Direct costing methode: uitleg en voorbeeld

Direct costing methode - toolshero

Direct costing methode: in dit artikel wordt het concept direct costing methode praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze methode en een algemene uitleg. Je vindt ook een voorbeeldberekening die de direct costing principes volgt, en de voordelen en nadelen van deze methode. Veel leesplezier.

Wat is de direct costing methode?

De direct costing methode is een kostprijsberekeningsmethode die wordt gebruikt in management accounting, waarbij alleen de directe kosten worden meegenomen bij het bepalen van de totale productiekosten. Deze methode richt zich op de variabele kosten die direct gerelateerd zijn aan de productie van een product of dienst.

Directe kosten zijn kosten die gemakkelijk kunnen worden toegewezen aan een specifiek product of dienst, zoals de kosten van grondstoffen, directe arbeid en directe uitgaven. De direct costing methode negeert vaste kosten zoals huur, afschrijvingen en administratieve kosten, omdat deze kosten niet direct gerelateerd zijn aan de productie van een product of dienst.

Gratis e-book bij Toolshero

Onder de direct costing methode wordt de kostprijs van een product of dienst bepaald door de directe materiaalkosten, directe arbeidskosten en directe uitgaven op te tellen. Deze methode is nuttig voor kortetermijnbesluitvorming en in situaties waarin het moeilijk is om vaste kosten toe te wijzen aan specifieke producten of diensten. een alternatief op deze methode is Absorption Costing.

Het is belangrijk op te merken dat de direct costing methode niet wordt erkend onder de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) en niet geschikt is voor financiële verslaglegging. In plaats daarvan wordt het voornamelijk gebruikt voor interne managementbesluitvorming.

direct costing methode: de formule

De formule voor DCM is alsvolgt:

Totale kosten = Directe materialen + Directe arbeid + Directe uitgaven

  • Directe materialen de kosten zijn van grondstoffen of componenten die worden gebruikt om het product of de dienst te produceren
  • Directe arbeid is de kosten van arbeid die nodig zijn om het product of de dienst te produceren
  • Directe uitgaven zijn de overige directe kosten die gepaard gaan met het produceren van het product of de dienst, zoals verzend- of verpakkingskosten

Situaties waarin DCM gebruikt kan worden

Prijsbepaling

Stel dat je een klein bedrijf runt dat handgemaakte sieraden produceert. Je moet de verkoopprijs bepalen van een armband die je produceert.

Door de direct costing methode te gebruiken, kun je de directe kosten van het produceren van de armband berekenen, inclusief de kosten van materialen, arbeid en andere directe kosten. Vervolgens kun je een opslag toevoegen aan de directe kosten om tot een verkoopprijs te komen die je kosten dekt en winst oplevert.

Speciale bestellingen

Stel je voor dat jouw klein bedrijf een speciale bestelling ontvangt voor een grote hoeveelheid van een specifiek product dat je normaal niet produceert.

Door de direct costing methode te gebruiken, kun je de directe kosten van het produceren van het product berekenen, zoals de kosten van materialen, arbeid en andere directe kosten. Vervolgens kun je de directe kosten vergelijken met de omzet gegenereerd door de speciale bestelling om te bepalen of deze winstgevend is.

Kosten-volume-winstanalyse

Als je een bedrijf runt dat aanzienlijke variabele kosten heeft, zoals een restaurant, kan de direct costing methode nuttig zijn bij het uitvoeren van kosten-volume-winstanalyse.

Deze analyse omvat het onderzoeken van hoe veranderingen in de verkoopvolume van invloed kunnen zijn op je kosten en winst.

Door de direct costing methode te gebruiken, kun je gemakkelijk je variabele kosten bepalen, wat je kan helpen begrijpen hoe veranderingen in de verkoopvolume van invloed zullen zijn op je winstgevendheid. Dit kan je helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over prijsstelling, promoties en andere bedrijfsbeslissingen.

Voorbeeld berekening vanuit de direct costing methode

Laten we zeggen dat een bedrijf widgets produceert en verkoopt. De directe kosten die gepaard gaan met de productie van elke widget zijn als volgt:

  • Directe materialen: €5
  • Directe arbeid: €3
  • Directe kosten: €2

Met behulp van de direct costing-methode zou de totale kosten van het produceren van één widget zijn:

Totale kosten = Directe materialen + Directe arbeid + Directe kosten Totale kosten = €5 + €3 + €2 Totale kosten = €10

In dit geval zou het bedrijf alleen de directe kosten van het produceren van elke widget overwegen en geen vaste kosten zoals huur, salarissen of advertentiekosten meerekenen.

Als het bedrijf elke widget verkoopt voor €15, dan zou de brutowinst per widget met behulp van de direct costing-methode zijn:

Brutowinst = Verkoopprijs – Totale kosten Brutowinst = €15 – €10 Brutowinst = €5

Daarom zou het bedrijf met behulp van de direct costing-methode een brutowinst van €5 verdienen voor elke verkochte widget.

Nadelen van de direct costing methode

Ondanks dat de direct costing methode een praktisch instrument is heeft het ook zijn kanttekeningen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er gekeken wordt naar de directe variabele kosten en niet naar de totale kosten inclusief overhead. Ook sluit deze manier meer aan voor de korte termijn dan voor langer termijn. Andere situaties waarin de direct costing methode niet gebruikt kan worden zijn:

Lange termijn prijzen

Bij het vaststellen van lange termijn prijzen voor een juiste berekening voor langere termijn is het van belang dat er wordt gekeken naar de totale kosten, dus constante kosten én overhead om zo te komen tot een goede prijsbepaling die toekomstbestendig is. De direct costing methode doet dit niet.

Capaciteit berekeningen

In relatie met het vorige punt is het van belang als men een grote productie-eenheid wil produceren, er een goed en evenwichtig beeld van de overhead aanwezig moet zijn.

De direct costing methode richt zich bijvoorbeeld alleen op de directe personeelskosten met als gevolg dat niet alle capaciteit wordt doorberekend naar de prijs per artikel of dienst.

Stap kosten en de direct costing methode

Direct costing methode houdt alleen rekening met directe kosten, bijvoorbeeld per productie-eenheid. Op het moment dat er grotere productievolumes plaatsvinden in relatie tot meerdere benodigde faciliteiten zoals nuts, ruimte en verzekeringen wordt dit niet afgevangen met de kosten verantwoordingen vanuit Direct Costing systemen.

Voorraadwaardering

De direct costing methode kan niet worden gebruikt voor voorraadwaardering, want dit is niet toegestaan door Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Voor de Nederlandse bedrijven is IFRS, de opvolger van GAAP of beter, van NL-GAAP. De reden hiervoor is dat, onder een direct costing systeem, alle kosten naast de directe kosten worden ten laste van de lopende periode.

Samenvatting direct costing methode

De Direct Costing Methode is een kostprijsberekeningsmethode die wordt gebruikt in de kostencalculatie om de kosten van de productie van goederen of diensten te bepalen. Deze methode houdt alleen rekening met de variabele productiekosten die bij de productie van goederen zijn betrokken, zoals directe materialen, directe arbeid en directe kosten.

Vaste kosten en administratieve kosten, die onder indirecte kosten vallen, worden uitgesloten. Deze methode is nuttig om de winstgevendheid van een specifiek product te bepalen en hoe het de algehele financiële gezondheid van een bedrijf zal beïnvloeden. Het is ook nuttig om te bepalen hoe de toename of afname van de productieniveaus of verkoopvolumes van invloed zal zijn op de productiekosten.

In tegenstelling tot de Absorption Costing methode, houdt de Direct Costing Methode rekening met alle kosten, inclusief vaste kosten en administratieve kosten, bij de productie van goederen. De Direct Costing Methode wordt vaak gebruikt in productafdelingen om de kosten van de productie van een specifiek product te bepalen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de direct costing methode? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed financieel management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Garrison, R., Noreen, E. & Brewer. P. (2012). Managerial Accounting. McGraw-Hill.
  2. Kaplan, R. & Bruns, W. (1987). Accounting and Management: A Field Study Perspective. Harvard Business School Press.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Direct costing methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/direct-costing-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 09/06/2012 | Laatste update: 09/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/direct-costing-methode/”>Toolshero: Direct costing methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 9

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie