Vijf vormen van macht

Vijf vormen van macht (French en Raven) - ToolsHero

Vijf vormen van macht: in dit artikel worden de vijf vormen van macht van John French en Bertam Raven praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige leiderschap theorie.

Achtergrond vijf vormen van macht

Sociaal psychologen John French en Bertam Raven hebben in 1959 een opmerkelijke studie uitgevoerd over macht. Macht is volgens hun verdeeld in vijf afzonderlijke en verschillende vormen.

Zoals we weten zijn leiderschap en macht nauw met elkaar verbonden. Dit idee laat zien hoe de verschillende vormen van macht invloed hebben op leiderschap en succes van iemand. Dit idee wordt vaak gebruikt binnen organisatie brede communicatie.

Gratis e-book bij Toolshero

De vijf vormen van macht van John French en Raven worden ingevoerd met inachtneming van het niveau van de waarneembaarheid en de mate waarin de macht afhankelijk of onafhankelijk is van de structurele voorwaarden.

Afhankelijkheid verwijst naar de mate van internalisering die zich voordoet tussen de personen die onderworpen zijn aan sociale controle. Aan de hand van deze overwegingen is het mogelijk om persoonlijke processen te koppelen aan structurele voorwaarden.

Wat zijn de vijf vormen van macht?

John French en Bertam Raven introduceerden daarvoor de volgende vijf grondslagen van de macht:

  1. Dwingende macht (Coercive Power)
  2. Belonende macht (Reward Power)
  3. Legitieme macht (Legitimate Power)
  4. Referentie macht (Referent Power)
  5. Expert macht (Expert Power)

Five forms of power - ToolsHero

1. Dwingende macht

Deze machtsvorm (Coercive Power) is gebaseerd op het idee van dwang. Dit houdt in dat iemand gedwongen wordt iets te doen dat ze niet willen doen. Het uiteindelijke doel van dwang is doen. Deze machtsvorm illustreert wat er zal gebeuren indien men niet naleeft.

Volgens John French en Bertam Raven zijn er ook andere vormen die gebruikt kunnen worden in de dwingende manier, bijvoorbeeld belonen of het beperken van expertise of het inzetten van referentiemacht bij de dreiging van sociale uitsluiting. De kracht van dwang is bewezen verbonden te zijn met het strafgedrag.

Echter wordt dwang ook positief geassocieerd met het algemeen bestraffende gedrag en negatief geassocieerd met voorwaardelijk gedrag van belonen. Deze vorm van macht kan vaak leiden tot problemen.

In veel gevallen het gaat om misbruik. Dwingende macht kan leiden tot ongezond gedrag en ontevredenheid op het werk. Leiders die deze stijl hanteren beroepen zich op het gebruik van de bedreigingen in hun stijl van leidinggeven. Vaak hebben deze bedreigingen betrekking op ontslag of demotie.

2. Belonende macht

Deze machtsvorm (Reward Power) biedt het vermogen om te delegeren van zaken die hij/ zij wenst of niet wenst via anderen en deze personen hiervoor te belonen. Voor managers in een organisatie is het gepercipieerde mogelijkheid om ondergeschikten met de goede resultaten op een positieve manier te waarderen of te belonen.

Deze machtsvorm is gebaseerd op het idee dat wij een samenleving zijn om dingen te doen en als wij die dingen goed doen hiervoor iets terugkrijgen. De meest populaire vormen zijn loonsverhoging, promoties maar ook gewoon complimenten geven.

Het probleem is dat wanneer er wordt beloond er vaak niet genoeg gepercipieerde waarde is voor anderen waardoor de macht verzwakt.

Eén van de frustraties bij het gebruik van beloningen is dat ze vaak groter moeten zijn dan de vorige keren om hetzelfde effect te bereiken.

Zelfs dan, wanneer er regelmatig beloningen worden gegeven, kunnen medewerkers worden verzadigd en verliest het zijn doeltreffendheid.

3. Legitieme macht

Deze machtsvorm (Legitimate Power) biedt de mogelijkheid om het management aan andere bepaalde gevoelens van verplichting of het begrip van verantwoordelijkheid te koppelen.

Belonen en bestraffen van medewerkers kan over het algemeen gezien worden als een legitiem onderdeel van de formele of aangewezen leidende rol.

De meeste leidinggevenden in het werkveld van organisaties voeren met de ondergeschikten een zekere mate van de verwachte beloning en straf. Legitieme macht is meestal gebaseerd op een rol.

Mensen zijn kuddedieren en gehoorzamen traditioneel aan één persoon die een uitsluitende bevoegdheid heeft op basis van een positie of titel.

Deze machtsvorm is daarom gemakkelijk te ondervangen zodra iemand z’n positie of titel verliest. Dit is een zwakke machtsvorm als het gaat om beïnvloeding en anderen overtuigen.

4. Referentie macht

Deze machtsvorm (Referent Power) gaat om management op basis van het voldoen van persoonlijke aanvaarding of goedkeuring. De leider binnen de machtsvorm wordt vaak gezien als voorbeeld.

Zijn of haar bevoegdheid wordt vaak gezien als bewondering of charme. De kracht vloeit voort uit een persoon met een hoog ‘mag’ gehalte en leidt mensen die sterk met hen identificeren in bepaalde vorm.

Een leider die deze machtsvorm uitoefent voelt vaak de omgeving heel goed aan en kan veel invloed daarbinnen uitoefenen. Verantwoordelijkheid binnen deze machtsvorm is zwaar en men kan zich daar gemakkelijk in verliezen.

In combinatie met andere machtsvormen kan deze machtsvorm heel nuttig zijn. Beroemdheden hebben vaak deze machtsvorm binnen een samenleving maar verliezen ook veel macht door bepaalde omstandigheden.

5. Expert macht

Deze machtsvorm (Expert Power) is gebaseerd op diepgaande informatie, kennis of expertise. Deze leiders hebben een hoge mate van intelligentie en vertrouwen op hun vermogen om verschillende organisatorische taken en functies te vervullen. Dit vermogen stelt hun in staat om deze macht van belonen te combineren in de juiste modus.

Feit is dat als iemand een bepaalde expertise binnen een organisatie heeft hij of zij de medewerkers vaak sneller en meer kan overtuigen om hem of haar te vertrouwen en respect voor hem of haar te hebben. De expertise wordt gewaardeerd en is de basis voor deze leiderschap.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken je de vijf vormen van macht van John French en Bertram Raven of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed leiderschap?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Raven, B. H. (1992). A power / interaction model of interpersonal influence: French and Raven thirty years later. Journal of Social Behavior and Personality.
  2. Raven, B. H. (1964). Social influence and power. CALIFORNIA UNIV LOS ANGELES.
  3. French, J. & Raven, B. H. (1959). The bases of social power. InD. Cartwright(Ed.), Studies in social power(pp. 150-167). Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.
  4. Raven, B. H. & Rubin, J. Z. (1976). Social psychology: People in groups. John Wiley and Sons.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). Vijf vormen van macht (French en Raven). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/vijf-vormen-van-macht-french-raven/

Published on: 02/02/2010 | Last update: 17/03/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/vijf-vormen-van-macht-french-raven/”>Toolshero: Vijf vormen van macht (French en Raven)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie