Communicatiemodel van Westley & MacLean

Communicatiemodel van Westley & MacLean definitie en uitleg - toolshero

Communicatiemodel van Westley & MacLean: in dit artikel wordt het communicatiemodel van Westley & MacLean praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige communicatietool.

Wat is het communicatiemodel van Westley & MacLean?

Het communicatiemodel van Westley & MacLean bestudeert de communicatie tussen bron en ontvanger, aangeduid als A en B. Massamedia worden aangeduid met een C. Het model kan daarom bekeken worden vanuit twee perspectieven, interpersoonlijke en massacommunicatie. Het verschil tussen interpersoonlijke communicatie en massacommunicatie is de feedback. Feedback is bij massacommunicatie indirect en langzaam.

In tegenstelling tot het Aristoteles communicatiemodel, of het ZBMO-model, zegt dit model dat communicatie niet begint als er iemand begint te praten, maar wanneer een persoon reageert op, of uit is op een reactie uit de omgeving.

Gratis e-book bij Toolshero

Het communicatiemodel van Westley & MacLean werd geïntroduceerd door Bruce Westley en Malcolm S. MacLean junior. Westley was hoogleraar aan de Universiteit van Wisconsin, en Malcolm was directeur van de University of Journalism School. Het model was gebaseerd op het co-oriëntatiemodel van Newcomb.

Het model correct interpreteren

Het communicatiemodel van Westley & Maclean begint niet wanneer een persoon begint te praten of een bericht verstuurt, maar laat eerder zien hoe een persoon reageert op zijn of haar fysieke omgeving. Het model laat een sterke relatie zien tussen omgevingsfactoren- en berichten en het communicatieproces.

Communicatiemodel van Westley & MacLean voorbeeld model - toolshero

Componenten communicatiemodel Westley & MacLean

Het communicatiemodel van Westley & MacLean bestaat uit meerdere onderdelen, wat soms voor verwarring zorgt. Het model is echter eenvoudig te begrijpen, en staat hieronder per element uitgelegd. Tevens staat de elementen in de volgorde die ook in hedendaagse communicatie voorkomt.

Bron (A)

De bron is de persoon die een bericht creëert en verzend.

Omgeving (X)

De omgeving is de fysieke en de psychologische toestand waarin het communicatieproces bestudeerd wordt. Dat hoeft niet in een dezelfde ruimte te zijn. Communicatie is een globaal proces.

Zintuiglijke ervaring (X1)

De zintuiglijke ervaring zijn de eerste dingen die de bron ziet die hem of haar een idee geven om een bericht of reactie op te stellen.

Object of Oriëntatie (X1, X2, …)

Deze objecten van oriëntatie kunnen veel verschillende dingen zijn. Het is waar de bron op zowel sociaal of cultureel vlak aan blootgesteld wordt. In een praktische toepassing kunnen dit bijvoorbeeld nieuwsberichten zijn, of een religieus boek. De objecten van oriëntatie maken een persoon tot de persoon die zij zijn.

Coding of interpretatie (X’)

De informatie wordt geïnterpreteerd door de ontvanger. In andere communicatiemodellen zoals het Aristoteles model & Shannon & Weaver communicatiemodel wordt dit onderdeel aangeduid als decoding.

Ontvanger (B)

In het communicatiemodel van Westley & MacLean is de ontvanger de persoon die het bericht ontvangt van de bron, en is degene die het bericht interpreteert door de verschillende objecten van oriëntatie.

Object oriëntatie ontvanger (X,b)

De overtuigingen en kijkwijzen van de ontvanger zijn ook gebaseerd op zijn of haar verleden en objecten van oriëntatie. Hoe de informatie geïnterpreteerd wordt is hiervan sterk afhankelijk.

Feedback (F)

De ontvanger stuurt een bericht terug naar de bron als de boodschap is ontvangen. Dit bericht staat bekend als feedback. Later meer over dit cruciale onderdeel van (interpersoonlijke) communicatie.

Gatekeepers (C)

Gatekeepers zijn aanwezig bij massacommunicatie. Binnen het communicatiemodel van Westley & MacLean is de gatekeeper de persoon die ervoor zorgt dat de boodschap wordt gefilterd en wordt afgestemd op de wensen van het publiek en de mediabedrijven.

De rol van feedback in communicatie

Feedback is een gegeven onderdeel in communicatie, en bestaat uit een reactie van de ontvanger die de zender bereikt nadat het bericht is geïnterpreteerd. Feedback is onvermijdelijk in communicatie, en essentieel om tweerichtingsverkeer in communicatie mogelijk en effectief te maken. Zonder feedback wordt niet van een volledige communicatiecirkel gesproken.

Feedback heeft de volgende functies in communicatie:

Verzamelen van informatie

Aangezien de reactie van de ontvanger gezien wordt als feedback, is feedback de enige manier om informatie te bemachtigen van de ontvanger. Als de ontvanger geen informatie terugstuurt is er geen andere optie om informatie te ontvangen van deze persoon.

Voltooien van communicatie

Zonder feedback is er geen (interpersoonlijke) communicatie, en van feedback kunnen zowel de bron als de ontvanger veel leren.

Effectiviteit van communicatie meten

Uit de feedback kan de bron opmaken hoe goed zijn of haar bericht is begrepen, en hoe het gebruikt zal worden door de ontvanger. Door de reactie te analyseren kan de bron opmaken hoe effectief de communicatie is verlopen, en wat er de volgende keer beter kan.

Verbeteren werknemer-werkgeversrelatie

Een goede verstandshouding tussen het management en de werknemers is essentieel om een goedlopende organisatie te vormen. Als het management de waarde erkent van het communicatiemodel van Westley en MacLean, en andere modellen, dan worden de werknemers aangespoord om hun mening en gevoelens te delen. Management moet dus actief werknemers stimuleren en informatie bij hen winnen over de opinies en werkwijzen van de bedrijfsprocessen en cultuur. Feedback zorgt voor een gezonde werkomgeving en goede relaties tussen de werknemers en het management.

Ondersteunen van besluitvorming

Gebaseerd op de reactie van de ontvanger kan de bron besluiten al dan niet zijn boodschap aan te passen, of uit te voeren wat hij bijvoorbeeld voorstelde aan een andere persoon, de ontvanger. Op de werkvloer kan een afdelingshoofd besluiten om extra mankracht in te zetten, nadat de teamleider aangaf ver achter te lopen op de planning. Feedback helpt managers dus betere beslissingen te nemen die zorgen voor extra waarde.

Problemen oplossen

In elke organisatie komen verschillende problemen voor, en in veel gevallen moeten deze adequaat, snel en effectief opgelost worden. Tweerichtingsverkeer in communicatie zorgt ervoor dat zowel het probleem als de oplossing worden geadresseerd. Tijdens een staking wordt het werk neergelegd door de werknemers, vaak voor betere arbeidsomstandigheden of een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Deze actie komt bij het management, die al dan niet besluit om aan de tafel te gaan met de arbeiders, op zoek naar een oplossing.

Coördinatie

Vanzelfsprekend wordt tussen collega’s onderling gecommuniceerd op de afdeling, maar communicatie gaat verder. Het zorgt ervoor dat de coördinatie van verschillende afdelingen en samenwerkingsmechanismen gesmeerd blijven lopen. Voor deze coördinatie moeten afdelingen communiceren met interne en externe partijen.

Voor- en nadelen communicatiemodel van Westley & MacLean

Het communicatiemodel van Westley & MacLean kent verschillende voor- en nadelen:

Voordelen van het communicatiemodel van Westley & MacLean

 • De noodzaak en het concept van feedback komt terug in het model
 • Het bericht komt van de omgeving, niet perse van een persoon. Dat zorgt ervoor dat meerdere zintuigen betrokken worden bij het proces
 • Sociale, culturele en andere factoren worden meegenomen in de objecten van oriëntatie
 • Het model kan toegepast worden op interpersoonlijke communicatie, maar ook op massacommunicatie

Nadelen van het communicatiemodel van Westley & MacLean

 • Het model bestaat uit veel componenten en variabelen, wat het complex laat lijken
 • Het model gaat niet in op meerdere, of complexe berichten
 • Informatie kan gewijzigd worden terwijl het verstuurd wordt van de bron naar de verzender (ruis). Shannon & Weaver gaan hier wel op in

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het communicatiemodel van Westley & MacLean? Wat zijn volgens jou voor- en nadelen van dit communicatiemodel? Met welke andere communicatietheorie zie jij raakvlakken? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Lacy, S. (1989). The Westley-MacLean Model Revisited: An Extension of a Conceptual Model for Communication Research.
 2. McQuail, D., & Windahl, S. (2015). Communication models for the study of mass communications. Routledge.
 3. Westley, B. H., & MacLean, M. S. (1955). A conceptual model for communications research. Educational Technology Research and Development, 3(1), 3-12.
 4. Westley, B. H., & MacLean Jr, M. S. (1957). A conceptual model for communications research. Journalism Quarterly, 34(1), 31-38.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Communicatiemodel van Westley & MacLean. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/communicatiemodel-van-westley-maclean/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/communicatiemodel-van-westley-maclean/”>toolshero: Communicatiemodel van Westley & MacLean</a>

Published on: 21/11/2019 | Last update: 27/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie