Netto Contante Waarde berekenen: de uitleg

Netto contante waarde NCW - ToolsHero

Netto Contante Waarde: in dit artikel wordt het concept van netto contante waarde ofwel NCW praktisch uitgelegd. Het beschrijft wat NCW is, hoe deze berekend kan worden aan de hand van de NCW formule en hoe dit eruitziet in een voorbeeld. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige financiële indicator.

Wat is de netto contante waarde (NCW)?

Met de Netto contante waarde, in het Engels bekend als de Net Present Value (NPV), kan de winstgevendheid van een organisatie gemakkelijk kan worden berekend. Het is een handig hulpmiddel voor de budgettering van het bedrijfskapitaal om zo te bepalen of een project of investering winstgevend zal zijn of juist verlies gaat opleveren.

Bij netto contante waarde gaat het om de som van alle verdisconteerde toekomstige kasstromen. Binnen een bepaalde periode wordt er naar het verschil gekeken van de contante waarde van de uitgaande kasstromen en de contante waarde van de instroom van alle kasmiddelen. Vaak betreft het een periode van één jaar, een half jaar of een kwartaal.

Gratis e-book bij Toolshero

De uitkomst vormt de basis voor de ‘Net Present Value Rule’; die schrijft voor dat er bij voorkeur investeringen worden gedaan als de NCW-waarden positief zijn. Bij een positieve netto contante waarde zullen de verwachte inkomsten immers hoger zijn dan de verwachte kosten.

Netto Contante Waarde = verschilbedrag

De netto contante waarde kan ook wel worden omschreven als het ‘verschilbedrag’ tussen de opgetelde contante instroom en de uitstroom van geld. Er wordt een vergelijking gemaakt met de huidige waarde van de investering en de toekomstige waarde die het gaat opleveren.

Daarnaast wordt er rekening gehouden met inflatie en het rendement van de investering. De netto contante waarde wordt vervolgens bepaald door zowel de kosten als de voordelen te berekenen voor elke periode van een investering.

Theoretisch zou het mooi zijn, wanneer organisaties investeringen doen en daarmee een positieve netto contante waarde nastreven. In praktijk gebeurt het echter vaak dat alleen die investeringen of projecten voorrang krijgen, waarvan op voorhand een hoog NCW is berekend.

Desalniettemin wordt de netto contante waarde als onderdeel van DCF-analyse (Discount Cash Flow) gebruikt, om de investering van een lange termijn project te beoordelen, zoals bij een overname of een fusie.

Netto Contante Waarde (NCW) formule - toolshero

Figuur 1 – Netto Contante Waarde (NCW) formule

Netto Contante Waarde en tijdswaarde

De toekomstige waarde van een project bepalen vergt vaardigheid en kennis. Er zijn bovendien verschillende manieren om deze waarde te berekenen en te meten. Ook heeft geld een bepaalde tijdswaarde die bij de berekening van netto contante waarde een rol speelt; vaak is deze geldwaarde in het heden hoger dan de waarde van hetzelfde geldbedrag in de toekomst. Dat heeft onder andere met inflatie te maken.

Daar waar 20 jaar geleden een maandsalaris 2.500 gulden was, wordt dit maandbedrag nu in euro’s uitgekeerd, terwijl de euro destijds ruim tweemaal zoveel waard was als de gulden. Dit verschil kan inzichtelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld het verwachte rendement van andere beleggingskeuzes te vergelijken met die van de beoogde investering.

Netto contante waarde voorbeeld

Stel dat een bekende koffieketen een goedlopende lunchroom op een druk bezet plein in een willekeurige stad wil overnemen. Het voordeel voor de koffieketen is ten eerste om zich op een A-locatie te vestigen en ten tweede biedt het de kans om met een ander assortiment een nieuwe branche aan te boren.

Voor de koffieketen is het van groot belang om eerst zicht op de mogelijke, toekomstige kasstromen van deze lunchroom te krijgen. Mocht er geen financieel rooskleurige toekomst in zitten, dan is de kans klein dat de overname tot een succes zal leiden. Vervolgens moet hier de investering die de koffieketen doet van bijvoorbeeld € 500.000,-, van af worden getrokken.

Wanneer de huidige eigenaar zijn lunchroom alleen wil verkopen voor meer dan € 500.000,- dan zal de koffieketen dit aanbod ongetwijfeld accepteren als het desalniettemin toch een positieve NCW leidt.

Het kan ook zo zijn, dat de lunchroom-eigenaar er uiteindelijk mee instemt om voor bijvoorbeeld € 400.000,- zijn zaak te verkopen. In dat geval vertegenwoordigt de investering van de koffieketen een winst van € 100.000,- (500.000 – 400.000), tijdens de berekende investeringsperiode. Dit wordt ook wel de intrinsieke waarde van de investering genoemd.

Omgekeerd kan het ook voorkomen, dat de lunchroom eigenaar absoluut niet van plan is om voor minder dan € 500.000,- zijn zaak te verkopen. In dat geval kan de koffieketen ervoor kiezen om van de koop af te zien omdat de overname anders een negatieve netto contante waarde oplevert. Dit is te risicovol en zal de totale waarde van de koffieketen verlagen.

Schattingen

Het beoordelen van de winstgevendheid van een investering is niet geheel betrouwbaar en berust lang niet altijd op feiten. NCW is nu eenmaal sterk afhankelijk van meerdere aannames en schattingen, waardoor er fouten gemaakt kunnen worden.

Onder andere bij de schatting van investeringskosten, de disconteringsvoet en het rendement speelt dit een rol. Daarnaast kunnen onvoorziene uitgaven aan de orde zijn tijdens een project, waardoor extra geld wordt uitgegeven.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Pas jij de netto contante waarde al toe om te berekenen of een project of investering winstgevend zal zijn? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan goed financieel management en het verantwoord investeren?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Beaves, R. G. (1988). Net present value and rate of return: implicit and explicit reinvestment assumptions. The Engineering Economist, 33(4), 275-302.
  2. De Reyck, B., Degraeve, Z., & Vandenborre, R. (2008). Project options valuation with net present value and decision tree analysis. European Journal of Operational Research, 184(1), 341-355.
  3. Elmaghraby, S. E., & Herroelen, W. S. (1990). The scheduling of activities to maximize the net present value of projects. European Journal of Operational Research, 49(1), 35-49.
  4. Ross, S. A. (1995). Uses, abuses, and alternatives to the net-present-value rule. Financial management, 24(3), 96-102.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Netto Contante Waarde (NCW). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/netto-contante-waarde-ncw/

Gepubliceerd op: 07/05/2018 | Laatste update: 09/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/netto-contante-waarde-ncw/”>Toolshero: Netto Contante Waarde (NCW)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 3.8 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie