ASL BiSL Foundation

ASL BiSL Foundation - toolshero

De ASL BiSL Foundation, voorheen ASL Foundation, is een trainingscentrum en beheerder van de ASL- (Application Service Library) en BiSL- (Business Information Services Library) procesraamwerken. In dit artikel wordt de ASL BiSL Foundation praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige internettool.

Wat is de ASL BiSL Foundation?

De ASL BiSL Foundation, voorheen ASL Foundation, is een trainingscentrum en beheerder van de ASL- (Application Service Library) en BiSL- (Business Information Services Library) procesraamwerken. De raamwerken zijn beide in Nederland ontwikkeld. De Application Service Library (ASL) werd in 2002 gelanceerd in het publieke domein als een raamwerk voor applicatiebeheer.

De ASL BiSL foundation promoot het raamwerk bij iedereen die baat hebben bij het delen van best practices als het gaat om kennis in applicatiebeheer. Het ASL raamwerk werd vrij snel opgenomen en werd vooral in Nederland door een groot aantal organisaties geïmplementeerd.

Gratis e-book bij Toolshero

Business Information Services Library (BiSL) is sinds 2005 een standaard voor het publieke domein. Dit raamwerk is een standaard voor processen binnen bedrijfsinformatiemanagement, met name voor de strategie, management en operations. BiSL richt zich op functioneel beheer, waar ASL zich richt op technisch beheer. BiSL lijkt in de oorsprong sterk op het ITIL- en ASL-raamwerk, maar het grote verschil is dat deze laatsten zich richten op het aanbod van informatie, en BiSL richt zich op de vraagzijde van informatie.

Beide raamwerken van de ASL BiSL Foundation stimuleren standaardisatie en professionalisme binnen applicatiemanagement en maken een efficiënte en kosteneffectieve manier van werken. De belangrijkste voordelen van de raamwerken is dat het een gemeenschappelijk referentiekamer en terminologie biedt voor iedereen die met applicatiemanagement bezig is.

Applicatiebeheer ASL (Application Services Library)

Binnen het ASL van de ASL BiSL Foundation zijn er vijf beheerprocessen. De beheerprocessen zijn van groot belang omdat zij het gebruik van applicaties ondersteunen met zo min mogelijk middelen en zou weinig mogelijk onderbrekingen. Al deze beheerprocessen komen ook voor in andere raamwerken, zoals het ITIL raamwerk, maar kunnen afwijken omdat ze vanuit applicatiebeheer geschreven zijn. De volgende beheerprocessen worden onderscheiden:

ASL Applicatiebeheer - toolshero

Incidentbeheer

Binnen applicatiemanagement kunnen problemen ontstaan of storingen, vragen en wensen. Incidentbeheer is een beheerproces van ASL dat zorgt voor de afhandeling van vragen, vereisten, onderbrekingen en andere problemen. Dit is inclusief de communicatie naar en van de functionele besturing. Het omvat ook een belangrijk deel van een servicedesk. Indien mogelijk wordt het probleem hier opgelost, zo niet, dan wordt het doorgestuurd naar kwaliteitsmanagement.

Configuratiebeheer

Configuratiebeheer houdt zich bezig met het configureren van items binnen het IT-servicedomein. Ook wordt nauwkeurige informatie en documentatie bijgehouden ter ondersteuning van de andere service management processen. Deze informatie en documentatie moet in de CMDB database (Configuratie Management DataBase) worden opgeslagen om vervolgens later nog wijzigingen te kunnen identificeren die tijdens de operationele tijd zijn aangebracht.

Beschikbaarheidsbeheer

Belangrijk is dat de gekozen applicatie de gewenste en vooraf afgesproken functionaliteiten kan bieden op de juiste momenten. Beschikbaarheidsbeheer houdt zich bezig met het meten en rapporteren van de niveaus van beschikbaarheid, de analyses op eventuele tekortkomingen in de het beheer of applicatie, het initiëren van verbetering en innovaties en het betrokken zijn bij de implementatie van wijzigingen. Al deze processen en activiteiten worden vastgelegd in het beschikbaarheidsplan.

Capaciteitsbeheer

Volgens de ALS BiSL Foundation houdt capaciteitsbeheer zich bezig met de IT-infrastructuur. Onder de IT-infrastructuur wordt hier genoemd: geheugenruimte, CPU vermogen, diskruimte, etc. Het is de bedoeling dat de infrastructuur op de juiste momenten en tegen de juiste prijs wordt geleverd, in het juiste volume.

Dit beheersproces zorgt ervoor dat de IT op de meest efficiënte manier mogelijk wordt gebruikt. Capaciteitsbeheer verricht verschillende metingen, analyseert de metingen en stelt hier vervolgens rapporten over op om zo nodig maatregelen te nemen.

Continuïteitsbeheer

Continuïteitsbeheer houdt zich bezig met het opstellen van plannen om ervoor te zorgen dat de IT-services en applicaties hersteld kunnen worden en operatief kunnen blijven in geval van een ernstig incident. Er zijn veel soorten bedreigingen voor de applicaties. Het gaat hierom over virussen, fraude, brand, overstromingen of hackers. Ook houdt Continuïteitsbeheer zich bezig met het opstellen van gestructureerde plannen in het geval bijvoorbeeld een belangrijke leverancier wegvalt.

ASL van de ASL BiSL Foundation is van toepassing op IT-medewerkers die werkzaam zijn in het beheren van applicaties. Hieronder kunnen de volgende rollen vallen:

 • Applicatiemanager
 • Software engineer
 • Kwaliteitsmanager
 • Service manager
 • Applicatiebeheerder
 • Applicatie-architect

Functioneel beheer BiSL (Business Information Services Library) van de ASL BiSL Foundation

Het functioneel beheer houdt zich bezig met het managen van de informatievoorzieningen van een organisatie. Een bedrijf kan mogelijk verschillende bedrijfsapplicaties gebruiken, die zo nu en dan moeten worden aangepast aan de veranderende eisen. Het beschrijven van deze wijzigingen, een handleiding, valt onder functioneel beheer van bedrijfsapplicaties. Het functioneel beheer heeft BiSL als standaard, beheerd door de ASL BiSL Foundation.

BiSL is in tegenstelling tot ASL gericht op mensen aan de vraagkant van de IT binnen een organisatie. Deze mensen hebben vaak een operationele functie, beheersfunctie of strategische rol met betrekking tot de Informatie Technologie diensten. De volgende functies werken relatief vaak met BiSL:

 • Informatiemanager
 • Functioneel beheerder
 • Informatiearchitect
 • Business analist
 • Informatieanalist

Het BiSL-raamwerk van de ASL BiSL Foundation bestaat uit verschillende processen die ingedeeld zijn in groepen. De processen in deze clusters zijn nauw verbonden aan elkaar en zijn in veel aspecten ook vergelijkbaar met de aard van management, het incorporeren van de benodigde kennis en de ervaring van de medewerkers van een business information management organisatie.

BiSL heeft procesclusters binnen de strategische, sturende en operationele levels.

Strategisch niveau

Op het strategisch niveau van BiSL zijn er drie procesclusters aanwezig. De eerste hiervan is het informatie strategie cluster. Dit cluster dealt met het design van de informatie voor de lange termijn. Het herkent wat er precies nodig is om dit te behalen en kan scenario’s schetsen om het doel te behalen. Dit cluster wordt ook wel information policy genoemd bij de ASL BiSL Foundation.

Het andere cluster op dit niveau is het I-organisatie strategie cluster. Dit cluster verwijst naar de organisatie en de strategie die ze er op nahoudt in termen van hoe de organisatie eruit zou moeten zien op dit gebied en welke functies en verantwoordelijkheden de verschillende afdelingen hebben. Dit cluster houdt zich bezig met de leveranciers, de relaties met de gebruikers, het installeren en managen van de complete business information management processen binnen een organisatie.

Het derde cluster, informatie coördinatie, houdt zich bezig met het coördineren en communiceren van verschillende regelementen.

Management niveau

Het management proces cluster van BiSL zorgt ervoor dat de benodigdheden altijd beschikbaar zijn voor de datavoorzieningen. Ook zorgt dit cluster ervoor dat de informatie op de juiste manier wordt gemanaged en dat de informatie overeenkomt met wat de organisatie nodig heeft. Onder management niveau valt ook: managementmiddelen zoals tijd, capaciteit, kosten, voordelen, benodigdheden, wensen, contracten etc.

Uitvoerend niveau

Op het uitvoerend niveau van BiSL zijn er volgens de ASL BiSL Foundation drie procesclusters te vinden. De eerste hiervan is het management cluster. De essentie van deze cluster is om er voor te zorgen dat de bestaande informatie een optimale steun kan zijn voor de bedrijfsprocessen en dat deze adequaat gebruikt worden. In dit cluster worden de gebruikers geholpen in het optimaal benutten en gebruiken van de informatie.

Het tweede cluster is het functionaliteiten cluster. Dit cluster analyseert en verwerkt veranderingen in de informatie.

De derde cluster is de verbindende cluster. Deze cluster zorgt ervoor dat de juiste veranderingen aan informatie worden uitgevoerd in de praktijk zodat ze gebruikt kunnen worden door de gebruikers. Om deze reden functioneert dit cluster als een synchronisatie, een afstemming, tussen het management clusters en het functionaliteiten cluster.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de ASL BiSL Foundation? Ben jij bezig met applicatiebeheer binnen jouw organisatie? Wat zijn volgens jou de voordelen van de ASL BiSL procesraamwerken? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Van der Pols, R. (1970). ASL® 2-A Framework for Application Management. Van Haren.
 2. Meijer, M., Smalley, M., Taylor, S., & Dunwoodie, C. (2011). ITIL® V3 and BiSL: Sound guidance for business IT alignment from a business perspective. BM Practice.
 3. Meijer, M., Zwaal, M., & Koppens, S. (2005). ASL and ITIL, powerful together. IT Service Management Best Practices Part, 2.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). ASL BiSL Foundation. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/asl-bisl-foundation/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/asl-bisl-foundation/”>Toolshero: ASL BiSL Foundation</a>

Published on: 01/04/2019 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie