Joint application development (JAD)

Joint application development (JAD) - toolshero

Joint Application Development: in dit artikel krijg je een praktische uitleg van Joint Application Development (JAD). Na het lezen begrijp je deze krachtige IT-techniek waarbij zakelijke gebruikers en systeemengineers samenwerken.

Wat is Joint Application Development (JAD)?

Joint Application Development is een proces waarbij zakelijke informatie wordt verzameld voor de ontwikkeling van nieuwe IT-systemen, de betrokkenheid van de gebruiker te vergroten of om de kwaliteit van systemen te ontwikkelen en te verbeteren.

In deze techniek werken IT-specialisten en zakelijke gebruikers samen in discussie- en leergroepen, waarin het nieuwe informatiesysteem wordt besproken. Met de deelname van beide partijen is het mogelijk om de vereisten voor het nieuwe softwaresysteem op een eenvoudigere wijze te ontwikkelen en op te lossen. De bijeenkomsten kunnen verspreid zijn over uren, dagen of weken, afhankelijk van de intensiteit van de workshops.

Gratis e-book bij Toolshero

Samengevat is Joint Application Development dus een proces dat gebruikt wordt om een nieuw project te beginnen. De JAD-techniek wordt gebruikt voor technologieprojecten die bedoeld kunnen zijn voor de interne processen van een organisatie, of die extern commercieel gebruikt gaan worden.

Dit vraagt om workshops of bijeenkomsten waarbij stakeholders worden betrokken, zowel de IT-specialisten als zakelijke gebruikers, zodat ze kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van het best mogelijke system. Het beschikken over beide perspectieven kan leiden tot innovatie brainstorming voor de technologie en is daarmee een sleutelfactor voor succes.

Achtergrond

In de jaren 1970 ontwikkelden Chuck Morris en Tony Crawford van IBM JAD als methode voor het vergaren van systeemvereisten in workshops waarbij deelname van de klant essentieel was voor het ontwikkelingsproces van het systeem.

De systeemontwikkelaars onderzochten de vereisten en ontwikkelden de applicatie met inbreng van de klant tijdens workshops. De methodologie was informeel en bestond uit interactie met belangrijke stakeholders om de doelen van de benodigde software te realiseren.

JAD-proces

Voor het proces is het belangrijk dat het team de belangrijkste mensen betrekt. Zo worden alle cruciale punten en feedback meegenomen. Dit maakt de kans groter dat het team de doelstellingen zal bereiken. Er moet ook een facilitator zijn die de sessie begeleid op een gecontroleerde en georganiseerde manier.

Nu volgen de factoren die nodig zijn om te zorgen voor goede resultaten met het Joint Application Development proces:

 • Belangrijke punten en beslissingen moeten genoteerd worden; informatie verzamelen over systeemvereisten is nodig om de software te of het IT-systeem te bouwen
 • Deelname is belangrijk: het stellen van vragen en opwerpen van voorstellen maakt de bijeenkomst productiever, interactie tussen de stakeholders is immers de voornaamste methode om de juiste informatie te verzamelen
 • Brainstormen tussen de deelnemende individuen van verschillende afdelingen maakt de ontwikkeling en de conclusies rijker, dankzij de verschillende perspectieven en manieren van denken die iedere persoon toevoegt aan de gezamenlijke discussie

De creatie van een prototype is in bepaalde gevallen een onmisbare stap voor de ontwikkeling van een systeem. Het kan de vereisten van het nieuwe commerciële product valideren.

Het prototype kan gebaseerd worden op wat er tijdens de workshops is ontwikkeld, de ideeën die de stakeholders hebben bijgedragen voor het nieuwe systeem.

Het prototype helpt bij het demonstreren van de toepassingen met deze ontwikkelingsstrategie voor het maken van de systeemsoftware.

De belangrijkste deelnemers aan Joint Applications Development

De belangrijkste mensen die betrokken zijn bij de JAD zijn cruciaal voor het succes van het project, want zij zijn de kern voor het opzetten van het systeem. We noemen daarom wat rollen die niet mogen ontbreken om de gewenste resultaten te behalen.

Directiesponsor

Dit is de persoon die het project heeft opgericht of de eigenaar is van het bedrijf. De directiesponsor kan feedback geven en belangrijke knopen doorhakken in het project.

Hoewel het niet nodig is dat ze constant erbij betrokken blijven, horen ze wel beschikbaar te zijn tijdens het proces, mocht het nodig blijken dat hun inbreng nodig is vanwege een probleem of een belangrijke beslissing.

Facilitator

De facilitator is de persoon die de bijeenkomsten leidt, problemen vaststelt en de punten na iedere bijeenkomst samenvat. De facilitator houdt direct contact met de directiesponsor om de gewenste doelen te realiseren.

De facilitator moet:

 • onpartijdig en neutraal zijn
 • de groep leiden en de balans bewaren in de bijeenkomsten/sessies/workshops
 • waardevolle bijdragen in het proces benadrukken

De facilitator begeleidt de communicatie tussen het hele team.

Dit is ook de persoon die notulen neemt en de informatie van elke sessie vastlegt. Dit draagt bij aan de communicatie om inbreng, beslissingen en afspraken door te nemen na iedere bijeenkomst en zorgt dat alles geregistreerd wordt.

IT-specialist

De IT-specialist is verantwoordelijk voor het geven van technisch advies en helpt met het ontwikkelen van modellen voor het prototype.

De IT-specialist moet:

 • de klant helpen zijn concepten om te zetten in zakelijke eisen
 • goed gebruikmaken van de beschikbare technologie
 • realistische eindoplossingen voor het budget en de deadline bieden
 • feedback en kennis bijdragen om het IT-systeem dat wordt ontwikkeld te verbeteren

Waarnemers

Dit is de persoon die elk moment van het Joint Application Development -proces bijwoont en let op de behoeften van de eindgebruiker en de besluitvorming die er plaatsvindt.

De waarnemer moet:

 • kijken en luisteren
 • zich bewust zijn van de wensen en behoeften van de gebruiker tijdens de workshops/sessies
 • contact houden met de deelnemers en de facilitator voor en na iedere bijeenkomst

Geïnteresseerde gebruikers

Dit zijn de mensen die centraal staan in het proces. Zonder hen zouden de JAD-sessies zinloos zijn.

Zij vertegenwoordigen alle groepen die beïnvloedt zullen worden door de ontwikkeling van het project. Hun meningen en inzichten helpen het systeem dat ze zoeken vorm te geven.

Gebruikers moeten:

 • zakelijke kennis delen
 • iedereen die is betrokken bij het project vertegenwoordigen

Stappen in Joint Application Development (JAD)

Er moeten een aantal stappen gevolgd worden voor Joint Application Development. Die stappen worden hieronder genoemd:

Stap 1: identificeer de doelen en beperkingen van het project

De sessies en het project moeten duidelijke doelen hebben. Het is belangrijk dat de activiteiten van tevoren gepland worden om alle taken te kunnen uitvoeren. Wees ook duidelijk over wie er uitgenodigd wordt en hoe ze kunnen bijdragen aan het maken van het IT-systeem.

Ga na of het project dat je wilt maken al eens eerder is gemaakt. Werkte het toen wel of niet, wat waren de uitkomsten? Of is het project misschien een compleet nieuw initiatief.

Stap 2: stel vast wat de cruciale succesfactoren zijn

Het is relevant om te weten wat de cruciale succesfactoren zijn, zoals hoe het behalen van de doelstellingen gemeten kan worden, de planning en de resultaten van het operationele leven van het systeem.

Stap 3: definieer de deliverables van het project

Het is essentieel dat de documentatie, het bijbehorende verhaal en de lay-out worden gedefinieerd. Schema’s maken is belangrijk, maar een softwareproces kan nog veel meer helpen bij het ontwikkelen van het systeemproces.

Stap 4: bepaal de planning van de workshop-activiteiten

De duur van de workshops moet worden berekend. De introductie mag niet te lang duren, zodat men aan de slag kan met het proces. De eerste dag is voor de introductie.

De tweede dag is om kennis te vergaren en goede communicatie tot stand te brengen. De derde dag gaat iedereen aan de slag met het probleem oplossen en is men productief. Het team bouwt het prototype om te controleren of alle doelstellingen zijn bereikt.

Stap 5: de deelnemers worden gekozen

Dit zijn de zakelijke gebruikers, IT-professionals en externe experts die nodig zijn voor een succesvolle sessie.

Zorg voor materiaal

Stap 6: bereid de workshop voor

Deze voorbereiding bestaat uit het opstellen van visuele hulpmiddelen, grafieken en documentatie om de deelnemers te helpen het project te begrijpen.

Stap 7: organiseer de workshopactiviteiten en -oefeningen

De facilitator moet de oefeningen en activiteiten voor de workshop ontwerpen, zoals een decompositieschema, een high-level entity-relationship-diagram of een datamodelschema en andere schema’s die de deelnemers helpen leren.

Wanneer het schema waarmee gewerkt gaat worden is gekozen, ontwerpt de facilitator de oefeningen voor de workshopplanning voor de groep.

De workshop combineert praktische oefeningen gericht op probleemoplossing of een andere functie. Deze worden uitgevoerd door subteams. Deze subteams kunnen bestaan uit mensen die werken in verschillende afdelingen van het bedrijf om zo meerdere perspectieven bij het project te betrekken.

Stap 8: bereid de deelnemers voor, geef toelichting en instructie

De deelnemers van de sessie moeten weten hoe de workshop verdeeld is, wat de doelen zijn en wat de gewenste uitkomsten van de bijeenkomsten zijn. Dit kan gedaan worden in de vorm van een interne organisatorische mail.

Stap 9: coördineer de logistieke aspecten van de workshop

De benodigde materialen voor de workshop dienen beschikbaar te zijn, zoals computers, een beamer, papier, pennen, tafels en stoelen, enzovoorts.

Voordelen van Joint Application Development (JAD)

 • Maakt samenwerking tussen verschillende functiegebieden mogelijk om conflicten op te lossen
 • Traditionele een-op-een-gesprekken zijn niet nodig, wat tijd bespaart
 • Verbetert het systeem omdat de betrokken zakelijke gebruikers helpen vaststellen wat er echt nodig is op basis van hun behoeften, waarmee het gewenste product voor de eindgebruiker wordt ontwikkeld
 • JAD stelt brainstormingsessies voor om mensen te helpen communiceren en over het project na te denken
 • De samenwerking tussen het bedrijf en de klanten vermindert de risico’s voor alle betrokkenen
 • Er worden in JAD-workshops CASE-tools gebruikt die de productiviteit van de sessie verbeteren en systeemanalisten presenteren met besproken en gebruiksklare modellen

Nadelen van JAD

 • Verschillende meningen kunnen het moeilijk maken om doelen te organiseren
 • Afhankelijk van de grootte van het project, kan er best veel tijd nodig zijn voor de JAD-sessies, wat een behoorlijke inzet vraagt van alle betrokkenen

Uitdagingen

 • De facilitator moet zorgen voor een rustige en gebalanceerde omgeving waar alle deelnemers hun mening kunnen geven, zonder dat dit tot onrust leidt
 • Professionals die relevant zijn voor het project moeten erbij betrokken worden, anders zijn er alleen mensen die niets nuttigs kunnen bijdragen
 • De organisatoren van de JAD-sessies moeten van tevoren het te bespreken onderwerp bestuderen, zodat ze in staat zijn het project op gedegen wijze te leiden en zo te komen tot de verbeteringen of het systeem dat ontwikkeld wordt

CASE-tools ter ondersteuning van JAD

De JAD-methode maakt gebruik van CASE (Computer Aided Software Engineering)-tools, software die helpt bij het monitoren en realiseren van projecten om systemen te creëren. CASE-tools zijn een set softwareapplicaties die worden gebruikt om ‘system development life cycle’ (SDLC)-activiteiten te automatiseren. CASE-tools worden gebruikt door systeemprojectleiders en IT-specialisten.

CASE-tools kunnen onder andere gebruikt worden voor programmeren, ontwerpen en onderhoud.

Praktijkvoorbeeld Joint Application Development (JAD)

De boekwinkel Café e Historias wil een website bouwen voor online boekverkoop. Het bedrijf heeft echter geen ervaring en weet niet waar ze moeten beginnen. Daarom gaan ze op zoek naar een bedrijf met expertise op het gebied van websiteontwikkeling.

Omdat de boekwinkel niet goed weet hoe het ontwerp van de website eruit moet komen te zien, gebruikt het bedrijf de methode Joint Application Development. Op die manier kan de klant, in dit geval de boekwinkel, op een comfortabele wijze deelnemen aan de creatie van de website.

 • De workshopsessies worden gedefinieerd
 • De doelen
 • De belangrijkste deelnemers (klant, IT-professionals op het gebied van webdevelopment, project leider en anderen)

De boekwinkel blijft gedurende het hele proces van de website betrokken en is een essentiële deelnemer voor succes.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Is de Joint Application Development methode nog steeds relevant voor bedrijven? Heb je de JAD-methode al eens gebruikt in jouw organisatie? Zo ja, vertel ons over je ervaringen. Denk je dat het een efficiënt gebruik van de tijd van mensen is?
Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Becker, S. A., Carmel, E., & Hevner, A. R. (1993, January). Integrating joint application development (JAD) into cleanroom development with ICASE. In [1993] Proceedings of the Twenty-sixth Hawaii International Conference on System Sciences (Vol. 3, pp. 13-21). IEEE.
 2. Carmel, E., George, J. F., & Nunamaker, J. F. (1992, December). Supporting joint application development (JAD) with electronic meeting systems: a field study. In ICIS (pp. 223-232).
 3. Davidson, E. J. (1999). Joint application design (JAD) in practice. Journal of Systems and Software, 45(3), 215-223.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). Joint application development (JAD). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/joint-application-development/

Gepubliceerd op: 02/07/2021 | Laatste update: 06/10/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/joint-application-development/”>Toolshero: Joint application development (JAD)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie