Debt ratio analyse

Debt ratio analyse - toolshero

Debt ratio analyse: in dit artikel wordt de Debt ratio analyse uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over deze financieel management tool, dat aangeeft welk deel van het financieringsactief van een bedrijf uit schulden bestaat.

Wat is de Debt ratio analyse?

Een Debt ratio analyse, ook wel schuldanalyse genoemd wordt gedefinieerd als een uitdrukking van de relatie tussen de totale schuld van een bedrijf en activa. Het is een maat voor het vermogen om de schulden van een bedrijf af te lossen.

Het geeft aan welk deel van het financieringsactief van een bedrijf uit schulden bestaat, waardoor het een goede manier is om de solvabiliteit op lange termijn van een bedrijf te controleren. Over het algemeen is een lagere verhouding beter.

Gratis e-book bij Toolshero

Debt / schuld ratio

Een debt / schuld ratio is een financiële ratio die de omvang van de hefboomwerking van een bedrijf meet. De schuldgraad wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de totale schuld en de totale activa, uitgedrukt als een decimaal of percentage. Het kan worden geïnterpreteerd als het deel van de activa van een bedrijf dat wordt gefinancierd met schulden.

Een ratio groter dan 1 geeft weer dat een groot deel van de schuld wordt gefinancierd door activa. Je kunt dan ook wel zeggen dat het bedrijf meer verplichtingen heeft dan activa.

Een hoge ratio geeft ook aan dat een bedrijf zichzelf mogelijk in gebreke laat met zijn leningen als de rente plotseling zou stijgen. Een ratio lager dan 1 betekent dat een groter deel van de activa van een bedrijf wordt gefinancierd door eigen vermogen.

Analyse

De schuldratio wordt in decimaal formaat weergegeven omdat deze de totale verplichtingen als een percentage van de totale activa berekent. Zoals bij veel solvabiliteitsratio’s is een lagere ratio gunstiger dan een hogere ratio.

Een lagere schuldquote betekent in de meeste gevallen een stabieler bedrijf met een potentieel van een lang leven omdat een bedrijf met een lagere ratio ook een lagere totale schuld heeft. Echter heeft elke branche zijn eigen benchmarks voor schulden, waarbij 0,5 een redelijke ratio is.

Een schuldgraad van 0,5 wordt vaak als minder riskant beschouwd. Dit betekent dat het bedrijf twee keer zoveel activa heeft als verplichtingen. Of anders gezegd, de verplichtingen van dit bedrijf zijn slechts 50 procent van de totale activa. In feite bezitten alleen de schuldeisers de helft van de activa van de onderneming en bezitten de aandeelhouders de rest van de activa.

Een verhouding van 1 betekent dat de totale verplichtingen gelijk zijn aan de totale activa. Met andere woorden, het bedrijf zou al zijn activa moeten verkopen om zijn verplichtingen te betalen. Uiteraard is dit een bedrijf met een hoge hefboomwerking. Zodra de activa zijn verkocht, kan het bedrijf niet meer functioneren.

De schuldquote is een fundamentele solvabiliteitsratio omdat crediteuren zich altijd zorgen maken over terugbetaling. Wanneer bedrijven meer geld lenen, neemt hun ratio toe. Schuldeisers willen dan niet langer meer geld aan hen verstrekken. Bedrijven met hogere schuldratio’s kunnen beter op zoek gaan naar een aandelenfinanciering om hun activiteiten te laten groeien.

Waarom de Debt ratio analyse?

De debt ratio is een solvabiliteitsratio die de totale passiva van een onderneming meet als een percentage van de totale activa. In feite toont de schuldquote het vermogen van een bedrijf om zijn verplichtingen met zijn activa af te lossen. Met andere woorden, dit laat zien hoeveel activa het bedrijf moet verkopen om alle verplichtingen af ​​te lossen.

Deze ratio meet de financiële hefboomwerking van een bedrijf. Bedrijven met hogere niveaus van verplichtingen in vergelijking met activa worden beschouwd als zeer hefboomeffecten en risicovoller voor geldschieters.

Het helpt beleggers en crediteuren ook om de totale schuldenlast van het bedrijf te analyseren, evenals het vermogen van het bedrijf om de schuld af te lossen in toekomstige, onzekere economische tijden.

Aan de slag met de debt ratio analyse

Om je op weg te helpen zelf een debt ratio analyse te maken worden onderstaand twee voorbeelden gegeven.

Debt ratio analyse voorbeelden

Voorbeeld 1:

Een debt ratio analyse met uitleg voor het berekenen van de schuldgraad

Bedrijf BCD is enkele jaren geleden opgericht. Het bedrijf ondervond eerst wat moeilijkheden bij het behalen van de gewenste inkomsten die de operationele kosten konden dekken. Na 2 jaar vond het bedrijf BCD zijn momentum, wat resulteerde in aanzienlijke verkoopvolumes. Als gevolg hiervan waren de ondernemers van BCD gedwongen om een lening aan te vragen om de kosten van de groei te dekken. Bedrijf BCD identificeerde de volgende cijfers:

Debt ratio analyse - Toolshero

Op basis van de hierboven beschreven input heeft bedrijf BCD een schuldgraad van 24 procent. Een schuldenratio van minder dan 40 procent wordt financieel gezond geacht, het bedrijf doet het dus goed.
Een schuldquote van 24 procent kan zelfs worden beschouwd als een sterke financiële positie.

Je dient er wel rekening mee te houden dat het totale vermogen het totale bedrag van het vermogen van een bedrijf omvat. Dit omvat alles wat economische waarde heeft en naar verwachting in de toekomst een monetair rendement zal opleveren.

De totale schulden omvatten alle verplichtingen. Het omvat daarom alle kortlopende en langlopende schulden. In bovenstaand voorbeeld verwijzen de notities van de korte termijn naar elke verplichting die binnen een periode van 12 maanden moet worden betaald.

Voorbeeld 2:

Een debt ratio analyse met een eenvoudige berekening van de schuldratio

Formule schuldratio
Schuldratio = totale schuld / totale activa

Schuldratio berekening: Een eenvoudige berekening van de schuldratio zal de eenvoud van deze vergelijking in perspectief plaatsen.

Stel je voor dat een bedrijf bijvoorbeeld $ 10.000 aan totale activa heeft en $ 8.000 aan totale schulden. Schuldratio = 8.000 / 10.000 = 0.8
Dit betekent dat een bedrijf voor elke dollar aan activa $ 0,8 schuld heeft en in een goede financiële gezondheid verkeert.

Schuldratio voorbeeld

Rick is een gemiddelde accountant. Elke dag werkt hij van 9 – 5 uur op kantoor en verder heeft Rick zijn geld verdiend door uren studie, analyse en toepassing. Voor Rick zijn de boekhoudprincipes nuttig voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik.

Rick is erg goed in het maken van vergelijkingen zoals schuldratio en hypotheken. Hij is van plan zijn kennis toe te passen op zijn thuisfinanciering. De analyse van de schuldratio die hij uitvoert, wordt onderstaand weergegeven:

Rick heeft $ 10.000 aan eigen vermogen en $ 100.000 aan totale schulden.
Schuldratio = $ 100.000 / $ 10.000 = 10

Als gevolg hiervan heeft Rick $ 10 schulden voor elke dollar aan eigen vermogen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de Debt Analysis of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat deze analyse effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Barba, A., & Pivetti, M. (2008). Rising household debt: Its causes and macroeconomic implications—a long-period analysis. Cambridge Journal of Economics, 33(1), 113-137.
  2. Dornbusch, R. (1993). Stabilization, debt, and reform: policy analysis for developing countries (p. 83). New York: Harvester Wheatsheaf.
  3. Eaton, J., & Gersovitz, M. (1981). Debt with potential repudiation: Theoretical and empirical analysis. The Review of Economic Studies, 48(2), 289-309.
  4. Feder, G., & Just, R. E. (1977). A study of debt servicing capacity applying logit analysis. Journal of Development Economics, 4(1), 25-38.
  5. Hart, O., & Moore, J. (1994). Debt and seniority: An analysis of the role of hard claims in constraining management (No. w4886). National Bureau of Economic Research.
  6. Johnson, S. A. (1997). An empirical analysis of the determinants of corporate debt ownership structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 32(1), 47-69.
  7. Moyer, S. G. (2004). Distressed debt analysis: Strategies for speculative investors. J. Ross Publishing.
  8. Phillips, G. M. (1995). Increased debt and industry product markets an empirical analysis. Journal of financial Economics, 37(2), 189-238.
  9. Stulz, R., & Johnson, H. (1985). An analysis of secured debt. Journal of financial Economics, 14(4), 501-521.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2020). Debt ratio analyse. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/debt-ratio-analyse/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/debt-ratio-analyse/”>toolshero: Debt ratio analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie