Human Centered Design (Brown & Wyatt)

Human Centered Design - Toolshero

Human Centered Design: in dit artikel wordt Human Centered Design praktisch uitgelegd, ontwikkeld door Brown & Wyatt. Dit artikel bevat een algemene definitie van deze theorie, het proces, de fasen en praktische tips. Na het lezen begrijpt u de basisprincipes van deze kwaliteitsmanagementtool. Veel plezier met lezen!

Wat is Human Centered Design?

Human-Centered Design, of mensgericht ontwerp, is een ISO-norm en benadering die wordt toegepast in ontwerp- en managementsituaties waarbij oplossingen voor problemen worden ontwikkeld door het menselijk perspectief als belangrijkst te beschouwen.

Betrokkenheid van mensen wordt doorgaans binnen de context van een probleem geobserveerd door middel van brainstormen, conceptualiseren en ontwikkelen plus implementeren van een oplossing.

Gratis e-book bij Toolshero

Definitie en betekenis van Human Centered Design

In de ISO-handleidingen wordt Human Centered Design als volgt gedefinieerd: mensgericht ontwerpen is een benadering van interactieve systeemontwikkeling met als doel de systemen bruikbaar te maken door te focussen op de gebruikers, hun eisen, wensen en behoeften, en door het toepassen van menselijke factoren en bruikbaarheidskennis.

Deze benadering verhoogt de effectiviteit van de oplossing, verbetert het menselijk welzijn, de gebruikerservaring, toegankelijkheid en duurzaamheid. Daarnaast gaat het menselijke nadelige effecten zoals op gezondheid, veiligheid en prestaties tegen.

Human Centered Design: de 3 fasen van mensgericht design

Deze aanpak bestaat uit drie fasen. In de eerste fase, de inspiratiefase, bestaat uit het onderdompelen van de designer in de wereld van de gebruiker. Hoe ziet hun leven eruit? Welke behoeften hebben zij? Waar zouden zij veel voordeel uit halen?

De tweede fase, de ideatiefase, staat in het teken van begrijpen wat er in de eerste fase is geleerd. Dat betekent dat kansen en eisen voor ontwerpspecificaties worden vastgelegd en eerste prototypes worden ontwikkeld.

De derde fase, de implementatiefase, bestaat uit het implementeren van de oplossing en de lancering van de uiteindelijke oplossing op de markt. De bovenstaande fasen worden in het artikel nog verder toegelicht.

Human Centered Design proces - Toolshero

Figuur 1 – het proces van Human Centered Design

Klantgericht design?

In het heetst van de strijd, lees elke dag in een start-up, is het belangrijk om in gedachten te houden voor wie alle werkzaamheden worden uitgevoerd: de klanten. Aan het eind van de dag zijn ontwerpen van systeemfuncties voor hen bedoeld. Een mensgerichte ontwerpaanpak helpt de focus weer te verleggen naar de klanten.

Waarom dat belangrijk is? Start-ups worstelen vaak met prototypes en kostbare aanpassingen hierop. Een manier om het proces van prototypen te verbeteren is door de mens in het midden te zetten vanaf het allereerste begin.

Mensgericht ontwerpen vraagt de designer om vragen te stellen die hen helpen om het design en eisen te begrijpen.

  • Hoe beoordelen mijn klanten de prestaties van het ontwerp?
  • Hoe beoordelen zij de kwaliteit van het ontwerp? En de duurzaamheid?
  • Welke features zijn “must haves”? Welke zijn “nice to have”? Welke zijn niet belangrijk?
  • Hoe wordt het product door de klant gebruikt en hoe ziet onderhoud eruit? Hoe zit het met reparaties wanneer een defect optreedt?

Deze vragen laten zien dat het niet mogelijk is om het antwoord van de klanten in gedachten te simuleren. Rechtstreeks contact met de klant is onmisbaar.

Ideo

Een bedrijf dat de waarden van Human Centered Design eigen heeft gemaakt is IDEO. IDEO is een ontwerp- en adviesbureau met kantoren over de hele wereld.

Het bedrijf gebruikt design thinking en Human Centered Design principes om producten, omgevingen, diensten en ervaringen te ontwerpen. Het begon met een focus op het ontwerpen van consumentenproducten zoals tandenborstels en computers. Na de eeuwwisseling begon IDEO meer aandacht te besteden aan het ontwikkelen van gebruikerservaringen.

Human Centered Design proces

Het proces van mensgericht ontwerp in systeemontwikkeling bestaat zoals beschreven uit een drietal fasen. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Fase 1: inspiratie

Het doel van deze fase is om de klanten en hun behoeften te begrijpen op een menselijk niveau. Formuleer vooraf duidelijk het probleem dat opgelost moet worden, zonder daarbij te gedetailleerd of juist te oppervlakkig te zijn. Dit is een belangrijke stap omdat het de bandbreedte van het proces definieert.

De volgende stap in deze fase is het opstellen van een projectplan en het samenstellen van een team. Denk na over de tijdlijn, belangrijke mijlpalen, personeel, budget en capaciteiten. Afhankelijk van de complexiteit en aard van het project, ontstaat al snel een multidisciplinair team waarin technische kennis en marktkennis gecombineerd worden.

Hierna is het tijd om een duidelijke context te creëren via secundair onderzoek. Het ontwerp wordt vormgegeven met input van het laatste nieuws, recente innovaties en bestaande oplossingen.

Is dat voltooid, dan is het tijd voor interviews. IDEO raadt aan dat niet meer dan drie onderzoeksleden de interviews bijwonen.

Iedereen die wel aanwezig is, moet ook een duidelijke rol krijgen. Bereid je goed voor, kom met goede vragen en begin breed. Schrijf precies op wat iedere medewerker vertelt en de implicaties hiervan.

Fase 2: ideatie

Deze fase van Human Centered Design omvat het begrijpen van de input uit de eerste fase, het creëren van ideeën, het identificeren van mogelijke oplossingen en testen.

Laat in deze fase de verschillende teamleden in een cirkel zitten en hun inzichten delen. Dit kan door middel van post-its op een grote muur of posterbord. Voeg inspirerende verhalen en eisen uit de interviews hieraan toe.

Wanneer deze ‘blauwprint’ klaar is, is het tijd om ideeën te synthetiseren. Begin met het vaststellen van de top 5 thema’s die opvallen omdat zij vaker terugkomen of juist heel specifiek zijn. Dit helpt om ideeën op te doen en waardevolle inzichten op te doen. Zijn er thema’s die vaker terugkomen?

Vervolgens wordt er gestart met inzichtverklaringen. Dit zijn korte en duidelijke zinnen waarin de belangrijkste verkregen inzichten gedeeld worden.

Een belangrijk inzicht is bijvoorbeeld dat mensen aangeven dat het pijnlijk vinden om langere tijd naar een computermonitor te kijken. Vertaal dan de inzichtverklaring naar een kans voor het ontwerpteam: hoe kunnen wij een computermonitor ontwikkelen die de ogen van gebruikers beter beschermt?

Als alle ontwerpmogelijkheden uitgeschreven zijn is het tijd om te brainstormen. Genereer hierbij zoveel mogelijk ideeën. Bundel vergelijkbare ideeën in thema’s. Deze zullen uiteindelijk de ontwerpprincipes bepalen. Ontwerpprincipes werken door in het daadwerkelijke productontwerp.

Feedback op het concept helpt te bepalen welke prototypes gebouwd gaan worden. Gebruik hier ook storyboards, rollenspellen, rapid prototyping en andere vormen van prototyping om nieuwe inzichten op te doen. Zoek zoveel mogelijk feedback en herhaal deze stap meermaals.

Fase 3: implementatie

In deze fase wordt het uiteindelijke product op de markt gebracht. Sommige bedrijven beginnen met live prototyping, anderen gebruiken hun oplossing in de echte wereld gedurende een aantal weken. Op die manier testen zij en kunnen zij een bepaald onderdeel van de oplossing optimaliseren.

Bedrijven die de middelen daarvoor hebben, kunnen ook kiezen op een langdurige pilot uit te voeren. Hiermee vergaren ze kritische feedback en andere belangrijke statistieken.

De financieringsstrategie is daarom van groot belang. Het zorgt ervoor dat de juiste mensen toegang hebben tot het geld dat nodig is om een succesvolle lancering te organiseren en het bedrijf van de grond te krijgen. Houd er rekening mee dat deze strategie anders is voor elk lancering. Ga na wanneer break-even gedraaid gaat worden en hoe de initiële strategie omgezet wordt voor de middel tot lange termijn.

Definieer in ieder geval hoe succes eruit ziet op verschillende termijnen. Werkt u samen met partners? Zorg er dan ook voor dat u weet hoe succes er bij hen uitziet.

Human Centered Design principes

De principes van Human Centered Design worden goed beschreven door Don Norman. Hieronder volgt een korte toelichting.

Focus op mensen

Het eerste principe van Human Centered Design stelt dat de mens centraal zou moeten staan in het ontwerpproces. Wat er ook ontworpen moet worden, de mensen die het product gaan gebruiken zijn het belangrijkst in dit proces.

Deze mensen zijn geen abstracte figuren, maar fysieke mensen met wie gesprekken aangegaan kunnen worden. In veel gevallen is het product een hulpmiddel voor de mensen om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Theodore Levitt vatte dit krachtig samen in zijn populaire quote: ‘mensen willen geen kwart-inch boor kopen, zij willen een gat van een kwart-inch’.

Vind het juiste probleem om op te lossen

Niet alle problemen zijn een oplossing waard. Normal onderscheidt twee soorten problemen: fundamentele problemen en symptomen van een ander probleem. Dit betekent dat het essentieel is om eerst een fundamenteel probleem te identificeren en op te lossen voordat gekeken wordt naar andere problemen.

De enige manier om zulke fundamentele problemen te identificeren is door te kijken naar gebruikerservaringen en behoeften. Problemen worden opgemerkt en herkend door het stellen van de juiste vragen, zoals de 5-times why methode.

Begin alles als een systeem te beschouwen

Productontwerpers beschouwen een product nog te vaak als een verzameling individuele functies die samen waarde leveren aan de gebruiker. Vanuit een technisch perspectief kan een dergelijke benadering voordeling zijn, maar het is verkeerd om op deze manier te denken als het gaat om een gebruikerservaring.

Mensen zien en gebruiken een product als zijnde een hele ervaring, niet als een verzameling korte momentjes en individuele functies. Dit vereist een holistisch denkwijze.

Alle onderdelen in een product zijn met elkaar verbonden en de optimalisatie van slechts 1 onderdelen kan een enorme invloed hebben op de algehele gebruikerservaring.

Herhaal oplossingen

Het is zeer moeilijk om bij een eerste poging een perfecte oplossing te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om te investeren in rapid prototyping: snel bouwen en valideren.

Pas bij het gebruik van prototypes kunnen ontwerpers zien hoe gebruikers de oplossing gebruiken. De feedback die zij tijdens dit proces vergaren wordt opgenomen in het uiteindelijke productontwerp. Door deze cyclus opnieuw en opnieuw te doorlopen, wordt uiteindelijk een staat bereikt waarin het product bijna perfect is.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Human Centered Design? Werk jij wel eens aan ontwerpen voor systemen of werkwijzen? Over welk onderwerp zou jij graag een artikel zien? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Buchanan, R. (2001). Human dignity and human rights: Thoughts on the principles of human-centered design. Design issues, 17(3), 35-39.
  2. Cooley, M. (2000). Human-centered design. Information design, 59-81.
  3. Norman, D. A. (2005). Human-centered design considered harmful. interactions, 12(4), 14-19.
  4. Zoltowski, C. B., Oakes, W. C., & Cardella, M. E. (2012). Students’ ways of experiencing human‐centered design. Journal of Engineering Education, 101(1), 28-59.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2021). Human Centered Design. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/human-centered-design/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 01/12/2021 | Laatste update: 06/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/human-centered-design/”>Toolshero: Human Centered Design</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie