Leadership Capital Index (Ulrich)

Leadership capital index dave ulrich - toolshero

Leadership Capital Index: in dit artikel wordt Leadership Capital Index ofwel de leiderschapskapitaalindex van Dave Ulrich praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige leiderschap methodiek om het niveau van leiderschap inzichtelijk te maken.

Wat is de Leadership Capital Index?

De Amerikaanse hoogleraar in management en organisatie Dave Ulrich schreef het boek ‘Leadership Capital Index’ waarin hij gebruik maakt van een bruikbare metafoor voor het opnemen, bedenken en controleren van leiderschap bij het beoordelen van de bedrijfswaarde. Een Leadership Capital Index is een manier om leiderschap te beoordelen.

Al jaren wordt in de financiële wereld is marktwaarde van een organisatie gebaseerd op periodieke financiële rapportering van inkomsten, cashflow en winstgevendheid.

Gratis e-book bij Toolshero

Volgens Dave Ulrich zou dit echter ook met het meten van de kwaliteit van leiderschap kunnen. Vaak wordt wel erkend dat leiders de waarde van een organisatie beïnvloeden, maar is het onduidelijk hoe dit gemeten kan worden.

Leadership Capital Index: 2 dimensies

Dave Ulrich heeft zijn Leadership Capital Index gebaseerd op het onderzoek van investeerders en bedrijfsleiders en de argumenten die zowel adviesbureaus en leiderschapsdeskundigen stelden.

Zodoende kwam hij uit op twee dimensies (domeinen) die de basis vormen voor leiderschapsclassificaties. Elk van deze dimensies bestaan weer uit vijf factoren. Het gaat om de volgende dimensies:

1. Individuele dimensie

Dit omvat de persoonlijke kwaliteiten van de belangrijkste leidinggevenden van organisaties, waaronder hun competenties, eigenschappen, persoonlijke kwaliteiten, strategische bekwaamheid, uitvoeringsvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden.

Ook de manier waarop deze leidinggevende omgaan met de waarden van de organisatie speelt hierin een grote rol.

2. Organisatorische dimensie

Dit omvat het vermogen van leidinggevenden om klantgerichte culturen te creëren, talent te beheren, verantwoording af te dwingen, informatie te gebruiken om concurrentievoordeel te behalen en werkprocessen in te stellen om met veranderingen om te gaan.

Deze dimensie wordt ook wel ‘Human Capital’ genoemd, waarbij leidinggevenden op juiste wijze organisatiesystemen op specifieke bedrijfsomstandigheden weten toe te passen.

Leiderschapsfactoren

Om de Leadership Capital Index zo goed mogelijk toe te passen, is het belangrijk om zowel het individuele als het organisatorische domein mee te nemen in het meetproces.

Zodoende dat Ulrich in zijn leiderschapskapitaalindex 10 leiderschapsfactoren benoemt die per dimensie gedefinieerd worden.

Pas dan kan de marktwaarde van het leiderschap beoordeeld worden. De eerste vijf leiderschapsfactoren definiëren het individuele domein voor leiderschapsclassificaties.

Leadership capital index leiderschapsindex - toolshero

Individueel niveau

Op individueel niveau spelen de volgende factoren een grote rol:

1. Persoonlijke vaardigheid

In hoeverre tonen leidinggevende hun persoonlijke kwaliteiten om een nog effectieve leider te zijn? Denk hierbij aan het intellectuele, emotionele, sociale, fysieke en ethische gedrag. Welke persoonlijke kwaliteiten zijn vereist om effectief leiding te geven?

2. Strategisch denkvermogen

Dit gaat binnen de Leadership Capital Index over in hoeverre leidinggevenden in staat zijn om een visie op de toekomst te hebben en dit aan te passen op de strategische positionering van de organisatie? Kunnen zij het standpunt over de toekomst goed en duidelijk overbrengen op hun personeel en vertalen naar afdelingsbeleid?

3. Uitvoerend vermogen

In hoeverre voeren leidinggevenden hun werkzaamheden uit, zoals zij daadwerkelijk beloven. Zijn zij geloofwaardig in alles wat zij doen? Zijn zij in staat om te communiceren als het anders loopt dan zij in eerste instantie hadden gedacht?

4. Peoplemanager

In hoeverre zijn leidinggevenden in staat om een goede band op te bouwen met hun medewerkers, hen te betrekken bij besluitvorming en hen te stimuleren en te motiveren? Dragen leidinggevenden een steentje bij aan de inzet van hun medewerkers en gaan zij met hen goede gesprekken aan?

5. Onderscheidend leiderschap

In hoeverre gedragen leidinggevenden zich op een consistente, maar wel onderscheidende manier. Zijn de leidinggevenden authentiek in hun gedrag naar medewerkers én klanten toe? Voldoen zij aan de verwachtingen van de mensen om hen heen?

Organisatorisch niveau

Op organisatorisch niveau spelen binnen de Leadership Capital Index de volgende factoren een grote rol:
De volgende vijf leiderschapsfactoren definiëren het domein van Human Capital, ofwel de organisatorische dimensie voor leiderschapsclassificaties.

1. Cultuurvermogen

In welke mate zijn leidinggevenden in staat om een klantgerichte cultuur in de gehele organisatie te creëren? Wat doen zij eraan om de onderlinge omgangsvormen naar een hoger plan te tillen, zodat dit een positieve uitwerking heeft in de communicatie naar buiten?

2. Talentmanagement

Talent management: in welke mate weten leidinggevenden welk talent medewerkers hebben, hoe zij dit gebruiken en toepassen en op welke manier nieuwe talent door de organisatie kan worden binnengehaald? Investeren leidinggevenden in al dit talent en op welke manier doen zij dat?

3. Prestatierapportage

In welke mate creëren leidinggevenden manieren om de gezamenlijke prestatie te meten en te rapporteren? Zijn leidinggevenden in staat om de prestaties van de organisatie op juiste wijze te communiceren naar hun medewerkers en hen verantwoordelijk te maken voor hun aandeel hierin? Kunnen leidinggevenden het gedrag van hun medewerkers zo sturen, dat dit de prestaties ten goede komt?

4. Informatie

In welke mate beheren leidinggevenden de totale informatiestroom door de gehele organisatie? Het gaat hierbij niet alleen om de ‘depth of control’; de verticale communicatie die zich door alle hiërarchische lagen gaat.

Het gaat ook om de horizontale communicatie tussen verschillende afdelingen en de diagonale communicatie van de ene werkvloer naar het andere afdelingshoofd. Weten leidinggevenden wat het effect is van duidelijke communicatie? Op welke manier leveren zij een bijdrage aan deze communicatie?

5. Werkmethoden

In welke mate maken leidinggevenden uit hoe er binnen de organisatie gewerkt wordt? Welke maatregelen nemen leidinggevenden om met veranderingen in de zakelijke omgeving mee te buigen? Zijn leidinggevenden in staat om methoden zo aan te passen, dat dit leidt tot een toenemend werktempo? Houden zij hierbij rekening met de motivatie van hun medewerkers?

Leadership Capital Index en beoordeling

De Leadership Capital Index is samengesteld uit maatregelen die genomen kunnen worden op basis van de elementen en indicatoren van de individuele en organisatorische domeinfactoren. Het is natuurlijk de vraag op welke manier deze tien maatregelen kunnen worden beoordeeld.

Behalve aan personeel kunnen zelfs externe groepen hun mening geven, waaronder klanten en leveranciers. Al deze informatie kan vervolgens worden verkregen door middel van bijvoorbeeld interviews, observaties, formele beoordelingen, enquêtes en/of rapportage. Zowel met open vragen als op basis van numerieke of een kwalitatieve schaal kan de meting dan plaatsvinden.

Ook is de zogenoemde 360 graden feedbackmethode een gebruikelijke manier om het functioneren van leidinggevenden te meten. Rondom de leidinggevenden krijgen verschillende collega’s en medewerkers (en soms klanten) dezelfde vragenlijst. Op die manier ontstaat er een eerlijk beeld over het functioneren van de betreffende leidinggevende.

Deze aanpak kan vervolgens een rigoureus en relevant middel bieden om de prestaties van een leidinggevende te evalueren en daar waar nodig aan te passen en te verbeteren. Het gaat immers om de impact die leidinggevenden hebben op immateriële waarde voor een organisatie. De Leadership Capital Index is hier een mooi middel voor.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken de bovenstaande praktische uitleg of heb je aanvullingen omtrent de Leadership Capital Index? Wordt leiderschap binnen jouw organisatie meetbaar gemaakt? Zo ja, op welke wijze? Wat zijn jouw tips en tricks om het niveau van leiderschap inzichtelijk te maken?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Clark, K. E., & Clark, M. B. (1990). Measures of leadership. In Conference on Psychological Measures and Leadership, Oct, 1988, San Antonio, TX, US. Leadership Library of America.
  2. Ulrich, D. (2015). The leadership capital index: Realizing the market value of leadership. Berrett-Koehler Publishers.
  3. Ulrich, D., Zenger, J., & Smallwood, N. (1999). Results-based leadership. Harvard Business Press.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Leadership Capital Index (Ulrich). Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/leadership-capital-index/

Gepubliceerd op: 15/07/2019 | Laatste update: 05/10/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/leadership-capital-index/”>ToolsHero: Leadership Capital Index (Ulrich)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie