Asset management proces: de uitleg

Asset management - Toolshero

Asset management: in dit artikel wordt asset management praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en betekenis van asset management. Daarna volgen enkele voorbeelden van asset management in verschillende sectoren en hoe software daar een belangrijke rol in speelt. Ook vind je uitleg over de belangrijkste ratio’s in asset management en praktische tips. Veel leesplezier!

Wat is asset management?

Asset management verwijst naar het systematisch besturen en realiseren van alle waarde waarvoor een bedrijf of groep verantwoordelijk is. Asset management kan van toepassing zijn op zowel fysieke als immateriële activa. Fysieke activa omvat bijvoorbeeld gebouwen en materialen waarmee medewerkers werken. Immateriële activa omvat intellectueel eigendom, financieel activa of menselijk kapitaal.

Meer voorbeelden van verschillende soorten assets komen in dit artikel aan bod.

Gratis e-book bij Toolshero

De betekenis van asset management

Asset management, of activabeheer / vermogensbeheer, is een systematisch proces van het onderhouden, exploiteren, upgraden en vervreemden van activa op de meest kosteneffectieve manier mogelijk, inclusief risico’s. Asset management is waardecreatie: een gezonde balans tussen prestaties, risico’s en kosten

International Organization for Standardization

De International Organization for Standardization publiceerde in 2014 een managementstandaard voor vermogensbeheer en asset managers. De ISO 55000 series omvat terminologie, richtlijnen, gecoördineerde activiteiten en vereisten voor het onderhouden, implementeren en verbeteren van asset managementsystemen.

Asset management in verschillende sectoren

De term asset management wordt in de financiële sector vaak gebruikt om mensen en bedrijven aan te duiden die beleggingen en eigendommen van anderen beheren.

Dat zijn bijvoorbeeld vermogensbeheerders die werkzaam zijn bij een pensioenfonds om de pensioenen van een groep van de bevolking te beheren. De discipline kent vele vormen en is belangrijk in bijna alle sectoren.

Voorbeelden asset management

Veelvoorkomende vormen van dit financiële proces zijn:

  • Digital Asset Management (DAM)
  • Fixed Asset Management (FAM)
  • IT Asset Management (ITAM)
  • Enterprise Asset Management (EAM)
  • Financial Asset Management (FAM)
  • Infrastructuur Asset Management

De verschillende soorten asset management worden hieronder kort toegelicht.

Digital Asset Management (DAM)

Digitale assets, of digitale activa, is alles dat digitaal kan worden opgeslagen, zodat bedrijven dit kunnen beheren, creëren, publiceren en delen met partijen zowel binnen als buiten de organisatie. In de snel veranderende digitale omgeving is het moeilijk om een limiet te stellen aan wat digitale activa kan zijn. Bestanden als video’s, foto’s, documenten, muziek en crypto-currencies zijn allemaal voorbeelden van digitale assets.

Digitale assets worden vaak beheerd met een Digital Asset Management-platform (DAM-platform). Dit biedt een effectieve en eenvoudige oplossing voor medewerkers van bedrijven die zich bezighouden met digital asset management.

Het biedt een digitale bibliotheek die toegankelijk wordt gemaakt voor de personen waarvoor het systeem ontwikkeld is. Voorbeelden van mensen die gebruik maken van dergelijke platforms zijn medewerkers, klanten, aannemers en andere belangrijke belanghebbenden.

Fixed Asset Management (FAM)

Fixed asset (vaste of fysieke activa) verwijst naar alle items die door een bedrijf gebruikt worden in de dagelijkse activiteiten.

In het algemeen worden fysieke activa toegewezen aan een bepaalde plek binnen een organisatie en blijft het daar.

Voorbeelden van vaste activa zijn apparaten, sanitaire installaties, kantoorartikelen, grondpercelen en grote machines.

Fixed assets wordt ook wel Property, Plant & Equipment genoemd (PPE).

Deze fysieke middelen moeten worden gemanaged. Vaak is onderhoud noodzakelijk en produceren deze activa gegevens die gemonitord moeten worden.

Voorbeeld fixed assets
Een transportband in een fabriek is een voorbeeld van vaste activa. De band verplaatst zich niet binnen een bedrijf en wordt gebruikt door dezelfde medewerkers.

Om optimale prestaties te kunnen garanderen, dient de machine te worden gecontroleerd. Daarnaast is het belangrijk om de productiesnelheid te blijven monitoren zodat er tijdig kan worden ingegrepen wanneer de machine een defect laat zien.

IT Asset Management (ITAM)

ITAM is het proces om ervoor te zorgen dat de IT-activa van een organisatie worden onderhouden, gemanaged, geïmplementeerd en geüpgraded wordt wanneer dat nodig is.

IT assets zijn bijvoorbeeld hardware- en softwaresystemen binnen een organisatie. Net als andere middelen heeft ook een IT-asset een beperkte gebruiks- en levensduur. Om de waarde uit deze duur te maximaliseren is actief beheer nodig.

Enterprise Asset Management (EAM)

EAM organiseert, beheert, integreert en optimaliseert alle fysieke activa die een organisatie bezit. Dit omvat alle documentatie, inventarisatie, faciliteiten en documentatie. EAM is verschillend van de andere vormen van asset management omdat het uitgevoerd wordt vanuit een holistische benadering.

Financial Asset Management (FAM)

FAM, ook wel vermogensbeheer genoemd, verwijst naar het beheren van financieel vermogen door middel van financiële instrumenten met als doel het belegd vermogen te doen groeien.

Een vermogensbeheerder is een organisatie waarvan het doel het beheren van vermogen is. Vermogensbeheerders, waaronder ook pensioenbeheerders, bundelen het spaargeld van consumenten en bedrijven en investeren dit in de wereldeconomie.

Er is een groot aantal manieren om geld te beleggen. Dit kan onder meer via staatsobligaties, financiering in de particuliere sector door aandelen- en obligatieaankopen, crypto en veel meer. Het doel is om een rendement te genereren dat wordt gedeeld tussen de vermogensbeheerders en de belegger.

Actief vermogensbeheer
Actief vermogensbeheer omvat activiteiten zoals het analyseren van de bezittingen van een klant tot het plannen en verzorgen van beleggingen. Alles wordt geregeld door vermogensbeheerders en zij doen tevens aanbevelingen op basis van de financiële situatie van elke klant. Actief vermogensbeheer kost de belegger over het algemeen meer dan passief vermogensbeheer omdat er meer bij komt kijken.

Passief vermogensbeheer
Bij passief vermogensbeheer worden activa toegewezen om een markt of sectorindex te weerspiegelen. In tegenstelling tot actief vermogensbeheer is passief vermogensbeheer minder arbeidsintensief en daarom goedkoper voor de belegger.

Infrastructuur Asset Management (IAM)

Asset management voor infrastructuur verwijst naar de geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak voor het in stand houden van openbaar infrastructuuractiva. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen, wegen, bruggen, waterzuiveringsinstallaties, spoorwegen en elektriciteitsnetten.

Over het algemeen richt infrastructuurmanagement zich op het proces van het onderhoud, herstel en vervanging. Infrastructuurmanagement maakt gebruik van verschillende softwaretools met als doel de levensduur van activa op de lange termijn te verlengen.

In de eenentwintigste eeuw is aanpassing voor klimaatverandering een belangrijk doel geworden in infrastructuurbeheer.

Voorbeeld asset management ratio’s

Ratio’s in asset management, ook wel vermogensbeheerratio’s genoemd, is een groep statistieken en formules die inzicht geven in de manier hoe organisaties hun activa hebben georganiseerd, gebruikt of beheerd. Met behulp van deze ratio’s kunnen belanghebbenden hun conclusies trekken als het gaat om de efficiëntie en effectiviteit van beleggingen.

Enkele van de meest gebruikte vermogensbeheerratio’s worden hieronder kort toegelicht.

Totale activaomzet (total asset turnover)

De totale activaomzet is een ratio die de efficiëntie van een bedrijf meet als het gaat om het gebruik van activa om omzet te genereren. Hoe hoger de omloopsnelheid van activa binnen een bedrijf, hoe efficiënter het wordt beschouwd door belanghebbenden.

Totale activaomzet = verkoop / totale activa

Omzet vaste activa (fixed asset turnover)

De omzet van vaste activa is een ratio die de efficiëntie van een bedrijf meet als het gaat om het gebruik van vaste activa om omzet te generen. Sommige belanghebbenden geven de voorkeur aan deze ratio ten opzichte van de totale activaomzet.

Omzet vaste activa = verkoop / vaste activa

Netto werkkapitaalomzet (net working capital turnover)

De netto werkkapitaalomzet is een ratio die de efficiëntie van een bedrijf laat zien als het gaat om het gebruik van werkkapitaal. Hoe hoger de ratio is, hoe beter een organisatie werkkapitaal gebruikt om inkomsten te genereren.

Netto werkkapitaalomzet = omzet / netto werkkapitaal

Voorraadomzet-verhouding (inventory turnover ratio)

Een andere ratio die als belangrijk wordt bestempeld is de voorraad-omzet-verhouding van een bedrijf. Dit laat zien hoe vaak een bedrijf de voorraad heeft verkocht en aangevuld binnen een periode.

Een hogere ratio heeft de voorkeur, maar dit kan ook duiden op zogenaamde stock-outs (niet leverbare artikelen). Een lage ratio kan duiden op een langzaam bewegende voorraad.

Voorraad-omzetverhouding = netto-omzet / voorraad

Voorraad uitverkoop (days sale in inventory)

Een andere ratio die te maken heeft met de voorraad van een bedrijf is de voorraad uitverkoop. Deze ratio berekent de tijd die een bedrijf nodig heeft om al de voorraad te verkopen. Voor deze verhouding geldt: hoe lager het aantal dagen voor leegverkoop, hoe beter. Maar ook hier geldt weer: er bestaat een risico op stock-outs.

Voorraad uitverkoop = 365 / voorraadomzet

Te betalen omzetratio (payables turnover ratio)

Deze ratio gaat over de crediteuren van een bedrijf. Crediteuren behoren niet tot de activa van een bedrijf. Toch maken ze deel uit van het werkkapitaal.

Te betalen omzetratio laat zien hoe snel een bedrijf betalingen doet aan zijn leveranciers voor kredietaankopen. Een hoge ratio betekent dat het bedrijf de rekeningen snel betaalt.

Een lage ratio kan daarom een indicatie zijn voor cashflowproblemen. Dit is iets wat belanghebbenden graag willen weten.

Te betalen omzetratio = aankopen / crediteuren

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over asset management? Houd jij je bezig met asset management binnen jouw organisatie? Lijkt deze discipline van het bedrijfsleven jou interessant om in te werken? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Schneider, J., Gaul, A. J., Neumann, C., Hogräfer, J., Wellßow, W., Schwan, M., & Schnettler, A. (2006). Asset management techniques. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 28(9), 643-654.
  2. Hastings, N. A. (2010). Physical asset management (Vol. 2). London: Springer.
  3. Van der Lei, T., Herder, P., & Wijnia, Y. (2012). Asset management. Springer.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Asset management. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/asset-management/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/01/2022 | Laatste update: 28/05/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/asset-management/”>Toolshero: Asset management</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie