Large Scale Scrum (LeSS): de uitleg

Large Scale Scrum (LeSS) - Toolshero

Large Scale Scrum (LeSS): in dit artikel wordt Large Scale Scrum praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, worden ook de principes beschreven, het verschil met de traditionele scrum en hoe je dit inricht in je eigen werkomgeving. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor informatietechnologie. Veel leesplezier!

Wat is Large Scale Scrum (LeSS)?

Large Scale Scrum is een agile methode voor softwareontwikkeling waarbij het werk verdeeld wordt over verschillende teams. Elk team werkt aan een paar taken of projecten tegelijk in zogenaamde sprints.

De originele Scrum methode is ontwikkeld voor kleine zelfstandige teams. Een manier om dezelfde aanpak in te zetten voor grotere en meerdere teams wordt Large Scale Scrum (LeSS) genoemd.

Gratis e-book bij Toolshero

LeSS wordt gebruikt door bedrijven met meerdere multifunctionele teams die in grootte van elkaar verschillen, van enkele tientallen tot duizenden teamleden.

De 2 configuraties van Large Scale Scrum (LeSS)

Er bestaan twee configuraties voor LeSS:

 1. Basic LeSS: scrum voor twee tot acht teams
 2. LeSS Huge: scrum voor meer dan 8 teams (50-6000+ personen)

LeSS Huge start met Basic LeSS. Daarna wordt een sleutelrol toegevoegd: de Area Product Owner (APO). Daarnaast worden aanvullende artefacten toegevoegd evenals veranderingen in de manier waarop vergaderd wordt.

Organisaties wordt aangeraden om eerst te oefenen met Basic LeSS alvorens overgestapt wordt op LeSS Huge. Er worden vanuit de methode twee voorgestelde benaderingen aangeraden voor de adoptie van LeSS Huge:

 1. Begin met een proefgebied, gericht op een behoeftegebied binnen het grotere geheel.
 2. Geleidelijke uitbreiding van de reikwijdte van het team en de verantwoordelijkheden.

Dat stelt een organisatie in staat om ervaring op te bouwen met LeSS op kleinere schaal en managementondersteuning te krijgen, voordat het opgeschaald wordt over de hele organisatie.

Principes van Large Scale Scrum (LeSS)

The LeSS Company definieert 10 principes voor het toepassen van scrum in een organisatie. Deze helpen bij het ontwikkelen van verantwoordelijke teams, die klantgericht zijn en intensief samenwerken. De volledige lijst van principes achter scrum wordt hieronder genoemd.

 1. Grootschalige scrum is nog steeds scrum
 2. Empirische procescontrole
 3. Transparantie
 4. Meer met minder
 5. Productfocus
 6. Klantgericht
 7. Continue verbetering naar perfectie toe
 8. Systeemdenken
 9. Lean denken
 10. Wachtrijtheorie

LeSS is slechts een methode voor het opschalen van de agile ontwikkeling van organisaties. Een ander raamwerk waarmee dit bereikt kan worden is het Scaled Agile Framework (SAFe). Ook deze methode helpt bedrijven om hun bestaande agile raamwerk toe te passen op een groter project of voor een geheel product portfolio.

More with LeSS

The LeSS Company voorziet bedrijven van richtlijnen om het raamwerk effectief te kunnen implementeren.
De volgende richtlijnen gelden:

 1. Er mag maar 1 product owner zijn voor de hele LeSS-groep.
 2. De groep moet opgedeeld worden in volledige, multifunctionele teams. Er mogen geen gespecialiseerde teams ontstaan.
 3. De planning van sprints bestaat uit twee delen: één vergadering waarin de planning wordt opgesteld voor de hele groep. Alle leden van alle teams doen aan deze vergadering mee. Daarnaast worden individuele planningsbijeenkomsten georganiseerd waaraan teams individueel meedoen om hun eigen werk te plannen.
 4. Dagelijkse vergaderingen worden door alle teams individueel gehouden. In deze stand-up meetings wordt besproken of alle leden op schema liggen. Om de kennisdeling tussen teams te maximaliseren, wordt aangeraden om elkaars stand-up meetings te observeren.

Verschillen tussen LeSS en traditionele scrum

Large Scale Scrum deelt veel elementen met andere raamwerken voor het schalen van agile. Inspiratie ervoor werd gevonden in het Agile Manifesto en de 12 principes van Lean. Ook kwaliteitsontwikkelingselementen uit DevOps en Test Driven Development (TDD) zijn erin verwerkt.

Het is geen kwestie van bepalen welke beter is. LeSS is geen betere versie van scrum, maar bouwt voort op het werk van scrum om het gebruik ervan op een grote schaal te ondersteunen. Basic LeSS is nauw verwant met de traditionele benadering voor één scrumteam. Er is een product backlog, een product owner enzovoorts.

LeSS vs. SAFe

Hoewel LeSS steeds populairder wordt in het bedrijfsleven, met name in grote teams voor softwareontwikkeling, gebruiken ook steeds meer organisaties raamwerken zoals het Scaled Agile Framework (SAFe).

SAFe en LeSS vertonen veel overeenkomsten. Beide beginnen bijvoorbeeld met het opschalen van scrumteams en het opnemen van principes uit Lean, systeemdenken en continue verbetering. LeSS onderscheidt zich wel van SAFe omdat het zich voornamelijk richt op het vereenvoudigen van de organisatiestructuur door flexibiliteit en aanpassingsvermogen te stimuleren.

In tegenstelling tot LeSS vereist SAFe wel het toevoegen van extra rollen en verantwoordelijk. Voorbeelden daarvan zijn de Release Train Engineer (RTE) en de Solution Train Engineer (STE). Ook Epic Owners worden toegevoegd. Het omvat onder meer veranderingen waar sommige organisaties niet klaar voor zijn.

Voordelen van het Scaled Agile Framework (LeSS)

Enkele van de voordelen die het gebruik van LeSS kan brengen zijn:

 • Lagere implementatiekosten dan andere benaderingen voor het opschalen van scrum.
 • Er is één product owner die het raamwerk en principes begrijpt en die fungeert als brug tussen het bedrijf en de technische teams
 • LeSS voegt niet meer rollen toe en daarom zijn er uiteindelijk minder mensen nodig en minder overhead
 • Teams staan in direct contact met de klant en andere stakeholders
 • Continue verbetering is mogelijk door frequente retrospectieven en andere fundamentele processen uit het Agile Manifesto

Andere rollen en planning vanuit Large Scale Scrum

Basic Large Scale Scrum (LeSS) richt zich voornamelijk op het individuele team en de rollen en verantwoordelijkheden daarin. De belangrijkste rollen zijn de product owner, de scrummaster en de scrum-ontwikkelteams. Ook gaat de LeSS methode dieper in op de rol van de manager en hoe deze persoon het team kan helpen door obstakels en belemmeringen weg te nemen en te zorgen voor continue verbetering en autonomie.

Een van de belangrijkste evenementen die wordt beschreven in scrum is de Product Backlog Refinement (PBR) vergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt de sprintplanning uitgebreid over de aandachtsgebieden. Het terug laten keren van deze vergaderingen is belangrijk voor het begrijpen, bespreken en verfijnen van items op de lijst ter voorbereiding op de komende sprints.

De belangrijkste doelstellingen van een PBR-vergadering zijn:

 • Grote items opsplitsen.
 • Openstaande vragen verduidelijken en beantwoorden.
 • Omvang van risico’s, project, resterende werkzaamheden en afhankelijkheden inschatten.

Hoe initieer ik LeSS in mijn werkomgeving?

Enkele basisprincipes voor het adopteren van LeSS in de werkomgeving worden hieronder beschreven.

Begin met het op een lijn brengen van iedereen voor wat betreft hun kennis en begrip van scrum in het algemeen en specifiek LeSS. Investeer hier in met het houden van een meerdaagse training voor iedereen. Zorg dat iedereen met dezelfde blik kijkt naar het product dat gezamenlijk ontwikkeld wordt.

Ontwikkel daarna cross-functionele teams met leden die ervaring hebben over de hele lijn van de ontwikkeling. Doe dat door mensen te verplaatsen tussen teams.

Laat aan iedereen weten dat alleen de product owner nieuwe verantwoordelijkheden en taken mag geven aan teams. Een team mag niet onderbroken worden door bijvoorbeeld een lijnmanager, HR of zelfs de CEO.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Large Scale Scrum? Wordt er in jouw werkomgeving gebruik gemaakt van een agile raamwerk voor ontwikkeling? Welke overeenkomsten zie jij met andere raamwerken voor het opschalen van scrum? Welke ontwikkelingen gaan we in de toekomst zien voor wat betreft het samenwerken van verschillende teams? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Almeida, F., Miranda, E., & Falcão, J. (2019). Challenges and facilitators practices for knowledge management in large-scale scrum teams. Journal of Information Technology Case and Application Research, 21(2), 90-102.
 2. Larman, C., & Vodde, B. (2016). Large-scale scrum: More with LeSS. Addison-Wesley Professional.
 3. Larman, C., Vodde, B., & Jensen, B. (2017). Large-scale scrum. Dpunkt.
 4. Uludağ, Ö., Kleehaus, M., Dreymann, N., Kabelin, C., & Matthes, F. (2019, May). Investigating the adoption and application of large-scale scrum at a German automobile manufacturer. In 2019 ACM/IEEE 14th International Conference on Global Software Engineering (ICGSE) (pp. 22-29). IEEE.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Large Scale Scrum (LeSS). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/large-scale-scrum-less/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 31/10/2022 | Laatste update: 01/11/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/large-scale-scrum-less/”>Toolshero: Large Scale Scrum (LeSS)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie