Round-Robin brainstorming

Round-Robin brainstorming techniek - ToolsHero

Round-Robin brainstorming: in dit artikel wordt de Round-Robin brainstorming methode praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige creativiteit tool.

Wat is Round-Robin brainstorming?

Round-Robin is een variatie van de klassieke brainstormsessie. Bij de Round-Robin brainstorming krijgen vergaderingen een meer georganiseerd karakter, dat ervoor zorgt dat iedere deelnemer z’n ideeën naar voren kan brengen.

Traditionele brainstorming is doorgaans bekend om de openheid en de vrijheid, waarin elke deelnemer participeert. De Round-Robin brainstorm methode is gestructureerd in creativiteit. Het gaat erom, creatieve laterale ideeën boven water te krijgen en elkaar te stimuleren in creatieve oplossingen.

Gratis e-book bij Toolshero

Een klassieke brainstorm wordt gekenmerkt door veel praten en door elkaar heen spreken. Hierdoor komen sommige anderen minder aan bod en beperkt de discussie zich tot dominantere personen die hun ideeën spuien. Om dit tegen te gaan is de Round-Robin methode een variant van brainstorming, zodat iedereen de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de discussie.

Betrokkenheid

Iedereen is betrokken bij een Round-Robin brainstorming. In een gewone brainstormsessie is de kans groot dat de potentiële en goede ideeën van anderen gemist wordt, doordat er zelfbewuste personen de toon zetten voor de gehele vergadering.

Bij Round-Robin brainstorming gaat het erom iedereen te betrekken. Elk teamlid krijgt namelijk de mogelijkheid om ideeën te genereren, zonder te worden beïnvloed door andere personen. De ideeën van anderen gebruikt elk teamlid namelijk om nog meer ideeën te genereren, zonder dat ze door assertiviteit of dominantie van andere teamleden worden beïnvloed. Zo krijgt elk teamlid een gelijke kans om ideeën in te brengen en te presenteren, ongeacht of iemand verlegen is of zichzelf bescheiden opstelt.

Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor een goede Round-Robin sessie. Stilte is erg belangrijk, zodat niemand wordt afgeleid door het gepraat van anderen. Men kan daardoor goed nadenken en zich concentreren. Ook moet er van tevoren een duidelijk probleem zijn, waarover wordt nagedacht en is het goed om voorwaarden aan de denktijd te stellen. Bijvoorbeeld telkens een sessie van 5 minuten. Het is dan voor iedereen duidelijk dat er binnen deze tijdslimiet iets op papier gezet wordt. Daarnaast is de grootte van de groep is bepalend voor het succes van de Round-Robin brainstorm methode. Hoe groter de groep, hoe langer de sessie en hoe meer ideeën. Doorgaans is het advies om niet met meer dan 15 mensen een vergadering op deze wijze te beleggen.

Hoe werkt Round-Robin brainstorming?

Round-Robin brainstorming is heel eenvoudig volgens onderstaand stappenplan uit te voeren:

Stap 1

Dit is de start. Een team wordt door een begeleider, ook wel facilitator genoemd, verzameld rondom een tafel. Elk van de teamleden krijgt een vel papier of indexkaart, waarop zij individueel hun ideeën kunnen opschrijven.

Stap 2

Vooraf moet er wel een duidelijke probleemstelling zijn, waarop iedereen kan reageren. De facilitator doet er goed aan om deze probleemstelling op een whiteboard of flipover te schrijven, zodat het voor iedereen duidelijk is. Het is de taak van de facilitator om specifiek aan te geven wat er opgelost moet gaan worden. Wanneer de teamleden vragen hebben, dan beantwoordt de facilitator deze maar het is zijn taak om verdere discussie te ontmoedigen.

Stap 3

Het doel in deze stap is om elk individueel teamlid creatief te laten denken zonder invloed van anderen. Elk teamlid gaat in stilte denken en schrijft z’n idee en/of oplossing op het indexkaartje op. Door een tijdslimiet toe te wijzen, zal het denkproces niet onnodig gerekt worden.

Stap 4

Zodra iedereen zijn idee heeft opgeschreven, worden de kaartjes doorgegeven aan de persoon naast hen. Iedereen gaat de ideeën van zijn buurman bekijken en schrijft hier vervolgens extra ideeën bij. Zo wordt iedereen gestimuleerd om mee te gaan in de creativiteit van de ander.

Stap 5

Elk teamlid heeft het idee van z’n buurman gebruikt ter inspiratie van andere, nieuwe ideeën. Vervolgens worden ook deze indexkaarten weer doorgeven. Er wordt doorgegaan met deze circulaire ideeën ruilingsessie, zolang het nodig is om tot een goede hoeveelheid ideeën te komen. Net als bij een reguliere brainstormsessie gaat het hier ook om de kwantiteit en nog niet om de kwaliteit. Wanneer de tijd voorbij is, haalt de facilitator alle ideeën op.

Stap 6

De facilitator verzamelt alle ideeën, schrijft ze op het whiteboard of flipover en bespreekt ze met de groep. Dezelfde of soortgelijke ideeën worden geclusterd. Vervolgens gaat de groep gezamenlijk keuzes maken en de ideeën beoordelen op haalbaarheid. De facilitator bewaart overigens ook de ideeën die sneuvelen, want in sommige gevallen kunnen ze handig zijn op een later tijdstip.

Nadelen van de Round-Robin methode

De Round-Robin methode heeft naast het grootste voordeel dat iedereen gestimuleerd wordt om mee te denken, ook een paar nadelen. In eerste instantie is het geen anonieme methode en zitten alle teamleden in dezelfde ruimte. Vooraf kan dit tot terughoudendheid leiden. Wanneer een teamlid iemand in de ruimte treft, waarvan hij weet dat diegene zijn idee niet zal accepteren, is het moeilijk om toch dit idee op de indexkaart te zetten.

Ook krijgt een teamlid telkens de gelegenheid om maar op één idee van een ander te reageren. Door de tafel volledig rond te gaan met de indexkaarten, kan dit voorkomen worden. Het is bovendien handig om de Round-Robin brainstorming anoniem te maken, door de ideeën in elk stadium te verzamelen, ze te schudden en vervolgens opnieuw uit te delen, in plaats van de groepsleden de indexkaarten aan de persoon naast hen uit te delen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met het Round-Robin brainstorming concept? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren bij het generen van nieuwe ideeën en concepten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Beasley, M. S., & Jenkins, J. G. (2003). A primer for brainstorming fraud risks. Journal of Accountancy, 196(6), 32.
  2. Bellovary, J. L., & Johnstone, K. M. (2007). Descriptive evidence from audit practice on SAS No. 99 brainstorming activities. Current Issues in Auditing, 1(1), A1-A11.
  3. Rawlinson, J. G. (2017). Creative thinking and brainstorming. Routledge.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). Round-Robin brainstorming. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/round-robin-brainstorming/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/round-robin-brainstorming/”>toolshero: Round-Robin brainstorming</a>

Published on: 29/12/2017 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie