Charette procedure

Charette procedure - Toolshero

Charette procedure: in dit artikel wordt het concept van Charette procedure praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige creativiteit en brainstorming tool.

Wat is de Charette procedure?

Met de Charette procedure is een grote groep mensen in staat om goed na te denken over één of meerdere ideeën en daar allen een mening over te vormen. Het is afgeleid van het Franse woord ‘charette’ dat ‘wagon’ betekent.

Architectuurstudenten in de 19e eeuw gebruikten namelijk wagonnetjes (karren) om hun tekeningen snel van de ene plek naar de andere verplaatsten, om zo de goedkeuring te krijgen voor hun werk.

Gratis e-book bij Toolshero

De Charette procedure werkt precies zo. De ideeën die door de ene groep zijn gegenereerd worden naar de volgende groep gebracht, zodat deze groep er ook over na kan denken en de eerdere ideeën kan verfijnen.

De Charette procedure is juist ook voor grote groepen

De Charette procedure is een vorm van brainstorming, die een oplossing kan bieden voor problemen rondom één of meerdere onderwerpen die in hetzelfde tijdsbestek moeten worden opgelost. Daarmee kan het proces op koers worden gehouden in de hoop dat het leidt tot een succesvol resultaat.

Vooral wanneer de groep uit een groot aantal mensen bestaat, werkt deze methode uitstekend. Vaak lopen brainstormsessies met meer dan 10 personen uit de hand; laat staan als er meerdere problemen besproken moeten worden.

Meestal worden dergelijke bijeenkomsten gedomineerd door een aantal mensen en komen de wat passievere deelnemers amper aan bod. Met de Charette procedure krijgt ieder een kans om z’n steentje bij te dragen. Deze methode zorgt ervoor dat discussies niet vastlopen. In elke ronde krijgt iedereen een evenredige kans om te participeren. De Charette procedure is prima toe te passen als:

  • Er meerdere onderwerpen aan de orde komen
  • Er een grote groep mensen bij de discussie betrokken is (denk aan 10 tot 30 personen)
  • Er weinig tijd is om alle onderwerpen te bespreken
  • Het belangrijk is dat iedereen een bijdrage levert aan de discussie

Werkwijze

Met de Charette procedure wordt de grote groep verdeeld in kleinere groepen van bijvoorbeeld vijf personen. De hoeveelheid subgroepen is afhankelijk van het aantal onderwerpen dat besproken gaat worden. Zijn er vier onderwerpen, dan krijgt elke groep één onderwerp om over te discussiëren en hiervoor ideeën te genereren.

De verzamelde ideeën worden vervolgens overgedragen naar de volgende groep, die er ook weer hun licht over laat schijnen. Zo gaan het onderwerp en de aangedragen ideeën alle groepen langs en wordt alles in de groepen besproken. Datzelfde gebeurt met de andere onderwerpen.

Aan het einde worden alle definitieve ideeën verzameld, geanalyseerd en geprioriteerd, zodat er naar definitieve oplossingen gezocht kan worden.

Charette procedure: de recorder

Tijdens de Charette procedure is de taak van de zogenoemde ‘recorder‘ van groot belang. Deze persoon heeft een voorzitterstaak en leidt dat de gehele brainstormsessie in goede banen. Hij faciliteert de gehele bijeenkomst, zorgt ervoor dat de probleemstellingen duidelijk geformuleerd zijn en splitst de groep op in subgroepen.

De recorder gaat daadwerkelijk van groep naar groep, houdt de discussie op gang, de tijd in de gaten en transporteert de ideeën naar de volgende groep. Daarnaast heeft hij ook de taak om de discussies die plaatsvinden op te nemen.

De Charette procedure is voltooid, wanneer alle onderwerpen gerouleerd zijn onder alle subgroepen en de recorder alle ideeën verzameld heeft. De volgende stappen kunnen helpen om het proces in goede banen te leiden:

Stap 1: onderwerpen definiëren

De recorder bereikt met de groepen een akkoord over de reeks problemen die besproken gaan worden.

Stap 2: subgroepen creëren

De recorder verdeelt de groep in kleinere subgroepen, met een maximum van zeven personen. Het is goed om de groepen gedifferentieerd samen te stellen, zodat hun verschillende vaardigheden een bijdrage leveren en de creativiteit wordt aangewakkerd.

Stap 3: onderwerpen toewijzen

De recorder kent elke subgroep een probleem toe en ook laat hij elke subgroep eventueel een eigen recorder uitkiezen die de ideeën verzamelt en opneemt.

Stap 4: brainstorming cycli

De discussies starten en de recorder houdt goed in de gaten hoelang de groepen mogen discussiëren over het onderwerp. Dan verzamelt hij de ideeën uit de eerste groep en geeft ze door aan de tweede groep, die er vervolgens mee aan de slag gaat. Zo verdeelt hij alle ideeën per groep en geeft ze door aan de volgende groep.

Stap 5: hergroeperen en discussiëren

Wanneer alle onderwerpen door alle subgroepen besproken zijn en er voldoende ideeën gegenereerd zijn, komt de gehele groep bijeen. Onder leiding van de recorder bespreken zij de resultaten met betrekking tot elk onderwerp. In dit stadium worden de ideeën geordend en onderverdeeld in goede en minder goede ideeën.

Stap 6: prioriteren en actieplan

Op basis van de aangedragen ideeën worden er gradaties aangegeven en prioriteiten gesteld. Zodoende is het gemakkelijk om een actieplan op te stellen op basis van de gefilterde ideeën. Democratische besluitvorming kan helpen om de acties te prioriteren.
Charette procedure stappen - Toolshero

Charette procedure in de praktijk

De Charette procedure is vrij eenvoudig toe te passen. Afhankelijk van het onderwerp, kunnen er verschillende groepsdiscussies op 1 dag plaatsvinden. Wel is een grondige voorbereiding nodig om zo het beste resultaat te bereiken.

De recorder moet vooraf worden aangewezen en ook per subgroep is het verstandig om een recorder te hebben die de ideeën uit deze groep vastlegt en registreert. Dit is echter net per se noodzakelijk. Wanneer het aantal groepen groter is dan de onderwerpen, dan is het geen enkel probleem om twee groepen hetzelfde onderwerp te geven en hen hier afzonderlijk over te laten discussiëren. Over het algemeen zijn 10 minuten per onderwerp voldoende om tot ideeën te komen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met het concept van de Charette procedure en andere brainstorming technieken? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren bij het generen van nieuwe ideeën en concepten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Cory, T. R. (2003). Brainstorming: Techniques for new ideas. iUniverse.
  2. Kovach, J. V. (2016). The Role of Learning and Exploration in Quality Management and Continuous Improvement. In Quality in the 21st Century (pp. 75-89). Springer, Cham.
  3. Park-Gates, S. L. (2001). Effects of group interactive brainstorming on creativity (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Charette procedure. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/charette-procedure/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/charette-procedure/”>ToolsHero: Charette procedure</a>

Published on: 05/04/2018 | Last update: 28/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Artikel door:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie