Zeven transformaties van leiderschap (Rooke & Torbert)

Zeven transformaties van leiderschap - toolshero

Zeven transformaties van leiderschap: in dit artikel worden de Zeven transformaties van leiderschap praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige leiderschap theorie.

Wat zijn de zeven transformaties van leiderschap?

David Rooke is een Amerikaans leiderschapsgoeroe en medeoprichter van Harthill Consulting dat zich richt op het ontwikkelen van leiderschap binnen organisaties.

William R. Torbert is een Amerikaanse professor die zich onder andere richt op het gedrag binnen organisaties.

Gratis e-book bij Toolshero

Samen schreven zijn in 2005 het boek ‘Seven Transformations of Leadership’, waarin zij niet de nadruk leggen op de filosofie achter leiderschap, maar juist kijken naar de persoonlijkheid van de leidinggevende én hun managementstijl.

Zij omschrijven 7 verschillende leiderschapsstijlen voor de zeven transformaties van leiderschap, te weten Opportunisten, Diplomaten, Experts, Presteerders, Individualisten, Strategen en Alchemisten.

Onderzoek voor de zeven transformaties van leiderschap

Rooke en Torbert deden onderzoek onder duizenden managers van meer dan 100 Amerikaanse en Europese bedrijven. Dat betrof profit en non-profitorganisaties en overheidsinstanties.

Zij hebben in dit onderzoek vastgesteld dat er 3 typen leiders te onderscheiden zijn die te maken hebben met een lagere gemiddelde bedrijfsprestatie. Het betreft hier Opportunisten, Diplomaten en Deskundigen die 55% van de steekproef voor hun rekening namen.

Deze groep was aanzienlijk minder effectief in het implementeren van organisatiestrategieën dan de 30% van de steekproef die meetelde als Presteerders. Daarnaast toonde 15% van de managers in de steekproef het consistente vermogen om te innoveren en om hun organisatie succesvol te transformeren. Het betrof hier de Individualisten, Strategen en Alchemisten.

Het onderzoek van Rooke en Torbert naar de zeven transformaties van leiderschap was gebaseerd op een enquête die het ‘Leadership Development Profile’ heette.

In deze enquête werden deelnemers gevraagd om 36 zinnen af te maken met zelf ingevulde reacties die sterk uiteenliepen. Door deze zin-voltooiing methode werd het voor de beoordelaars mogelijk om een beeld te schetsen van hoe deelnemers hun eigen acties en de wereld om hen heen interpreteren.

Uit deze informatie kon vervolgens worden geconcludeerd tot welke dominantie manier van denken de deelnemer behoorde; Opportunist, Diplomaat, Expert, Presteerder, Individualisten, Strateeg of Alchemist.

Naarmate de capaciteiten van een leidinggevende toeneemt, hoe meer hij zal bewegen tussen de verschillende leiderschapsstijlen. Daarom is het volgens Rooke en Torbert aan te bevelen om na enkele jaren opnieuw de test af te nemen.

Zeven transformaties van leiderschap: actielogica

In hun onderzoek benoemen Rooke en Torbert ‘actielogica’. Het betreft hier een kritiek aspect dat gedefinieerd wordt als hoe ‘leiders hun eigen gedrag en die van anderen interpreteren en hoe ze de macht behouden of beschermen tegen bedreigingen’.

Vervolgens komen zij tot de conclusie dat de niveaus van bedrijfs- en individuele prestaties variëren in overeenstemming met deze actielogica. Elk niveau gaat verder door een meer volwassen en productieve actielogica voor organisatieleiders.

Het sleutelconcept geeft aan dat leidinggevende door deze 7 actielogica’s heen kunnen evolueren. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende nieuw interpersoonlijk gedrag verkent, nieuwe relaties aangaat op de werkvloer of werkervaringen uitbreidt.

7 leiderschapsstijlen

Om te kunnen begrijpen hoe leidinggevenden in verschillende categorieën en bedrijfsprestaties vallen, worden hier de 7 leiderschapsstijlen / de stijlen van de zeven transformaties van leiderschap nader bekeken.

Als eerste komen de minst productieve en de minst complexe stijlen aan bod. Het start met de Opportunist en eindigt met de Alchemist als het hoogste niveau dat een leidinggevende kan bereiken.

Verder kan door de beoordeling vanuit het ‘Leadership Development Profile’ bepaald worden, welk van de 7 typen dominant is bij de deelnemer.

Zeven transformaties van leiderschap - Toolshero

Figuur 1 – Zeven leiderschapsstijlen (Rooke & Torbert)

1. Opportunist

Iemand met deze leiderschapsstijl wil het liefst op 1 manier winnen en kan daardoor manipulatief overkomen. Hij heeft de neiging om zijn gedrag als legitiem te beschouwen.

Daardoor staat hij niet open voor feedback en kan hij zich soms wraakzuchtig gedragen; het oog-om-oog, tand-om-tand principe.

In de meeste gevallen wil de Opportunist de wereld om zich heen beheersen. Hij behandelt anderen als concurrenten. Zijn kracht ligt echter in het adequaat reageren op (acute) noodsituaties en ook ziet hij zeer snel verkoopkansen.

Uit het onderzoek van Rooke en Torbert komt naar voren dat circa 5% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

2. Diplomaat

Iemand met deze leiderschapsstijl van de zeven transformaties van leiderschap gaat het liefst conflictsituaties uit de weg. Hij concentreert zich op het beheersen van zijn eigen gedrag en houdt zich vast aan groepsnormen.

De Diplomaat is vaak loyaal en stelt zich ten dienste van de groep. Dat kan uiteindelijk zijn valkuil worden, doordat hij iedereen te vriend wil houden.

Mensen om hem heen kunnen hier misbruik van maken. De Diplomaat verkrijgt acceptatie door samenwerking. Een topmanagementfunctie is voor de Diplomaat niet geschikt; hij vindt het moeilijk om impopulaire maatregelen te nemen en te bemiddelen in conflicten. Ook het initiëren van veranderingen vindt hij lastig en zal hij vermijden. Zijn kracht ligt in het verbinden van mensen en het ingaan op hun behoeften.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 12% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

3. Expert

Iemand met deze leiderschapsstijl is gericht op logica en expertise en is altijd op zoek naar rationele verklaringen en efficiëntie. Bij voorkeur werkt hij solistisch en kan hij goed individuele bijdragen leveren.

Het betreft de grootste categorie leidinggevenden. De Expert wil alles dichttimmeren met waterdichte argumenten en feiten.

Zodoende dat het niet verrassend is dat zich in deze categorie veel accountants, ICT-ers en fiscalisten bevinden. Zij streven naar continue verbetering, efficiëntie en perfectie. Als leidinggevende is hij veeleisend en soms eigenwijs; over het algemeen denkt hij dat hij gelijk hebben.

Samenwerking beschouwt de Expert als tijdverspilling en iemand met minder deskundigheid zal hij met minachting behandelen. Aan emotionele intelligentie heeft hij een broertje dood.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 38% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

4. Presteerder

Iemand met deze leiderschapsstijl richt zich op strategische doelen en vertaalt dat naar effectieve doelen voor zijn team.

Met deze stijl van de zeven transformaties van leiderschap is hij in staat om zijn medewerkers uit te dagen en te ondersteunen en hij vindt een goede sfeer erg belangrijk.

In een positieve werkomgeving komen zijn medewerkers tot bloei. Desalniettemin vindt de Presteerder het moeilijk om buiten kaders te denken of met complexe materie om te gaan.

Wel staat hij open voor feedback en probeert hij problemen en/of conflicten op een creatieve manier op te lossen. Door de grote mate van emotionele intelligentie botst een Presteerder wel eens met een Expert.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 30% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

5. Individualist

Iemand met deze leiderschapsstijl is vooral te vinden in een ondernemings- of adviesrol. Strategie en prestaties gaan hand in hand en de Individualist weet mogelijke hiaten hiertussen moeiteloos op te lossen.

De Individualist is in staat om unieke praktische waarden aan de organisaties bij te dragen. Elk gedrag en elke situatie kan hij goed in perspectief plaatsen.

Als één van de weinige leiderschapsstijlen is de Individualist in staat om met leidinggevenden in andere rollen te communiceren.

Mogelijke conflicten ziet hij als een bron van spanning en creativiteit en een kans naar verdere ontwikkeling. De Individualist negeert met regelmaat regels die hij niet relevant vindt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 10% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

6. Strateeg

Binnen de zeven transformaties van leiderschap is iemand met deze leiderschapsstijl in staat om organisatorische én persoonlijke transformaties te genereren.

Hij is waakzaam en oefent kracht van wederzijds onderzoek uit. De Strateeg kan verschillende visies overzien en deze samen laten komen.

Hij deinst er niet voor terug om conflicten aan te gaan of pittige discussies te voeren met andersdenkenden. Ook kan hij goed omgaan met weerstand wanneer medewerkers met verandering te maken krijgen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 4% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

7. Alchemist

Iemand met deze leiderschapsstijl is in staat om sociale transformaties te genereren. Ook integreert hij materiële, spirituele en maatschappelijke transformaties en kan hij maatschappij omvattende transformaties leiden.

Een Alchemist kan zowel zichzelf als zijn organisatie opzienbarend vernieuwen. Hij kan gelijktijdig met veel situaties op meerder niveaus omgaan.

Hij beweegt zich als een kameleon door verschillende sociale lagen en kan met iedereen goede gesprekken voeren. Daarbij verliest hij nooit prioriteiten en/of lange termijn doelen uit het oog. Zij zijn charismatisch en vormen een voorbeeldfunctie in hun omgeving.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circa 1% van de ondervraagden in deze categorie te vinden is.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken de bovenstaande praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn jouw ervaringen met de zeven transformaties van leiderschap?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. O’Loughlin, D. (2011). The journey of personal and organization development with some maps for the trip. AU-GSB e-JOURNAL, 4(2).
  2. Rooke, D., & Torbert, W. R. (2009). Seven transformations of leadership. The Essential Guide to Leadership, 41.
  3. Torbert, W. R., & Livne-Tarandach, R. (2009). Reliability and Validity Tests of the Harthill Leadership Development Profile in the Context of Developmental Action Inquiry Theory, Practice and Method. Integral Review: A Transdisciplinary & Transcultural Journal for New Thought, Research, & Praxis, 5(2).

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Zeven transformaties van leiderschap (Rooke & Torbert). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/zeven-transformaties-van-leiderschap/

Gepubliceerd op: 10/11/2019 | Laatste update: 25/11/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/zeven-transformaties-van-leiderschap/”>Toolshero: Zeven transformaties van leiderschap (Rooke & Torbert)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie