Organisatie gedragsmodificatie

Organisatie gedragsmodificatie - toolshero

Organisatie gedragsmodificatie: in dit artikel wordt het concept van organisatie gedragsmodificatie praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over hoe het gedrag van mensen in het bedrijfsleven veranderd kan worden.

Wat is organisatie gedragsmodificatie?

Organisatie gedragsmodificatie, ook bekent als Organisational Behaviour Modification of O.B. Mod. is een techniek voor personeelsbeheer die gericht is op het verbeteren van werkgerelateerd gedrag dat waarneembaar en meetbaar is.

Voorbeelden hiervan zijn verzuim of traagheid, maar ook kwaliteit of kwantiteit van werk. De theorie achter organisatie gedrag aanpassen pleit voor interventie om wenselijk prestatiegedrag aan te moedigen en ongewenst gedrag te ontmoedigen.

Gratis e-book bij Toolshero

Luthans en Kreitner hebben deze techniek ontwikkeld. Organisatie gedragsmodificatie kan ook worden gebruikt om de werknemers te motiveren en om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren.

Om goed te kunnen begrijpen waar de organisatie gedrag aanpassen theorie over gaat zullen er eerst een aantal gerelateerde definities worden beschreven. Deze definities zijn: houding, het gedrag en organisatiegedrag.

Houding

Een houding is een manier van denken of voelen over iets, een bepaalde gemoedstoestand op dat moment.

Gedrag

Gedrag wordt gedefinieerd als de manier waarop iemand naar zichzelf en anderen om hen heen handelt.

Organisatiegedrag

Een manier om gedrag en attitudes te veranderen door technologie en nieuw ontdekte kennis te gebruiken om werknemers te beïnvloeden om op verschillende manieren te handelen.

Fred Luthans en R. Kreitner ontwikkelden en gebruikten de organisatie gedragsmodificatie voor een gedragsmatige benadering van het beheer van menselijke hulpbronnen voor prestatieverbetering.

De stappen die zij hebben gegeven bij het toepassen van de organisatie gedragsmodificatie zijn samengevat in de volgende figuur:

Orgnnisatie gedragsmodificatie proces - toolshero
Organisatiegedrag modificatie in vijf stappen:

 1. Identificeer ongewenst gedrag. Gebruik de volgende vragen als richtlijnen.
  – Kan het gedrag worden teruggebracht tot waarneembare gedragsgebeurtenissen?
  – Kan men tellen hoe vaak elk gedrag voorkomt?
  – Wat moet de persoon doen voordat een gedrag wordt vastgelegd?
  – Is er een belangrijk prestatiegerelateerd gedrag betrokken?
 2. Meting. Meet de huidige frequentie van dat gedrag om een basislijn te bieden waartegen verbetering kan worden gemeten.
 3. Analyseer. Bepaal de triggers of antecedenten voor dat gedrag en stel ook de consequenties vast – positief, neutraal of negatief – die voortvloeien uit dat gedrag
  – Analyse van versterking geschiedenis
  – Zelfrapportage maatregelen gebruiken
  – Het nemen van systematische vallen en opstaan om versterkers te identificeren.
 4. Interventie. Ontwikkel en interventiestrategie om gewenst gedrag te versterken en disfunctioneringsgedrag te verzwakken door de gebruiker van positieve bekrachtiging en corrigerende feedback, waarbij wordt opgemerkt dat straf in sommige gevallen nodig kan zijn, bijvoorbeeld om onveilig gedrag te remmen.
  – Ontwikkel een interventiestrategie rekening houdend met omgevingsvariabelen zoals structuren, processen, technologieën, groepen en taken.
  – Pas de juiste strategie toe met behulp van geschikte soorten onvoorziene gebeurtenissen.
  – Maatregel om de frequentie van gedrag na interventie vast te stellen.
  – Handhaaf gewenst gedrag door het gebruik van geschikte versterkingsschema’s.
 5. Evaluatie. Evaluatie is nodig om te weten of de activiteiten effectief zijn

Waarom Organisatie gedragsmodificatie?

Organisatie gedragsmodificatie is wordt al met succes toegepast in verschillende organisaties. Dit betreft zowel service als productie, om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren en het gedrag van het personeel in organisaties te begrijpen. Daarnaast is het een belangrijke techniek voor human resource management.

De belangrijkste punten van organisatie gedragsmodificatie zijn als volgt:

1. Gedrag kan worden getest

Organisatie gedragsmodificatie concentreert zich op het externe gedrag van een persoon en dit stelt een manager in staat om uiterlijke manifestaties van gedrag realistisch te observeren en te behandelen. Omdat het om waargenomen gedrag gaat, kan het worden getest.

2. Ontwikkeling van medewerkers

Organisatie gedragsmodificatie presenteert een set hulpmiddelen waarmee mensen nieuw gedrag en vaardigheden kunnen leren en daarmee ongewenst gedrag kunnen vervangen. Positieve versterking kan worden gebruikt om wenselijk gedrag van de werknemers aan te moedigen. De theorie van sociaal leren kan van groot nut zijn bij de effectieve implementatie van elk trainingsprogramma voor de werknemers. Organisatie gedragsmodificatie is dus een geweldige techniek om de werknemers te ontwikkelen.

3. Controle en regulering van het gedrag van de werknemers

Organisatie gedragsmodificatie biedt de managers verschillende hulpmiddelen voor het effectief beheersen en beïnvloeden van het gedrag van werknemers in de organisatie. Het meeste gedrag in de organisatie wordt geleerd, beheerst en veranderd door de gevolgen. De managers kunnen operante conditionering gebruiken om het gedrag van ondergeschikten te beheersen en te reguleren door het beloningssysteem te manipuleren.

De gedragseffecten die lonend zijn, vergroten de waarschijnlijkheid van gewenst gedrag, terwijl aversieve gevolgen de waarschijnlijkheid van gewenste reactie verminderen.

4. Eenvoudig te begrijpen en te gebruiken

Het begrip van Organisatie gedragsmodificatie technieken is relatief eenvoudig. Managers kunnen deze zonder veel problemen gebruiken. Organisatie gedragsmodificatie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen van verschillende organisaties. Het wordt op grote schaal toegepast in grote organisaties op het gebied van human resource management, managementontwikkeling, motivatie, introductie van verandering en organisatieontwikkeling.

Aan de slag met organisatie gedragsmodificatie

Organisatie gedragsmodificatie is een hulpmiddel en daarom moeten managers bepaalde stappen doorlopen om het in de praktijk toe te passen. Deze stappen worden weergegeven in figuur:

Organisatie gedragsmodificatie stappen - toolshero

Het toepassen van organisatie gedragsmodificatie begint met identificatie van kritisch gedrag dat relevant is voor de prestaties van de organisatie. Deze gedragingen worden gemeten. Daarbij is het belangrijk dat als er geen verschil is tussen wenselijk gedrag en gemeten gedrag, er geen verdere actie nodig is. Als er echter verschil is, zijn verdere stappen van organisatie gedragsmodificatie vereist.

Deze stappen is de functionele analyse van gedrag, met behulp van interventiestrategieën voor gedragsmedicatie en ten slotte evalueren of het gedrag is aangepast in het licht van gewenst gedrag na het gebruik van interventiestrategieën. Er worden dus vijf stappen doorlopen in het wijzigen van het ongewenste gedrag. Onderstaand worden deze stappen verder toegelicht.

1. Identificatie van kritisch gedrag

Om organisatie gedragsmodificatie toe te passen, is het van belang dat negatief gedrag wordt geïdentificeerd. Deze hebben namelijk een significante invloed op de prestaties van de werknemers. Medewerkers kunnen betrokken zijn bij verschillende gedragingen in de organisatie.

Sommige gedragingen zijn daarvan kritisch, zoals ziekteverzuim of aanwezigheid, traagheid of snelheid, klachten of constructieve kritiek en het wel of niet doen van een bepaalde taak of procedure. Er zijn ook gedragingen die niet kritisch zijn, zoals slechte houdingen of gek doen. Kritisch gedrag kan worden geïdentificeerd door in discussie te gaan met de specifieke werknemer en zijn directe leidinggevende. Een systematische gedragsaudit is ook mogelijk om dergelijk gedrag te identificeren.

2. Meting van gedrag

Nadat een negatief gedrag is geïdentificeerd, worden deze gemeten in termen van de snelheid waarmee ze zich voordoen. Als het aantal gevallen zich binnen de aanvaardbare limiet bevindt (bijvoorbeeld het ziekteverzuim met één procent), hoeft er geen actie te worden ondernomen. Indien het er meer zijn, moet het worden gewijzigd. Gedrag kan worden gemeten door te observeren en te tellen of door uit records te halen.

3. Functionele analyse van gedrag

Functionele analyse omvat een gedetailleerd onderzoek van het huidige gedrag van de werknemers om te bepalen welke gevolgen elk van het gedrag veroorzaakt. Maar ook welke omstandigheden ertoe leiden. Het bepaalt een van de belangrijkste praktische problemen bij het gebruik van een organisatie gedragsmodificatie aanpak om kritisch prestatiegedrag te veranderen.

Echter onthult de functionele analyse vaak alleen dat de voorwaardelijke gevolgen worden geïdentificeerd. Verder onthult functionele analyse ook dat er veel concurrerende onvoorziene gebeurtenissen zijn voor elk organisatiegedrag, daarom moet de analyse niet worden misleid door de voorwaardelijke gevolgen die op het eerste gezicht het kritieke gedrag lijken te beïnvloeden.

4. Interventie

Identificatie van bepaald gedrag en de factoren die dergelijk gedrag veroorzaken, zullen de ontwikkeling van een geschikte interventiestrategie bepalen. Interventie is de actie die wordt ondernomen om ongewenst kritisch gedrag te veranderen. Het hoofddoel is om wenselijk prestatiegedrag te versterken en te versnellen en ongewenst gedrag te verzwakken.

Er zijn verschillende interventiestrategieën die kunnen worden gebruikt, maar de belangrijkste zijn gebaseerd op de principes van versterking. De geselecteerde strategieën moeten geschikt zijn voor de situatie en het gewenste resultaat opleveren.

5. Systematische evaluatie

De laatste stap in organisatie gedragsmodificatie is de systematische evaluatie of de interventiestrategieën effectief zijn of niet. Gezien het basisdoel van organisatie gedragsmodificatie is om verandering in ongewenst gedrag te brengen om de prestaties te verbeteren.

Veranderd gedrag kan worden vergeleken met basisgedrag en afwijkingen kunnen worden opgemerkt. Als er positieve verandering is, suggereert dit dat de strategieën succesvol zijn. Als de verandering echter niet belangrijk is, kan dit ertoe leiden dat meer geschikte strategieën vereist zijn.

Voor de implementatie van organisatie gedragsmodificatie zijn de volgende zaken belangrijk. Je moet een keuze maken voor een gepaste beloning of straf, moedig het gedrag aan dat je echt wilt zien, geef daarbij voldoende feedback, de beloningen moeten evenredig zijn met de goede actie, plan ook regelmatig beloningen in en maak deze zichtbaar voor de ontvanger en anderen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over organisatie gedragsmodificatie of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat deze gedragspsychologische concept effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Brooks, I. (2018).Organisational Behaviour: Individuals, Groups and Organisation. Pearson.
 2. Sinding, K. & Waldstrom, C. (2014).Organisational Behaviour, 5th edition. Mcgraw-Hill Education.
 3. Luthans, F. (1984, 1975). Organizational Behavior Modification and Beyond: An Operant and Social Learning Approach. (Management Applications Series). Scott Foresman & Co

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2020). Organisatie gedragsmodificatie. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/organisatie-gedragsmodificatie/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/organisatie-gedragsmodificatie/”>toolshero: Organisatie gedragsmodificatie</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie