Walt Disney methode

Walt Disney methode - toolshero

Walt Disney methode: in dit artikel wordt de Walt Disney methode van Walt Disney en Robert Dilts praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige effectiviteit en creativiteit tool.

Wat is de Walt Disney methode?

Naast een begrip in de filmindustrie, was Walt Disney (1901) vooral een creatieve geest en bedenker, met een brede en strategische kijk op het zakenleven. Walt Disney is daardoor symbool geworden van ´the American dream´. Op basis van zijn creativiteit en geweldige ideeën heeft hij een succesvol zakenimperium gebouwd. Zijn vernieuwende manier van werken wordt door veel bedrijven nog steeds nagestreefd en staat bekend als de Walt Disney methode, ook bekend als disney room methode welke verder is ontwikkeld door Robert Dilts.

Walt Disney methode voor verschillende perspectieven

Disney was een grootmeester in het omzetten van zijn fantasie naar werkelijkheid en realiteit. Zijn belangrijkste uitgangspunt was, om iets te bekijken vanuit verschillende perspectieven en al deze ideeën mee te nemen in het eindoordeel. Wanneer hij een idee voor een film had, bedacht hij niet alleen hoe de film in beeld er uit moest zien, maar keek hij ook naar de manieren om de film te produceren. Vervolgens kroop hij in de kritische huid van de toeschouwer en paste de film aan. Pas dan was de film klaar voor het grote publiek. De beoordelingen vanuit de verschillende perspectieven vulden elkaar prima aan, met een bioscoopkraker als resultaat.

Gratis e-book bij Toolshero

Walt Disney methode : een drieluik

Om de diverse invalshoeken te benadrukken, maakte Walt Disney gebruik van drie verschillende rollen, die tegelijkertijd of na elkaar aan bod komen. De verschillende denkwijzen zijn daarin de succesfactor:

Dromer

De dromer is vrij van welk keurslijf ook en denkt creatief en vol fantasie en ziet ongekende mogelijkheden.

Realist

De realist kijkt naar de praktische mogelijkheden om een idee daadwerkelijk uit te voeren. De realist kijkt onder andere naar de hoeveelheid beschikbare middelen en tijd.

Criticus

De criticus bekritiseert niet het plan van de dromer en het inzicht van de realist, maar kijkt als de toeschouwer naar een plan, filtert en haalt cruciale fouten er uit.

Walt disney methode NLP - toolshero

In praktijk

Voor goede toepassing van de Walt Disney methode, worden er in dezelfde ruimte drie plaatsen gereserveerd waarin om beurt de rol van dromer, realist en criticus kan worden ingenomen. Bij grote brainstormsessies kunnen er zelfs drie ruimtes worden ingericht, waarin de ´dromers´, de ´realisten´ en de ´critici´ apart na elkaar kunnen discussiëren. Vervolgens kan er in drie fases gewerkt worden:

Fase 1

Vanuit het perspectief van de dromer wordt er naar de doelstelling gekeken. De creatieve en visuele gedachten die opkomen, mogen niet belemmerd worden door de realiteit en mogelijke risico´s. Het gaat om de kracht van de brainstorming en om de kwantiteit van alle aangedragen ideeën.

Fase 2

Vanuit het perspectief van de realist wordt er gekeken naar de mogelijke manieren om de doelstelling te bereiken. Het gaat om het verwezenlijken van een droom. Beperkingen en mogelijke risico´s moeten daarom niet als belemmeringen, maar als uitdagingen worden gezien.

Fase 3

Vanuit het perspectief van de criticus wordt er gekeken naar hoe de eindgebruiker het plan of idee zal ervaren. Er wordt kritisch naar mogelijke hiaten en risico´s gekeken en veranderingen en verbeterpunten worden aangedragen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre zou jij de Walt Disney methode als brainstorm techniek kunnen toepassen binnen jouw taakgebied? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan het genereren van goede ideeën en concepten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Capodagli, B., Jackson, L., Hammond, J. S., Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1999). The Disney Way. Audio-Tech Business Book Summaries.
  2. Dilts, R. (1995). Strategies of genius. Meta Publications.
  3. Imagineers (Group). (1996). Walt Disney imagineering: a behind the dreams look at making the magic real. Disney Publishing.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). Walt Disney methode. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/walt-disney-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/walt-disney-methode/”>ToolsHero: Walt Disney methode</a>

Published on: 13/02/2012 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie