Berkhout Cyclisch Innovatie Model (CIM)

Cyclisch Innovatie Model CIM van Berkhout - Toolshero

Cyclisch Innovatie Model: het cyclisch innovatie model (CIM) laat verschillende werelden zien, elk hun rol spelend in het innovatieproces en nauw aan elkaar verweven. In dit artikel wordt het Cyclisch Innovatie Model ofwel CIM, ontwikkeld door Guus Berkhout (A.J. Berkhout), praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit krachtige innovatie concept, wat er bedoelt wordt met cyclische innovatie en wat de noodzaak hiervan is.

Wat is het cyclisch innovatie model?

Het cyclisch innovatie model (CIM) is een gepatenteerd merk van A.J. Berkhout (2007). Het model laat zien dat open innovatie niet lineair, maar cyclisch is. In het model zijn de verschillende werelden, elk hun rol spelend in het innovatieproces, nauw aan elkaar verweven.

Anders dan bij een lineair innovatie model, wordt bij het cyclisch innovatie model niet langer alleen gelet op technologische ontwikkeling en investeringen. Juist het samenhangende geheel van (economische) grootheden is volgens dit model de sleutel tot succesvol innoveren.

Gratis e-book bij Toolshero

Het cyclisch innovatie model bestaat uit 4 verschillende werelden die samenwerken: de technologische sector (boven), de bedrijvensector (rechts), de markt van deze bedrijven (onder) en de wetenschap (links). In het midden van het model staan de ondernemers. De ondernemers brengen nieuwe informatie en ideeën immers binnen in het model nadat zij daar behoefte voor hebben ontdekt.

Berkhout Cyclisch Innovatie Model - toolshero

Cyclisch Innovatie Model: hoe ziet de interactie tussen deze werelden eruit?

Zoals weergegeven in de visualisatie van het cyclisch innovatie model komen er verschillende (communicatie) stromen op gang wanneer de verschillende werelden samenwerken.

Wanneer er bijvoorbeeld in de maatschappij een behoefte of probleem wordt geconstateerd is het noodzakelijk dat deze wordt gecommuniceerd naar de andere werelden. Zo wordt niet alleen vanuit de maatschappij gewerkt aan een oplossing, maar worden kennis, ideeën en kapitaal uit andere werelden gecombineerd en wordt de draagkracht van innovatie vergroot. Dit is essentieel om doelgericht te kunnen innoveren.
De volgende secties beschrijven de dynamiek tussen de verschillende werelden:

1. Wetenschappelijke exploratie / technologische ontwikkeling (bèta-kenniscyclus)

In de huidige consumptiemaatschappij groeit vraag en dus aanbod.

Elke nieuwe smartphone moet zijn voorzien van de laatste technologische snufjes. Deze features komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Met harde kennis uit de wetenschappelijke wereld werd bijvoorbeeld de hardware ontwikkeld om vingerafdrukken te scannen.

2. Technologische ontwikkeling / productvernieuwing (technische cyclus)

De engineer werkzaam bij het betreffende smartphonebedrijf zorgt er vervolgens voor dat de feature klaar wordt gestoomd om in de nieuwe generatie smartphones zijn intrede te doen: productvernieuwing.

3. Productvernieuwing / markttransities (gedifferentieerde dienstencyclus)

De behoefte naar een smartphone die te ontgrendelen is met een vingerafdrukscanner komt uit de maatschappij, de markt. De behoefte naar bescherming tegen het water langs de kust van Nederland komt vanzelfsprekend ook uit de maatschappij.

Op deze behoeftes wordt vervolgens ingespeeld door de andere spelers uit het cyclisch innovatie model.

4. Markttransities / wetenschappelijke exploratie (gamma-kenniscyclus)

Nieuwe wetenschappelijk inzichten zorgen ervoor dat veranderingen in vraag en aanbod duidelijk in kaart worden gebracht. Deze inzichten worden gevormd door sociaal economische processen en nieuwe investeringen in producten en of diensten zorgvuldig te analyseren.

Hoe minder barrières er tussen deze werelden bestaan, hoe sneller de stroom van kennis, ideeën, producten en kapitaal op gang komt en hoe groter de innovatieve kracht. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de stroom vrij door het systeem moet kunnen bewegen. Het cyclisch innovatie model nodigt uit tot zowel linksom als rechtsom innoveren.

Barrières worden vaak gevormd door verouderde instituten die er baat bij hebben dat innovaties nog niet op de markt komen.

Het verstorend effect wat dan optreedt kan worden hersteld door marktwerking, maar bij innovaties welke betrekking hebben op de maatschappij heeft de overheid een leidende en verantwoordelijke rol.

Van een lineaire naar een cyclische visie

Tegenwoordig wordt aan het cyclisch innovatie model de voorkeur gegeven. Toch zijn nog veel innovatieve processen en ontwikkelingen lineair. Te vaak wordt gedacht dat alleen vernieuwing in de technologische sector leidt tot innovatie.

De vernieuwingen moeten echter wel in de juiste context geplaatst kunnen worden zodat de waarde van de vernieuwing helder is. Dit kan zijn na onderzoek naar markttransities of maatschappelijke behoeften.

Een voorbeeld van een inventie, welke ontwikkeld en verspreid is volgens het model van cyclische innovatie, is het binaire getallenstelsel. Het binaire getallenstelsel wordt in vrijwel elke computer gebruikt om te rekenen. Het stelsel, waarin gebruik wordt gemaakt van de getallen 1 en 0, is ontwikkeld door de Duitse wetenschapper Gottfried Wilhelm von Leibnits (1672). Deze techniek werd vervolgens toegepast in producten (computers) en veranderde de samenleving dusdanig dat ook de andere werelden werden aangezet om te innoveren op dit gebied.)

Een lineair innovatief model legt de nadruk zoals aangegeven op de technologische sector en de stroom van investeringen. Een gevolg hiervan kan zijn dat de markt wordt overspoeld met aanbod gestuurde producten waarvan niet vastgesteld is of er vraag naar is.

Innovatie is dus zeker niet alleen een kwestie van een technologische doorbraak, maar de waardecreatie moet duidelijk zijn. Toch is het lastig om deze waardecreatie vooraf te identificeren want overal in het innovatieproces wordt waarde toegevoegd. Dus of er vraag naar het product of de dienst is of niet, ergens in de het cyclisch innovatie model wordt waarde gecreëerd wat kan leiden tot nieuwe innovaties.

Cyclisch Innovatie Model conclusie

Na de transitie van lineair naar cyclisch innoveren zijn de ontwikkelingen die zorgen voor vooruitgang in een stroomversnelling geraakt. Door het samenwerken van grootheden wordt het vermogen om doelgericht te kunnen innoveren vergroot.

Voordat het collectief van werelden aan de slag gaat met innoveren is het noodzakelijk dat vooraf de waardecreatie duidelijk geïdentificeerd is. Dit is van belang om de markt niet te overspoelen met aanbod gestuurde producten of diensten en kan er meer nadruk gelegd worden op het maatschappelijk belang van innoveren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben jij bekend met het cyclisch innovatie model van Berkhout? Herken jij innovatieve producten of diensten die alleen ontwikkeld konden worden door samenwerken tussen de verschillende werelden? Kun jij behoeften identificeren waarvoor innovaties nodig zijn?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Berkhout, A. J., Hartmann, D., Van Der Duin, P., & Ortt, R. (2006). Innovating the innovation process. International journal of technology management, 34(3-4), 390-404.
  2. Berkhout, A. J., & Van Der Duin, P. A. (2007). New ways of innovation: an application of the cyclic innovation model to the mobile telecom industry. International Journal of Technology Management, 40(4), 294-309.
  3. A.J. Berkhout eigen website, portfolio en lijst met publicaties: http://www.aj-berkhout.com

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2018). Berkhout Cyclisch Innovatie Model (CIM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/innovatie/berkhout-cyclisch-innovatie-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/innovatie/berkhout-cyclisch-innovatie-model/>Toolshero: Berkhout Cyclisch Innovatie Model (CIM)</a>

Published on: 21/05/2018 | Last update: 31/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.9 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 13

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Geef een reactie