Scientific management (Taylorisme) van Frederick Taylor

Scientific management Taylorisme - Toolshero

Scientific management: in dit artikel wordt scientific management ook wel Taylorisme / wetenschappelijke bedrijfsvoering genoemd, van Frederick Taylor praktisch uitgelegd. De principes van wetenschappelijk management zijn de onderliggende factoren voor succesvol productie- en kwaliteitsmanagement. Dit artikel behandelt de geschiedenis, definitie en theorie van wetenschappelijk management. Het raakt ook aan modern wetenschappelijk management. Veel plezier met lezen!

Wat is Scientific management / Taylorisme? De uitleg en achtergrond

Ruim 100 jaar geleden publiceerde de Amerikaans werkbouwkundig ingenieur Frederick Taylor, zijn ideeën om industriële bedrijven tot massaproductie over te laten gaan.

Als één van de grondleggers van scientific management, had Frederick Taylor het doel voor ogen om arbeidskrachten zo efficiënt mogelijk in te zetten. De mens werd in die tijd beschouwd als een verlengstuk van machines.

Gratis e-book bij Toolshero

Scientific management: de basis

Als bouwkundig ingenieur van een staalbedrijf in Philadelphia, vroeg Frederick Taylor zich af hoe arbeiders het beste hun taken zo efficiënt mogelijk konden uitvoeren. Hij maakte een wetenschappelijk studie (scientific management) van menselijke arbeid en analyseerde het werk van de arbeiders op de werkvloer. Dat resulteerde in activiteitenanalyses, tijdstudies en methodestudies.

Bij de activiteitenanalyses achterhaalde hij welke handelingen een arbeider allemaal moet verrichten bij het uitvoeren van zijn taak. Ook deed hij tijdmetingen voor alle handelingen die de arbeiders tijdens het productieproces verrichtten.

Bij de methodestudies onderzocht hij welke methode van werken het beste kon worden gehanteerd om een zo hoog mogelijke productiviteit te krijgen.

Elementaire deelarbeid

Frederick Taylor was erop gericht om het productieproces continu te verbeteren. Hij splitste arbeid op in elementaire deelarbeid waarbij elke arbeider zijn eigen taakstelling kreeg, die eindeloos moest worden herhaald. Iedereen kreeg zijn eigen programma met opeenvolgende handelingen, gericht op het kennis- en vaardigheidsniveau van de arbeider.

Dit creëerde een enorme tijdsbesparing en door deze routine schoot de productiviteit omhoog. Frederick Taylor vond het belangrijk om de juiste mensen te selecteren bij het juiste werk en de planning en het denkwerk over te laten aan specialisten.

Het acht bazen stelsel

In zijn drang tot specialisatie, splitste Frederick Taylor de leidinggevende taak op in een aantal deeltaken. Zo kreeg een arbeider voor elke leidinggevende deeltaak een andere baas. Taylor maakte daarbij onderscheid tussen werkvoorbereidende en werkuitvoerende / controlerende taken.

Binnen deze tweedeling bracht hij vervolgens een nadere taakverdeling aan, wat resulteerde in het achtbazenstelsel of functioneel organisatiestelsel. Dit ontstane achtbazenstelsel paste hij meteen toe binnen de productieafdeling van een machinefabriek.

Het “Bethlehem” experiment

Taylor wilde zoveel mogelijk inefficiënte werkmethoden elimineren. Bij de Bethlehem Steel Company voerde hij het bekende Bethlehem-experiment uit. In plaats van 12,5 ton ruwe ijzer die per dag door een arbeider in een spoorwagon te laten laden, was hij na observatie van mening dat dit verhoogd kon worden naar zo´n 48 ton per dag per arbeider.

Om deze stelling te bewijzen, experimenteerde Taylor met werktijden, rusttijden, gewicht per keer, werkmethoden en hulpmiddelen. Hiervoor selecteerde hij de zogenoemde “Pennsylvania Dutchman”, een oersterke, ijverige man van Nederlandse afkomst, die in detail moest uitvoeren wat hem werd opgedragen. Als tegenprestatie werd hem een hoger loon per eenheid prestatie toegezegd, wat resulteerde in het feit dat de man 47,5 ton ijzer per dag kon laden.

Hierna volgden nog vele andere arbeiders, die ook zo´n 60% meer loon wilden verdienen. Frederick Taylor stuitte echter op vijandigheid. Veel arbeiders hadden angst dat de toenemende productiviteit op korte termijn zou leiden tot werkloosheid en vakbonden riepen hen op aan systematische productiebeperking te doen en het werk alleen in hun eigen tempo te blijven uitvoeren.

Gezondheidsmanagement

Volgens Taylor berust gezondheidsmanagement op de wetenschappelijke benadering van het werk, waarbij objectieve normen worden gesteld door middel van tijd-, methoden-, bewegings- en vermoeidheidsstudies.

Daarnaast moet er goed worden gekeken, voor welk werk de arbeider het meest geschikt is. Een voortdurende en nauwe samenwerking tussen het management en de arbeiders is daarbij onmisbaar. Door goede productieplanning, kostenanalyse en een beloningssysteem, kan de productiviteit flink worden opgevoerd.

Het moderne scientific management

Zelfs vandaag de dag wordt het zogenoemde scientific management nog in productieprocessen toegepast en kijkt men naar bewegingen en/of handelingen die onnodig zijn en de productiviteit dreigen te verlagen. Werknemers zijn de radertjes in de organisatie en bepalen met elkaar de mate van productiviteit.

Critici vinden dat er binnen het scientific management te weinig ruimte is voor de sociale behoefte van de mens, zoals waardering en erkenning. Beslissingen worden puur op rationele gronden genomen en het meten van prestatie staat centraal.

Desalniettemin wordt bij commerciële organisaties, waardering gekoppeld aan de extra prestatie die geleverd wordt. Naast een basisloon zijn er bonussen te verdienen en wordt er gewerkt met targets en premiums. Van dit systeem werd de basis in het scientific management gelegd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij scientific management toe? Herken je het bovengenoemde voor een goede uitwerking van scientific management of zijn meer aandachtspunten? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede uitwerking van scientific management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  • Conti, R. F. & Warner, M. (1994). Taylorism, teams and technology in ‘reengineering’ work‐organization. New Technology, Work and Employment, 9(2), 93-102.
  • Kanigel, R. (2005). The one best way: Frederick Winslow Taylor and the enigma of efficiency. MIT Press Books.
  • Littler, C. R. (1978). Understanding taylorism. British Journal of Sociology, 185-202.
  • Spender, J. C. & Kijne, H. J. (1996). Scientific management: Frederick Winslow Taylor’s gift to the world?. Kluwer Academic Pub.
  • Taylor, F. W. (2014, 1911). The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2015). Scientific management. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/scientific-management/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 13/01/2015 | Laatste update: 10/06/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/scientific-management/”>Toolshero: Scientific management</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie