Authentiek leiderschap: uitleg en betekenis

Authentiek leiderschap - Toolshero

Authentiek leiderschap: in dit artikel wordt authentiek leiderschap praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de betekenis van deze leiderschapsstijl, gevolgd door de kenmerken en praktische tips. Ook vindt u informatie over de sleutelvaardigheden die het mogelijk maken om een ​​dergelijke leiderschapsstijl aan te nemen. Veel plezier met lezen!

Wat is authentiek leiderschap?

De uitleg en betekenis van authentiek leiderschap

Het was de Amerikaanse professor in management & business Bill George, die in 2003 over authentiek leiderschap schreef in zijn boek ‘Authentic Leadership’. Hierin staat ethisch gedrag van de leidinggevende centraal. Authentiek leiderschap start met bewustzijn van de leidinggevende en waarin hij in staat is tot het opbouwen van positieve relaties en medewerkers op de juiste manier weet te inspireren en aan te moedigen.

Een sfeer van openheid is daarin de sleutel. Een van de kernovertuigingen is volgens George de authenticiteit van een leidinggevende rol.

Gratis e-book bij Toolshero

Zonder authentiek te zijn, zal het een leidinggevende nooit lukken dit ook daadwerkelijk uit te stralen. Het vereist een zelfbewuste houding van een leidinggevende en in staat te zijn om zijn eigen sterke en zwakke punten te herkennen en te erkennen.

Kwaliteiten voor authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap kent heel wat kenmerken, maar allereerst is het belangrijk om naar de kwaliteiten te kijken die bij deze leiderschapsstijl horen. Allereerst is een authentiek leider zelfbewust en oprecht.

Hij kent zichzelf goed, weet wat hij waard is en welke beperkingen hij heeft. Door z’n ware aard te tonen, ontvangt hij respect van zijn omgeving.

Ten tweede is een authentiek leider onbaatzuchtig. Het behalen van organisatiedoelen is een gezamenlijk resultaat en niet iets waar hij als individu mee gaat pronken.

Een authentiek leider kiest niet voor macht, geld en zijn ego, maar stelt het organisatiebelang voorop. Wel richt hij zich op de lange termijn en weet daarmee de juiste sturing aan de organisatie te geven.

Ook hebben authentieke leiders geen angst om hun kwetsbaarheid en emoties te tonen. Zij zijn in staat om de verbinding aan te gaan met hun werknemers. Dit betekent allesbehalve dat het doetjes zijn. Het draait om het empathisch vermogen, zonder het verstand opzij te zetten.

De authentiek leider is betrouwbaar en geloofwaardig en dwingt respect af in zijn omgeving. Hij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid maar verwacht ook van anderen dat zij dat doen.

Hij of zij kan luisteren naar zijn eigen intuïtie en geeft zijn mening op basis van eigen waarnemingen.

Kenmerken authentiek leiderschap

Naast kwaliteiten heeft de authentiek leidinggevende ook een aantal hoofdkenmerken die in zijn gedrag tot uiting kunnen komen. Veel van deze kenmerken hebben direct met zijn kwaliteiten te maken.

Hieronder zijn de opvallendste kenmerken van een authentiek leider te vinden:

Transparant

Naast het feit dat hij zelfbewust is en zijn eigen sterke en zwakke punten kent, is hij transparant. Hij moedigt open communicatie aan en is bereid om zowel over successen als over miskleunen te praten. Hij of zij is geen ‘geheimschrijver’ en spreekt mensen aan op gedrag dat niet toelatend is.

Integer

Hij of zij gaat integer om met vertrouwelijke situaties en zal dit vertrouwen nooit schaden. Daarmee dwingt hij respect af.

Consistent

Zijn of haar gedrag is constant en consistent; zijn omgeving weet wat zij aan de authentiek leidinggevende hebben. Hij is een consistente factor binnen de organisatie waardoor hij anderen inspireert.

Luisteraar

Hij of zij is een goede luisteraar, die oprecht interesse toont in anderen en in hun meningen en opvattingen. Hij moedigt open communicatie aan en wil dat medewerkers zich met elkaar verbinden.

Visionair

Hij of zij vindt het belangrijk om een duidelijke missie en visie voor ogen te hebben en het lange termijn en SMART doelen voor iedereen binnen de organisatie helder te krijgen.

Motivator

Hij of zij moedigt anderen aan en is in staat hen naar een hoger plan te tillen. Dit zal het zelfvertrouwen van medewerkers aanmoedigen. Succesvolle resultaten deelt hij met zijn omgeving, waardoor hij hen inspireert en motiveert.

Authentiek leiderschap strategieën

In werkelijkheid heeft personeel snel in de gaten met wat voor leidinggevende zij te maken hebben. Authentieke leiders vallen snel in de smaak doordat zij van hem op aan kunnen en zij niet voor verrassingen komen te staan.

Het is belangrijk dat een authentiek leider zijn kernwaarden behoudt en bewust is van het feit dat er onder personeel sprake kan zijn van tegenstrijdige overtuigingen, motivaties en doelstellingen.

Ook hier ligt een taak om de communicatie open te houden en hen mee te nemen in de visie en organisatiedoelstellingen. Authenticiteit zit in het karakter van een leidinggevende, maar desalniettemin zijn er een aantal strategieën die de onervaren leidinggevende in de juiste richting kunnen duwen.

Daarbij opgemerkt dat de man of vrouw die hiermee aan de slag gaat, dat wel vanuit het hart moet doen. Wanneer het een ‘maniertje’ wordt, dan is de authenticiteit ver te zoeken. De volgende strategieën kunnen helpen om authentiek leiding te geven:

Luisteren en delen

Goed luisteren is de basis voor goed contact met medewerkers en stakeholders. Naast luisteren is het belangrijk om een klankbord te zijn en om de meningen van anderen te horen.

Door met elkaar ideeën, informatie, suggesties en meningen te delen op vaste momenten (bijvoorbeeld tijdens werkoverleg) zullen medewerkers beter in staat zijn om zich vrij te kunnen uiten en open te staan voor elkaar.

Principieel

Door een principiële opstelling geeft de leidinggevende er blijk van dat hij of zij bij zijn eerder genomen beslissingen blijft. Ondanks het feit hij of zij soms impopulaire maatregelen moet nemen, maakt het hem betrouwbaar. Tenzij er een goede en gegronde reden is, zal het terugkomen op een beslissing zijn geloofwaardigheid afbrokkelen.

Constructief

Kritiek is gemakkelijk te geven, maar het gaat juist om de manier waarop dit gebeurt. Het is belangrijk dat kritiek op een constructieve en diplomatieke manier gegeven wordt.

Degene die deze feedback ontvangt mag hier naderhand geen emotionele gevolgen van ondervinden. Gevoelige kwesties moeten altijd integer en constructief besproken worden, bij voorkeur in 1-op-1-gesprekken.

Realistisch

Elke dag en elke situatie is anders. Dat betekent dat doelen geregeld worden bijgesteld.

In het belang van de missie en de visie van de organisatie is het goed wanneer de authentiek leidinggevende altijd het realistisch doel voor ogen houdt, zoals hij dat vooraf had opgesteld.

Hiervan afwijken is alleen acceptabel als daar goede aanwijsbare redenen voor zijn. Focus op het einddoel maakt de leidinggevende zelfbewust en daadkrachtig.

Delegeren

Delegeren betekent het loslaten van controle en leren te vertrouwen op anderen. Voor veel leidinggevenden is dit moeilijk en de meest klassieke fout die hiermee gemaakt wordt is het tussentijds controleren en bijsturen van de medewerker.

Ook delegeren is een onderdeel van authentiek leiderschap en geeft de mogelijkheid om te vertrouwen op de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Authentiek leiderschap tips

De onervaren leidinggevende kan al deze beschreven strategieën als tips ter hand nemen. Daarnaast doet hij er goed aan om naar zijn eigen leermeesters te kijken en één van zijn eigen (voormalig) leidinggevende als rolmodel te nemen.

Diegene die als authentiek leider wordt beschouwd spreidt gedrag tentoon wat als voorbeeld genomen kan worden. Wellicht is er ook sprake van gedrag dat niet als prettig wordt ervaren.

Ook dit kan worden meegenomen in het eigen handelen, door dit gedrag juist niet door te voeren. Het sparren met andere toonaangevende leidinggevende kan inzicht geven in authentieke interacties met het eigen personeel.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Zou je de authentiek leiderschap filosofie kunnen toepassen binnen de hedendaagse organisaties? Herken de bovenstaande praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die bij medewerkers bijdragen om hun doelen te bereiken?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The leadership quarterly, 16(3), 315-338.
  2. George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. John Wiley & Sons.
  3. George, B., Sims, P., McLean, A. N., & Mayer, D. (2007). Discovering your authentic leadership. Harvard business review, 85(2), 129.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Authentiek leiderschap. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/authentiek-leiderschap/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 09/09/2018 | Laatste update: 01/12/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/authentiek-leiderschap/”>Toolshero: Authentiek leiderschap</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.1 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie