Leiderschap Procesmodel (Dunham & Pierce)

Leiderschap Procesmodel (Dunham & Pierce) - toolshero

Leiderschap Procesmodel: in dit artikel wordt het leiderschap procesmodel van Dunham en Pierce praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van dit model en hoe belangrijk alle factoren zijn die geassocieerd worden met goed leiderschap.

Wat is het Leiderschap Procesmodel (Dunham & Pierce)?

Voor we dieper ingaan op dit model is het belangrijk om niet te vergeten dat leiderschap de rol is van één persoon in het team. In veel gevallen heeft deze persoon een specifieke rol zoals directeur, projectmanager, of vicedirecteur. In die positie heeft hij of zij leidinggevende bevoegdheid in het bedrijfsonderdeel of het project. Het zijn echter de gezamenlijke factoren die de sfeer van het leiderschap bepalen en die belangrijk zijn voor succes.

Volgens Randall B. Dunham en Jon Pierce zijn er vier essentiële elementen die samen het leiderschapsproces vormen: de leider, de volgers, de context en de resultaten.

Gratis e-book bij Toolshero

Deze vier factoren zijn cruciaal voor het leiderschapsproces, omdat ze de prestaties verbinden die moeten worden behaald om succesvol te zijn.

Om je doelen in jouw vakgebied te realiseren is elk van deze elementen nodig omdat ze onderling verbonden zijn. De gedachte is dat je in staat bent om positief te denken en te handelen tijdens je leiderschapsproces.

Leiderschap Procesmodel (Dunham & Pierce) - toolshero

Elementen van het Leiderschap procesmodel van Dunham en Pierce

  1. De leider: de persoon die de verantwoordelijkheid draagt en die het team leidt en begeleidt.
  2. De volgers: de personen die de aanwijzingen van de leider opvolgen en die een specifieke rol hebben die hen is opgelegd door de leider. In die rol voeren ze de taken uit die nodig zijn voor het project waaraan wordt gewerkt.
  3. Context: dit is de omgeving waarin het project vorm krijgt. De werkplekken, de uitdagingen die het project met zich meebrengt, de organisatie, de middelen, enz.
  4. Resultaat: de resultaten van het proces. Het resultaat is het bereiken van de doelstellingen die binnen het project zijn gesteld, bijvoorbeeld het oplossen van problemen. Het is ook het positieve resultaat van het vertrouwen dat tijdens het proces wordt opgebouwd tussen de leider en de leden (volgers).

Het Leiderschap procesmodel van Dunham en Pierce draait om het belang van een leider die in staat is te herkennen wat zijn of haar volgers bijdragen. Ook moet hij of zij zich bewust zijn van de context waarbinnen ze zich bevinden om de gewenste resultaten te behalen.

De beslissingen die de leider neemt en zijn/haar handelen, kunnen het team zowel positief als negatief beïnvloeden. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat het handelen van de volgers ook bepaalde gevoelens of reacties bij de leider kan oproepen. Je moet je team goed kennen en weten welke acties kunnen leiden tot succes wanneer deze in de bestaande context goed worden begrepen en aangepakt.

Zo staan de leider, de volgers en de context met elkaar in verbinding wat betreft de invloed op het resultaat. Het resultaat wordt vervolgens teruggekoppeld naar de betrokkenen. Het Leiderschapsproces is een leerproces dat vordert als je in groepsverband werkt.

Leiderschap is een doorlopend, actief en dynamisch proces. Het is belangrijk om een goede relatie te onderhouden met je volgers om de gewenste resultaten te bereiken. Jij kunt hen beïnvloeden of zij kunnen jou beïnvloeden, zowel positief als negatief, maar het gaat erom dat je je bewust bent van de capaciteiten binnen je team en dat je er gebruik van maakt.

Hoe kun je dit model toepassen in jouw organisatie?

Dit model heeft enkele belangrijke punten wat betreft het verbeteren van leiderschapsprocessen.

Feedback geven

Het is belangrijk dat je constant feedback geeft aan je team, zodat ze weten hoe het staat met de processen binnen het project. Waar nog verbetering mogelijk is en of alles goed loopt.

Wanneer je feedback geeft aan je team is het waardevol om ze te motiveren om resultaten te behalen, eerlijke kritiek te geven, te corrigeren waar nodig en voldoende begeleiding te bieden. Als je feedback op de juiste manier inzet, is de kans groter dat je team zijn doelstellingen zal behalen. Ook voor jezelf is het leerzaam.

Het is belangrijk om feedback te geven wanneer doelstellingen worden behaald.

Focus op acties en reacties

Dit model benadrukt dat jouw handelen, je gedrag en je beslissingen directe invloed kunnen hebben op jouw volgers. Elke actie van jou leidt tot een reactie van hen of van het proces.

Als leider moet je je gedachten uitspreken. Soms moet je ook dingen doen waar je volgers minder blij van worden. Die reactie is overigens niet altijd meteen merkbaar, maar kan later ontstaan en het team negatief beïnvloeden met als gevolg minder goede prestaties, minder motivatie, etc.

Het is belangrijk dat je je emoties tijdens je werk onder controle houdt en het goede voorbeeld geeft wanneer je beslissingen neemt die gevolgen kunnen hebben voor je werknemers/ volgers.

Toon ethisch en eerlijk leiderschap

Dit model geeft ook de relatie aan tussen leiders en volgers. Wanneer de relatie tussen de leider en zijn of haar volgers gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect, dan leidt dit tot positieve resultaten. Als die relatie echter gebaseerd is op angst en gebrekkige motivatie dan zullen de resultaten negatief uitpakken.

Vertrouwen leidt tot goede resultaten en succes. Het is belangrijk om een leider te zijn die benaderbaar is zonder angst of wantrouwen. Dat maakt ethisch te werk gaan en leiding geven zo belangrijk.

Als je team jou vertrouwt, zullen ze er geen problemen mee hebben je aanwijzingen op te volgen en je beslissingen accepteren. Ze zullen je met overtuiging volgen en hun best doen om goede resultaten voor het bedrijf te behalen.

Leid met de juiste stijl

Het is belangrijk om een leiderschapsstijl te kiezen. De meest gebruikte stijl, die goede resultaten heeft, is transformationeel leiderschap. Leiders met deze leiderschapsstijl zijn integer, stellen duidelijke doelen en communiceren goed met hun team.

Het uitgangspunt van transformationeel leiderschap is een uitwisseling tussen de leider en zijn of haar volgers om de vruchten van samenwerking te plukken. Het is een leiderschapsstijl die mensen motiveert en transformeert.

Af en toe zul je een andere leiderschaps-aanpak moeten kiezen die beter bij een bepaalde volger, gewenst resultaat of context past. Het kan dus nuttig zijn om te leren diverse leiderschapsstijlen te gebruiken wanneer de situatie daarom vraagt; de context kan immers verschillen. Flexibiliteit in het aanpassen van jouw rol als leider zal bijdragen aan je ontwikkeling.

Verdeel taken bewust

Verdeel taken op basis van de vaardigheden van de leden van je team. Goede resultaten gaan hand in hand met wie je wat laat doen. Dit heeft ook te maken met motivatie en tevredenheid. Mensen vinden het prettiger om werk te doen waar ze ervaring mee hebben of dat ze leuk vinden.

Focus op relatieontwikkeling

Er zijn mensen die denken dat het team afhankelijk is van de leider, maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Het vooropstellen van goede relaties zorgt voor positieve resultaten.

Het omgaan met emotionele intelligentie is noodzakelijk als je je team door lastige momenten heen wilt helpen.

Het is belangrijk dat je je team beloont wanneer ze goed werk leveren en ook dat je ze gewoon bedankt. Een oprecht bedankje zal je team motiveren om ook in de toekomst doelstellingen te bereiken en goede resultaten te behalen.

Belangrijke punten

Het Leiderschap procesmodel is dynamisch en werkt op de lange termijn omdat het laat zien hoe gedrag en beslissingen de volgers, maar ook de leider zelf beïnvloeden.

Met het bovenstaande in gedachten kun je regelmatig feedback geven, je bewust zijn van je eigen acties en reacties, leiden met goede communicatie en integriteit, een leiderschapsstijl kiezen die bij je past, bewust taken verdelen en je richten op het opbouwen van relaties.

Dit heeft allemaal te maken met de goede relatie die je met je team onderhoudt. Die relatie kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de resultaten die je wilt bereiken voor de organisatie.

Op de lange termijn zul je merken hoe het leiderschapsproces de band tussen je volgers en jou kan versterken en dat ze je zonder schroom durven aan te spreken. Ze zullen met zelfvertrouwen communiceren over de voortgang van het project, eventuele twijfels en andere aspecten. Dit maakt het waarschijnlijker dat je de doelen bereikt die je als professional, persoon en als team hebt gesteld.

Samenvatting

Het Leiderschap procesmodel heeft te maken met de acties en reacties van de leider naar zijn of haar volgers en hoe de volgers op hun beurt de leider positief of negatief kunnen beïnvloeden. Samen met de acties van het team staat dit allemaal in verband met de context en het toekomstige resultaat. Als die acties de juiste zijn in de juiste context, is de kans op een succesvol resultaat groot.

Feedback tijdens het leiderschapsmanagementproces is onontbeerlijk als je je volgers wilt helpen met de rol die zij hebben. Deze aangewezen rollen moeten passen bij de ervaringen en de voorkeuren van de volgers in kwestie.

Als je rekening houdt met de achtergrond en ervaring van je volgers, voorkom je niet alleen dat ze verveeld raken door hun verantwoordelijkheden, maar stimuleer je ook hun motivatie om hun taken uit te voeren. Ze hebben dan immers de expertise om te doen wat jij ze hebt opgedragen.

Dit model is ook praktisch voor het visualiseren van het belang van de context van leiderschap, van het zelfstandig maken van je personeel en van het hebben van een goede relatie met je team voor betere resultaten.

Uit het bovenstaande volgt dat ethisch handelen je volgers vertrouwen geeft in hun verantwoordelijkheden. Daarnaast is het belangrijk voor goede communicatie in het team, in het bijzonder als er problemen opgelost moeten worden, als er zorgen zijn, of als gerapporteerd wordt over de voortgang van het project.

Leiderschap is niet altijd eenvoudig, maar het Leiderschap procesmodel van Dunham en Pierce laat goed zien wat de belangrijkste punten van het leiderschapsproces zijn. Dit model kan de kans op succes vergroten voor leiders die worstelen met de balans tussen acties en werkrelaties.

Een goede relatie met je team zal altijd een essentiële factor van dit model zijn. Wat hier vooropstaat is niet alleen het leiderschap zelf, maar wat je team voelt in de context van hun werk.

In dit leiderschapsproces zijn goede relaties de sleutel tot het succes van de projecten van jouw organisatie. Onderlinge relaties, luisteren en goed communiceren maken deel uit dit totale leiderschapsproces en je doel is altijd een goede balans te vinden tussen de acties en de reacties van je werknemers.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Heb jij het Dunham en Pierce Leiderschapsprocesmodel toegepast? Denk je dat goede relaties bijdragen aan goede acties en reacties binnen een team? Zo ja, heb je daar zelf ervaring mee en wil je die delen? Zorgt een leider met een positieve instelling voor positieve acties? Heb je suggesties of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Dunham, R. B., & Pierce, J. L. (1989). Managing. Leadership Process Model. Taking an Intelligent, Long-Term Approach to Leadership.
  2. Dunham, R. B., & Pierce, J. L. (1987). Organizational commitment: Pre-employment propensity and initial work experiences. Journal of management, 13(1), 163-178.
  3. Gardner, D. G., Cummings, L. L., Dunham, R. B., & Pierce, J. L. (1998). Single-item versus multiple-item measurement scales: An empirical comparison. Educational and psychological measurement, 58(6), 898-915.
  4. George, J. M., & Jones, G. R. (2001). Towards a process model of individual change in organizations. Human relations, 54(4), 419-444

>

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2020). Leiderschap Procesmodel (Dunham & Pierce). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/leiderschap-procesmodel-dunham-pierce/

Gepubliceerd op: 09/12/2020 | Laatste update: 25/11/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/leiderschap-procesmodel-dunham-pierce/”>toolshero: Leiderschap Procesmodel (Dunham & Pierce)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Artikel door:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie