ROAM model (Return on Assets Managed)

ROAM model: in dit artikel wordt het ROAM model, ook bekend als Return on Assets Managed, op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen ervan zul je de basis van deze krachtige financiële ratio begrijpen en kun je deze financiële meting berekenen.

Wat is ROAM?

ROAM (Return on Assets Managed) is een financiële prestatiemeting die kan worden gebruikt om de algehele gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Meer specifiek kan ROAM worden gebruikt om te beoordelen of er een redelijk inkomen is gegenereerd met de activa die het beheert. Daarom meet de berekening de productiviteit van de beheerde activa.

ROAM wordt bovendien uitgedrukt in een percentage. Het is anders dan Return on Assets (ROA), wat een andere meting is om de gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Het verschil tussen ROA en ROAM is dat ROA rekening houdt met de gemiddelde totale activa van een investering en ROAM met de activa die worden beheerd.

Gratis e-book bij Toolshero

ROAM kan nuttig zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen, maar als het correct wordt gebruikt, kan het ook helpen om risico’s te identificeren en beheren.

ROAM-componenten

ROAM (Return on Assets Managed) kan op twee manieren worden berekend. Bij beide worden verschillende inputs gebruikt, maar om te begrijpen hoe het ROAM-model werkt, is het ten eerste essentieel om alle componenten van beide berekeningen te begrijpen. De volgende inputs zijn nodig om beide ROAM-berekeningen uit te voeren:

Bedrijfsresultaat

Het is cruciaal om te begrijpen dat het bedrijfsresultaat niet hetzelfde is als het nettoresultaat. Het bedrijfsresultaat is het inkomen van het bedrijf na aftrek van de bedrijfskosten van het bedrijf. Het nettoresultaat is de winst van het bedrijf na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen, rentelasten en andere uitgaven.

Het bedrijfsresultaat wordt berekend door alleen de bedrijfskosten van de brutowinst af te trekken.

Om het bedrijfsresultaat te berekenen, moet eerst de totale omzet worden bepaald, die kan worden berekend door de omzet in eenheden te vermenigvuldigen met de verkoopprijs. Vanaf dit punt is de volgende stap het aftrekken van de kosten van het bedrijf voor verkochte goederen, waaronder vaste en variabele kosten. We hebben nu de brutowinst berekend.

Het bedrijfsresultaat kan vervolgens worden berekend door de bedrijfskosten van de brutowinst af te trekken. Bedrijfskosten zijn bijvoorbeeld lonen, advertenties, verzekeringen, afschrijvingen en kosten voor nutsvoorzieningen.

Formule voor bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat = Brutowinst – Bedrijfskosten

Activa

De activa van een bedrijf zijn alle economische middelen die eigendom zijn van een bedrijf en naar verwachting in de toekomst positieve kasstromen zullen genereren.

Deze activa kunnen direct in contanten worden omgezet. Het is ook mogelijk dat deze activa indirect in contanten worden omgezet. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer activa in de bedrijven worden gebruikt om andere activa te creëren, zoals te verkopen goederen. Activa zijn over het algemeen materieel, maar in sommige gevallen kunnen ze ook immaterieel zijn. Activa zijn immaterieel wanneer ze de vorm hebben van een waardevol recht, zoals een octrooirecht in het bezit van een bedrijf, maar ook bedragen die nog niet zijn geïnd bij klanten.

Omzet van activa

De omzet van activa laat zien hoe efficiënt het bedrijf zijn activa gebruikt om inkomsten te genereren. Het doel van bedrijven is om een zo hoog mogelijke omzetratio te realiseren, omdat het laat zien hoeveel inkomsten het bedrijf per hoeveelheid activa genereert.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de omzet van activa per bedrijf en bedrijfstak varieert. Servicebedrijven hebben bijvoorbeeld over het algemeen minder materiële activa dan productiebedrijven. Het zou in dit geval niet logisch zijn om de omzet van activa te berekenen en te vergelijken met deze twee soorten bedrijven.

De omzet van activa wordt berekend door de totale omzet te delen door de gemiddelde totale activa. Het is van essentieel belang dat de omzet van activa jaarlijks wordt berekend vanwege de gemiddelde totale activa. Gewoonlijk worden activa aan het begin van een boekjaar en aan het einde van een boekjaar berekend.

Om de omzet van activa te berekenen, is het berekenen van de totale omzet weer de eerste stap. De totale omzet moet vervolgens worden gedeeld door de gemiddelde totale activa, dat wil zeggen de activa aan het begin van het boekjaar en het einde van het boekjaar gedeeld door twee.

Formule omzet van activa

Omzet van activa = Totale omzet / Totale activa

Operationele winstmarge

De operationele winstmarge is een financiële ratio die de winst weergeeft als een percentage van de omzet. De meting wordt gebruikt om de effectiviteit van het bedrijf bij het boeken van winst te beoordelen. Operationele winst is een synoniem voor bedrijfsresultaat.

Daarom moet dit aantal, nadat de kosten van verkochte goederen en alle andere kosten zijn afgetrokken van de omzet, worden gedeeld door de omzet om de operationele winstmarge te berekenen.

ROAM formules

ROAM kan op twee manieren worden berekend. Het maakt niet uit welke methode je gebruikt, want beide zullen dezelfde uitkomst geven.

Methode 1

ROAM = Bedrijfsresultaat / beheerde activa

Methode 2

ROAM = omzet van activa x operationele winstmarge

ROAM voorbeeld

Bekijk het volgende voorbeeld en de aannames om de ROAM te berekenen. Bedrijf ABC is een jaar geleden opgericht en is begonnen met het ontwerpen en produceren van pennen. ABC ontwerpt en assembleert deze pennen met een make-to-stock-productiebenadering en verkoopt zijn producten rechtstreeks aan zijn consumenten.

ABC biedt personaliseerbare pennen zodat er exclusieve ontwerpen kunnen worden gegeven als cadeau. Dit is een aanvulling op hun USP, en maakt dus deel uit van hun Klantwaardepropositie. Onlangs heeft ABC de volgende financiële gegevens geregistreerd:

  • Omzet 36.000
  • Kosten van de verkochte goederen 3.000
  • Bedrijfskosten 12.000
  • beheerde activa 80.000

Wanneer ABC de ROAM berekent via methode 1 (bedrijfsresultaat / totale beheerde activa), zou de berekening als volgt zijn:

ROAM = bedrijfsresultaat/(beheerde activa) = (36.000-3.000-12.000)/(80.000) = (21.000)/(80.000) = 26%

ABC kan de ROAM ook berekenen via methode 2 (ROAM = omzet van activa x operationele winstmarge). De berekening is in dit geval als volgt:

ROAM = (36.000 totale omzet )/(80.000 totale activa) × (36.000-3000-12.000)/(36.000) = 26%

ROAM model voorbeeld / Return On Assets Managed voorbeeld - toolshero

Zoals in bovenstaande voorbeelden wordt aangetoond, maakt het niet uit welke formule je gebruikt om de ROAM te berekenen. Uiteindelijk laat het ROAM-percentage zien hoe efficiënt en effectief het bedrijf gebruikmaakt van de activa die worden beheerd.

Als ROAM één keer wordt toegepast, toont dit niet meteen de effectiviteit van het gebruik van activa. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld besluit in een nieuw gebouw te investeren, zal het ROAM-percentage aanzienlijk dalen.

Het kost tijd voordat de ratio weer toeneemt, en om deze reden is het belangrijk om te begrijpen wat de oorzaak is van het stijgen of dalen van de ratio. Je kunt ROAM daarom het best jaarlijks toepassen. Trends kunnen op deze manier worden geïdentificeerd en indien nodig kunnen verbeteringen worden aangebracht.

Als ROAM wordt gebruikt om de effectiviteit van de organisatie te vergelijken met andere organisaties, moeten deze organisaties vergelijkbaar zijn, omdat het type branche het ROAM-percentage beïnvloedt. Als het vergelijkingsbedrijf niet vergelijkbaar is of in een andere branche werkt, zouden de prestaties van de benchmarkingorganisatie geen zin hebben.

Wanneer bedrijven worden gebenchmarkt met andere organisaties, kun je het best meerdere financiële ratio’s gebruiken, zoals brutowinstpercentage, rendement op eigen vermogen en operationele kostenratio, liquiditeits- en bedrijfskapitaalratio, werkkapitaal en omloopsnelheid van de voorraad. Deze worden bovendien gebruikt om de winstgevendheid te meten, maar ook de mate waarin een bedrijf in staat is om zijn schulden te betalen.

Het belang van deze financiële meting

Het gebruik van het ROAM model (Return on Assets Managed) als hulpmiddel om de effectiviteit van een organisatie te bepalen, heeft een aantal grote voordelen. Omdat de berekening betrekking heeft op de winstgevendheid van het bedrijf, kan het aantonen of er iets in het bedrijf moet worden verbeterd.

Het is een belangrijke meting omdat het de omzet van activa integreert die de cash-to-cash-cyclus regelt, maar daarnaast ook rekening houdt met winst en winstmarge. Dit zijn cruciale inputs omdat ze helpen de algehele gezondheid van het bedrijf aan te tonen.

Activaproductiviteit heeft ook invloed op ROAM. Het betekent dat wanneer managers ROAM proberen te verbeteren, de kans groot is dat de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie toeneemt. Om deze reden is het gebruik van ROAM nuttig voor elk bedrijf, ongeacht de grootte.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben je bekend met het ROAM model? Pas jij de ROAM toe binnen jouw bedrijf? Ben je het eens met de praktische uitleg of heb je nieuwe aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Asmi, T. L. (2014). Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On Asset, Price To Book Value Sebagai Faktor Penentu Return Saham. Management Analysis Journal, 3(2).
  2. Fairfield, P. M., & Yohn, T. L. (2001). Using asset turnover and profit margin to forecast changes in profitability. Review of Accounting Studies, 6(4), 371-385.
  3. Keene, M. A., & Peterson, D. R. (2007). The importance of liquidity as a factor in asset pricing. Journal of Financial Research, 30(1), 91-109.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). ROAM model (Return on Assets Managed). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/roam-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/roam-model/”>toolshero: ROAM model (Return on Assets Managed)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Article by:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie