien, zijn zij in staat om zichzelf naar een hoger niveau te tillen.

14. Transformatie als gezamenlijke taak

Zet concrete acties uit om transformatie en verandering in de gehele organisatie door te voeren en te realiseren. Transformatie is het werk van iedereen.

14 punten van Deming en transformatie

Door open te staan voor verandering, is een organisatie klaar om tot transformatie over te aan. De eerste stap is de transformatie van het individu; elke medewerker apart. Deze transformatie vindt niet continu plaats. Bij de een gaat dit sneller dan bij de ander.

Wanneer de individuele medewerker open staat voor transformatie, dan zal hij nieuwe betekenis ervaren in zijn leven omtrent gebeurtenissen, cijfers en deadlines en interacties tussen mensen. Daardoor zal hij zijn principes toepassen in elke vorm van relatie met andere mensen. Hij zal een basis leggen voor het beoordelen van zijn eigen beslissingen en hoe hij dat kan toepassen in de organisatie waar hij werkt.

Daardoor is hij in staat een voorbeeld te stellen, goed te luisteren naar anderen en voortdurend naar anderen te luisteren en van hen leren. Wanneer alle medewerkers op deze manier transformeren, zal uiteindelijk de gehele organisatie tot transformatie over gaan en een nieuwe filosofie aanwenden volgens de 14 punten van Deming.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre herken je de 14 punten van Deming theorie van William Edwards Deming in de hedendaagse bedrijven en organisaties? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan het transformeren van een organisatie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Deming, W. E. (2000). Out of the Crisis. The MIT Press.
  2. Neave, H.R. (1987). Deming’s 14 points for management: framework for success. The Statistician, 561-570.
  3. Neave, H.R. (1990). The Deming Dimension. SPC Press.
  4. Stotz, A. (2015). Transform Your Business with Dr. Deming’s 14 Points. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). 14 punten van Deming. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/14-punten-van-deming/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 05/09/2017 | Laatste update: 21/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/14-punten-van-deming/”> Toolshero: 14 punten van Deming</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie