Absorption Costing: betekenis plus formule

Absorption costing - Toolshero

Absorption Costing: in dit artikel wordt Absorption Costing praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat is en betekent, belicht dit artikel ook drie verschillende types en een uitgebreid rekenvoorbeeld inclusief formule. Na het lezen begrijp je de basis van deze kostenberekeningsmethode. Veel leesplezier

Wat betekent Absorption costing? De uitleg

Er zijn verschillende kostenberekeningen te maken als het gaat om de verantwoording van productie gerelateerde kosten.

Naast Direct Costing (variabele-kostencalculatie) is Absorption Costing of te wel volledige kostenberekening / integrale kostprijsberekening één van de meest bekende technieken.

Gratis e-book bij Toolshero

Absorption Costing betekent absorptie kosten en deze kostenberekeningsmethode geeft het inzicht weer van alle te verantwoorden kosten die een verband hebben met de productie van een goed of dienst.

Vaak worden er zomaar wat getallen geroepen maar het is juist belangrijk om te bepalen welke kostenberekeningsmethode men gaat gebruiken voor het juiste rapporteren over de kosten.

Absorption Costing gaat dus verder dan alleen maar kijken naar de nodige variabele (productie)kosten zoals arbeid en grondstoffen. In deze berekening worden naast de directe materiaal- en arbeidskosten, ook de nodige overheadkosten meegenomen.

Als bijvoorbeeld het maken van een onderdeel X in grondstoffen en Y in de arbeid vereist, kan het onderdeel niet gemaakt worden zonder de overhead (bijvoorbeeld productieleiding en logistiek). Hierbij komt Absorption Costing om de hoek kijken om een compleet beeld te geven van de financiële kostenberekening.

Verschillende types van Absorption Costing

Er zijn drie verschillende types van Absorption Costing systemen, te weten:

Job Order Costing

De kostenberekening is gekoppeld vanuit het product via batches (eenmalige verzameling van verschillende productie eenheden) en LOTS (productie eenheid, gekoppeld aan serienummers van een product).

Process Costing

De kostenberekening gebeurt systematisch, gekoppeld aan het product omdat er geen batches of LOTS zijn.

Activity Based Costing (ABC)

Activity Based Costing (ABC): deze kostenberekening vindt plaats van kostenposten tot het uiteindelijke product.

De inzet van Absorption Costing kan bijzonder kritisch zijn voor kleine organisaties die vaak gebrek aan financiële reserves hebben. Deze bedrijven kunnen het niet veroorloven om verlies te nemen of om producten te verkopen zonder boekhoudkundig inzicht van de overhead.

Voorbeeld: een kledingfabrikant denkt misschien niet alleen over de kosten van wol en arbeid na voor het maken van een trui, maar ook over de kosten van de breimachines, de fabriek waar de machines zijn geïnstalleerd, de kosten van de exploitatie van de machines, verzekeringen en andere soorten van overhead kosten, enzovoorts.

Kijkend naar het bovenstaande voorbeeld zou Absorption Costing kunnen eisen wat nodig is om de overheadkosten van de onderneming te bepalen. Hoe meer onderdelen één fabriek kunnen maken, hoe lager de kosten per onderdeel worden, vooral overhead.

Ook als de fabriek nog andere onderdelen of producten gaat maken kunnen de nodige kosten van overhead nog verder verdeeld en worden bezuinigd.

Voorbeeld Absorption Costing inclusief formule

Organisatie X produceert en verkoopt alleen product Y. De volgende financiële informatie om product Y is bekend:

 • Verkoopprijs per stuk: 50 euro
 • Directe materiaalkosten per product: 8 euro
 • Directe arbeidskosten per product: 5 euro
 • Variabele productie overheadkosten per product: 3 euro

Detailinformatie voor de maanden maart en april

maart april
Productie product Y 500 380
Aantal verkopen van product Y 300 500

Er was geen startvoorraad in de maand maart. De vaste productieoverheadkosten worden gebudgetteerd op 4.000 euro per maand en zijn opgenomen (absorbed) per productie. Een normale productie is 400 stuks per maand.

Andere kosten:

 • Vaste kosten voor verkoop: 4.000 euro per maand
 • Vaste kosten voor de administratie: 2.000 euro per maand
 • Variabele kosten voor verkoop (commissie): 5% van de verkoopopbrengsten

Uitwerking stap 1: berekening volledige productiekosten per product

Omschrijving kosten
Directe materiaalkosten per product   8 euro
Directe arbeidskosten per product   5 euro
Variabele productie overheadkosten per product   3 euro
Vaste productieoverheadkosten (4.000 euro/400 stuks) 10 euro +
Volledige productiekosten per product 26 euro

Uitwerking stap 2: berekening waarde voorraad en productie

Maand Startvoorraad Productie Eindvoorraad
maart 0 500 stuks x 26 euro =
13.000 euro
200 stuks x 26 euro =
5.200 euro
april 200 stuks x 26 euro =
5.200 euro
380 stuks x 26 euro =
9.880 euro
80 stuks x 26 euro =
2.080 euro

Uitwerking stap 3: onder/ over absorbed (opgenomen) vaste productie overhead

maart april
Werkelijke vaste productieoverheadkosten 4.000 euro 4.000 euro
Vaste productieoverheadkosten o.b.v. werkelijke productie 5.000 euro 3.800 euro
onder/ over absorbed (opgenomen) 1.000 euro over 200 euro onder

Uitwerking stap 4: Absorption costing winstberekening

maart april
Omzet 15.000 euro 25.000 euro
Minder verkoopkosten
– Startvoorraad
– Productie
– Eindvoorraadonder/ over absorbed
Brutowinst
0 euro
13.000 euro
5.200 euro
(7.800 euro)
  +1.000 euro
 8.200 euro 5.200 euro
9.880 euro
2.080 euro
(13.000 euro)
-200 euro
11.800 euro
Minder kosten
– Variabele kosten voor verkoop (commissie)
– Vaste administratiekosten
– Vaste verkoopkosten
750 euro
2.000 euro
4.000 euro
– 6.750 euro
1.250 euro
2.000 euro
4.000 euro
– 7.250 euro
Netto winst 1.450 euro 4.550 euro

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre is Absorption Costing toepasbaar binnen de huidige moderne organisaties van tegenwoordig? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed financieel management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Garrison, R., Noreen, E. and Brewer. P. (2012). Managerial Accounting. McGraw-Hill.
 2. Kaplan, R. and Bruns, W. (1987). Accounting and Management: A Field Study Perspective. Harvard Business School Press.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2009). Absorption Costing. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/absorption-costing-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 17/01/2009 | Laatste update: 23/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/absorption-costing-methode/”>Toolshero: Absorption Costing</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Artikel door:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

2 reacties op “Absorption Costing: betekenis plus formule”

 1. F. Brumleve schreef:

  Wat zijn de voor- en nadelen van de AC-methode ten opzichte van de DC-methode?
  Waarom zou er bijvoorbeeld gekozen worden om de AC-methode toe te passen in een bedrijf en niet de DC-methode?

 2. jos schreef:

  Nadeel AC is dat je je overheadkosten activeert op de balans in een stukje voorraadwaarde.

Geef een reactie