Onzekerheidsreductie theorie (Berger & Calabrese) Definitie

onzekerheidsreductie theorie - toolshero

Onzekerheidsreductie theorie: in dit artikel wordt een praktische uitleg gegeven van de Uncertainty Reduction theory, ofwel de onzekerheidsreductie theorie.

Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze krachtige communicatie theorie.

Dit artikel bevat de definitie van onzekerheidsreductie, de ontwikkeling van de theorie, voorbeelden en tips.

Gratis e-book bij Toolshero

Wat is de onzekerheidsreductie theorie?

Charley Berger en Richard Calabrese ontwikkelden de onzekerheidsreductie theorie in 1975 in een poging het communicatieproces te beschrijven wanneer mensen elkaar voor het eerst ontmoeten. De theorie heeft betrekking op hoe mensen communiceren en hoe kennis wordt gedeeld en begrepen.

Volgens de onzekerheidsreductie theorie is het een typisch menselijk kenmerk om te twijfelen over toekomstige acties van iemand die men net ontmoet heeft. Berger en Calabrese concludeerden vervolgens dat als men een nieuw persoon ontmoet, beide veel vragen over de ander hebben. Daarom is de onzekerheidsreductie theorie gericht op de voorspelbaarheid van het gedrag van mensen.

Volgens de onzekerheidsreductie theorie moeten mensen informatie over andere mensen verkrijgen om de onzekerheid over het gedrag van anderen te verminderen. De theorie laat bovendien zien dat zodra de nodige informatie over interactanten (uitwisselingsprocessen) is verkregen, het gemakkelijker zal zijn om zowel het gedrag als handelingen van elkaar te voorspellen.

Volgens de onzekerheidsreductie theorie kunnen mensen cognitieve en gedragsonzekerheid hebben. Beide kunnen voorkomen wanneer twee mensen elkaar voor het eerst ontmoeten. Cognitieve onzekerheid heeft betrekking op de overtuigingen en attitudes en gaat dus meer over het ontdekken van wie iemand is.

Gedragsonzekerheid heeft betrekking op hoe een individu in een bepaalde situatie zou handelen. Men kan bijvoorbeeld twijfelen over waarom een ander persoon op een bepaalde manier handelt, waardoor er vragen opkomen die het individu onzeker kunnen maken.

De onzekerheidsreductie theorie is gebaseerd op verschillende axioma’s. Axioma’s zijn beweringen zonder bewijs, maar die algemeen aangenomen worden.

Ze kunnen daarnaast ook dienen als startpunt voor een discussie. De verwachting is dat vanwege verschillende axioma’s de mate van onzekerheid afneemt. Daarnaast verdeelt de theorie gesprekken van interactanten in fases. Deze worden later samen met de axioma’s beschreven.

De onzekerheidsreductie theorie kan in elke situatie worden toegepast omdat in het dagelijkse leven overal onzekerheid voorkomt als het gaat om communicatie.

Mensen nemen bijvoorbeeld het openbaar vervoer, en onbewust communiceren ze met de vervoerders en passagiers en weten ze nooit echt hoe anderen zouden denken of reageren.
Een ander voorbeeld kan zijn dat een persoon op het punt staat een afspraak te maken of wanneer twee werknemers met elkaar communiceren en elkaar nooit eerder ontmoet hebben. Onzekerheid kun je dus dagelijks in het menselijk gedrag tegenkomen.

Axioma’s van de onzekerheidsreductie theorie

Axioma's van de onzekerheidsreductie theorie - toolshero

Figuur 1 – De Axioma’s van de Uncertainty Reduction Theory

Verbale communicatie

Verbale communicatie heeft betrekking op het aantal woorden dat wordt uitgewisseld tijdens het eerste gesprek tussen interactanten.

Verwacht wordt dat deelnemers aan het gesprek een gevoel van onzekerheid hebben wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten, maar naarmate er meer woorden worden uitgewisseld, neemt de onzekerheid af en communiceren de interactanten gemakkelijker. Naarmate de onzekerheid afneemt, neemt de communicatie tussen twee mensen toe.

Non-verbale uitdrukkingen

Non-verbale uitdrukkingen zijn uitdrukkingen zoals handgebaren, oogcontact en de fysieke afstand tussen twee mensen. Zoals in de onzekerheidsreductie theorie wordt uitgelegd, bestaat er een relatie tussen het aantal non-verbale uitdrukkingen en de mate van onzekerheid.

Er wordt aangenomen dat als een persoon positievere non-verbale uitdrukkingen zoals oogcontact en glimlachen vertoont, de mate van onzekerheid van de andere persoon afneemt.

Als dit gebeurt neemt de interactie tussen de twee personen toe dankzij een hogere mate van vertrouwen.

Informatie zoeken

Als de mate van onzekerheid afneemt, stellen de interactanten simpelere vragen. Deze vragen kunnen demografisch gerelateerd zijn, omdat dit eenvoudige vragen zijn om te beantwoorden, maar ook vragen over iemands werk of waar iemand is opgegroeid of woont.

Persoonlijke informatie over standpunten en meningen worden in deze fase nog niet gedeeld. Beide interactanten zoeken informatie door de andere persoon te observeren.

Volgens de onzekerheidsreductie theorie zal het aantal vragen dat gesteld wordt ook lager worden naarmate de mate van onzekerheid verder afneemt.

Zelfonthulling

Volgens de onzekerheidsreductie theorie delen personen in het axioma van zelfonthulling meer persoonlijke informatie om het vertrouwen van de andere interactant te winnen. Dit gebeurt omdat de mate van onzekerheid aanzienlijk afneemt.

Als één van de interactanten om welke reden dan ook nog steeds een hoge mate van onzekerheid heeft, is het waarschijnlijk dat één van de interactanten beperkte persoonlijke of gevoelige informatie deelt.

Wederkerigheid

Wederkerigheid heeft betrekking op de mate waarin interactanten van anderen verwachten dat ze soortgelijke informatie delen als men zelf heeft gedeeld.

Als bijvoorbeeld één van de interactanten in het voorbeeld van zelfonthulling persoonlijke informatie deelt, wordt verwacht dat de andere persoon vergelijkbare informatie deelt.

Op deze manier neemt de mate van onzekerheid voor beide personen af en neemt de interactie toe. Gebaseerd op de onzekerheidsreductie theorie neemt de behoefte om persoonlijke informatie te delen toe naarmate het niveau van onzekerheid afneemt, vanwege een hogere mate van vertrouwen.

Overeenkomst

De onzekerheidsreductie theorie constateert bovendien dat de mate van onzekerheid ook afneemt wanneer interactanten dezelfde interesses delen. Het delen van dezelfde interesse neemt communicatiebarrières weg en stelt de interactanten in staat een relatie op te bouwen. Het delen van dezelfde interesse kan met veel onderwerpen te maken hebben, waaronder persoonlijke zaken zoals meningen, maar ook hobby’s.

Voorkeur

Voorkeur heeft te maken met de emotionele aspecten van interactanten.

Er wordt aangenomen dat wanneer deelnemers aan een gesprek positieve gevoelens over elkaar hebben, de mate van onzekerheid lager zal zijn en het aantal conversaties toeneemt.

Als gevolg hiervan bouwen de interactanten snel een relatie op. Volgens de onzekerheidsreductie theorie wordt er bovendien verwacht dat wanneer interactanten positieve gevoelens delen, het voor beide gemakkelijker is om elkaar te begrijpen.

De fases van interactie van de onzekerheidsreductie theorie

Volgens de onzekerheidsreductie theorie worden interacties tussen interactanten verdeeld in drie fasen, die hieronder worden beschreven.

In elke fase zijn er gedragingen die interactanten leuk vinden of niet. Op basis van de voorkeuren van de interactanten wordt besloten of de communicatie wordt voortgezet. Dit zijn de fasen:

De instapfase

Aangezien dit de eerste fase van interactie is tussen twee personen, is de communicatie voornamelijk gebaseerd op het observeren van elkaars gedragsnormen en -waarden. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken hoe men groet of glimlacht.

Een ander essentieel onderdeel van de instapfase van de onzekerheidsreductietheorie is het uitwisselen van basisinformatie, zoals informatie over iemands werk of woonplaats, zoals eerder beschreven in de eerste axioma’s.

Als er wederzijdse interesse is bij de interactanten, zal de relatie zich verder ontwikkelen en de volgende fase bereiken.

De persoonlijke fase

In de persoonlijke fase van de onzekerheidsreductie theorie wordt er verwacht dat de interactanten actief proberen om de normen, waarden en standpunten te identificeren.

Het doel is om gemeenschappelijke indicatoren te vinden die helpen de relatie verder te ontwikkelen. Vaak wordt deze fase bereikt nadat de interactanten meerdere gesprekken hebben gevoerd.

Aangezien de interactanten in deze fase vaker communiceren, wordt er ook meer persoonlijke en gevoelige informatie gedeeld.

De exit-fase

De exit-fase van de onzekerheidsreductie kan ook worden gezien als een evaluatie van de relatiefase. Interactanten zullen in deze fase bepalen of de relatie zich verder gaat ontwikkelen of dat er een einde aan komt.

Verdere ontwikkeling van de relatie kan afhangen van verschillende factoren. Als een relatie bijvoorbeeld moet wordt opgebouwd voor economische belangen, zal de relatie zich waarschijnlijk verder ontwikkelen, maar als de interactanten geen wederzijdse belangen hebben, is verdere ontwikkeling misschien geen optie.

Redenen om onzekerheid te reduceren

Het reduceren van de mate van onzekerheid onder interactanten hangt hoogstwaarschijnlijk af van het belang van toekomstige communicatie met de interactanten. Als iemand bijvoorbeeld het openbaar vervoer neemt en onderweg een ander persoon ontmoet, is het misschien niet nodig om meer over deze persoon te weten te komen.

Maar als een persoon met een nieuwe functie bij een nieuw bedrijf begint, heeft de nieuwe werknemer een voordeel als hij of zij weet hoe werknemers en managers denken en reageren op bepaalde situaties.

In dit geval heeft het zin om meer over de mensen op de werkvloer te weten te komen en relaties te ontwikkelen.

Een andere motivatie kan zijn dat interactanten elkaar kunnen belonen. Vaak is dit type motivatie van toepassing op potentiële liefdespartners, maar het kan ook gebaseerd zijn op vriendschappen met mensen die een verschil kunnen maken voor beide interactanten.

In beide gevallen is het zinvol om de mate van onzekerheid te verminderen, en daarom zullen communicatiebarrières worden weggenomen en worden relaties verder ontwikkeld.

Een paar laatste woorden over de onzekerheidsreductie theorie

Iedereen ervaart in zekere mate onzekerheid als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten. De motivatie om een relatie te ontwikkelen, en dus het niveau van onzekerheid te verlagen, hangt af van de situatie en het doel van de persoon.

Volgens de onzekerheidsreductie theorie neemt onzekerheid af als interactanten verschillende gesprekken hebben waarin ze meer van elkaar te weten komen. Hoe meer woorden er worden uitgewisseld, hoe lager de mate van onzekerheid. De omgeving is echter van cruciaal belang om te bepalen of een relatie moet worden ontwikkeld.

Als een relatie ontwikkeld gaat worden, is de kans zeer groot dat de relatie door de instapfase, persoonlijke fase en exit-fase zal gaan.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben je bekend met de onzekerheidsreductie theorie? Ben je het eens met de uitleg, of heb je nieuwe suggesties? Wat is jouw ervaring met onzekerheidsreductie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bradac, J. J. (2001). Theory comparison: Uncertainty reduction, problematic integration, uncertainty management, and other curious constructs. Journal of Communication, 51(3), 456-476.
  2. Gudykunst, W. B., & Nishida, T. (1984). Individual and cultural influences on uncertainty reduction. Communications Monographs, 51(1), 23-36.
  3. Gudykunst, W. B., YANG, S. M., & Nishida, T. (1985). A cross‐cultural test of uncertainty reduction theory: Comparisons of acquaintances, friends, and dating relationships in Japan, Korea, and the United States. Human Communication Research, 11(3), 407-454.
  4. Kramer, M. W. (1999). Motivation to reduce uncertainty: A reconceptualization of uncertainty reduction theory. Management Communication Quarterly, 13(2), 305-316.
  5. Parks, M. R., & Adelman, M. B. (1983). Communication networks and the development of romantic relationships: An expansion of uncertainty reduction theory. Human Communication Research, 10(1), 55-79.
  6. Sunnafrank, M. (1986). Predicted outcome value during initial interactions: A reformulation of uncertainty reduction theory. Human Communication Research, 13(1), 3-33.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). Onzekerheidsreductie theorie (Berger & Calabrese). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/onzekerheidsreductie-theorie/

Published on: 15/12/2019 | Last update: 11/07/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/onzekerheidsreductie-theorie/”>Toolshero: Onzekerheidsreductie theorie (Berger & Calabrese)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Article by:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie