× Close
Home » Kwaliteitsmanagement (Pagina 4)

Kwaliteitsmanagement

Wat is kwaliteitsmanagement?

Definitie

Kwaliteitsmanagement bestaat uit sterke management activiteiten en functies welke nodig zijn om een gewenst niveau van kwaliteit te behalen en te behouden.

Wat is kwaliteitsmanagement?

Definitie

Kwaliteitsmanagement bestaat uit sterke management activiteiten en functies welke nodig zijn om een gewenst niveau van kwaliteit te behalen en te behouden.

Activiteiten

De managementactiviteiten en -functies omvatten het opzetten van een Quality Management System (QMS), een definitie van Kwaliteitsborging, een quality planning system en het definiëren van de functies van het Business Process Management (BPM) / quality control en quality improvement.

Systemen, methodes en modellen

Een goed voorbeeld van een dergelijk systeem is Total Quality Management (TQM) TQM is een business- en kwaliteitsfilosofie welke het idee dat het lange-termijn succes van een bedrijf komt van klanttevredenheid en continue kwaliteitsverbeteringen.

Behalve TQM zijn er ook nog vele andere methodes en filosofieën zoals het Total Productive Maintenance (TPM), Six Sigma, de LEAN methode en nog vele anderen.Er zijn veel wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden wat betreft kwaliteitsmanagement.

KPI (Kritische prestatie indicator): betekenis en uitleg

maart 18th, 2023

KPI / (Kritische Prestatie Indicator): in dit artikel worden Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), ook bekend als Kritieke Prestatie Indicatoren of Key Performance Indicators, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagementtool. Tevens vind je 37 …

Measurement System Analysis (MSA)

augustus 17th, 2022

Measurement System Analysis (MSA): in dit artikel wordt de Measurement System Analysis (MSA) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor kwaliteitsmanagement.

Wat is de Measurement System Analaysis?

De Measurement System Analysis is een …

INTOSAI

maart 11th, 2022

INTOSAI: In dit artikel vind je een praktische uitleg van INTOSAI. Na het lezen ervan begrijp je de basis van dit krachtige concept.

Wat is INTOSAI?

INTOSAI staat voor “International Organization of Supreme Audit Institutions”. Het werd opgericht in …

TPM (Total Productive Maintenance)

januari 26th, 2022

TPM: in dit artikel wordt het TPM of te wel Total Productive Maintenance praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement filosofie.

Wat is TPM?

Bijna alle industriële productieprocessen worden uitgevoerd met behulp van machines, …

Total Effective Equipment Effectiveness (TEEP)

januari 26th, 2022

Total Equipment Effectiveness Performance: in dit artikel vind je een praktische uitleg van de Total Equipment Effective Performance (TEEP) methode. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsparameter voor industriële activiteiten.

Wat is Total Equipment Effectiveness Performance?

Reliability Centered Maintenance (RCM)

januari 26th, 2022

Reliability Centered Maintenance: in dit artikel wordt het concept van Reliability Centered Maintenance (RCM) praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige kwaliteitsmanagement tool.

Wat is Reliability Centered Maintenance (RCM)?

Reliability Centered Maintenance (RCM) is …

Design Review Based on Failure Mode (DRBFM)

januari 25th, 2022

Design Review Based on Failure Mode: in dit artikel wordt Design Review Based on Failure Mode (DRBFM) praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over hoe dit kwaliteitsmanagement proces wordt gebruikt om voorgestelde wijzigingen in ontwerpen …

Business Process Mapping (BPM)

januari 25th, 2022

Business Process Mapping: in dit artikel wordt Business Process Mapping (BPM) praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige quality management tool.

Wat is Business Process Mapping (BPM)?

Business Process Mapping (BPM) is het in …

Business Process Improvement (BPI)

januari 25th, 2022

Business Process Improvement (BPI): in dit artikel wordt Business Process Improvement (BPI) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagementtool.

Wat is Business Process Improvement (BPI)?

Business Process Improvement (BPI) is een managementpraktijk waarbij …

Total Quality Management (TQM)

januari 11th, 2022

Total Quality Management: in dit artikel wordt Total Quality Management / TQM praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement tool.

Wat is Total Quality Management?

Total Quality Management (TQM), ook wel Integrale kwaliteitszorg …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)