Woedebeheersing (Anger Management)

Woedebeheersing (Anger Management) - toolshero

Woedebeheersing: in dit artikel wordt Woedebeheersing, ook bekend als Anger Management praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige stress management tool.

Wat is Woedebeheersing / Anger Management?

Wanneer mensen stress ervaren, dan gaat dat heel vaak gepaard met allerlei emoties waaronder woede. Het Amerikaanse psychologen koppel Redford en Virginia Williams geven in hun bestseller ‘Anger Kills’ aan dat er 17 strategieën zijn om agressie en boosheid onder controle te krijgen (Woedebeheersing / Anger Management), die zij uiteindelijk reduceerden tot 12 strategieën.

Zij omschrijven woede als een normale en veel voorkomende emotie die mensen ervaren. Woede kan echter een destructieve uitwerking hebben. Hoe vaker het voorkomt, hoe schadelijker het kan zijn. Zo kan het ervoor zorgen dat mensen iemand gaan vermijden die vaak in woede ontsteekt en voor degene die zijn woede niet kan beheersen kan het de gezondheid schaden.

Gratis e-book bij Toolshero

Omgaan met woedeaanvallen

Woede en boosheid gaan vaak gepaard met agressie; iemand komt volledig op voor zichzelf zonder respect naar de mensen in zijn omgeving. Dat kan zich uiten door met stemverheffing te spreken, te schreeuwen, te vloeken en te tieren en door fysiek geweld of ander machtsvertoon.

Daarom is het goed om met woedebeheersing aan de slag te gaan en woedeaanvallen óf te voorkomen óf op momenten van uitbarsting te temperen.

Op zich is het niet schadelijk om boos of kwaad te worden, maar in extreme gevallen kan het ervoor zorgen dat mensen hier op de lange termijn last van hebben. Woedebeheersing is lang niet altijd gemakkelijk, maar is wel degelijk te leren. Zonder beheersing van de woede kan dat tot hevige conflicten leiden in intermenselijk contact. Zowel privé als in de werksfeer levert dat problemen op.

Ook opgekropte woede heeft negatieve gevolgen. Plots kan dit in alle hevigheid tevoorschijn komen. Vergelijk het met een vulkaan die op uitbarsten staat. Het koppel Williams biedt de volgende strategieën die kunnen helpen bij woedebeheersing:

Woedebeheersing (Anger Management) - toolshero

Strategie 1. Probleem erkennen

Door allereerst het woedebeheersing probleem te erkennen, geeft iemand zichzelf de ruimte om er iets concreets mee te doen. Dit biedt een startpunt om te veranderen.

Bij een grote problematiek waarbij de woede vaak voorkomt in hoge frequentie, kan het helpen om een therapeut te bezoeken. Een psycholoog of coach kan helpen om beter inzicht te krijgen in de oorzaak van de boosheid en het daarmee gepaarde gedrag. Therapie voor woedebeheersing is nuttig om woede te leren aanvaarden en er beter mee om te leren gaan.

Strategie 2. logboek

Door bij te houden wanneer woede de kop opsteekt, wat de oorzaak is, bij welke mensen, situaties of gedrag dit getriggerd wordt, is het duidelijk dat hier sprake is van een repeterend karakter. Is dit inzicht verkregen, dan kan iemand heel bewust keuzes maken en bepaalde situaties gaan vermijden.

Strategie 3. netwerk

Door ondersteuning te zoeken vanuit het netwerk met de belangrijkste mensen in de omgeving, wordt iemand gemotiveerd om niet meer terug te vallen in een oud patroon. Het moet wel vanuit een veilige omgeving gebeuren, waarbij men zich vrij voelt om iemand erop te wijzen dat hij boos reageert en zichzelf mag temperen.

Door te investeren qua tijd en aandacht in familie, vrienden of collega’s zal het wederzijds vertrouwen toenemen en helpt het bij het verlichten van stressmomenten door met elkaar in gesprek te gaan. Dat kan uiteindelijk helpen om de woede te beheersen.

Strategie 4. woedecyclus onderbreken

Dit is één van de belangrijkste strategieën van woedebeheersing, maar tevens één van de moeilijkste. Op het moment dat woede de kop op steekt, is het goed om ‘tot 10’ te tellen. In praktijk komt het erop neer dat het al helpt door diep adem te halen, te realiseren wat er gebeurt en de rust te pakken door niet meteen te ontvlammen in een woedende reactie.

Door in gedachten ‘stop’ te roepen kan dit proces al in werking worden gezet. Het opzoeken van een rustige plek of van de locatie weg te lopen waar de woede omhoog komt, helpt ook in de onderbreking. Daarnaast helpt het om de negatieve gedachte om te zetten in een positieve gedachte. Door de cyclus op één van deze manieren te onderbreken voorkomt iemand dat hij dingen zegt die anderen kwetsen en waar je later spijt van heeft.

Strategie 5. empathisch reageren

Door zich in te leven in de ander levert empathie een ander perspectief op en zorgt ervoor dat iemand buiten zichzelf treeft en de situatie vanuit een ander perspectief aanschouwt.

Daardoor is iemand in staat om objectief naar de situatie te kijken en in te zien dat zijn eigen woede ontstaat vanuit hemzelf. Elk mens maakt fouten en door de fouten onder ogen te komen, kan men zichzelf verbeteren.

Strategie 6. humor

Door met humor naar de situatie te kijken waarin de woede ontstond, leert men om over zichzelf te lachen en de situatie niet al te serieus te nemen. Humor kan de spanning loslaten en relativeert. Het brengt een verlichting tussen beide partijen. Mocht humor doorschieten naar cynisme of sarcasme dan is de uitwerking allesbehalve positief. Dit moet daarom vermeden worden, omdat het de gevoelens van anderen kan kwetsen.

Strategie 7. neem rust

Door echt tot rust te komen, zorgt voor positieve gevolgen voor zowel hoofd als lichaam op. Rust kan bijvoorbeeld tot stand komen door regelmatige lichaamsbeweging, ontspanningsoefeningen en voldoende slaap. Ook een gezond eetpatroon, veel drinken en weinig alcohol leiden tot een rustiger leefpatroon. Wanneer iemand woede voelt opkomen helpt lichamelijke inspanning om tot bedaren te komen.

Dat kan door middel van een lange wandeling of een andere fysieke activiteit zoals sporten. Het geeft als het ware een ‘time out’-moment, waarna iemand ervaart dat de rust hem tot bedaren heeft gebracht.

Strategie 8. vertrouwen

Door meer te vertrouwen in het beste van de medemens, kan woede worden terug gedrongen. Mensen die snel kwaad worden, hebben vaak de inbeelding dat anderen dingen expres doen om hen te irriteren of te frustreren. Door vrienden en collega’s te vertrouwen neemt het wantrouwen af.

Als iets misgaat, hoeft dat absoluut niet expres te gebeuren of met kwaadaardige bedoelingen. Vertrouwen is echter wederzijds. Het is daarom verstandig om met anderen goed en duidelijk te communiceren, zodat de omgeving ook weet wat ze van de ander kunnen verwachten. Goed voorbeeld doet volgen.

Strategie 9. effectief luisteren

Door goed naar anderen te luisteren, zal er minder miscommunicatie ontstaan. Elkaar verkeerd begrijpen is vaak een belangrijke oorzaak die bijdraagt aan frustrerende situaties. Door de actieve luistervaardigheid zoals empathisch luisteren, te verbeteren, hoort men wat er gezegd wordt. Dat betekent niet spreken als de ander iets vertelt, kort herhalen wat er gezegd is en daarop doorvragen en niet meteen over een eigen onderwerp gaan spreken.

Strategie 10. wees assertief

Door assertief te zijn is iemand in staat om voor zichzelf op te komen, maar altijd met respect naar de ander. Juist mensen die snel boos worden schieten door naar agressiviteit en hebben weinig respect naar de ander. Bij agressie concentreert iemand zich op winnen.

Het is belangrijk om juist oog te hebben voor de gevoelens, rechten en noden van anderen en de focus op balans te hebben. Ook mag iemand aangeven dat hij ergens kwaad over is. Door dit op een vredelievende manier te vertellen, wordt het gevoel van de ander niet geschaad en kan er op een positieve manier naar een oplossing worden gekeken.

Strategie 11. geniet

Door te genieten is iemand in staat om te leven alsof het zijn laatste dag is. Iemand komt dan tot besef dat woede een emotie is, die zonde van de tijd en energie is. Iemand zal dan meer op zoek gaan naar de dingen waar hij gelukkig van wordt, waardoor de woede naar de achtergrond zakt.

Strategie 12. vergeef en vergeet

Door te vergeven en te vergeten, zal boosheid afzwakken. Mensen hebben de neiging om uit wrok te handelen. Boze gevoelens uit het verleden steken de kop op en zorgen ervoor dat iemand weer terugkeert in de negatieve emotie. Het mantra ‘geen wrok, geen pijn’ kan functioneel zijn en verlicht het woedegevoel. Vergeving is een krachtig hulpmiddel en buigt negativiteit om in positiviteit.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Was je al bekend met Woedebeheersing / Anger management? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Hoe ga jij met woedebeheersing om en welke tips wil je delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Barnes, V. A., Johnson, M. H., Williams, R. B., & Williams, V. P. (2012). Impact of Williams LifeSkills® training on anger, anxiety, and ambulatory blood pressure in adolescents. Translational behavioral medicine, 2(4), 401-410.
  2. Williams, R. (2012). Anger kills: seventeen strategies for controlling hostility that can harm your health. Crown.
  3. Williams, R. (2010). Lifeskills: 8 Simple ways to build stronger relationships, communicate more clearly, and imp rove your health. Harmony.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Woedebeheersing (Anger Management). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/woedebeheersing/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/woedebeheersing/>toolshero: Woedebeheersing (Anger Management)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie