Direct costing methode

Direct costing methode - toolshero

Direct costing methode: in dit artikel wordt het concept direct costing methode praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige financieel management tool.

Wat is de direct costing methode?

Om veelal tot een kostprijs te komen zijn er verschillende kostenberekeningen te maken, als het gaat om de verantwoording van productie gerelateerde kosten. De direct costing methode is naast Absorption Costing, één van de meest bekende technieken.

Daar waar Absorption Costing gaat over alle te verantwoorde kosten die een verband hebben met de productie van een goed of dienst, is de berekening van de direct costing methode alleen gericht op de directe variabele kosten.

De direct costing methode is vooral een praktisch instrument waarbij de kostenberekening wordt ingezet bij het nemen van beslissingen gericht op productie- en afzetplanning. Het gaat hier dan om de directe kosten (aan materialen en arbeid) die snel inzicht geven om te komen tot een kostenberekening dan wel kostenindicatie. Deze directe berekening kan van nut zijn voor het management als er beslissingen moeten genomen worden over kosten beheersing.

Voorbeelden hiervan zijn:

Aanschaf apparatuur

Aanschaf apparatuur door efficiënt te investeren kunnen direct kosten snel verlaagd worden.

Prijsbepaling van producten of diensten

Prijsbepaling van producten of diensten, eventueel bij het berekenen van break-even prijzen.

Winstgevendheid analyse

Verrekening klantaankopen minus direct kosten om zo te bepalen welke klanten het meest winstgevend zijn.

Budgettering

Budgettering is het opzetten van een budgetteringssysteem om zo de berekening te maken tussen de begrote variabele kosten en de daadwerkelijke behaalde verkoopvolumes.

Nadelen van de direct costing methode

Ondanks dat de direct costing methode een praktisch instrument is heeft het ook zijn kanttekeningen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er gekeken wordt naar de directe variabele kosten en niet naar de totale kosten inclusief overhead. Ook sluit deze manier meer aan voor de korte termijn dan voor langer termijn. Andere situaties om de direct costing methode niet te gebruiken zijn:

Lange termijn prijzen

Lange termijn prijzen voor een juiste berekening voor langere termijn is het van belang dat er wordt gekeken naar de totale kosten, dus constante kosten én overhead om zo te komen tot een goede prijsbepaling die toekomstbestendig is. De direct costing methode doet dit niet.

Capaciteit berekeningen

In relatie met het vorige punt is het van belang als men een grote productie-eenheid wil produceren, er een goed en evenwichtig beeld van de overhead aanwezig moet zijn. De direct costing methode richt zich bijvoorbeeld alleen op de directe personeelskosten met als gevolg dat niet alle capaciteit wordt doorberekend naar de prijs per artikel of dienst.

Stap kosten

Direct costing methode houdt alleen rekening met directe kosten, bijvoorbeeld per productie-eenheid. Op het moment dat er grotere productievolumes plaatsvinden in relatie tot meerdere benodigde faciliteiten zoals nuts, ruimte en verzekeringen wordt dit niet afgevangen met de kosten verantwoordingen vanuit Direct Costing systemen.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Voorraadwaardering

De direct costing methode kan niet worden gebruikt voor voorraadwaardering, want dit is niet toegestaan door Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Voor de Nederlandse bedrijven is IFRS, de opvolger van GAAP of beter, van NL-GAAP. De reden hiervoor is dat, onder een direct costing systeem, alle kosten naast de directe kosten worden ten laste van de lopende periode.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Rekenvoorbeeld van de direct costing methode

Organisatie X produceert en verkoopt alleen product Y. De volgende financiële informatie om product Y is bekend:

  • Verkoopprijs per stuk: 50 euro
  • Directe materiaalkosten per product: 8 euro
  • Directe arbeidskosten per product: 5 euro
  • Variabele productie overheadkosten per product: 3 euro

Detailinformatie voor de maanden maart en april

Maart April
Productie product Y 500 380
Aantal verkopen van product Y 300 500

Er was geen startvoorraad in de maand maart. De vaste productieoverheadkosten worden gebudgetteerd op 4.000 euro per maand en zijn opgenomen (absorbed) per productie. Een normale productie is 400 stuks per maand.

Andere kosten:

  • Vaste kosten voor verkoop: 4.000 euro per maand
  • Vaste kosten voor de administratie: 2.000 euro per maand
  • Variabele kosten voor verkoop (commissie): 5% van de verkoopopbrengsten

Stap 1: berekening volledige productiekosten per product, op basis van de direct costing methode

Omschrijving kosten
Directe materiaalkosten per product   8 euro
Directe arbeidskosten per product   5 euro
Variabele productie overheadkosten per product   3 euro
Volledige productiekosten per product 16 euro

Stap 2: berekening waarde voorraad en productie

Maand Startvoorraad Productie Verkopen Eindvoorraad Waardering
maart 0 stuks 500 stuks -/- 300 stuks 200 stuks 3.200 euro
april 200 stuks 380 stuks -/- 500 stuks 80 stuks 1.280 euro

Stap 3: Direct costing winstberekening

maart april
Omzet 15.000 euro 25.000 euro
Minder verkoopkosten
– Startvoorraad
– Productie
– EindvoorraadBrutowinst
0 euro
8.000 euro
3.200 euro
– 4.800 euro
10.200 euro 3.200 euro
6.080 euro
1.280 euro
– 8.000 euro
17.000 euro
Minder kosten
– Variabele kosten voor verkoop (commissie)
– Vaste administratiekosten
– Vaste verkoopkosten
750 euro
2.000 euro
4.000 euro
– 6.750 euro
1.250 euro
2.000 euro
4.000 euro
– 7.250 euro
Netto winst 3.450 euro 9.750 euro

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de direct costing methode? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed financieel management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Garrison, R., Noreen, E. & Brewer. P. (2012). Managerial Accounting. McGraw-Hill.
  2. Kaplan, R. & Bruns, W. (1987). Accounting and Management: A Field Study Perspective. Harvard Business School Press.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2012). Direct costing methode. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/direct-costing-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/direct-costing-methode/”>toolshero: Direct costing methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 9

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Geef een antwoord